uasol.com
Добавить статью | Регистрация
Авто и Мото
Бизнес и финанси
    Автоматизация бизнеса
    Банки и кредиты
    Бизнес в интернете
    Бухгалтерия
    Договоры
    Должостные инструкции, контракти
    Маркетинг
    Недвижимость
    О рекламе
    Охрана труда
    Предпринимательство
    Разное
    Страховые услуги
    Управление
    Уставные документи
    Форекс
Все про мебель
Дети и родители
Диеты, ваша фигура
Дом, семья
Закон и Право
Интернет и сервисы
Компьютери
Красота, мода, имидж
Кулинария
Культура и искусство
Лекции, пособия
Люди, общество
Медицина и здоровье
Мужчина и женщина
Наука и образование
Политика
Промышленность
Работа, трудоустройство
Рефераты
Связь
Спорт
Строительство и ремонт
Товари и услуги
Туризм и путешествия
Увлечения и хобби
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ИСКАТЬ!
Сохранить страницу | Сделать стартовой | Отправить другу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПИЄМСТВА
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПИЄМСТВА
Керує згідно діючого законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несе відповідальність у повному обсязі за наслідки рішень, що приймає, схоронність та ефективність використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
      "___" ____________ ____ р.
   
   Посадова інструкція
   Директора підприємства.
   
   1. Загальна ціль посади
    Керує згідно діючого законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несе відповідальність у повному обсязі за наслідки рішень, що приймає, схоронність та ефективність використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
   
   2. Загальні положення
   
   2.1. Директор відноситься до категорії „Керівників”.
   2.2. Призначення на посаду директора підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства із дотриманням вимог Кодексу законів про працю
   2.3. За відсутності Директора підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
   2.4. Директор підприємства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
   
   3. Вимоги до кваліфікації.
   3.1. Законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства, постанови державних, регіональних та міських органів влади й управління, ті, що визначають приоритетні напрями розвитку економіки у відповідній галузі.
   3.2. Методичні та нормативні матеріали інших органів, що мають відношення до діяльності підприємства.
   3.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.
   3.4. Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства.
   3.5. Виробничі потужність та кадрові ресурси підприємства
   3.6. Технологію виробництва продукції підприємства.
   3.7. Податкове та екологічне законодавство.
   3.8. Порядок складання та узгодження бізнес-планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства.
   3.9. Ринкові методи господарювання та управління підприємством.
   3.10. Систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати свою позицію на ринку та розробляти програми щодо нових ринків збуту.
   3.11. Порядок укладання та виконання господарських та фінансових договорів.
   3.12. Кон’єктуру ринку.
   3.13. Науково-технічні досягнення та передовий досвід у відповідній галузі виробництва.
   3.14. Управління економікою та фінансами підприємства, організацію виробництва та праці.
   3.15. Порядок розробки та укладання галузевих тарифних домовленостей, колективних договорів та урегулювання соціальних та трудових відносин.
   3.16. Законодавство про труд
   3.17. правила та норми охорони праці.
   
   4. Освіта та досвід роботи
    Вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта та стаж роботи на керівній посаді на підприємстві відповідного галузевого профілю не менш 5 років.
   5. Посадові обов’язки
   5.1. Курує згідно чинного законодавства виробничо-господарською та фінансово0економічною діяльністю підприємства, та несе відповідальність у повному обсязі за наслідки рішень, що приймає, схоронність та ефективне використання майна підприємства, а також фінансові та господарські результати його діяльності.
   5.2. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, направляє їхню діяльність на розвиток та вдосконалення виробництва, враховуючи соціальні та ринкові пріоритети. Підвищує ефективність роботи підприємства, зріст об’єму збуту продукції та зростання прибутків, якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється, її відповідність світовим стандартам з метою задоволення потреб населення.
   5.3. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов’язань стосовно державних, регіональних, міських бюджетних та позабюджетних соціальних фондів, постачальників, заказників та кредиторів, включаючи банківські установи, а також господарські та трудові договори чи контракти й бізнес-плани.
   5.4. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки та технологій, прогресивних форм управління та організації праці, науково обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат. Вивчає кон’єктури ринків та передового досвіду (вітчизняного та зарубіжного) з метою своєчасного підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання вироблених резервів та економного використання усіх видів ресурсів.
   5.5. Приймає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професіональних знань та досвіду, створення безпечних та сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та довколишнього середовища.
   5.6. Забезпечує вірне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, особистого та колегіального прийняття рішень, матеріальних та моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної заінтересованості та відповідальності кожного робітника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені строки
   5.7. Разом з трудовим колективом та профспілковими організаціями забезпечує згідно принципів соціального партнерства розробку, укладання та виконання колективного договору, дотримання трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи й активності працівників та службовців підприємства.
   5.8. Вирішує питання стосовно фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності у межах, що передбачено законодавством України, доручає ведення окремих напрямів діяльності іншим посадовим особам – заступникам директора, керівникам виробничих одиниць чи підрозділів.
   5.9. Забезпечує дотримання законів у діяльності підприємства та веденні його господарсько-економічних зв’язків, використання правових засобів для фінансового керівництва та існування за ринкових умов, закріплення фінансової та договірної дисципліни, регулювання соціальних та трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства задля утримання та розширення масштабів підприємницької діяльності.
   5.10. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах держаної власті та управління.
   
   6. Права
   6.1. Директор підприємства має право давати підлеглим йому співробітникам та службам доручення, завдання за колом питань, що входять до його функціональних обов’язків.
   6.2. Директор має право контролювати як виконуються виробничі завдання, своєчасне виконання окремих доручень службами та підрозділами, що йому підпорядковані.
   6.3. Директор підприємства має право запитувати та отримувати необхідні матеріали та документи стосовно питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому служб та підрозділів.
   6.4. Директор підприємства має право взаємодіяти з іншими підприємствами, організаціями та установами з виробничих та інших питань, що входять до його функціональних обов’язків.
   6.5. Директор підприємства має право пропонувати на розсуд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачено чинною посадовою інструкцією.
   6.6. Директор підприємства має право виносити на розсуд керівництва подання про призначення, переміщення та вивільнення з обійманих посад працівників, вносити пропозиції щодо заохочення працівників, а також щодо накладання стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
   6.7. Директор підприємства має право приймати заходів щодо ліквідації недоліків у роботі підприємства, що було виявлено.
   6.8. Директор підприємства має право спілкуватися з представниками преси, передавати службову інформацію до інших організацій як співробітник підприємства, але за умови її узгодження з керівництвом та за умови не розголошення комерційної таємниці.
   
   7. Відповідальність
   7.1. Директор підприємства несе відповідальність за належне виконання або невиконання своїх обов’язків передбачених чинною посадовою інструкцією – в межах, що визначені трудовим законодавством України.
   7.2. Директор підприємства несе відповідальність за порушення правил та положень, що регламентують діяльність підприємства.
   7.3. У разі переходу на інше місце праці або вивільнення з посади директора, він несе відповідальність за своєчасну та належну передачу справ особі, що заступає на посаду директора, а в разі, якщо вона відсутня, то особі що її заміняє.
   7.4. Директор підприємства несе відповідальність за правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, що визначено діючим адміністративним, карним та цивільним законодавством України.
   7.5. Директор підприємства несе відповідальність за завдану матеріальну шкоду, - в межах передбачених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
   7.6. Директор підприємства несе відповідальність за дотримання чинних інструкцій, наказів та розпоряджень щодо дотримання комерційної таємниці та конфіденційності інформації.
   7.7. Директор підприємства несе відповідальність за виконання правил внутрішнього розпорядку, правих техніки безпеки праці та протипожежної безпеки.
   
   З інструкцією ознайомлений: ______
   (підпис) ________________________
   (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р.
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 34712 | 20/09/2009 Бизнес и финанси - Должостные инструкции, контракти

Ссылка на статью:


Комментарий
    Hexytoutt14:34 16-07-2023    
Erick, USA 2022 06 28 14 33 33 <a href=https://viagr.cfd>is viagra covered by insurance</a> A recent analysis of PSI CIS data attempted to quantify the presence of counterfeit drugs in the legitimate supply chain Mackey et al
    enapyteft14:15 21-12-2022    
They are listed below <a href=http://bestcialis20mg.com/>best place to buy generic cialis online</a> Study objective To assess the role of endometrial resection in preventing recurrence of tamoxifen associated endometrial polyps in women with breast canc
    zeveelish20:23 24-10-2022    
alphagan how to take stromectol Should an alien civilization come upon the Voyager 1, hopefully their own technological advancements include a record player <a href=http://buylasixon.com/>lasix adverse effects</a> A homozygous G56R mutation in GPIHBP1 ha
    impettimi14:14 19-04-2022    
Vkmvxt https://bestadalafil.com/ - buy cialis online in usa <a href="https://bestadalafil.com/">cheap generic cialis</a> Buy Metformin Online Ufabef https://bestadalafil.com/ - buy cialis online united states Ycrvww

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
02.12.2022 14:25

Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату. Джерело: Справді у Telegram Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП.
02.12.2022 14:24

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
02.12.2022 14:11

Єврокомісія представила пропозиції щодо криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
02.12.2022 13:44

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".
02.12.2022 13:36

Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".
02.12.2022 12:59

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє "Європейська правда".
02.12.2022 12:40

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року
02.12.2022 12:03

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, - а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена.
Все новости