uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор покупки-продажи (уступки) части в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью между юридическими лицами
Договор покупки-продажи (уступки) части в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью между юридическими лицами
На условиях данного Договора Продавец обязывается передать Покупателю свою часть в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью...


Договор покупки-продажи (уступки) части в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью между юридическими лицами
   
   м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать наименование стороны)
   
   что является участником Общества с ограниченной ответственностью "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " (в дальнейшем именуется "Продавец") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   но
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Покупатель") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с другой стороны
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   на основании Протокола Общих собраний Общества с ограниченной ответственностью "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " от "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ в 200_ г., в котором все участники названного общества единогласно дали согласие на уступки части _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ но вступление в Общество с ограниченной ответственностью _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Покупателя
   
   заключили настоящий Договор покупки-продажи (уступки) части в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью между юридическими лицами (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. На условиях данного Договора Продавец обязывается передать Покупателю свою часть в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (наименование общества с ограниченной ответственностью)
   
   (в дальнейшем именуется "ООО"), а Покупатель обязывается принять и оплатить названную часть.
   
   1.2. Сведения об ООО:
   
   1.2.1. Наименование: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.2.2. Зарегистрировано: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   (кем, когда)
   
   1.2.3. Свидетельство о регистрации: серия _ _ _ _ _ _ N _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.2.4. Уставный капитал: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.2.5. Местонахождение: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.3. Сведения о части Продавца в уставном капитале ООО (в дальнейшем именуется "частица"):
   
   1.3.1. Размер вклада: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.3.2. Состав вклада: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   1.3.3. Дата внесения вклада: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.3.4. Документ о вкладе: свидетельство о внесении вклада в уставный капитал ООО N _ _ _ _ от "_ _" _ _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   1.3.5. Размер части на момент заключения настоящего Договора в соответствии с балансом ООО за _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   1.4. Покупатель подтверждает, что он должным образом поставлен в известность о характере деятельности и о финансовом состоянии дел ООО на момент заключения настоящего Договора.
   
   2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТСТУПЛЕНИЯ ЧАСТИ
   
   2.1. Покупатель после подписания настоящего Договора может обратиться к ООО с просьбой о переоформлении на его имя свидетельства о внесении вклада в уставный капитал ООО, которое должно быть оформлено в соответствии с Уставом ООО.
   
   2.2. Уступки части по настоящему Договору действует и Покупатель считается полноправным участником ООО с момента _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   3. ЦЕНА ДОГОВОРА
   
   3.1. За уступку части Покупатель обязывается оплатить Продавцу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.
   
   4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
   
   4.1. Срок оплаты по настоящему Договору составляет _ _ _ _ _ _ _ _ из момента _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   4.2. Порядок оплаты: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4.3. Форма расчетов: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   4.4. Вид расчетов: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   4.5. Покупатель должен сообщить Продавцу об осуществлении платежа в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ из момента _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   5. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСТУПЛЕНИЯ ЧАСТИ
   
   5.1. За наступление обстоятельств, отмеченных в п. 2.2 настоящего Договора, имеют место следующие юридически значимые последствия:
   
   - все права и обязанности Продавца как участника ООО переходят к Покупателю;
   
   - Продавец теряет все права и обязанности, которые были обусловлены его статусом как участника ООО, а Покупатель приобретает соответствующие права и обязанности;
   
   - Покупатель становится новым участником ООО и в полном объеме приобретает правосубъектность, которая выплывает из этого.
   
   6. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   6.1. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
   
   6.2. Если соответствующий спор не возможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   7.2. Срок настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п. 7.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   7.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   7.4. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   7.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   7.6. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть разорван только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   7.7. Настоящий Договор считается разорванным с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   8.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   8.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   8.3. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в настоящем Договоре реквизитов и обязывается своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.
   
   8.4. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   8.5. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   8.6. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в _ _ _ аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
   
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5224 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини