uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор о рекламе товаров (работ, услуг)
Договор о рекламе товаров (работ, услуг)
Рекламодатель дает задание, а Рекламист обязывается предоставить Рекламодателю услуги по рекламе (в дальнейшем именуются "рекламные услуги") _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (наименование товаров, работ, услуг) (в дальнейшем именуются соответственно "товаров", "работы" или "услуги") у объема и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.


Договор о рекламе товаров (работ, услуг)
   
   
   "_ "_ _ _ _ _ 200_ года м_ _ _ _ _ .
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать наименование стороны)
   
   в дальнейшем именуется "Рекламодатель", в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны, и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать наименование стороны)
   
   в дальнейшем именуется "Рекламист", в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с другой стороны, в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона", заключили настоящий Договор о рекламе товаров (работ, услуг) (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Рекламодатель дает задание, а Рекламист обязывается предоставить Рекламодателю услуги по рекламе (в дальнейшем именуются "рекламные услуги") _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (наименование товаров, работ, услуг) (в дальнейшем именуются соответственно "товаров", "работы" или "услуги") у объема и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
   
   
   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
   2.1. Обязанности Рекламодателя:
   
   - предоставить Рекламисту необходимую информацию о товарах (работы, услуги), которые подлежат рекламе, а именно: _ _ _ _ _ _ _, путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   - к "_ " _ _ _ _ _ _ 200_ года утверждать Программу Рекламиста относительно предоставления рекламных услуг по настоящему Договору (в дальнейшем именуется "Программа"), если такая программа отвечает его требованиям;
   
   - ознакомить Рекламиста с собственными требованиями по рекламе товаров (работ, услуг) путем _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ ;
   
   - в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, оплатить рекламные услуги, предоставленные Рекламистом.
   
   2.2. Права Рекламодателя:
   
   - знакомиться с ходом предоставления рекламных услуг путем _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   2.3. Обязанности Рекламиста:
   
   - подать на утверждение Рекламодателю к "_ " _ _ _ _ _ _ 200_ года подробную Программу, составленную в соответствии с требованиями Рекламодателя по рекламе товаров (работ услуг), путем _ _ _ _ _ _ _ _ . Программа после ее утверждения Рекламодателем становится неотъемлемой частью настоящего Договора;
   
   - предоставлять рекламные услуги в полном соответствии с Программой, придерживаясь установленных ею порядка и условий предоставления рекламных услуг;
   
   - по требованию Рекламодателя знакомить его с ходом предоставления рекламных услуг путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   2.4. Права Рекламиста:
   
   - получать от Рекламодателя необходимую информацию о товарах (работы, услуги);
   
   - получить от Рекламодателя оплату за предоставление рекламных услуг.
   
   
   3. ОПЛАТА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
   
   3.1. Рекламодатель за предоставление рекламных услуг платит Рекламисту _ _ _ _ _ _ _ _ грн. путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   
   4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   4.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 4.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   
   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   5.1. За нарушение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   5.2. Рекламист не несет ответственность за фактическое качество рекламируемых товаров (работ, услуг).
   
   
   6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   6.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   6.2. На момент заключения настоящего Договора Рекламист является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих условиях.
   
   6.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   6.4. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в настоящем Договоре реквизитов и обязывается своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.
   
   6.5. Отступление права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной.
   
   6.6. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   6.7. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   6.8. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   
   Местонахождение и реквизиты сторон, подписи и печати
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5182 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій
    RffYN19:41 21-05-2021    
<a href="https://5bz.ru/">база предприятий россии 2021</a>
    FbaNF21:11 16-05-2021    
cialis and high blood pressure <a href="https://topcialistabs.com/">how much is cialis</a> cialis medication
    QsgCZ21:13 15-05-2021    
cialis coupon cvs <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis no prescription</a> cialis goodrx
    WwaOZ08:23 15-05-2021    
sildenafil pills <a href="https://sildenafilviagratop.com">cvs viagra</a> sildenafil buy
    BnpXF06:04 14-05-2021    
    PqmVB23:45 13-05-2021    
walgreen viagra <a href="https://edviagramaster.net/">100mg viagra</a> sildenafil 100mg price walmart
    QerOQ01:18 13-05-2021    
resume professional writers <a href="https://writingacoverletteronline.com/">professional resume service</a> who do you address a cover letter to
    AlmLM21:48 11-05-2021    
high school resume for college <a href="http://coverletterforresumetop.com/">federal resume</a> network engineer resume
    Kathryndem18:59 11-05-2021    
definition cialis <a href="http://tadalafilled.com/">does insurance cover cialis</a> how long does cialis stay in your system
    MartinaKal16:18 07-05-2021    
over the counter viagra walmart <a href="https://mysildenafilkr.com/">online viagra prescription</a> sildenafil 20mg
    FrancesWor02:43 07-05-2021    
sildenafil citrate online pharmacy <a href="https://mrviagrashop.com">buy sildenafil online</a> viagra logo
    Rebeccaontot08:43 06-05-2021    
college essay writing service review <a href="http://writemyessayslfd.com/">http://www.writemyessayslfd.com/</a> best essay writing service yelp
    Stellalek11:30 04-05-2021    
how to write a conclusion paragraph for a persuasive essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">best essay editing service</a> how to write scholarship application essay
    Tiffanywetry05:56 02-05-2021    
cialis in canada <a href="https://toptadalafiltabs.com/">tadalafil price</a> cialis medicine
    JaniceHow15:00 30-04-2021    
is there a generic for cialis <a href="https://mycialistabs.com/">cheap tadalafil</a> cialis free trial phone number
    KqzPP05:38 25-04-2021    
Drugs information for patients. Brand names. <a href="https://pregabalininfo.top">cost of generic lyrica without insurance</a> in Canada Everything news about pills. Get information here.

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини