uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Черепахи: утримання та догляд 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн (Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни) 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор об информационно-справочном обслуживании
Договор об информационно-справочном обслуживании
Заказчик в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, дает Исполнителю задания, а Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с заданием Заказчика обеспечить информационное и одноразовое консультационно справочное обслуживание Заказчика по вопросам _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Договор об информационно-справочном обслуживании
   
   м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Заказчик") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны
   
   но
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Исполнитель") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с другой стороны, которые вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Договор об информационно-справочном обслуживании (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Заказчик в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, дает Исполнителю задания, а Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с заданием Заказчика обеспечить информационное и одноразовое консультационно справочное обслуживание Заказчика по вопросам _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (содержание информации, которая интересует Заказчика) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
   
   2.1. Исполнитель берет на себя труды из обеспечения Заказчика такими видами информационного обслуживания: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   2.1.1. Составление и рассылка _ _ _ _ _ _ _ _ _ информационных бюллетеней из _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в течение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   Бюллетень посылается в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ экземплярах.
   
   2.1.2. Размещение запросов Заказчика в компьютерном банке данных на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ срок.
   
   2.1.3. Обрабатывание информации и поиск вариантов информации, которая интересует Заказчика по всему объему банка данных.
   
   2.1.4. а) обеспечение Заказчика в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ срок информацией, которая интересует Заказчика, или сообщение, о ее отсутствии;
   
   б) регулярное в течение срока настоящего Договора письменное сообщение Заказчика о наличии информации, что его интересует, в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
   
   2.1.5. Предоставление Заказчику одноразовых консультационно справочных услуг по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   (характер консультации, содержание справки)
   
   3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
   
   3.1. Оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в размере, в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.
   
   3.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения настоящего Договора документами и информацией.
   
   3.3. Предоставлять Исполнителю ведомости об использовании полученной информации.
   
   3.4. Не передавать без разрешения Исполнителя полученную информацию другим пользователям.
   
   4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
   
   4.1. Стоимость предоставленной одноразовой услуги, согласно пп. 2.1.5 настоящего Договора, составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн., которые перечисляются на текущий счет Исполнителя не позже _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   4.2. Стоимость обслуживания, предусмотренного пп. 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Договора, составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн., и соответствующая сумма денежных кошей пересказывается на текущий счет Исполнителя в течение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ со дня вступления в силу настоящим Договором.
   
   4.3. В случае использования предоставленной Исполнителем информации путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Заказчик платит Исполнителю сумму в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА И РЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   5.1. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.
   
   5.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
   
   5.1.2. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно произошло не из ее вины (умыслу или неосторожности).
   
   5.1.3. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.
   
   5.2. В случае нарушения п. _ _ _ _ _ настоящего Договора Исполнитель платит неустойку в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   5.3. За несообщение Исполнителя об использовании полученной от него информации Заказчик платит неустойку в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   5.4. За передавание без разрешения Исполнителя информации другим пользователям Заказчик платит неустойку в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   5.5. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
   
   5.6. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   6.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 6.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   6.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   6.4. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   6.6. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть разорван только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.7. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   7.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   7.2. На момент заключения настоящего Договора Исполнитель является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих условиях.
   
   7.3. После вступления в силу настоящим Договором все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   7.4. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов и обязываются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.
   
   7.5. Отступление права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной.
   
   7.6. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   7.7. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   7.8. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4066 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини