uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор о предоставлении брокерских услуг
Договор о предоставлении брокерских услуг
Брокер выполняет поручение Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, руководствуясь соответствующим действующим законодательством, обычаями делового оборота и выходя из требований, которые обычно ставятся


Договор о предоставлении брокерских услуг
   
   м. _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Клиент") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны
   
   но
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать брокера и необходимые даны о нем)
   
   (в дальнейшем именуется "Брокер") с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Договор о предоставлении брокерских услуг (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. В порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре, Клиент поручает, а Брокер обязывается:
   
   а) выполнять поручение Клиента относительно заключения определенных настоящим Договором договоров на бирже от имени и за счет Клиента (на основании соответствующих разовых довиреностей);
   
   б) предоставлять Клиенту информационные услуги, связанные с реализацией и приобретением _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (в дальнейшем именуется "товар"), а именно: _ _ _ _ _ _ _, путем _ _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.2. Под сроком "биржа" в настоящем Договоре понимается _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   (указать наименование товарной биржи)
   
   2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
   
   2.1. Брокер гарантирует, что он имеет достаточный объем полномочий для заключения договоров, определенных в настоящем Договоре.
   
   2.2. Брокер выполняет поручение Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, руководствуясь соответствующим действующим законодательством, обычаями делового оборота и выходя из требований, которые обычно ставятся.
   
   2.2.1. Брокер обязан информировать Клиента о требованиях, которые относятся к биржевым товарам биржей, на которой осуществляется выполнение обязанностей Брокером по настоящему Договору.
   
   2.3. Брокер выполняет поручение Клиента для следующих типов биржевых договоров:
   
   2.3.1. Договор с реальным товаром. В этом случае Брокер по поручению Клиента на основании выданной им доверенности действует от имени Клиента, который выступает как продавец или покупатель товара, который имеется в наличии у продавца (Клиента или третьего лица) на момент заключения такого договора и поставляется в определенный срок с момента регистрации договора на бирже (в дальнейшем именуется "реальный товар").
   
   2.3.2. Договор с условием. В этом случае Клиент поручает Брокеру продать реальный товар при условии одновременной покупки для Клиента другого реального товара в срок _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _, выдавая при этом Брокере соответствующую доверенность. Брокер имеет право отказаться от выполнения предоставленного ему поручения путем _ _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ . Если Брокер продаст реальный товар, но не выполнит поручения Клиента в части покупки другого товара, он избавляется права на плату за проведение соответствующей операции.
   
   2.3.3. Относительно указанных в пунктах 2.3.1, 2.3.2 типов договоров Клиент может давать Брокеру следующие поручения (с соответствующими им довиреностями):
   
   - купить товар по текущей биржевой цене дня.
   
   - продать товар по текущей биржевой цене дня.
   
   - купить товар по цене не выше заданной.
   
   - продать товар по цене не ниже заданной.
   
   - купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.
   
   - продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.
   
   2.4. Кроме того, Брокер предоставляет Клиенту следующие услуги в срок _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ :
   
   а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный товар;
   
   б) информирует о наличии конкретного товара на бирже.
   
   2.5. Сторонами устанавливается следующий порядок выполнения поручений на заключение договора относительно продажи реального товара:
   
   2.5.1. Клиент направляет Брокеру доверенность на право заключения договора относительно продажи реального товара от имени Клиента.
   
   2.5.2. Клиент обязан за свой счет упаковать, промаркировать реальный товар, который предоставляется им Брокеру для продажи на бирже, в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, а также к требованиям, которые предъявляются к биржевым товарам, и передать такой товар Брокеру в _ _ _ _ _ . Из этого момента Клиент теряет право распоряжаться таким товаром к получению отчета Брокера об осуществлении соглашения или сообщении о снятии товара из торгов.
   
   2.5.3. Брокер, получив предложение относительно покупки полученного им для продажи в соответствии с условиями настоящего Договора реального товара от любого третьего лица, обязанный немедленно начать работу относительно выполнения поручения Клиента относительно продажи такого товара на бирже.
   
   2.5.4. Выполнив задание Клиента относительно заключения договора относительно продажи реального товара от имени Клиента, Брокер обязан в _ _ _ _ _ _ дневной срок подать отчет с документами, полученными от контрагента за заключенным в соответствии с условиями настоящего Договора договором и передать Клиенту оформлен экземпляр заключенного с контрагентом договора.
   
   2.5.5. Получив отчет Брокера, предусмотренный пп. 2.5.4 п. 5 настоящего Договора, Клиент должен в _ _ _ _ _ _ дневной срок оплатить Брокеру плату за проведенную операцию из заключения договора с реальным товаром от имени Клиента та стоимость регистрации соглашения на бирже в срок _ _ _ _ _ _ _ _ путем._ _ _ _ _ _, а также выполнить другие свои обязательства, которые выплывают из заключенного договора с реальным товаром.
   
   2.5.6. Если Клиент имеет возражение за отчетом, предоставленным Брокером в соответствии с пп. 2.5.4 п. 2.5 настоящего Договора, он обязан в _ _ _ _ дневной срок с момента получения отчета сообщить о них Брокера. В противоположном случае отчет считается принятым Клиентом.
   
   2.5.7. Если реален товар, предоставленный Клиентом Брокеру для продажи на бирже в соответствии с настоящим Договором, в соответствии с правилами биржевой торговли снятый из торгов, Брокер обязан сообщить об этом Клиенту в _ _ _ _ _ _ _ дневной срок. Клиент обязан в _ _ _ _ дневной срок с момента получения сообщения Брокера отзывать такой реален товар.
   
   2.5.8. В случае отозвания реального товара из предусмотренных в пп. 2.5.7 п. 5 настоящего Договора оснований, Клиент в _ _ _ _ дневной срок с момента получения предусмотренного пп. 2.5.7 п. 2.5 настоящего Договора сообщения Брокера оплачивает Брокеру расходы, которых последний испытал в связи с выполнением поручения относительно продажи такого реального товара в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   2.6. Стороны устанавливают следующий порядок выполнения Брокером поручений из покупки за договорами с реальным товаром:
   
   2.6.1. Клиент направляет Брокеру доверенность на право заключения соответствующего договора, от имени Клиента а также предоставляет гарантию своей платежеспособности в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.
   
   2.6.2. Брокер, получив доверенность относительно покупки по договору с реальным товаром от Клиента, обязанный немедленно начать работу относительно его выполнения.
   
   2.6.3. Выполнив задание клиента из покупки по договору с реальным товаром, Брокер обязан в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дневной срок подать отчет с документами, полученными от контрагента по заключенному договору, и предоставить Клиенту оформлен экземпляр заключенного с контрагентом Договора.
   
   2.6.4. Получив отчет Брокера, Клиент должен в _ _ _ _ _ _ _ _ дневной срок оплатить Брокеру плату за проведение соответствующей операции та стоимость регистрации соглашения на бирже в размере _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _, а также выполнить другие свои обязательства, которые выплывают из заключенного договора.
   
   2.6.5. Если Клиент имеет возражение за отчетом, он обязан в _ _ _ _ _ дневной срок с момента получения отчета сообщить о них Брокера. В противоположном случае отчет считается принятым Клиента.
   
   2.6.6. Если по окончании срока действия соответствующего поручения Брокер не выполнит его из независимых от него причин, он сообщает об этом Клиенту, который в _ _ _ _ _ _ _ дневной срок с момента получения сообщения обязан оплатить Брокеру понесены расходы из выполнения поручения в размере _ _ _ _ грн.
   
   2.7. Условия настоящего Договора не подлежат разглашению.
   
   2.8. Выполнение поручений Клиента относительно заключения договоров с условием, предусмотренных пп. 2.3.2 настоящего Договора, осуществляется Брокером в установленном п. 2.5 настоящего Договора порядка - в части продажи реального товара, и в предусмотренном п. 2.6 настоящего Договора порядка - в части покупки реального товара с учетом предусмотренных п. 2.3.2 настоящего Договора особенностей.
   
   3. ГАРАНТИИ
   
   3.1. Если Клиент в предусмотренном настоящим Договором порядка выдает поручение на покупку реального товара, он обязан предоставить гарантию оплаты путем _ _ _ _ _ _, какая может быть дана в форме:
   
   3.1.1. Предоставление банковской гарантии на оплату товара.
   
   3.1.2. В виде справки о наличии средств на текущем счете Клиента, заверенную банком на дату, которая предшествует дате доверенности.
   
   3.2. При отсутствии гарантий Брокер имеет право отказаться от выполнения поручения, в письменном виде сообщив об этом Клиенту в _ _ _ _ _ _ _ дневной срок путем _ _ _ _ _ _ _.
   
   4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
   
   4.1. Плата за проведение Брокером операций по настоящему Договору определяется в процентах от суммы заключенного им по соответствующему поручению Клиента договору.
   
   4.2. За выполнение поручения относительно заключения договоров с реальным товаром Клиент оплачивает услуги Брокера в зависимости от содержания поручения, предусмотренного настоящим Договором, в следующих размерах (отметить буквами): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   4.3. За выполнение условий поручения относительно заключения договора с условием плата определяется отдельно по договору продажи и покупки за ставками, отмеченными в п. 4.2 в срок _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Кроме того, Клиент дополнительно платит Брокеру _ _ _ _ _ _ _ _ процентов от общей суммы двух договоров в срок _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   4.4. За предоставление информационных услуг Клиент выплачивает Брокеру плату в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   (сумма буквами)
   
   в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4.5. Размеры и расчет суммы, которая подлежит оплате Клиентом в интересах Брокера и биржи, отмечаются в отчете Брокера, который подается Брокером Клиенту на основании настоящего Договора.
   
   5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
   
   5.1. Связь между Сторонами осуществляется через ответственные лица. Клиент выделяет для связи с Брокером двух ответственных лиц, которые несут полную ответственность за свои действия. Брокер связывается с Клиентом непосредственно или через представителя, который имеет доверенность от Брокера, путем _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   5.2. Технические и другие условия связи обусловливаются в протоколе согласования условий связи, которая является дополнением N _ _ до настоящего Договора.
   
   5.3. Обязательным реквизитом при любом обращении Клиента к Брокеру является код, который предоставляется Брокером. Клиент не имеет право сообщать код третьим лицам.
   
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
   
   6.1. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.
   
   6.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
   
   6.1.2. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно произошло не из ее вины (умыслу или неосторожности).
   
   6.1.3. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.
   
   6.2. Стороны обязаны придерживаться действующих правил торговли на бирже и других правил, которые регламентируют деятельность биржи.
   
   6.3. В случае нарушения Клиентом настоящего Договора Брокер имеет право публично сообщить об этом участникам биржевой торговли.
   
   6.4. В случае уклонения от оплаты или просрочки оплаты услуг Брокера, которые предоставляются в соответствии с настоящим Договором, и услугами биржи, Клиент платит неустойку в размере _ _ _ _ _ _ .
   
   6.5. За нарушение условий поручения Брокер платит Клиенту штраф в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ процентов от суммы невыполненного или неподобающе выполненного обязательства.
   
   6.6. За неправомерное разглашение условий настоящего Договора третьим лицам Сторона платит второй Стороне неустойку в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   (сумма буквами)
   
   
   7. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   7.1. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
   
   7.2. Если соответствующий спор не возможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   8.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 8.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   8.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   8.4. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   8.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   8.6. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть разорван только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   8.7. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   9.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   9.2. После вступления в силу настоящим Договором все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   9.3. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов и обязываются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.
   
   9.4. Отступление права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной.
   
   9.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   9.6. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   9.7. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5350 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини