uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Издательский договор
Издательский договор
В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Автор обязывается создать литературное произведение в соответствии с требованиями Издательства и предоставить Издательству разрешение (лицензию) на одноразовое издание (воссоздание и опубликование) произведения и на последующее распространение выданных в соответствии с настоящим Договором ...


Издательский договор
   
   м. _ _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Издательство") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны
   
   но
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать фамилию, имя, отчество автора)
   
   (в дальнейшем именуется "Автор"), с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Издательский договор (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Автор обязывается создать литературное произведение в соответствии с требованиями Издательства и предоставить Издательству разрешение (лицензию) на одноразовое издание (воссоздание и опубликование) произведения и на последующее распространение выданных в соответствии с настоящим Договором экземпляров произведения, а Издательство обязывается в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, выдать произведение и выплатить Автору вознаграждение.
   
   2. Произведение должно отвечать следующим условиям:
   
   а) Жанр, назначение, тема произведения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   б) Название произведения: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   в) Язык произведения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   г) Соответствие проспекта, который является дополнением N _ _ до настоящего Договора (заявке, плану, учебной программе);
   
   д) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   е) Объем: от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ к _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   авторских листов (стихотворных строк) с дополнениями и иллюстрациями.
   
   3. Вид лицензии, которая выдается по настоящему Договору, - исключительная.
   
   4. Срок действия лицензии, которая выдается по настоящему Договору, - _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   5. Территория действия лицензии, которая выдается по настоящему Договору, - _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   6. Со дня создания произведения в течение срока действия лицензии Автор не вправе выдавать третьим лицам лицензии на использование произведения способами, определенными в п. 1 настоящего Договора, на территории _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   7. Автор обязывается подать к Издательству (сдать на почту для отправления Издательству) рукопись произведения не позже "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ года.
   
   7.1. Автор имеет право, без предыдущего согласования и любого разрешения Издательства, подать рукопись произведения на один месяц позже определенного срока, если объем произведения превышает _ _ авторских листов, и на два месяца позже - если согласован Сторонами объем произведения превышает _ _ авторских листов.
   
   7.2. Подписана Автором рукопись произведения подается в двух экземплярах, напечатанный за помощью _ _ _ _ _ _ _ через _ _ интервалы, по _ _ - _ _ строк на одном боку стандартного листу, к _ _ знаков в строке (исключения допустимы лишь в случаях, предусмотренных Типичным положением о подготовке рукописи к изданию, которое является дополнением N _ _ до настоящего Договора).
   
   7.3. Рукопись произведения должна подаваться к Издательству комплектно и оформленным согласно требованиям Типичного положения о подготовке рукописи к издательству, которое является дополнением N _ _ до настоящего Договора. Рукопись произведения считается сданной в надлежащем виде, если Издательство в течение 10 календарных дней после его получения не предъявило Автору требования о доукомплектування или дооформлення рукописи произведения путем _ _ _ _ _ _ _.
   
   8. Издательство обязано рассмотреть сданную в надлежащем виде рукопись произведения 30-дневной срок со дня _ _ _ _ _ но в письменном виде известить Автора путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ о следующем:
   
   - одобрение произведения;
   
   - необходимость внесения в произведение поправок с точным указанием сути исправлений, которые требуются, в пределах условий настоящего Договора и сроков их внесения и сроков представления доработанного произведения;
   
   - отклонение произведения.
   
   Доработано произведение Издательство обязано рассмотреть в 15-дневной срок со дня получения его рукописи, оформленной согласно требованиям, изложенными в настоящем Договоре. Произведение считается одобренным Издательством, если письменное сообщение о другом не направлено Автору в срок _ _ _ _ _ _ _.
   
   9. Издательство обязано выдать одобренное произведение не позже пяти месяцев, считая от дня одобрение такого произведения, при фактическом объеме рукописи произведения к _ _ авторских листов включительно и не позже одного года - при большем объеме рукописи произведения .
   
   Для многоцветных изданий объемом от пяти до десяти авторских листов срок на издание Издательством устанавливается до 2 годов.
   
   10. Издательство самостоятельно определяет оформление экземпляров произведения, что им выдается, по настоящему Договору.
   
   11. Издательство обязывается не вносить без предыдущего письменного согласия Автора никаких изменений как к тексту самого произведения, так и к его названию и к обозначению имени Автора.
   
   12. Автор обязывается по требованию Издательства без особенной за то вознаграждения читать чистую корректуру произведения в согласованные сторонами сроки с учетом графиков движения книжных изданий в Издательства. Издательство обязывается по требованию Автора предоставлять ему возможность читать корректуру. Задержка Автором отпечатков дает Издательству право выдать произведение без авторской корректуры или отодвинуть срок издания на срок _ _ _ _ _ .
   
   13. Издательство имеет право выдать произведение любым тиражом, который не превышает _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   14. Издательство обязывается выплатить Автору вознаграждение из расчета _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. за один авторский лист (стихотворная строка).
   
   15. Вознаграждение выплачивается Автору Издательством в срок _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _:
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   16. Издательство обязано за требованием Автора предоставить последнему безвозмездно после издания произведения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ его экземпляров путем _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ .
   
   17. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.
   
   18. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
   
   19. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно произошло не из ее вины (умыслу или неосторожности).
   
   20. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.
   
   21. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатью Издательства.
   
   22. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 21 настоящего Договора, и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   23. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   24. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   25. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   26. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть разорван только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   27. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   28. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   29. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   30. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов и обязываются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.
   
   31. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные печатью Издательства.
   
   32. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные печатью Издательства.
   
   33. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5048 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
11.01.2021 13:57

У Вінниці від вибуху на території садочка постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
11.01.2021 13:19

МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.
11.01.2021 13:16

НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
11.01.2021 13:04

Суд скасував люстрацію голови міліцейського слідства часів Майдану: він знову збирався в МВС

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
11.01.2021 11:40

Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
11.01.2021 11:22

Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.
11.01.2021 10:20

На Львівщині стався землетрус

10 січня у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою гхтера.
11.01.2021 09:55

Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.
Усі новини