uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор подряда на выполнение проектно-поисковых работ
Договор подряда на выполнение проектно-поисковых работ
В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за счет Заказчика выполнить отмеченные в пункте 1.2 Договора работы, а Заказчик обязывается принять результат таких работ (проектную и\или техническую документацию) и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.   
   м. _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дальше - Заказчик
   
   (полное название юридического лица или П. И. Бы. физического лица)
   
   в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (должность и П. И. Бы.)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны, и
   
   (положения, устава)
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дальше - Подрядчик
   
   (полное название юридического лица или П. И. Бы. физического лица)
   
   в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (должность и П. И. Бы.)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (положения, устава)
   
   со второй стороны, заключили настоящий Договор подряда на выполнение проектно-поисковых работ (дальше - Договор) о следующем.
   
   1. Предмет Договора
   
   1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за счет Заказчика выполнить отмеченные в пункте 1.2 Договора работы, а Заказчик обязывается принять результат таких работ (проектную та/або техническую документацию) и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
   
   1.2. Объект проектно-поисковых работ:
   
   разработка проектной документации: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
   
   разработка технической документации: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
   
   выполнение поисковых работ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   2. Права и обязанности Сторон
   
   2.1. Обязанности Заказчика:
   
   • предоставить Подрядчику выходные данные, необходимые характеристики и другую информацию относительно объекта, определенного в п. 1.2 Договора, в срок не позже _ _ календарных дней после вступления в силу Договором;
   
   • оплатить Подрядчику установленную цену согласно разделу 3 Договора;
   
   • использовать проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, лишь для целей, установленных Договором, не передавать проектно-сметную документацию другим лицам и не разглашать данные, которые содержатся в ней, без согласия Подрядчика;
   
   • предоставлять услуги Подрядчику в исполнении проектных и поисковых работ в объеме и на условиях, установленных Договором;
   
   • принимать участие вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
   
   • возместить Подрядчику дополнительные расходы, связанные с изменением выходных данных для проведения проектных и поисковых работ в результате обстоятельств, которые не зависят от Подрядчика;
   
   • в случае предъявления к Заказчику иска другим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или выполненных поисковых работ вовлечь Подрядчика в участие по делу.
   
   2.2. Заказчик имеет право:
   
   • осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения проектных работ;
   
   • к началу выполнения проектных работ вносить изменения относительно требований и характеристик объекта, определенного в п. 1.2 Договора.
   
   2.3. Подрядчик обязан:
   
   • выполнять работы в соответствии с выходными данными для проведения проектирования и согласно Договору;
   
   • обеспечить качество проектных работ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   (согласно требованиям Заказчика, отмеченными в дополнении N _ к этому Договору/згидно с требованиями
   что обычно относятся)
   
   • согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а в случае необходимости - также с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
   
   • передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты поисковых работ;
   
   • не передавать без согласия заказчика проектно-сметную документацию другим лицам;
   
   • гарантировать Заказчику отсутствие у других лиц права помешать или ограничить выполнение работ на основе подготовленной по Договору проектно-сметной документации.
   
   2.4. Подрядчик имеет право:
   
   • получить оплату за выполненные проектные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
   
   • вовлекать в выполнение части проектных работ третьих лиц (квалифицированных специалистов или специализированы проектные организации) на условиях субподряда.
   
   3. Порядок выполнения работ
   
   3.1. Подрядчик приступает к выполнению проектных работ по Договору не позже _ календарных дней с момента получения от Заказчика выходных данных, необходимых характеристик и другой информации, относительно объекта, определенного у п.1.1 Договора.
   
   3.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения проектных работ Подрядчиком.
   
   3.3. При невозможности выполнения отдельных частей проектных работ собственными силами Подрядчик имеет право вовлекать в их выполнение на условиях субподряда специалистов или специализированы проектные организации. Ответственность перед Заказчиком за выполнение ими взятых на себя обязательств несет Подрядчик.
   
   3.4. Конечный срок выполнения проектных работ по Договору: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   3.5. Подрядчик обязывается не позже _ _ _ календарных дней после наступления конечного срока, определенного в п. 2.5 Договора, передать Заказчику результаты выполненных проектных работ и составить и подписать со своей стороны акт принятия-передачи.
   
   3.6. При отсутствии замечаний Заказчик обязывается подписать акт принятия-передачи в течение _ _ _ дней.
   
   3.7. В случае выявления существенных недостатков в результатах выполненных проектных работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения таких недостатков в _ _ _ - дневной срок и только после этого в _ _ _ - дневной срок подписать акт принятия-передачи.
   
   3.8. К существенным недостаткам, определенным в п. 2.8 настоящего Договора, принадлежат:
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4. Размер и порядок оплаты
   
   4.1. За выполнение проектных работ Заказчик платит Подрядчику _ _ _ _ грн. не позже _ _ _ дней с момента подписания акта принятия-передачи.
   
   4.2. В ходе выполнения проектных работ Стороны могут договориться о частичной оплате уже выполненных работ.
   
   4.3. Подрядчик _ _ _ _ _ _ _ _ статус(у) плательщика налога на прибыль
   
   (имеет, не имеет)
   
   предприятий на общих условиях.
   
   5. Ответственность Сторон и решения споров
   
   5.1. За нарушение срока выполнения работ, установленного пунктом 3.5 Договора, Подрядчик платит Заказчику штраф в размере _ _ % от суммы договора за каждый день просрочки.
   
   5.2. За невыполнение обязанности относительно составления и подписания акта принятия-передачи (п. 3.6 Договора) Подрядчик платит Заказчику штраф в размере _ _ % от суммы договора.
   
   5.3. За невыполнение обязанности относительно подписания акта принятия-передачи (п. п. 3.7, 3.8 Договору) Заказчик платит Подрядчику штраф в размере _ _ % от суммы Договора.
   
   5.4. За каждый день просрочки оплаты за выполненные проектные работы (п. 4.1 Договора) Заказчик платит Подрядчику пеню в размере _ _ % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
   
   5.5. Все споры, связанные с настоящим Договором, его заключением, или такие, которые возникают в процессе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров между представителями Сторон. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке согласно действующему законодательству.
   
   6. Другие условия
   
   6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
   
   6.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие соглашения и протоколы, о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют силу.
   
   6.3. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены за взаимным согласием Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью, если они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
   
   6.4. Договор может быть разорван при согласии Сторон. В случае невыполнения одной Стороной своих обязанностей по Договору другая Сторона имеет право требовать расторжения Договора в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством.
   
   6.5. Правоотношения между сторонами, которые возникают в связи с выполнением условий настоящего Договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.
   
   6.6. Договор составлен украинским языком, на _ _ _ страницах в _ _ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
   
   Местонахождение и реквизиты Сторон
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4178 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини