uasol.com
Добавить статью | Регистрация
Авто и Мото
Бизнес и финанси
    Автоматизация бизнеса
    Банки и кредиты
    Бизнес в интернете
    Бухгалтерия
    Договоры
    Должостные инструкции, контракти
    Маркетинг
    Недвижимость
    О рекламе
    Охрана труда
    Предпринимательство
    Разное
    Страховые услуги
    Управление
    Уставные документи
    Форекс
Все про мебель
Дети и родители
Диеты, ваша фигура
Дом, семья
Закон и Право
Интернет и сервисы
Компьютери
Красота, мода, имидж
Кулинария
Культура и искусство
Лекции, пособия
Люди, общество
Медицина и здоровье
Мужчина и женщина
Наука и образование
Политика
Промышленность
Работа, трудоустройство
Рефераты
Связь
Спорт
Строительство и ремонт
Товари и услуги
Туризм и путешествия
Увлечения и хобби
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ИСКАТЬ!
Сохранить страницу | Сделать стартовой | Отправить другу
СТАТУТ Товариства з обмеженою відповідальністю
СТАТУТ Товариства з обмеженою відповідальністю
На підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРЕЙДИНГ” (Протокол № 2 від 1 вересня 2008 року), та відповідно до норм та положень Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України “Про господарські товариства”, “Про власність”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших актів чинного законодавства України   
СТАТУТ
   
   Товариства з обмеженою відповідальністю
    “ТРЕЙДИНГ”

   
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   На підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРЕЙДИНГ” (Протокол № 2 від 1 вересня 2008 року), та відповідно до норм та положень Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України “Про господарські товариства”, “Про власність”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших актів чинного законодавства України, учасники Товариства з обмеженою відповідальністю „ТРЕЙДИНГ” (надалі у цьому статуті – „Товариства”) затверджують цей статут, який повністю відповідає їх дійсним намірам та є результатом вільного волевиявлення учасників Товариства, у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.
   Цей статут (надалі – „Статут”) з моменту його підписання усіма учасниками Товариства стає єдиним установчим документом Товариства, а також його базовим нормативним документом, на підставі якого розробляється та затверджується вся наступна внутрішня документація Товариства.
   
   
   2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
   
   ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА:
   2.1. Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю „ТРЕЙДИНГ”;
   
   2.2. Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью
    „ТРЕЙДИНГ”;
   
   2.3. Англійською мовою: Limited Liability Company
   “Trading”;
   
   СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА:
   2.4. Українською мовою: ТОВ “ ТРЕЙДИНГ”;
   2.5. Російською мовою: ООО “ ТРЕЙДИНГ ”;
   2.6. Англійською мовою: LLC “ Trading ”.
   
   
   3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
   

   3.1. Товариство є юридичною особою, створеною на невизначений строк.
   Товариство є господарським товариством у виді товариства з обмеженою відповідальністю.
   3.2. Товариство, як юридична особа, може мати відокремлене майно, від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, господарському суді та в третейських судах.
   3.3. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, чинним законодавством України та даним Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства, затвердженими в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
   3.4. Права Товариства. Товариство може:
   3.4.1. - вчиняти будь-які не заборонені законом правочини (у тому числі - договори, контракти тощо), може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
   Товариство вільне у виборі свого місцезнаходження, а також теріторіальності, форм та предмету правочину, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.
   Будь-який правочин, укладений від імені Товариства, є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний недійсним судом.
   3.4.2. - самостійно або разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами створювати на території України та за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, або набувати участі у раніше створених підприємствах шляхом придбання акцій, часток у їх Статутному фонді (капіталі), входити до об’єднань підприємств у встановленому законом порядку;
   3.4.3. - створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відособлені підрозділи на території України та за кордоном;
   3.4.4. - вступати до українських та міжнародних неурядових професійних організацій та інших об’єднань;
   3.4.5. - мати та набувати у власність майно, гроші, цінні папери, об’єкти інтелектуальної власності та інші об’єкти права власності способами та у порядку, що визначений законом;
   3.4.6. - залучати до своєї діяльності українських та іноземних громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах цивільно-правових та господарських договорів (контрактів), самостійно визначати форми, системи, розмір і види оплати за такими договорами відповідно до чинного законодавства України;
   3.4.7. - направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку своїх спеціалістів - для навчання та ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, кооперативів, інших форм бізнесу за кордоном, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, конференціях, встановлення ділових контактів і отримання відповідних пропозицій;
   3.4.8. - отримувати і користуватись кредитами, інвестиціями та позиками від кредитно-фінансових установ, інших державних та недержавних фінансових організацій, а також фізичних осіб;
   3.4.9. - брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках;
   3.4.10. - видавати короткострокові та довгострокові безпроцентні позики (суди) своїм працівникам, надавати соціальні пільги у порядку, прямо не забороненому чинним законодавством України;
   3.4.11. - визначати перелік конфіденційної інформації, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію;
   3.4.12. - самостійно визначати перелік відомостей, крім визначених чинним законодавством, які Товариство може надавати на договірній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам.
   Наведені вище права Товариство може здійснювати відносно як юридичних, так і фізичних осіб;
   3.4.13. - мати право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до положень чинного законодавства України;
   3.4.14. - мати поточний та інші рахунки в банківських установах в національній та іноземній валютах, круглу печатку (печатки), штамп (штампи) зі своїм найменуванням та реквізитами, фірмовий бланк, знаки для товарів та послуг та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Загальними зборами Учасників Товариства;
   3.4.15. - користуватись іншими правами, прямо не згаданими у цьому Статуті, але передбаченими положеннями чинного законодавства України чи прямо не забороненими ними.
   3.5. Товариство має наступні обов׳язки:
   3.5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
   3.5.2. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім майном, яке належить йому на праві власності.
   Товариство не відповідає за зобов’язаннями учасників Товариства.
   Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і (але) несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли свої вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
   3.5.3. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.
   3.6. Учасники Товариства
   3.6.1. Учасниками Товариства (далі – “Учасниками”) є особи, що наведені у пункті 9.1. Статуту, які на час затвердження цього Статуту та його державної реєстрації повністю внесли свої частки до статутного фонду (капіталу) Товариства та підписали цей Статут у встановленому законодавством порядку.
   3.6.2. Учасники Товариства реалізують свої права в управлінні Товариством шляхом участі у Загальних зборах Товариства та у інший спосіб, що передбачений Статутом та чинним законодавством України.
   3.6.3. Учасники Товариства, керуючись положеннями трудового законодавства України, мають право на загальних засадах вступати у трудові відносини з Товариством.
   
   
   4. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
   
   4.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб Учасників та трудового колективу Товариства шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
   4.2. Цілями діяльності Товариства є здійснення незабороненої законами України діяльності, виконання робіт і надання послуг на території України та за кордоном, з метою одержання прибутку.
   4.3. Предметом діяльності Товариства є, зокрема:
   • торгівля обладнанням для кондиціонування;
   • виробництво та збірка обладнання для кондиціонування;
   • проектування обладнання для кондиціонування;
   • монтаж, пусконалагодження обладнання для кондиціонування;
   • дослідження у галузі кондиціонування та раціоналізація обладнання для кондиціонування;
   • видавнича діяльність;
   • надання інформаційних та рекламних послуг;
   • надання поліграфічних послуг;
   • посередницька, дилерська, брокерська і комерційна діяльність за договорами з юридичними і фізичними особами;
   • ремонт будівель та споруд промислового та непромислового призначення;
   • реалізація у порядку оптової, роздрібної та інших видів торгівлі будь-яких видів продукції (у тому числі ліцензованих) через підприємство, його філії, відділення та дочірні підприємства згідно з діючим законодавством України;
   • будівельні, проектні, ремонтно-будівельні та будівельно-монтажні роботи;
   • медична практика;
   • закупівля у населення, заготівля, вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
   • комісійна торгівля автомобілями;
   • торгівля автотранспортними засобами, запасними частинами;
   • виробництво і реалізація товарів народного споживання, в тому числі продуктів харчування;
   • організація ресторанів, барів, кафе, інших підприємств громадського харчування;
   • надання побутових послуг населенню;
   • закупівля, переробка, оптова і роздрібна торгівля нафтопродуктами, утримання АЗС;
   • закупівля, переробка і реалізація зрідженого газу;
   • будівництво виробничих, житлових споруд, дач, гаражів, їх продаж та надання в оренду;
   • будівництво і реконструкція об’єктів культурно-побутового і промислового призначення;
   • здійснення транспортно-експедиційних послуг населенню, підприємствам;
   • внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;
   • автосервісні послуги;
   • виготовлення і реалізація нестандартного обладнання і металоконструкцій;
   • закупівля, переробка і реалізація деревини;
   • збирання і переробка кольорових металів і лому;
   • виготовлення і реалізація тютюнових виробів;
   • виготовлення і торгівля спиртними напоями;
   • виробництво і реалізація продукції тепличного господарства;
   • створення і утримання ігорних закладів, організація азартних ігор;
   • організація відпочинку населення;
   • організація і обслуговування каналів кабельного і супутникового телебачення;
   • переробка і організація відходів, напівфабрикатів і продукції підприємств;
   • перекладацька діяльність;
   • здійснення досліджень з маркетингу;
   • виробництво, реалізація і прокат кіно- та відеопродукції;
   • відкриття фото- та відеосалонів, студій звукозапису;
   • надання послуг з місцевого і міжнародного туризму;
   • розробка, впровадження, експлуатація та обслуговування нового екологічно безпечного обладнання, пристроїв та технологічних процесів;
   • впровадження винаходів та здійснення розробок у галузі ресурсозбереження і екологічно чистих технологій;
   • закупівля, розведення і реалізація, переробка птиці й худоби;
   • надання послуг з організації і відпочинку, масово-видовищних заходів, в т.ч. організація конкурсів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, ярмарок та аукціонів;
   • ремонт і налагодження радіоапаратури, комп’ютерів та оргтехніки;
   • надання послуг з репетиторства;
   • надання послуг по навчанню користувачів комп’ютерної техніки та надання консультацій;
   • відкриття митних ліцензійних складів;
   • послуги митних брокерів;
   • відкриття експериментальних лабораторій, виробничих ділянок праці;
   • розробка і впровадження передових технологій в галузі машинобудівництва та сільськогосподарського будівництва;
   • виробництво промислових матеріалів та обладнання, запасних частин, вузлів і агрегатів в галузі сільськогосподарського будівництва, тракторобудівництва, приладобудівництва;
   • проектно-конструкторські роботи;
   • здійснення ремонтних робіт та відновлення сільськогосподарської техніки, автомобілів, тракторів, а також їх вузлів і агрегатів.
   
   5. ОБМЕЖЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
   
   5.1. Товариство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше прямо не заборонено чинним законодавством України.
   
   
   6. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ІНШИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
   
   6.1. Відносини Товариства з іншими суб’єктами господарювання усіх форм власності та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються виключно на основі правочинів (у тому числі – договорів та контрактів).
   
   7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   
   7.1. Товариство може здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України у всіх сферах своєї діяльності, що наведені в пунктах 4.3. та 5.1. Статуту, без будь-яких обмежень, якщо інше не передбачене законами України.
   7.2. Одержаний Товариством дохід у валютних цінностях зараховується на валютний рахунок Товариства та використовується останнім самостійно і на свій розсуд, за винятком обмежень, прямо встановлених чинним законодавством України.
   
   8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ДІЯЛЬНОСТІ
   
   8.1. Здійснення Товариством видів діяльності, що потребують узгодження у відповідних органах державної влади чи місцевого самоврядування, отримання відповідних дозвільних документів (дозволів, ліцензій тощо), не буде проводитись без такого узгодження або без отримання відповідних дозвільних документів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
   
   
   9. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
   
   9.1. Учасниками Товариства на момент державної реєстрації цього Статуту є наступні особи:
   
   9.1.1. _____________________________________________________________________________
   
   9.1.2. ____________________________________________________________________________
   
   9.2. Кожний Учасник може здійснити відчуження своєї частки у Статутному фонді (капіталі) Товариства на користь одного або декількох осіб, що мають за законом право бути Учасником, в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.
   9.3. Максимальна кількість Учасників встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості Товариство підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.
   Товариство не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа.
   Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.
   9.4. У випадку зміни складу Учасників, Товариством мають бути внесені відповідні зміни до цього Статуту у встановленому законом порядку. Відповідальною особою за внесення змін до цього Статуту та державну реєстрацію цих змін є директор Товариства, тобто особа, що займає цю посаду на момент прийняття рішення Зборами Учасників про зміни у складі Учасників Товариства.
   9.5. У випадку перетворення Товариства останнє може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.
   
   10. ПРАВА УЧАСНИКІВ
   
   10.1. Учасники мають право:
   10.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства з правом голосу, для чого, зокрема, приймати рішення одноособово (якщо у Товариства один Учасник), або відвідувати загальні збори Учасників Товариства (якщо у Товариства більш як один Учасник), та брати участь у голосуванні щодо вирішення будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, або призначати для цього своїх представників, що мають діяти за довіреністю.
   Під терміном “загальні збори Учасників Товариства” в цьому Статуті слід розуміти Учасника (якщо у Товаристві буде один Учасник) або загальні збори Учасників (якщо у Товариства більш як один Учасник). Надалі в цьому Статуті загальні збори Учасників Товариства пойменуються як – „Збори Учасників”.
   10.1.2. Безпосередньо, своєю працею приймати участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулює трудові відносини працівника з підприємством. Учасник може працювати у Товаристві тільки на загальних умовах. У трудових відносинах Учасники та Товариство керуються виключно положеннями трудового законодавства України.
   10.1.3. Обирати і бути обраним до органів управління і контролю Товариства;
   10.1.4. Призначати та відкликати своїх представників, для участі у Зборах Учасників;
   10.1.5. Вносити на обговорення на Збори Учасників свої пропозиції з діяльності Товариства, заздалегідь попередивши про це інших Учасників, але не пізніше, ніж за 25 днів до початку Зборів Учасників;
   10.1.6. Брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати свою частку прибутку - (дивіденди) Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками на початок строку виплати дивідендів.
   10.1.7. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії Товариства (надалі - “Ревізійної комісії”), протоколи Зборів Учасників тощо.
   10.1.8. Отримувати на правах оплатного користування (оренди) майно Товариства;
   10.1.9. Придбавати в першочерговому порядку, продукцію (товари, послуги) Товариства;
   10.1.10. Здійснювати відчуження, відступку, за згодою решти Учасників, повністю або частково своєї частки в Статутному фонді (капіталі) Товариства іншим Учасникам або третім особам. Учасники Товариства користуються, за винятком спадкоємців, переважним правом на придбання частки Учасника, який їх відступив, пропорційно їх часткам у Статутному фонді (капіталі) Товариства або в іншому погодженому між Учасниками розмірі.
   10.1.11. Вийти з числа Учасників Товариства, попередивши про це інших Учасників завчасно - не пізніше ніж за 3 (три) місяці до виходу у письмовій формі.
   10.1.12. Мати інші права, встановлені даним Статутом та чинним законодавством України.
   
   11. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
   
   11.1. Учасники Товариства зобов’язані:
   11.1.1. Виконувати положення цього Статуту, рішення Зборів Учасників, Ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства;
   11.1.2. Не перешкоджати у будь-який спосіб своїми діями (бездіяльністю) досягненню Товариством статутних цілей;
   11.1.3. Вносити свої вклади у Статутний фонд (капітал) Товариства у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.
   11.1.4. Не розголошувати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, його посадових осіб та інших Учасників, які стали йому відомі при здійсненні своїх обов'язків;
   11.1.5. Всебічно сприяти Товариству у його діяльності;
   11.1.6. Докладати зусиль для подальшого розвитку Товариства, поліпшення його економічного та фінансового стану, досягнення цілей та мети Товариства;
   11.1.7. Учасники мають також інші обов’язки, встановлені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.
   
   12. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
   
   12.1. Майно Товариства складають основні засоби, цінні папери, матеріальні та нематеріальні активи, обігові кошти, валютні та інші цінності, вартість (обсяг) яких відображається в самостійному балансі Товариства.
   12.2. Товариство є власником:
   12.2.1. Майна, переданого йому Учасниками у власність як внесок у Статутний фонд (капітал) Товариства;
   12.2.2. Продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
   12.2.3. Одержаних доходів;
   12.2.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законами України.
   12.3. Джерелами формування майна Товариства є:
   • грошові, майнові, немайнові внески Учасників Товариства (у т.ч. додаткові);
   • усі види доходів Товариства, одержані ним у власність від здійснення статутної діяльності;
   • кредити й позики банків, недержавних фінансових установ, позики фізичних та юридичних осіб, іноземні кредити;
   • доходи від цінних паперів;
   • доходи від здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
   • безвідплатні та благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
   • будь-які інші джерела, що не заборонені законодавством України.
   12.3.1. Крім внесків до Статутного фонду (капіталу) Товариства, Учасники можуть передавати Товариству своє майно або грошові кошти в користування. При виході Учасника з Товариства майно, що було передане ним Товариству тільки в користування, повертається цьому Учаснику в натуральній формі без винагороди.
   12.3.2. Учасники не мають відособлених прав на окремі об’єкти, що входять у склад майна Товариства, у тому числі на об’єкти, внесені ними як внесок до Статутного фонду (капіталу) Товариства.
   12.3.3. Товариство, здійснюючи права власника свого майна, вправі вчиняти стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.
    12.3.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів та фондів, прямо передбачених законодавством України, а також після поповнення відповідних фондів Товариства, - залишається у повному самостійному володінні і розпорядженні Товариства та пойменується – чистий прибуток Товариства. Щодо цього прибутку, Товариство, за поданням виконавчого органу Товариства, визначає напрямки його використання відповідно до Статуту, та затвердженої виконавчим органом Товариства внутрішньої документації (Положення про преміювання, про суди, про порядок та строки виплати дивідендів, про матеріальну допомогу та інші). Чистий прибуток Товариства розподіляється Зборами Учасників Товариства.
   12.3.5. Якщо інше не передбачено рішенням Зборів Учасників, чинним законодавством України та цим Статутом, то чистий прибуток Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у Статутному фонді (капіталі) Товариства.
   12.3.6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариства, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного (страхового) фонду Товариства. У разі нестачі коштів Резервного (страхового) фонду Товариства, Збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів, а при нестачі цих коштів – за рахунок реалізації майна Товариства.
   
   13. ВНЕСЕННЯ ВКЛАДІВ
   
   13.1. Вклади Учасників:
   13.1.1. Вклади Учасників є власністю Товариства з моменту їх внесення.
   13.1.2. Сума вкладів Учасників становить Статутний фонд (капітал) Товариства.
   13.1.3. До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники домовились сплатити 100 (сто) відсотків суми своїх вкладів. Внесення до статутного фонду (капіталу) Товариства вкладів у грошовій формі підтверджується документами, виданими банківською установою.
   13.1.4. Частина вкладів, що залишається несплаченою, підлягає внесенню протягом першого року діяльності Товариства.
   13.1.5. Структура вкладів Учасників (грошова, майнова або немайнова) визначається їх спільною угодою. Вкладами учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Оцінка вкладів в негрошовій формі затверджується Учасниками на Зборах Учасників, про що складається відповідний протокол.
   У випадках, прямо передбачених законодавством, або за окремим рішенням Учасників (якщо така оцінка не є обов’язковою), оцінка вкладів у негрошовій формі здійснюється суб’єктом оціночної діяльності на замовлення Товариства. Всі витрати, щодо оцінки цього майна несе Учасник, що його вносить.
   13.1.6. Незалежною оцінкою вважається оцінка майна, яка здійснюється суб'єктом оціночної діяльності, який складає звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), який містить висновок про вартість майна, що оцінюється.
   13.1.7. У випадку, якщо Учасники самостійно здійснюють оцінку майна або майнових прав та визначають критерії оцінки своїх вкладів у Статутний фонд (капітал) Товариства, така оцінка оформлюється відповідним актом оцінки і актом прийому-передачі у Статутний фонд (капітал) Товариства.
   
   14. СТАТУТНИЙ ФОНД (КАПІТАЛ) ТОВАРИСТВА ТА РОЗПОДІЛ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ
   
   14.1. Статутний фонд (капітал) Товариства формується з метою забезпечення мети діяльності Товариства, складається з вартості вкладів його Учасників, становить ___________________. і на момент державної реєстрації Статуту є повністю сплаченим Учасниками шляхом внесення грошових коштів на банківський рахунок Товариства.
   14.2. Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на частки, які у Статутному фонді (капіталі) розподіляються таким чином:
   
   _______________________________________________________________________________________
   
   14.3. Відповідно до Статутного фонду (капіталу) визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу Товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом.
   14.4. У випадку якщо після закінчення наступного календарного року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від його Статутного фонду (капіталу), Товариство зобов'язане оголосити про зменшення розміру свого Статутного фонду (капіталу) і зареєструвати відповідні зміни до Статуту, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного фонду (капіталу), Товариство підлягає ліквідації.
   
   
   15. СВІДОЦТВО ПРО ВКЛАД
   
   15.1. Учаснику, який повністю вніс свій вклад, на підтвердження цього факту може бути видано відповідне свідоцтво Товариства про повне внесення частки до Статутного фонду (капіталу) Товариства. Свідоцтво про вклад підписується директором та головним бухгалтером (бухгалтером) Товариства, або особами, які виконують їх обов’язки, і скріплюється печаткою Товариства. Свідоцтво про вклад не є цінним папером.
   
   16. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПІТАЛУ) ТОВАРИСТВА
   
   16.1. Збільшення Статутного фонду (капіталу) Товариства може бути здійснено тільки після внесення усіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі, за рахунок додаткових вкладів всіх Учасників, когось з Учасників або третіх осіб, прийнятих до Товариства. Статутний фонд (капітал) Товариства може бути також збільшений за рахунок чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансового року, шляхом збільшення часток Учасників пропорційно належним їм часткам у статутному фонді (капіталі) Товариства. Співвідношення часток Учасників при цьому не змінюється. Рішення про збільшення Статутного фонду (капіталу) Товариства приймається Зборами Учасників, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників. Рішення Товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
    16.2. При збільшені Статутного фонду (капіталу) Товариства переважне право на придбання додаткових часток у ньому належить всім учасникам Товариства пропорційно їх частці у Статутному фонді (капіталі) Товариства.
    16.3. Форма та порядок додаткових внесків Учасників та оцінка їх вартості у разі внесення майном, іншими цінностями або немайновими правами визначається за рішенням Зборів Учасників.
   
   17. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПІТАЛУ) ТОВАРИСТВА
   
   17.1. Зменшення Статутного фонду (капіталу) Товариства допускається тільки після повідомлення всіх кредиторів Товариства, зробленого в порядку встановленому чинним законодавством. Товариство має право зменшити розмір свого Статутного фонду (капіталу) до мінімального, що передбачений законодавством України, за винятком випадків, коли є заперечення кредиторів Товариства. Рішення про зменшення Статутного фонду (капіталу) Товариства приймається Зборами Учасників. У цьому випадку кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм пов’язаних з цим збитків. Рішення Товариства про зменшення його Статутного фонду (капіталу) набирає чинності через 3 (три) календарних місяці після державної реєстрації відповідних змін до Статуту та публікації про це у встановленому законодавством України порядку.
   
   18. ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА
   
   18.1. Для забезпечення відшкодування можливих збитків Товариства в ньому створюється Резервний (страховий) фонд у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків Статутного фонду (капіталу) Товариства, а також інші фонди, передбачені законодавством України, рішеннями Зборів Учасників та цим Статутом.
   18.2. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду складає не менш ніж 5 (п’ять) відсотків чистого прибутку Товариства.
   18.3. За рішенням Зборів Учасників у Товаристві можуть створюватися інші фонди, розмір відрахувань до яких встановлюється також рішенням Зборів Учасників.
   
   19. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА
   
   19.1. Балансовий прибуток Товариства після розрахунків з Державним бюджетом України та здійснення інших обов’язкових платежів та відрахувань до бюджетів та фондів, а також до власних фондів Товариства (чистий прибуток) розподіляється між Учасниками пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді (капіталі) Товариства.
   19.2. За рішенням Зборів Учасників розподіл прибутку між Учасниками може здійснюватися як за підсумками календарного року, так і щоквартально, або за півріччя.
   19.3. Збори Учасників можуть прийняти рішення не розподіляти чистий прибуток між Учасниками до повної оплати Статутного фонду (капіталу) Товариства або якщо виплата прибутку погіршить фінансовий стан Товариства, а також в інших випадках, коли виплата прибутку може ускладнити діяльність Товариства.
    Товариство може прийняти рішення про капіталізацію прибутку, який належить до розподілу між Учасниками Товариства для цілей реінвестування та розвитку Товариства.
   
   20. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА
   
   20.1. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок Резервного (страхового) фонду Товариства та інших джерел, визначених Зборами Учасників. У випадках, коли коштів цього фонду не вистачає - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна, яке знаходиться у власності Товариства.
   
   
   21. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
   
   21.1. Для забезпечення функціонування Товариства Учасники створюють наступні органи управління Товариством:
   - Збори Учасників;
   - виконавчий орган Товариства;
   - контрольний орган Товариства.
   21.2. Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників (визначення цього терміну надано в підпункті 10.1.1. дійсного Статуту).
   21.3. Одноособовим виконавчим органом Товариства є директор Товариства (далі - “Директор”).
   21.4. Контрольним органом Товариства є ревізійна комісія Товариства (надалі – „Ревізійна комісія”).
   
   22. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА (ЗБОРИ УЧАСНИКІВ)
   
   22.1. Загальні збори Учасників Товариства (Збори Учасників):
   22.1.1. Складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку з урахуванням вимог, передбачених Статутом. Не може бути представником Учасника само Товариство.
   22.1.2. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник виконує повноваження Зборів Учасників одноособово у повному обсязі.
   22.1.3. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників. Кожний Учасник може мати тільки одного представника на Загальних зборах. У випадку видачі одним Учасником декількох довіреностей на його представництво на Зборах Учасників, дійсною вважається перша за часом видачі із дійсних (таких, що не припинили свою дію) довіреностей, інші з наведених довіреностей вважаються недійсними.
   22.1.4. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах Учасників іншому Учаснику або представнику іншого Учасника.
   22.1.5. Збори Учасників обирають Голову Товариства та секретаря Зборів Учасників.
   23. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: КОМПЕТЕНЦІЯ
   
   23.1. Збори Учасників – є вищим органом Товариства.
   23.2. До компетенції Зборів Учасників відноситься:
    23.2.1. визначення, за поданням виконавчого органу Товариства, основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
    23.2.2. внесення змін до цього Статуту;
    23.2.3. виключення Учасника з Товариства;
    23.2.4. зміна розміру Статутного фонду (капіталу) Товариства, встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
    23.2.5. обрання та відкликання Директора та членів Ревізійної комісії Товариства;
    23.2.6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
    23.2.7. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) Учасникам, визначення порядку покриття збитків Товариства;
    23.2.8. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
    23.2.9. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових (службових) осіб органів управління Товариства;
    23.2.10. затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
    23.2.11. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
    23.2.12. затвердження договорів (контрактів, інших правочинів), укладених Товариством на суму, що перевищує 50 000,00 грн.;
    23.2.13. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
    23.2.14. вирішення питання про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п’ятдесят) або більше відсотків майна Товариства;
    23.2.15. прийняття рішення про реорганізацію Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);
   23.2.16. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень контрольних органів Товариства;
   23.2.17. обрання (призначення) та звільнення головного бухгалтера (бухгалтера, якщо у Товаристві – один бухгалтер) Товариства;
    23.2.18. затвердження зразків круглої печатки (печаток) Товариства, його штампу (штампів), фірмового бланку, знаків для товарів та послуг;
    23.2.19. визначення тарифно-цінової політики Товариства;
    23.2.20. вирішення будь-яких інших питань діяльності Товариства.
   23.3. До виключної компетенції Зборів Учасників відносяться питання, перелічені у пунктах: 23.2.1., 23.2.2, 23.2.3, 23.2.4, 23.2.5., 23.2.6., 23.2.7., 23.2.8., 23.2.9., 23.2.11., 23.2.12., 23.2.13., 23.2.14., 23.2.15., 23.2.16. даного Статуту.
   23.4. З питань, зазначених у пунктах 23.2.1., 23.2.2., 23.2.3. цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.
   23.5. З питань, зазначених у пунктах 23.2.13., 23.2.14. Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності не менш як у 3/4 голосів від числа присутніх на Зборах Учасників.
   23.6. З решти питань рішення Зборів Учасників приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.
   23.7. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Зборами Учасників питань: щодо його виключення, про вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
   23.8. При вирішенні питання про відчуження майна Товариства у розмірі 50 (п’ятдесят) або більше відсотків (п. 23.2.14.)– його вартість визначається за балансом Товариства, а не за ціною, встановленою за домовленістю сторін у договорах. Відчуження майна може провадитися різними способами – шляхом укладання договорів купівлі-продажу, дарування, застави, міни тощо, чи передачею до статутного фонду (капіталу) іншого товариства.
   23.9. Рішення Зборів Учасників може бути оскаржене Учасником Товариства до суду. Відповідачем у такій судовій справі виступає Товариство.
   
   24. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: ПЕРЕДАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ
   
   24.1. Директор не може приймати рішення з питань, що належать до компетенції Зборів Учасників (наведені у пункті 23.2. Статуту), якщо інше не буде передбачене рішенням Зборів Учасників, прийнятим згідно цього Статуту.
   24.2. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу своїх повноважень або їх частини, крім віднесених до їх виключної компетенції (наведені в пункті 23.3. Статуту), Директору без внесення відповідних змін до даного Статуту.
   24.3. Рішення Зборів Учасників з певного питання відміняє повністю або в частині, що йому суперечить, рішення Директора Товариства з цього ж питання.
   
   25. ГОЛОВА ТОВАРИСТВА
   
   25.1. Голова Товариства обирається на Зборах Учасників простою більшістю голосів від числа присутніх. Голова Товариства скликає всі наступні Збори Учасників і спільно з Директором, здійснює підготовку Зборів Учасників та, як правило, головує на них.
   25.2. У разі відсутності Голови Товариства на Зборах Учасників, Збори Учасників простою більшістю голосів обирають іншу особу із числа присутніх Учасників для головування на Зборах Учасників.
    Надалі у цьому Статуті під „Головою Товариства” слід розуміти особу, яка займає цю посаду, або іншу особу, що була обрана для головування на Зборах Учасників згідно частини першої цього пункту.
   25.3. Голова Товариства може бути в будь-який час переобраний. Якщо з будь-яких причин Голова Товариства не може виконувати свої обов’язки, Загальні збори обирають нового Голову Товариства.
   25.4. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник автоматично виконує повноваження Голови Товариства.
   25.5. Одна особа не може бути одночасно і Директором, і Головою Товариства.
   25.6. Якщо єдиний Учасник Товариства виконує обов’язки Директора, то посада Голови Товариства не створюється, а всі обов’язки, які покладаються цим Статутом на Голову Товариства виконує єдиний Учасник.
   
   26. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ
   
   26.1. Збори Учасників можуть бути черговими та позачерговими.
   26.2. Чергові Збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не буде вирішено в порядку, передбаченому цим Статутом.
   26.3. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у випадках, що передбачені Статутом, а також у разі загрози настання неплатоспроможності Товариства і у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.
   26.4. Голова Ревізійної комісії, або Учасники, які в сукупності володіють не менш як 20 (двадцятьма) відсотками голосів, або Директор, можуть вимагати від Голови Товариства скликання позачергових Зборів Учасників. Якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги Голова Товариства не виконує цієї вимоги, ініціатори (ініціатор) скликання позачергових Зборів Учасників можуть (може) скликати їх самостійно з дотриманням процедур, викладених у пунктах 26.5., 24.6. даного Статуту.
   26.5. Про проведення Зборів Учасників Учасники Товариства та їх представники (щодо яких у Товаристві є підтвердження їх повноважень та поштові адреси) повідомляються Головою Товариства персонально під підпис, або з направленням поштової листівки з описом вкладень та повідомленням про вручення. В повідомленні про проведення Зборів Учасників повинні бути наведені: дата, місце, час проведення Зборів Учасників та питання, які виносяться до порядку денного цих зборів. Повідомлення повинно бути зроблено (відправлено) не менш як за 30 календарних днів до скликання Зборів Учасників. Як правило, Збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.
   26.6. Не пізніш як за 7 (сім) календарних днів до скликання Зборів Учасників кожному з Учасників та їх представникам (щодо яких у Товаристві є підтвердження їх повноважень) повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів, про що кожному з перелічених тут осіб повідомляється способом, зазначеним у пункті 26.5. цього Статуту.
   З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах Учасників.
   26.7. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник вирішує питання щодо скликання Зборів Учасників самостійно та має право не дотримуватись умов, зазначених у пунктах 26.5. – 26.6. цього Статуту.
   
   
   
   
   
   27. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: ПРОВЕДЕННЯ
   
   27.1. Збори Учасників відкриваються Головою Товариства або особою, обраною Зборами Учасників, яка тимчасово виконує його обов’язки, у час і в місці, що вказані в повідомленні про скликання Зборів Учасників.
   Секретар Зборів Учасників (надалі – „Секретар зборів”) обирається із числа Учасників простою більшістю голосів з числа присутніх, веде протоколи та здійснює підрахунок голосів на Зборах Учасників. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник автоматично виконує обов’язки Секретаря зборів.
   27.2. Проведення Зборів Учасників відбувається у відповідності з такими вимогами:
   27.2.1. Учасники, які беруть участь у Зборах Учасників, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник.
   До початку Зборів Учасників Секретар зборів складає відповідний реєстр (перелік), в якому вказуються Учасники та їх представники, які беруть участь у Зборах Учасників, із зазначенням кількості голосів, які має кожний Учасник. Цей реєстр підписує Голова Товариства та Секретар зборів.
   27.2.2. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо в них беруть участь Учасники (їх представники), що володіють в сукупності більш ніж 60 (шістдесятьма) відсотками загальної кількості голосів Учасників.
   27.2.3. Якщо на Зборах Учасників немає кворуму, Голова Товариства та Секретар зборів складають про це відповідний протокол, і Збори Учасників вважаються такими, що не відбулися. Нові Збори Учасників мають бути скликані у загальному порядку, передбаченому пунктом 26.5. – 26.6. даного Статуту.
   27.2.4. Якщо кворум на Зборах Учасників є, починається розгляд питань порядку денного. Питання, які не були включені до порядку денного, можуть бути розглянуті, якщо на це погоджуються всі Учасники (їх представники), які беруть участь Зборах Учасників.
   27.2.5. Якщо цього потребують обставини, Голова Товариства може оголосити перерву, вказавши причину перерви та час (дату) продовження Зборів Учасників. Незалежно від часу, на який оголошено перерву, продовження Зборів Учасників не вимагає повторення процедури їх скликання, опис якої наведений у пункті 26.1. даного Статуту. Секретар зборів складає про це протокол, який підписують Голова Товариства та секретар зборів.
   27.3. Голова Товариства організовує ведення протоколів Зборів Учасників. Протокол Зборів Учасників підписується Головою Товариства та Секретарем зборів у день завершення Зборів Учасників. У той же день (день завершення зборів), Директору Товариства під підпис передається засвідчена підписами Голови Товариства та Секретаря зборів копія цього Протоколу. Відповідальним за своєчасну передачу засвідчених копій протоколів Зборів Учасників Директору – є Голова Товариства.
   27.4. Усі протоколи Зборів Учасників підшиваються до Книги протоколів Зборів Учасників Товариства (надалі – „Книги протоколів”). Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учаснику Товариства. Відповідальним за ведення, видачу, прийом, належне та безпечне зберігання Книги протоколів є Голова Товариства. На вимогу Учасника Товариства йому повинні видаватися засвідчені Головою Товариства та Секретарем зборів витяги з Книги протоколів – у термін, що не перевищує 10 (десять) календарних днів з моменту звернення Учасника до Товариства з такою вимогою.
   27.5. Участь Директора, з правом дорадчого голосу, у Зборах Учасників не є обов’язковою.
   У випадку виклику Директора на Збори Учасників (з правом дорадчого голосу) одним або декількома Учасниками – його присутність на Зборах Учасників є обов’язковою. У цьому випадку Учасник або декілька Учасників передають Голові Зборів свою вимогу про виклик Директора на Збори Учасників у строк, що є не меншим за 35 (тридцять п’ять) календарних днів до початку Зборів Учасників. Виклик Директора на Збори Учасників здійснюється у порядку, передбаченому у пункті 26.5. Статуту. Кожен з Учасників має право самостійно запросити Директора на Збори Учасників, попередивши про це інших Учасників у строк, що є не меншим за 30 (тридцять) календарних днів до початку Зборів Учасників.
   
   28. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ: ГОЛОСУВАННЯ
   
   28.1. Усі рішення на Зборах Учасників приймаються шляхом відкритого голосування за такою процедурою і з дотриманням таких умов:
    28.1.1. Питання на голосування під час проведення Зборів Учасників ставиться Головою Товариства після обговорення чи без обговорення, якщо жоден з присутніх Учасників не заперечує проти голосування з цього питання без обговорення.
   28.1.2. Під час голосування на засіданні Зборів Учасників Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді (капіталі) Товариства. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то такий єдиний Учасник має 100 відсотків голосів та здійснює голосування одноособово.
    28.1.3. Всі рішення Зборів Учасників приймаються згідно положень пунктів 23.4.-23.7. цього Статуту.
    28.1.4. Функцію підрахунку голосів на Зборах Учасників виконує Секретар зборів, а за його відсутності - Голова Товариства.
   
   29. ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ
   
   29.1. У випадку, якщо питання, що віднесене до компетенції Зборів Учасників повинно бути вирішено невідкладно, або якщо хто-небудь з Учасників письмово повідомив Голову Товариства про неможливість своєї участі у Зборах Учасників, що скликані в порядку, передбаченому пунктами 26.5., 26.6. даного Статуту, замість проведення Зборів Учасників рішення по всіх питаннях запропонованого порядку денного можуть бути прийняті шляхом опитування Учасників.
   29.2. Процедура опитування Учасників:
    29.2.1. Голова Товариства, способом, передбаченим у пункті 26.5. Статуту, надсилає усім Учасникам бюлетені з проектами рішень або питаннями для голосування. Одночасно надсилається інформація, проекти змін та інші документи, необхідні для прийняття цих рішень.
   29.2.2. Учасники протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання бюлетенів заповнюють їх, підписують та надсилають Голові Товариства поштою, з дотриманням умов щодо відправлення, зазначених у пункті 26.5. Статуту.
   29.2.3. Голосування відбувається у загальному порядку, передбаченому пунктами 28.1.1.-28.1.2. даного Статуту.
   29.2.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня отримання бюлетеню від останнього Учасника опитування, Голова Товариства складає протокол Зборів Учасників за результатами опитування та письмово повідомляє Учасників про наслідки опитування.
   29.2.5. Бюлетень для опитування може бути особисто переданий Головою Товариства Учаснику (під підпис), та особисто повернений Учасником Голові Товариства (під підпис) після його заповнення.
   29.2.6. Передача та прийом бюлетенів для опитування іншими, ніж передбачені у пунктах 29.2.1.-29.2.5. Статуту способами – забороняється.
   29.2.7. Якщо рішення не були прийняті або питання не були схвалені, Голова Товариства може провести додаткове опитування за вищезгаданою процедурою.
   29.2.8. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то процедура опитування не проводиться.
   
   
   30. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
   
   30.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який вирішує усі оперативно-господарські, правові, кадрові, фінансові та інші питання діяльності Товариства, крім питань віднесених до компетенції Зборів Учасників (наведені в пункті 23.2. Статуту).
   Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу своїх повноважень або їх частини, крім віднесених до їх виключної компетенції (пункт 23.3. Статуту), Директору без внесення відповідних змін до даного Статуту.
   30.2. З Директором, на підставі рішення Зборів Учасників про призначення Директора, укладається трудовий контракт (як особлива форма трудового договору). Текст цього контракту затверджується Зборами Учасників. Цей контракт підписує з однієї сторони - Голова Товариства, або інша особа, уповноважена на це Зборами Учасників, від імені Товариства, з другої сторони – Директор.
   Директор обирається Зборами Учасників на такий строк, який буде узгоджено у трудовому контракті Товариства з Директором.
   
   30.3. До підписання трудового контракту з Товариством, Директор не має права починати виконувати свої обов’язки. До підписання трудового контракту з Товариством усі рішення Директора, що стосуються діяльності Товариства є нікчемними (тобто – недійсними з моменту їх прийняття). Директор зобов’язаний виконувати свої обов’язки у відповідності до Статуту Товариства, рішень Зборів Учасників та укладеного контракту, керуватися у своїх діях інтересами Товариства, Конституцією України та нормами чинного законодавства України.
   30.4. Директор може бути звільнений зі своєї посади за власним бажанням та у разі усунення його від виконання обов'язків Директора з підстав, передбачених трудовим контрактом відповідно до положень трудового законодавства України.
   
   31. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА
   
   Директор:
   31.1. Керує поточною діяльністю Товариства, забезпечує дотримання та виконання планів Товариства та рішень Зборів Учасників, вирішує усі питання діяльності Товариства, крім віднесених до виключної компетенції Зборів Учасників;
   31.2. Приймає всі рішення стосовно діяльності Товариства на засадах особистого волевиявлення, як усно, так і шляхом видання письмових наказів та розпоряджень, обов'язкових до виконання усіма працівниками Товариства, які знаходяться з Товариством у трудових відносинах. Невиконання усних вказівок, письмових наказів та розпоряджень Директора тягне для працівника Товариства наслідки, що передбачені положеннями трудового, адміністративного та інших галузей українського права;
   31.3. Здійснює внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;
    31.4. Здійснює організацію роботи та взаємодії між структурними підрозділами Товариства;
   31.5. Реалізує тарифно-цінову політику Товариства;
    31.6. Затверджує Положення про оплату праці працівників Товариства, Положення про преміювання, Положення про порядок, строки і умови виплати дивідендів, Положення про суди та інші;
    31.7. Без доручення (довіреності) представляє Товариство у стосунках із державними органами та органами місцевого самоврядування України, державними та недержавними установами України, підприємствами і організаціями, юридичними особами будь-яких форм власності та організаційно-правових форм та фізичними особами, у тому числі - підприємцями, іноземними державними, недержавними органами, органами місцевого самоврядування, іноземними установами, підприємствами і організаціями, а також іноземними юридичними особами будь-яких форм власності та організаційно-правових форм;
   31.8. Вчиняє від імені Товариства правочини, у тому числі – договори та зовнішньоекономічні контракти;
   31.9. Видає від імені Товариства та скасовує (припиняє) доручення (довіреності) на вчинення правочинів від імені Товариства іншим особам;
   31.10. Забезпечує виконання зобов’язань Товариства перед постачальниками, замовниками (клієнтами), банками тощо;
   31.11. Приймає заходи по забезпеченню Товариства кваліфікованими працівниками та спеціалістами, сприяє найкращому використанню знань та досвіду працівників, створенню безпечних та сприятливих умов для їх праці, додержання вимог законодавства про працю та законодавства з охорони праці України;
   31.12. Доручає виконання окремих питань господарської, адміністративної, правової, фінансової діяльності іншим працівникам Товариства – своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів Товариства тощо;
   31.13. Підписує установчі документи та протоколи загальних зборів учасників інших підприємств, об’єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником або є учасником (акціонером) за рішенням Зборів Учасників;
   31.14. Розпоряджається майном та коштами Товариства, його банківськими рахунками за напрямками статутної діяльності і встановлених планів Товариства, має право першого підпису фінансових та банківських документів Товариства;
   31.15. Забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства. Підписує колективний договір у Товаристві від імені власників, як уповноважений ними орган Товариства;
   31.16. Попередньо, спільно з Головою Товариства, обговорює питання, які виносяться на порядок денний Зборів Учасників, здійснює підготовку чергових та позачергових Зборів Учасників;
   31.17. Затверджує штатний розклад та структуру Товариства;
   31.18. Наймає та звільняє всіх інших працівників Товариства, накладає на працівників Товариства дисциплінарні стягнення, затверджує відповідні внутрішні і локальні документи та правила процедури, а також функціональні обов'язки та посадові інструкції, що регулюють трудові відносини в Товаристві;
   31.19. Забезпечує підготовку та представляє Зборам Учасників річний звіт діяльності Товариства, бухгалтерські звіти та баланси, пропозиції про розподіл чистого прибутку Товариства або покриття його збитків;
   31.20. Звітує перед Зборами Учасників про виконання їх рішень та планів розвитку Товариства;
   31.21. Виконує інші повноваження, віднесені цим Статутом та трудовим контрактом до компетенції Директора.
   .
   32. ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА
   
   32.1. На період відсутності Директора (у зв’язку з відпусткою, хворобою тощо) його обов’язки виконує особа, уповноважена на це наказом Директора або рішенням Зборів Учасників.
   
   33. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
   
   33.1. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з числа Учасників у кількості, не менше 3 (трьох) осіб. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Якщо повний склад Учасників Товариства буде складати менше ніж три особи, які одночасно не є Директором, то Ревізійна комісія у Товаристві не створюється.
   33.2. Голова Ревізійної комісії представляє Ревізійну комісію та діє від її імені. Члени Ревізійної комісії обирають Голову Ревізійної комісії шляхом таємного голосування під час першого засідання Ревізійної комісії простою більшістю голосів.
   33.3. Засідання Ревізійної комісії вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні всі члени Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії не можуть утримуватись при голосуванні (голосують під час засідання Ревізійної комісії тільки “за” або “проти”). У випадку відсутності на засіданні Ревізійної комісії будь-кого з членів Ревізійної комісії з причин, що не є поважними, членом Ревізійної комісії Зборами Учасників може обиратися інша особа з числа Учасників замість тої, яка була відсутня.
   33.4. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи Директора, або на вимогу не менш ніж двох Учасників.
   Ревізійна комісія вправі вимагати від Директора та інших посадових осіб Товариства, а також працівників Товариства надання їй усіх необхідних для проведення перевірки матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
   33.5. Посадовими особами Товариства визнаються Голова Товариства, Директор та Голова Ревізійної комісії. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією та законами України несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням (вироком) суду.
   33.6. Директор та працівники Товариства повинні виконувати всі розпорядження Ревізійної комісії, які формулюються в рамках її повноважень, визначених цим Статутом.
   33.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.
   33.8. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах i балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
   33.9. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання з боку Посадових осіб Товариства.
   33.10. Повноваження, права i обов'язки Ревізійної комісії визначаються положенням про цю комісію, яке затверджується Зборами Учасників відповідно до даного Статуту. До прийняття згаданого положення Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.
   33.11. За рішенням Ревізійної комісії, Директора чи Зборів Учасників може призначатись аудиторська чи юридична перевірка діяльності Товариства. Вибір аудиторської та юридичної фірми покладається на орган, що ініціює таку перевірку. Усі витрати щодо проведення аудиторської та юридичної перевірки несе Товариство.
   
   34. ПЛАНИ ТОВАРИСТВА
   
   34.1. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до планів, включаючи бізнес-плани. Такі плани, зокрема, будуть передбачати статті і розміри доходів та витрат Товариства, напрями та обсяги використання прибутку Товариства, інші економічні і соціальні показники діяльності Товариства. Плани Товариства розробляються Директором та затверджуються Зборами Учасників.
   
   
   
   
   35. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
   
   35.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються внутрішніми документами Товариства згідно положень чинного законодавства України.
    35.2. У Товаристві між власником (Зборами Учасників, уповноваженим ними органом - Директором) та трудовим колективом Товариства укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією (власниками) та керівництвом Товариства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори.
   35.3. Рада трудового колективу від імені трудового колективу, бере участь у веденні переговорів і укладенні колективного договору, як орган, що наділений трудовим колективом Товариства відповідними повноваженнями.
   35.4. Власник (представлений Зборами Учасників) та уповноважений ним орган (Директор) при здійсненні своїх повноважень зобов’язані суворо дотримуватись усіх приписів та положень чинного в Україні законодавства про працю, соціальне забезпечення працівників, охорону праці та умов колективного договору.
   
   36. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ УЧАСНИКА
   
   36.1. Учасник має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) в Статутному фонді (капіталі) Товариства одному або декільком Учасникам або іншим особам на таких умовах:
   36.1.1. Відчуження Учасником своєї частки у Статутному фонді (капіталі) Товариства (її частини) потребує згоди всіх Учасників, які не будуть відмовляти у такій згоді без поважних причин. Учасники користуються переважним правом купівлі частки у Статутному фонді (капіталі) Товариства, або її частини у Учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між ними не встановлено інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та з дотриманням інших умов, на яких частка (її частина) пропонувалися для продажу третім особам. Якщо Учасники не скористаються своїм переважним правом протягом одного календарного місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого за домовленістю Учасників, відповідна частка в Статутному фонді (капіталі) Товариства (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі (особам).
   36.1.2. Частка Учасника може бути відчужена лише у випадку повної її сплати.
   36.1.3. У разі придбання Товариством частки (її частини) Учасника, Товариство зобов’язано реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом року з моменту придбання такої частки (її частини), або зменшити свій Статутний фонд (капітал) відповідно до пункту 17 даного Статуту. Перед реалізацією частки третім особам, повинно виконати усі процедури, передбачені пунктом 36.1.1. Статуту.
   36.1.4. Частка у Статутному фонді (капіталі) Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника, лише за згодою всіх інших Учасників. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до пунктів 37.3. – 37.4. цього Статуту.
   
   
   
   
   37. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА
   
   37.1. Учасник, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, передбачені Статутом та рішеннями Зборів Учасників, або іншим способом перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей Товариства може бути виключений з Товариства на підставі рішення Зборів Учасників, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 (п’ятдесятьма) відсотками загальної кількості голосів Учасників. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.
   37.2. Рішення Зборів Учасників про виключення Учасника з Товариства може бути оскаржено цим Учасником у судовому порядку.
   37.3. При виході Учасника з Товариства йому виплачується частина майна Товариства, пропорційно його частці у Статутному фонді (капіталі) Товариства. Виплата проводиться після затвердження річного звіту за той рік, в якому було здійснено вихід Учасника з Товариства, і в строк до 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернено повністю або частково в натуральній формі.
   37.4. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством в поточному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без виплати винагороди. Виплата належної Учаснику частини прибутку Товариства проводиться після затвердження Загальними зборами річного звіту за той рік, в якому було здійснено вихід Учасника з Товариства, але не пізніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з дня виходу Учасника з Товариства.
   
   
    38. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА
   
   38.1. Учасник має право вийти з Товариства, повідомивши усіх інших Учасників про свій вихід письмово - способом, що забезпечує їх ознайомлення з цим повідомленням (поштовою розсилкою листів з повідомленням на адреси Учасників, телеграмами Учасникам тощо). Повідомлення Учасників про вихід повинно бути зроблено не пізніше ніж за 3 (три) місяці до виходу. При виході Учасника з Товариства застосовуються положення, зазначені у пунктах 37.3, 37.4. даного Статуту.
   
   39. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО (СПАДКОЄМСТВО)
   
   39.1. При реорганізації або ліквідації юридичної особи, що є Учасником, або в зв’язку із смертю громадянина Учасника, правонаступники (спадкоємці), визначені законом чи судовим рішенням мають переважне право вступу до Товариства.
   39.2. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), йому виплачується в грошовій або натуральній формі частка майна, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі, вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного фонду (капіталу) Товариства підлягає зменшенню.
   39.3. До прийняття спадщини спадкоємцем, права померлого Учасника може здійснювати виконавець заповіту, а при його відсутності – особа, призначена нотаріусом.
   39.4. Питання про прийняття до Товариства правонаступника вирішується Зборами Учасників, і при цьому частка, що належала Учаснику –– ліквідованій юридичній особі або померлому Учаснику, не враховується при визначенні кворуму та при голосуванні. Якщо повний склад Учасників Товариства складає лише одна особа, то в такому випадку правонаступник приймається до Товариства автоматично за власним бажанням.
   39.5. Виплата правонаступнику його частини відбувається протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня реорганізації (ліквідації) або смерті Учасника після затвердження звіту за рік, у якому сталася реорганізація (ліквідація) або смерть Учасника.
   
   
   40. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ
   

   40.1. Діяльність Товариства припиняється в результаті передачі всього майна, прав та обов'язків Товариства іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті його ліквідації.
   40.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.
   40.3. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється спеціальним законодавством України з питань банкрутства.
   40.4. Учасники, які прийняли рішення про припинення Товариства, або суд, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.
   40.5. Учасник

Автор: uasol | Відгуки: 3 | Перегляди: 25078 | 20/09/2009 Бизнес и финанси - Уставные документи

Ссылка на статью:


Комментарий

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
02.12.2022 14:25

Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату. Джерело: Справді у Telegram Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП.
02.12.2022 14:24

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
02.12.2022 14:11

Єврокомісія представила пропозиції щодо криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
02.12.2022 13:44

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".
02.12.2022 13:36

Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".
02.12.2022 12:59

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє "Європейська правда".
02.12.2022 12:40

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року
02.12.2022 12:03

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, - а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена.
Все новости