uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Агентский договор
Агентский договор
1.1. Коммерческий агент в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим в Украине законодательством, за агентское вознаграждение обязывается предоставлять услуги Доверителю по содействию в совершении от имени и за счет Доверителя таких действий


Агентский договор
   
   м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Доверитель") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с одной стороны
   
   но
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (указать наименование стороны)
   
   (в дальнейшем именуется "Коммерческий агент") в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (указать: устава, доверенности, положения, и тому подобное)
   
   с другой стороны
   
   (в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Агентский договор (в дальнейшем именуется "Договор") о таком.
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Коммерческий агент в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим в Украине законодательством, за агентское вознаграждение обязывается предоставлять услуги Доверителю по содействию в совершении от имени и за счет Доверителя таких действий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (в дальнейшем именуются "услуги"), а именно: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.2. Услуги предоставляются Коммерческим агентом в такой сфере_ _ _ _ _ в следующем порядке _ _ _ _ _ _ но в качестве _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   1.3. Агент получает право осуществлять вышеуказанные действия на территории
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   (в дальнейшем именуется "Территория").
   
   
   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО АГЕНТА
   
   2.1. Коммерческий агент обязан:
   
   - изучать Территорию с целью выявления потенциальных заказчиков на продукцию Доверителя путем _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   - формировать информационный банк данных относительно потенциальных и имеющихся контрагентов Доверителя в порядке и на условиях, выдающихся в дополнении N _ _ _ к настоящему Договору;
   
   - информировать Доверителя о необходимости проведения переговоров с_ _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
   
   - способствовать организации встреч и переговоров между представителями Доверителя и контрагентов относительно _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   2.2. Коммерческий агент обязывается предоставлять Доверителю отчеты о предоставлении услуг в следующие сроки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   2.3. До отчета Коммерческого агента добавляются необходимые доказательства расходов, осуществленных им за счет Доверителя в виде _ _ _ _ _ _ _.
   
   2.4. Коммерческий агент имеет право требовать от Доверителя своевременной уплаты агентского вознаграждения.
   
   3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
   
   3.1. Доверитель обязан:
   
   - должным образом и реально выполнять условия настоящего Договора;
   
   - своевременно платить Коммерческому агенту агентское вознаграждение;
   
   - не заключать аналогичные настоящему Договору договоры с третьими лицами;
   
   - выдать Коммерческому агенту доверенность, которая предусматривает такие представительские полномочия Коммерческого агента, который является полностью достаточными для выполнения им настоящего Договора.
   
   3.2. За выполнение своих обязанностей по настоящему Договору Доверитель обязан оплатить Коммерческому агенту агентское вознаграждение в размере _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ путем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   3.3. Доверитель имеет право требовать от Коммерческого агента должного и реального выполнения его обязанностей по настоящему Договору.
   
   3.4. Доверитель имеет право в любое время прекратить полномочия Коммерческого агента, который тянет за собой прекращение настоящего Договора.
   
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА
   
   4.1. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.
   
   4.1.1. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.
   
   4.1.2. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно произошло не из ее вины (умыслу или неосторожности).
   
   4.1.3. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.
   
   4.2. Доверитель за нарушение обязанностей по настоящему Договору несет следующую ответственность: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4.3. Коммерческий агент за нарушение обязанностей по настоящему Договору несет следующую ответственность: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4.4. Коммерческий агент несет ответственность в полном объеме за убытки Доверителя в результате нарушения Коммерческим агентом настоящего Договора.
   
   4.5. Коммерческий агент не гарантирует Доверителю выполнения контрагентами Доверителя, которые были привлечены с помощью Коммерческого агента, их обязанностей за договорами, заключенными с Доверителем.
   
   5. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   5.1. Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
   
   5.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим в Украине законодательством.
   
   6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и его связывание печатями Сторон.
   
   6.2. Срок настоящего Договора начинает свое действие в срок, определенный в п. 6.1 настоящего Договора и заканчивается _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   6.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое мало место во время действия настоящего Договора.
   
   6.4. Если другое прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если другое не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.
   
   6.6. Настоящий Договор может быть разорван по требованию любой Стороны, которая должна сообщить об этом другую Сторону не позже, чем за 10 дней до даты расторжения.
   
   6.7. В случае прекращения настоящего Договора в результате отозвания Доверителем полномочий Коммерческого агента на основании п. 3.4 настоящего Договора, настоящий Договор прекращается после окончательных взаиморасчетов Сторон за фактически выполненную часть договорных обязательств.
   
   7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   7.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота, на основании принципов добросовестности, умности и справедливости.
   
   7.2. На момент заключения настоящего Договора Коммерческий агент является плательщиком налога на прибыль предприятий на общих условиях.
   
   7.3. После вступления в силу настоящим Договором все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут браться к вниманию при толковании условий настоящего Договора.
   
   7.4. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов и обязываются своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.
   
   7.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписанные Сторонами и скрепленные их печатями.
   
   7.6. Все исправления за текстом настоящего Договора имеют силу и могут браться к вниманию исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, засвидетельствованы подписями Сторон и скрепленные их печатями.
   
   7.7. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии украинским языком в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
   
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   
   КОММЕРЧЕСКИЙ АГЕНТ
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   ПОДПИСИ
   
   
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5087 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини