uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор на выполнение научно-исследовательских работ
Договор на выполнение научно-исследовательских работ
Заказчик дает задание, а Исполнитель за плату обязывается провести по заданию Заказчика такие научные исследования (в дальнейшем именуются "исследования")


Договор на выполнение научно-исследовательских работ
   
   г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Заказчик") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать: устава, положения, доверенности)
   
   с одной стороны
   
   но _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Исполнитель") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, положения, доверенности)
   
   с другой стороны
   
   заключили настоящий Договор на выполнение научно-исследовательских работ (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Заказчик дает задание, а Исполнитель за плату обязывается провести по заданию Заказчика такие научные исследования (в дальнейшем именуются "исследования"): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научным исследованиям и их тематика: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (содержание требований или название, номер, дата документа
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   в котором они изложены)
   
   1.3. Результатами научных исследований по настоящему Договору является: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.4. Общий срок передавания результатов научных исследований Исполнителем Заказчику по настоящему Договору составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.5. Содержание и сроки выполнения основных этапов научных исследований определяются календарным планом, который содержится в дополнении N _ _ до настоящего Договора.
   
   1.6. Принятие и оценка результатов научных исследований по настоящему Договору осуществляется в соответствии с такими требованиями _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.7. Использование результатов научных исследований по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   (указать, каким образом, будут использованы результаты исследований по настоящему Договору)
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.8. Исполнитель не вправе любым чином использовать результаты научных исследований в своих интересах и на свою пользу, а так же не вправе передавать результаты научных исследований третьим лицам.
   
   2. СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
   2.1. За проведение научных исследований по настоящему Договору Заказчик поэтапно перечисляет на текущий счет Исполнителя соответствующие денежные средства в размерах и в сроки, определенные в _ _ _ _ _ _ _, что является приложением к настоящему Договору.
   
   2.2. Оплата осуществляется путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   2.3. Проведения расчетов между Сторонами осуществляются в установленном соответствующим действующим законодательством порядка.
   
   3. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
   
   3.1. Заказчик дает Исполнителю техническое задание на проведение научных исследований и согласовывает с Исполнителем программу научных исследований, передает Исполнителю информацию:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   3.2. Передавание оформленной в установленных в дополнении N _ _ до настоящего Договора порядка, сроки и объеме, документации по отдельным этапам проведения научных исследований осуществляется Исполнителем путем _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   3.3. По окончании проведения научных исследований по настоящему Договору Исполнитель передает Заказчику, кроме предусмотренных настоящим Договором результатов исследований, акт сдачи-принятия результатов научных исследований с добавлением к нему: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   3.4. Заказчик обязан в срок к _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   утверждать предусмотренный в п. 3.3 настоящего Договора акт сдачи-принятия результатов научных исследований, а в случае наличия замечаний относительно предоставленных результатов научных исследований Заказчик обязан действовать в порядке, предусмотренному в дополнении N _ _ до настоящего Договора.
   
   3.5. В случае досрочного проведения Исполнителем научных исследований Заказчик обязан досрочно принять и оплатить результаты научных исследований.
   
   3.6. Если в ходе проведения научных исследований окажется невозможность достижения результата в результате обстоятельств, которые не зависят от Исполнителя, Исполнитель вправе прекратить такие исследования, сообщив об этом Заказчику в _ _ _ _ _ _ -дений срок после прекращения исследований. В этом случае Заказчик обязан оплатить те научные исследования, которые были проведены к выявлению невозможности получить предусмотренные настоящим Договором результаты научных исследований, но не выше соответствующей части цены научных исследований, определенной настоящим Договором.
   
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
   
   4.1. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.
   
   4.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
   
   4.1.2. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно произошло не из ее вины (умыслу или неосторожности).
   
   4.1.3. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.
   
   5. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   5.1. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
   
   5.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   6.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 6.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   6.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   6.4. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   6.6. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть разорван только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.7. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   7.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   7.2. После вступления в силу настоящим Договором все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   7.3 Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в этом Договоров реквизитов и обязываются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.
   
   7.4. Отступление права требования и (или) перевода долга по настоящему Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования этого с другой Стороной.
   
   7.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   7.6. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   7.7. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   7.8. На момент заключения настоящего Договора Исполнитель и Заказчик является плательщиками налога на прибыль предприятий на общих условиях.
   
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4320 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.10.2020 14:46

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
23.10.2020 14:42

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОв дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

На організацію і роботу волонтерів для проведення опитування з ініціативи президента Володимира Зеленського партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.
23.10.2020 14:22

Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.
23.10.2020 13:41

Суд відмовився скасовувати опитування Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.
23.10.2020 12:52

США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.
23.10.2020 12:01

США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

Уряд США звинуватив підтримуваних державою російських хакерів у атках на десятки державних і місцевих урядових мереж протягом останніх тижнів. 
23.10.2020 10:52

Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.
23.10.2020 10:41

В Україні оновили перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
Усі новини