uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор процентной ссуды (предметной или денежной)
Договор процентной ссуды (предметной или денежной)
Заимодатель в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором
   обязывается предоставить Заемщику предмет ссуды (денежные средства) в размере
   определенному настоящим Договором, а последний обязывается принять ссуду и повернуть
   названную ссуду Заимодателю в определенный настоящим Договором срок


Договор процентной ссуды (предметной или денежной)
   
   м. Киев “____” ____________ 200___р.
   
   Стороны:
   Заимодатель ____________________________________________________________
   (полное название юридической или ПИБ физического лица)
   в лице ___________, действующего на основании________, с одной стороны, и
   (должность и ПИБ) (устава, доверенности, положения)
   Позичальник_____________________________________________________________
   в лице _________, действующего на основании _________________ со второй стороны
   заключили настоящий Договор о следующем:
   
   1. Предмет договора.
   
   1.1. Заимодатель в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором
   обязывается предоставить Заемщику предмет ссуды (денежные средства) в размере
   определенному настоящим Договором, а последний обязывается принять ссуду и повернуть
   названную ссуду Заимодателю в определенный настоящим Договором срок, а также оплатить
   проценты за весь срок предоставления ссуды в срок и размерах, которые обусловлены
   условиями настоящего Договора.
   1.2. Предметом ссуды по данному Договору является:
   ____________________________________________________
   
   2. Размер ссуды и процентов.
   
   2.1. Сумма ссуды (стоимость предмета ссуды) составляет по настоящему Договору
   ___________ грн.
   2.2. Ежемесячный размер процентов по настоящему Договору составляет ________% от размера
   ссуды.
   2.3. Уплата процентов по настоящему Договору осуществляется ежемесячно в безналичной
   форме, платежным поручением путем перевода денежных средств на текущий счет
   Заемщика не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие
   проценты должны быть начислены. Уплата процентов за неполный календарный
   месяц не насчитывается и не платится.
   2.4. Начисление и уплата процентов осуществляются Заемщиком самостоятельно без
   отдельного требования Заимодателя.
   
   3. Срок Ссуды.
   
   3.1. Срок предоставления ссуды Заемщику составляет _______ из момента, который указан
   в п. 4.4. настоящего Договора.
   3.2. Окончательной датой возвращения ссуды является “___” _____ 200__ г.
   3.3. Срок, указанный в п.3.2 настоящего Договора, может быть продлен по согласию
   Сторон.
   
   4. Порядок предоставления и возвращения Ссуды.
   
   4.1. Заимодатель обязан предоставить ссуду в течение _______ из момента
   подписание настоящего Договора
   4.2. Ссуда предоставляется в безналичном порядке путем перевода необходимых средств
   на расчетный счет Заемщика.
   4.3. Ссуда считается предоставленной Заимодателем Заемщику с момента списания
   денежных средств из банковского счета Заимодателя в банковском учреждении, что
   его обслуживает.
   4.4. По наступлении дать указанной в п. 3.2 настоящего Договора, Заемщик зобов’
   язуеться в течение одного банковского дня повернуть сумму ссуды.
   4.5. Ссуда возвращается в безналичном порядке путем перевода необходимых
   средств на расчетный счет Заимодателя и считается возвращенной Заимодателю
   Заемщиком с момента зачисления денежных средств на текущий счет
   Заимодателя в банковском учреждении, что его обслуживает.
   4.6. Заемщик в течение времени после перевода суммы ссуды Заимодателю зобов’
   язаний сообщить последнему по телефону о переводе средств.
   
   5. Ответственность сторон.
   
   5.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
   ответственность определенную настоящим Договором и действующим законодательством. Нарушением
   обязательство является его невыполнением или неподобающим выполнением, то есть выполнение из
   нарушением условий, определенных содержанием обязательства.
   5.2. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств за этим
   Договором, если оно произошло не из их вины. Сторона считается не виноватой, если
   она докажет, что приняла все зависимые от нее меры для надлежащего выполнения
   обязательство.
   5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или неподобающее
   выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение или
   неподобающее выполнение предопределенные действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
   обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана
   не позже ___ календарных дней из даты наступления таких обстоятельств сообщить в
   письменной форме другую Сторону.
   5.4. При нарушении Заемщиком срока возвращения ссуды указанного в п. 4.5
   настоящего Договора он должен оплатить на текущий счет Заимодателя пеню в
   размере ___% от размера ссуды за каждый день просрочки возвращения ссуды.
   При этом пеня на проценты не насчитывается.
   5.5. При нарушении Заемщиком срока уплаты процентов больше, чем на один
   месяц, он обязан досрочно вернуть Заимодателю ссуду в полном
   объеме, а также оплатить на текущий счет Заимодателя штраф в размере ____%
   от размера ссуды.
   
   
   6. Срок действия Договора и другие условия.
   
   6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления ссуды Заемщику и есть
   действительным к моменту его окончательного выполнения. В случае выполнения Сторонами действий
   указанных в п.3.3 настоящего Договора, срок действия Договора продолжается на соответствующий
   срок.
   6.2. Условия данного Договора могут быть изменены за взаимным согласием Сторон из
   обязательным составлением письменного документу.
   6.3. Все споры, которые связаны с настоящим Договором решаются путем переговоров между
   Сторонами. Если спор не может быть решен путем переговоров, он решается
   в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора
   определенному соответствующим действующим законодательством Украины.
   6.4. Заимодатель имеет статус плательщика налога на прибыль предприятий на
   общих принципах /платника единого налога за ставкой 6% (10%).
   6.5. Заемщик имеет статус плательщика налога на прибыль предприятий на
   общих принципах /платника единого налога за ставкой 6% (10%).
   6.6. Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, по одному для
   каждой из сторон.
   6.7. В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами
   действующего законодательства.
   6.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним
   переписка, предыдущие соглашения и протоколы, о намерениях по вопросам, что так или иначе
   касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу.
   
   Местонахождение и реквизиты Сторон
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 3800 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
17.11.2017 03:42

ЗМІ: У ОРДО готують списки на обмін полоненими

Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко доручив так званій омбудсмену Дарині Морозовій підготуватися до обміну полоненими.
17.11.2017 02:17

Сенат США схвалив проект оборонного бюджету США

Оборонний бюджет США на 2018 рік, що передбачає 350 млн. дол. на безпекову допомогу Україні, спрямований на підпис Президентові США.
16.11.2017 23:08

ГПУ порушила кримінальне провадження проти Ситника

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.
16.11.2017 22:30

Головні новини дня – за 60 секунд

Сумнівний директор ДБР, спецоперація на Закарпатті, прийняття закону, який перешкоджає тиску силовиків на бізнес, нові вихідні, скасування карбування дрібних монет - новини, які обговорювали 16 листопада.
16.11.2017 18:49

Комісія обрала двох замів директора ДБР Труби

Комісія обрала першого заступника і заступника директора Державного бюро розслідування.
16.11.2017 18:04

Комісія обрала директора ДБР

Директором Державного бюро розслідування став Роман Труба.
16.11.2017 16:54

У РПР назвали імовірних переможців у ДБР, Матіос – "пролітає"

Конкурсна комісія обрала керівника і першого заступника директора Державного бюро розслідувань.
16.11.2017 16:23

У Криму фігуранту "справи українських диверсантів" дали 5 років колонії

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Усі новини