uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор о рекламе товаров (работ, услуг)
Договор о рекламе товаров (работ, услуг)
Рекламодатель дает задание, а Рекламист обязывается предоставить Рекламодателю услуги по рекламе (в дальнейшем именуются "рекламные услуги") _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (наименование товаров, работ, услуг) (в дальнейшем именуются соответственно "товаров", "работы" или "услуги") у объема и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.


Договор о рекламе товаров (работ, услуг)
   
   
   "_ "_ _ _ _ _ 200_ года м_ _ _ _ _ .
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать наименование стороны)
   
   в дальнейшем именуется "Рекламодатель", в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны, и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать наименование стороны)
   
   в дальнейшем именуется "Рекламист", в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с другой стороны, в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона", заключили настоящий Договор о рекламе товаров (работ, услуг) (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Рекламодатель дает задание, а Рекламист обязывается предоставить Рекламодателю услуги по рекламе (в дальнейшем именуются "рекламные услуги") _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (наименование товаров, работ, услуг) (в дальнейшем именуются соответственно "товаров", "работы" или "услуги") у объема и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
   
   
   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
   2.1. Обязанности Рекламодателя:
   
   - предоставить Рекламисту необходимую информацию о товарах (работы, услуги), которые подлежат рекламе, а именно: _ _ _ _ _ _ _, путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   - к "_ " _ _ _ _ _ _ 200_ года утверждать Программу Рекламиста относительно предоставления рекламных услуг по настоящему Договору (в дальнейшем именуется "Программа"), если такая программа отвечает его требованиям;
   
   - ознакомить Рекламиста с собственными требованиями по рекламе товаров (работ, услуг) путем _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ ;
   
   - в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, оплатить рекламные услуги, предоставленные Рекламистом.
   
   2.2. Права Рекламодателя:
   
   - знакомиться с ходом предоставления рекламных услуг путем _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   2.3. Обязанности Рекламиста:
   
   - подать на утверждение Рекламодателю к "_ " _ _ _ _ _ _ 200_ года подробную Программу, составленную в соответствии с требованиями Рекламодателя по рекламе товаров (работ услуг), путем _ _ _ _ _ _ _ _ . Программа после ее утверждения Рекламодателем становится неотъемлемой частью настоящего Договора;
   
   - предоставлять рекламные услуги в полном соответствии с Программой, придерживаясь установленных ею порядка и условий предоставления рекламных услуг;
   
   - по требованию Рекламодателя знакомить его с ходом предоставления рекламных услуг путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   2.4. Права Рекламиста:
   
   - получать от Рекламодателя необходимую информацию о товарах (работы, услуги);
   
   - получить от Рекламодателя оплату за предоставление рекламных услуг.
   
   
   3. ОПЛАТА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
   
   3.1. Рекламодатель за предоставление рекламных услуг платит Рекламисту _ _ _ _ _ _ _ _ грн. путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   
   4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   4.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 4.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   
   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   5.1. За нарушение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   5.2. Рекламист не несет ответственность за фактическое качество рекламируемых товаров (работ, услуг).
   
   
   6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   6.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   6.2. На момент заключения настоящего Договора Рекламист является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих условиях.
   
   6.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   6.4. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в настоящем Договоре реквизитов и обязывается своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.
   
   6.5. Отступление права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной.
   
   6.6. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   6.7. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   6.8. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   
   Местонахождение и реквизиты сторон, подписи и печати
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4520 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини