uasol.com
Add article | Registration
Animation and hobby
Auto&Moto
Beauty, fashion, image
Building and renewal
Business and finances
    Advertising
    Agreements
    Banks and credits
    Book-keeping
    Business automation
    Forex
    Insurance
    Internet business
    Job descriptions, contracts
    Management
    Marketing
    Miscellaneous
    Private enterprise
    Protection of labour
    Real estate
    Statute
Communication
Computers
Cookery
Culture, art
Furniture to order
Goods and service
Home, family
Industry
Internet and service
Kids and parents
Law and right
Lectures, study aids
Man and Woman
Medicine and health
People, society
Politics
Reports
Science and education
Sport
Tourism and travel
Work
Дієти, ваша фігура
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Free placing of SEO articles with direct links - uasol.com
 укр
 eng
 рус
SEARCH!
Bookmark page | Save as homepage | Send to friend
Договір субагентський
Договір субагентський
Турагент доручає, а Субагент приймає на себе права і обов’язки по реалізації від свого імені та за винагороду туристичних путівок та/або туристичних послуг, що надаються для реалізції Турагентом, надалі Турпродукту, з самостійним набором і комплектацією туристичних груп та/або індивідуальних туристів.   
   
   
   
    м. XXXXXXXXX «21» травня 2007р.
   
   Закрите акціонерне товариство «XXXXXXXXXXX” (ліцензія АВ №XXXXXXX від 11.10.2000р.) в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, надалі «Турагент», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «XXXXXXXXX» (ліцензія АБ №XXXXXXX від 17.06.2000р.), в особі директора _____________ , що діє на підставі Статуту, надалі «Субагент», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
   
   1. Предмет Договору.
   1.1. Турагент доручає, а Субагент приймає на себе права і обов’язки по реалізації від свого імені та за винагороду туристичних путівок та/або туристичних послуг, що надаються для реалізції Турагентом, надалі Турпродукту, з самостійним набором і комплектацією туристичних груп та/або індивідуальних туристів.
   
   2. Права і обов’язки Сторін.
   2.1. У відповідності з предметом Договору Турагент:
   2.1.1. Забезпечує Субагента необхідними технологічними, методичними, рекламними і іншими матеріалами з метою просування і реалізації Турпродукту.
   2.1.2. Своєчасно сповіщає Субагента про всі зміни в цінах, термінах надання та умовах Турпакету.
   2.1.3. На підставі забезпеченого бронювання послуг Турагент посилає Субагенту підтвердження можливості виконання Замовлення.
   2.1.4. Турагент може змінювати вартість Турпродукту та умови надання Турпродукту (програми турів, умови проживання та харчування, екскурсійне обслуговування та ін.), обов’язково повідомивши про це в письмовій формі Субагента не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку відпочинку. При умові, якщо Турпродукт на цей момент було оплачено, вартість не міняється.
   2.2. У відповідності з предметом Договору Субагент:
   2.2.1. Здійснює діяльність по просуванню і продажу своїм Туристам Турпродукту.
   2.2.2. Проводить реалізацію Турпродукту тільки після підтвердження Турагентом поданого замовлення.
   2.2.3. В письмовій формі сповіщає Турагента про зміни в Замовленні чи його Ануляцію.
   2.2.4. Надає Турагенту в установлені строки всі документи, необхідні для оформлення Туру.
   2.2.5. Інформує Туристів про умови перебування за кордоном, інструктує за діючими митними правилами і правилами перетину кордону (у випадку реалізації Турпродукту, що містить комплекс послуг, які здійснюються за межами України), забезпечує Туристів страхуванням.
   
   3. Порядок взаєморозрахунків.
   3.1. Субагент проводить повну оплату вартості представленого Турагентом для розповсюдження Турпродукту, згідно виставленого рахунку. Оплата повинна бути підтверджена копією платіжного доручення з відміткою банку і передана Турагенту.
   3.2. Вартість Турпродукту визначається згідно доповнень до цього договору.
   3.3. За реалізацію Турпродукту Субагент одержує агентську винагороду. Винагородою Субагента є різниця між вартістю придбання Турпродукту в Агента та вартістю продажу Турпродукту Субагентом туристу.
   3.4. Несвоєчасна, неповна чи невірна оплата Субагентом згідно виставлених рахунків знімає з Турагента всю відповідальність, пов’язану з виконанням обов’язків по Договору. В цьому випадку Турагент залишає за собою право анулювати Замовлення Субагента з застосуванням штрафних санкцій.
   3.5. Всі суми, що отримує Субагент за реалізацію Турпродукту згідно цього договору (крім агентської винагороди), не є власністю Субагента та довірені йому від імені Турагента на збереження до проведення необхідного розрахунку за Турпродукт.
   3.6. Турагент є платником податку на прибуток на загальних підставах – 25%.
   3.7. Субагент ________________________________________________________________________________________________________________.
   
   4. Відповідальність Сторін.
   4.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх обов’язків по Договору однією з Сторін, Сторона, що порушила свої обов’язки, виплачує іншій Стороні неустойку, яка визначається у відповідності з п.4.2.2. та п.4.3.1.
   4.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням обов’язків по Договору розуміється:
   4.2.1. Для Субагента:
   4.2.1.1. надання: неповного пакету документів, необхідних для оформлення Туру; невірно оформлених документів; документів, які містять невірну інформацію;
   4.2.1.2. несвоєчасна, неповна чи невірна оплата рахунків Турагента;
   4.2.1.3. несвоєчасна ануляція чи несвоєчасне внесення змін в Замовлення;
   4.2.1.4. незабезпечення явки своїх Туристів в пункт початку подорожі;
   4.2.1.5. несвоєчасна передача Туристам всіх одержаних від Турагента документів, необхідних для здійснення подорожі.
   4.2.1.6. у випадку ануляції Субагентом раніше поданого і підтвердженого Замовлення штрафні санкції складають:
    до 15 діб до початку Туру – 10% від вартості Туру   від 11 до 7 діб до початку Туру – 55% від вартості Туру
    від 15 до 11 діб до початку Туру – 25% від вартості Туру   менше 7 діб до початку Туру – 100% від вартості Туру
   4.2.2. Для Турагента:
   4.2.2.1. у випадку невиконання по вині Турагента Договірних обов’язків по обслуговуванню Туристів він несе відповідальність перед Субагентом в формі грошової компенсації. Турагент компенсує Субагенту фактичні витрати по компенсації Туристам різниці в класі обслуговування і не надані послуги, передбачені Туром, внаслідок невиконання Турагентом своїх зобов’язань згідно цього договору.
   4.3. У випадку порушення Туристами, які використовують туристичні послуги Субагента, діючих правил проїзду, реєстрації чи перевезення багажу, нанесення збитків майну транспортній компанії чи порушення правил проживання в готелі і недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених діючим законодавством місця виникнення конфлікту. При цьому Субагент сприяє стягненню штрафів.
   4.4. Турагент не несе відповідальність за відміну чи зміну часу відправлення і прибуття транспортних засобів і пов’язані з цим зміни об’єму і строків Туристичних послуг. В цих випадках відповідальність перед Субагентом і Туристами несуть транспортні компанії у відповідності з міжнародними правилами пасажирських перевезень.
   4.5. Турагент не несе відповідальність за збереження багажу, цінностей і документів Туристів Субагента на протязі всього періоду Туру (відпочинку).
   4.6. Турагент не несе відповідальність, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду з країни, внаслідок порушення правопорядку і т.д.
   4.7. Турагент не несе відповідальність по відшкодуванню грошових витрат Туриста за оплачені турпослуги, якщо Турист в період обслуговування на свій розсуд чи в зв’язку з своїми інтересами не скористався всіма чи частиною наданих Турагентом послуг, і не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за рамки обговорених в замовленні турпослуг.
   
   5. Рекламації.
   5.1. Всі рекламації, що пред’являються Субагентом Турагенту, повинні містити ім’я, дату, місце перебування Туриста, а також супроводжуватись складеним на місці актом, підписаним Туристом і представником Турагента (або представником приймаючої Сторони). Рекламації повинні бути отримані Турагентом не пізніше, ніж 14 днів з дня закінчення Туру.
   5.2. Турагент розглядає одержану від Субагента рекламацію на протязі 14 днів, починаючи з дати її отримання.
   5.3. Рекламації, подані Субагентом з порушенням п.5.1 цього Договору, Турагентом не розглядаються і Субагент несе по ним самостійну майнову відповідальність без права пред’явлення вимог до Турагента.
   
   6. Форс-мажорні обставини.
   6.1. Сторони звільняються від обов’язків, взятих на себе по цьому Договору і не несуть один перед одним відповідальність при виникненні форс-мажорних обставин, як, наприклад: повінь, землетрус, цунамі, епідемія і інші стихійні явища природи; пожежі, вибухи, вихід з ладу чи пошкодження транспортних засобів; страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, які безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору; оголошена чи неоголошена війна, революція, масовий безлад; законні і незаконні дії органів державної влади чи управління і їх структурних підрозділів.
   6.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання прийнятих на себе обов’язків, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час заступлення і припинення дії даних обставин.
   
   7. Порядок вирішення спорів.
   7.1. Всі спори чи розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору чи в зв’язку з ним, будуть по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У випадку якщо Сторони не прийдуть до згоди, справа підлягає вирішенню в арбітражному суді України.
   
   8. Інші умови.
   8.1. Цей Договір вступає в силу з дати підписання і діє до “_31_” _грудня_ 200_7_ року. Якщо в місячний термін сторони не подають одна одній письмових запитів до закінчення терміну дії договору, передбаченому в умові договору, договір автоматично продовжується на наступний термін.
   8.2. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей Договір. В тому випадку ініціатор розірвання Договору зобов’язаний повідомити іншу сторону письмово, але не пізніше, ніж за 30 днів до дати розірвання.
   8.3. В частині фінансових взаємовідносин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку Сторін.
   8.4. Любі зміни і доповнення цього Договору мають силу при умові, якщо здійснені в письмовій формі за підписами двох Сторін і оформлені Додатки до нього.
   
   9. Юридичні адреси і підписи Сторін.
   
   
    Турагент Субагент
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 6828 | 20/04/2010 Business and finances - Agreements

Ссылка на статью:


Comments

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
All news