uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю “____________”, далі іменоване “Товариство”, створено на підставі вирішення загальних зборів засновників (протокол % 1 від _______ 200_ р. ) відповідно до положень Цивільного кодексу і іншого чинного законодавства, в цілях витягання прибутку.


СТАТУТ
   ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   “___________________________”
   грам._____________, 200_ р.
   
   Стаття 1. Загальні положення
   
   1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “____________”, далі іменоване “Товариство”, створено на підставі вирішення загальних зборів засновників (протокол % 1 від _______ 200_ р. ) відповідно до положень Цивільного кодексу і іншого чинного законодавства, з метою одержання відповідного прибутку.
   
   1.2. Повне фірмове найменування Товариства:
   
   українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю “________________”;
   
   англійською мовою: “______________” ХХХХХХХХХХХХХХХХ;
   
   Скорочене фірмове найменування:
   
   російською мовою: ТОВ “_______________”;
   
   англійською мовою: “_______________”, Llc.
   
   1.3. Місце знаходження Товариства: __________________________________________
   
   Поштова адреса: _________________________________________________________
   
   1.4. Учасниками Товариства можуть бути громадяни і юридичні особи, що зобов'язуються виконати умови засновницьких документів, вирішення органів управління Товариства і що внесли внесок в Статутній капітал Товариства відповідно до перейнятих на себе зобов'язань (терміни “Засновник”, “Учасник” мають в даному Статуті ідентичне тлумачення, якщо інше не буде встановлено окремим вирішенням керівних органів Товариства).
   
   Учасниками Товариства є:
   
   1) Товариство з обмеженою відповідальністю "________________", зареєстроване в ______________________________ за %______________.
   
   2) _________________________, громадянин України.
   
   Паспорт: ______________, виданий ___________________________________
   
   Проживає: _____________________________________________________
   
   1.5. Товариство вважається за створене як юридична особа з моменту його державної реєстрації, має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені здійснювати майнові і особисті немайнові права, обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. У своїй діяльності Товариство керується Законами України, справжнім Статутом.
   
   1.6. Товариство має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівку на місце знаходження, має право мати штампи і бланки зі своїм власним найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований в установленому порядку товарний знак і інші засоби індивідуалізації.
   
   1.7. Товариство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території України та за її межами.
   
   1.8. Товариство може бути засновником іншої юридичної особи, зокрема за участю іноземного капіталу.
   
   1.9. Товариство може створювати філії і відкривати представництва за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, прийнятому більшістю не менше двох третин голосів Учасників Товариства в Україні і за кордоном відповідно до законодавства. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами, діють від імені Товариства на підставі затверджених Товариством положень. Відповідальність за їх діяльність несе Товариство. Філія і представництво наділяються Товариством майном. Керівники філій і представництв Товариства призначаються Товариством і діють на підставі його довіреності.
   
   1.10. Товариство створене на необмежений термін.
   
   Стаття 2. Предмет і цілі діяльності Товариства
   
   2.1. Основною метою Товариства є витягання прибули.
   
   Товариство має право переслідувати інші цілі, не заборонені чинним законодавством.
   
   2.2. Основними видами діяльності Товариства є: ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   
   Товариство має право займатися будь-якими іншими видами діяльності, не забороненими чинним законодавством.
   
   2.3. Всі вищезгадані і інші види діяльності здійснюються Товариством, як в Україні, так і за кордоном в рамках зовнішньоекономічної і зовнішньоторговельної (імпорт-експорт) діяльності відповідно до чинного законодавства, зокрема за допомогою здійснення операцій у вигляді експортних, ріелторських, товарообмінних, торгово-посередницьких, бартерних і інших операцій.
   
   2.4. Товариство може мати цивільні має рацію і нести громадянські обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами.
   
   2.5. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральним законом, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення певного виду діяльності передбачена вимога здійснювати таку діяльність як виняткову, Товариство протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) має право здійснювати тільки види діяльності, передбачені спеціальним дозволом (ліцензією), і супутні ним види діяльності.
   
   Стаття 3. Відповідальність Товариства
   
   3.1. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім майном, що належить йому.
   
   3.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників.
   
   3.3. Учасники Товариства не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості внесених ними внесків.
   
   3.4. У разі неспроможності (банкрутства) Товариства з вини його Учасників або з вини інших осіб, які мають право давати обов'язкові для Товариства вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, на вказаних Учасників або інших осіб у разі недостатності майна Товариства може бути покладена субсидіарная відповідальність по його зобов'язаннях.
   
   Стаття 4. Статутний капітал Товариства
   
   4.1. Для забезпечення діяльності Товариства утворюється Статутний капітал в розмірі __________ (_____________) рублів.
   
   Розмір і склад внесків кожного з Учасників Товариства, порядок і терміни їх внесення до Статутного капіталу Товариства при його установі, відповідальність Учасників Товариства за порушення обов'язку по внесенню цих внесків визначаються Засновницьким договором Товариства.
   
   4.2. Розмір частки кожного Учасника відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки і Статутного капіталу Товариства.
   
   Статутний капітал роздільний на дві частки і розподілений між Учасниками за угодою між ними таким чином:
   
   1) ТОВ "__________" - частка складає ______% Статутного капіталу, номінальною вартістю _______ (___________) рублів;
   
   2) __________________- частка складає ______% Статутного капіталу, номінальною вартістю _________(__________) рублів.
   
   4.3. Внеском в Статутний капітал Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права або інші права, що мають грошову оцінку.
   
   4.4. Грошова оцінка негрошових внесків в Статутний капітал Товариства, що вносяться Учасниками і третіми особами, що приймаються в Товариство, затверджується вирішенням Загальних зборів, що приймається всіма Учасниками одноголосно.
   
   4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається тільки після його повної оплати.
   
   Збільшення статутного капіталу може здійснюватися за рахунок майна Товариства, і (або) за рахунок додаткових внесків Учасників Товариства, і (або) за рахунок внесків третіх осіб, що приймаються в Товариство, відповідно до вимог чинного законодавства.
   
   4.6. Товариство має право, а у випадках, передбачених чинним законодавством, зобов'язано здійснити зменшення свого Статутного капіталу. Зменшення статутного капіталу може здійснюватися шляхом зменшення номінальної вартості часткою всіх Учасників в Статутному капіталі Товариства і (або) погашення доль, що належать Суспільству.
   
   На момент державної реєстрації Товариства його статутний капітал має бути сплачений засновниками не менше ніж наполовину.
   
   Стаття 5. Права учасників Товариства
   
   5.1. Учасники Товариства мають право:
   брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю” і засновницькими документами Товариства;
   отримувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися з його бухгалтерськими книгами і іншою документацією з дозволу Генерального директора;
   брати участь в розподілі прибули;
   продати або іншим чином поступитися своєю часткою в Статутному капіталі Товариства або її частиною одному або декільком Учасникам даного Товариства в порядку, передбаченому Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю” і Статутом Товариства;
   у будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших його Учасників;
   отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
   5.2. Учасники Товариства мають також інші права, передбачені Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”, засновницькими документами Товариства.
   
   5.3. Учасник може надати право брати участь в загальних зборах, голосуваннях і представляти його інтереси довіреній особі на підставі Довіреності.
   
   Стаття 6. Обов'язки учасників Товариства
   
   6.1. Учасники Товариства зобов'язані:
   вносити внески, у тому числі і в майно Товариства, в порядку, в розмірах, в складі і в терміни, які передбачені Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю” і засновницькими документами Товариства;
   не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
   дотримувати положення засновницьких документів Товариства;
   виконувати перейняті на себе зобов'язання по відношенню до Товариства;
   сприяти Суспільству в здійсненні ним своїй діяльності.
   
   6.2. Учасники Товариства несуть і інші обов'язки, передбачені Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”.
   
   Стаття 7. Перехід частки (частини частки)
   
   7.1. Учасники Товариства мають право продати або іншим чином поступитися своєю часткою в Статутному капіталі Товариства або її частиною одному або декільком Учасникам даного Товариства, згода Товариства або інших Учасників на здійснення такої операції не потрібна.
   
   7.2. Допускається також продаж або поступка Учасником Товариства своєї частки (частини частки) третім особам. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її оплати тільки в тій частині, в якій вже сплачена.
   
   7.3. Учасники Товариства користуються переважним правом покупки частки (частини частки) Учасника Товариства за ціною пропозиції третій особі пропорційно розмірам своїх доль протягом місяця з дати повідомлення про намір Учасника продати свою частку(частина частки).
   
   7.4. Товариство має переважне має рацію на придбання частки (частини частки), що продається учасником, якщо інші Учасники Товариства не використали своє переважне право покупки частки (частини частки).
   
   7.5. Учасник Товариства, що має намір продати свою частку (частина частки) третій особі, зобов'язаний письмово сповістити про це решту Учасників Товариства і само Товариства з вказівкою ціни і інших умов продажу. Сповіщення учасникам прямують через Товариство. У випадку якщо Учасники Товариства і (або) Товариство не скористаються переважним правом покупки всієї частки (всій частині частки), пропонованої для продажу, протягом місяця з дня такого сповіщення, частка (частина частки) може бути продана третій особі за ціною і на умовах, повідомлених Суспільству і його Учасникам. Поступка вказаного переважного права не допускається.
   
   7.6. Поступка частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства має бути здійснена в простій письмовій формі.
   
   7.7. Долі в Статутному капіталі Товариства переходять до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, що є Учасниками Товариства тільки з відома Загальних зборів учасників.
   
   7.8. При відмові Учасників Товариства в згоді на перехід або розподіл частки до спадкоємців (правонаступникам) частка переходить до Товариства. При цьому Товариство зобов'язане виплатити спадкоємцям померлого Учасника Товариства, правонаступникам реорганізованої юридичної особи - Учасника Товариства або учасникам ліквідованої юридичної особи - Учасника Товариства дійсну вартість частки, визначувану на підставі даних бухгалтерської звітності Товариства за останній звітний період, передуючий дню смерті, реорганізації або ліквідації, або з їх згоди видати їм в натурі майно такої ж вартості протягом одного року з моменту переходу до Товариства частки (частини) частки.
   
   Стаття 8. Вихід учасника Товариства з Товариства
   
   8.1. Учасник Товариства має право у будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших Учасників.
   
   8.2. У разі виходу Учасника з Товариства його частка переходить до Товариства з моменту подачі заяви про вихід. При цьому Товариство зобов'язане виплатити Учасникові, що подав заяву про вихід з суспільства, дійсну вартість його частки, визначувану на підставі даних бухгалтерської звітності Товариства за рік, протягом якого було подано заяву про вихід з Товариства, або з відома Учасника Товариства видати йому в натурі майно такої ж вартості, а у разі неповної оплати його внеску в Статутний капітал Товариства дійсну вартість частини його частки, пропорційній сплаченій частині внеску.
   
   8.3. Товариство зобов'язане виплатити Учасникові, що подав заяву про вихід з Товариства, дійсну вартість його частки або видати йому в натурі майно такої ж вартості протягом шести місяців з моменту закінчення фінансового року, протягом якого подана заява про вихід з Товариства.
   
   8.4. Дійсна вартість частки Учасника Товариства виплачується за рахунок різниці між вартістю чистих активів Товариства і розміром Статутного капіталу Товариства. У випадку якщо такої різниці недостатньо для виплати Учасникові Товариства, що подав заяву про вихід з Товариства, дійсної вартості його частки, Товариство зобов'язане зменшити свій Статутний капітал на бракуючу суму.
   
   8.5. Вихід Учасника з Товариства не звільняє його від обов'язку перед Товариством по внесенню внеску в майно Товариства, що виникла до подачі заяви про вихід з Товариства.
   
   Стаття 9. Майно Товариства
   
   9.1. Майно Товариства складають основні фонди і оборотні кошти, інші матеріальні цінності і фінансові ресурси.
   
   9.2. Майно Товариства формується за рахунок:
   внесків Учасників в Статутний капітал і в майно Товариства;
   доходів від власної господарської діяльності;
   добровільних пожертвувань громадян і юридичних осіб;
   дивідендів і відсотків по цінних паперах, придбаним Товариством;
   іншого майна, придбаного (отриманого) Товариством на законних підставах.
   
   9.3. Учасники можуть передавати своє майно в користування Суспільству, без зміни при цьому розміру Статутного капіталу. Розмір орендної плати за користування майном, переданим учасником Суспільству тільки в користування, визначається угодою сторін.
   
   Стаття 10. Прибуток, збитки, фонди Товариства
   
   10.1. Прибуток Товариства, після сплати податків, передбачених законодавством, використовується в наступному порядку:
   
   - з чистого прибутку формуються резервний і інші фонди. Формуються і використовуються фонди на підставі відповідних положень про них, затверджених Загальними зборами учасників.
   
   10.2. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше п'ятнадцяти відсотків Статутного капіталу. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань не менше п'яти відсотків чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру.
   
   10.3. Прибуток (частина прибули), що залишився після формування фондів, розподіляється за рішенням Загальних зборів учасників з урахуванням пропозицій, внесених до зборів виконавським органом Товариства.
   
   10.4. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок засобів резервного фонду. У випадках недостатності засобів резервного фонду, збитки Товариства відшкодовуються за рахунок засобів інших фондів, а при недоліку цих засобів - за рахунок реалізації іншого майна Товариства.
   
   10.5. Товариство не має права відшкодовувати збитки за рахунок майна Учасників, переданого Суспільству тільки в користування.
   
   Стаття 11. Управління в Суспільстві
   
   11.1. Найвищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть бути черговими або позачерговими.
   
   11.2. Всі Учасники Товариства мають право бути присутнім на Загальних зборах учасників Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати при ухваленні рішень.
   
   11.3. До компетенції загальних зборів Учасників Товариства відносяться:
   визначення основних напрямів діяльності Товариства, а також ухвалення рішення про участь в асоціаціях і інших об'єднаннях комерційних організацій;
   зміна Статуту Товариства, зокрема зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
   внесення змін до засновницького договору;
   призначення на посаду Генерального директора Товариства і дострокове припинення його повноважень, а також ухвалення рішення про передачу повноважень Генерального директора Товариства комерційної організації або індивідуальному підприємцеві (далі керівник), затвердження такого керівника і умов договору з ним;
   обрання і дострокове припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
   затвердження річних звітів і бухгалтерських балансів;
   ухвалення рішень про розподіл чистого прибутку Товариства між Учасниками Товариства;
   затвердження (ухвалення) документів, регулюючих внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);
   ухвалення рішення про розміщення Товариством облігацій і інших емісійних цінних паперів;
   призначення аудиторської перевірки, затвердження аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг;
   ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства;
   призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційних балансів;
   ухвалення рішень про відкриття філій і представництв Товариства;
   надання Учасникові (Учасникам) Товариства додаткових прав, а також ухвалення рішення про обмеження або припинення додаткових прав, наданих всім Учасникам Товариства;
   покладання на всіх Учасників Товариства додаткових обов'язків, а також їх припинення;
   ухвалення рішення об внесення внесків третіми особами в майно Товариства;
   рішення питання про дозвіл учасникові Товариства закласти свою частку іншому Учасникові або третій особі;
   встановлення порядку проведення Загальних зборів Учасників Товариства в частині, неврегульованій Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”, Статутом Товариства, а також внутрішніми документами Товариства;
   вирішення інших питань, передбачених Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”.
   
   Питання, вказані в пп. 11.3.1. - 11.3.16. відносяться до виняткової компетенції Товариства.
   
   11.4. Питання, віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ним на вирішення виконавського органу.
   
   11.5. Загальні збори правомочні ухвалювати рішення, якщо на нім присутні Учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більш ніж 1/2 голоси.
   
   11.6. Рішення по питаннях, вказаних в підпункті 11.3.2., 11.3.12. приймається більшістю не менше двох третин голосів від загального числа Учасників Товариства, якщо необхідність для ухвалення такого рішення не передбачена Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”.
   
   11.7. Рішення по питаннях, вказаних в підпункті 11.3.3., 11.3.11., 11.3.13., 11.3.14., 11.3.15, 11.3.16 приймаються всіма Учасниками Товариства одноголосно.
   
   11.8. Решта рішень приймається більшістю голосів від загального числа Учасників Товариства, якщо необхідність більшого числа голосів для ухвалення таких рішень не передбачена Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю” або Статутом Товариства.
   
   11.9. Чергові Загальні збори Учасників Товариства проводяться не рідше ніж один раз в рік, не раніше чим через два місяці і не пізніше чим через чотири місяці після закінчення фінансового року. На вказаних зборах затверджуються річні результати діяльності Товариства. Чергові Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавським органом Товариства.
   
   11.10. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства проводяться, якщо проведення таких загальних зборів вимагають інтереси Товариства і його Учасників.
   
   11.11. Позачергові Загальні збори учасників Товариства скликаються виконавським органом Товариства за його ініціативою, на вимогу ревізора Товариства, аудитора, а також Учасників Товариства, що володіють не менше чим однією десятою від загального числа голосів Учасників Товариства.
   
   11.12. Орган або особи, созивающие Загальні збори Учасників Товариства, зобов'язані не пізніше чим за тридцять днів до його проведення повідомити про це кожного Учасника Товариства рекомендованим листом за адресою, вказаною в списку Учасників Товариства.
   
   11.13. У повідомленні мають бути вказані час і місце проведення Загальних зборів Учасників Товариства, а також пропонований порядок денний.
   
   11.14. До інформації і матеріалів, підметом наданню Учасникам Товариства або при підготовці Загальних зборів учасників Товариства, відносяться: річний звіт Товариства, висновки ревізора Товариства і аудитора за результатами перевірки річних звітів і річних бухгалтерських балансів Товариства, відомості про кандидата (кандидатах) у виконавські органи Товариства і ревізори, проект змін і доповнень, що вносяться до засновницьких документів Товариства, або проектів засновницьких документів Товариства в новій редакції, проекти внутрішніх документів Товариства, а також інша інформація (матеріали), передбачена Статутом Товариства.
   
   11.15. Орган або особи, созивающие Загальні збори учасників Товариства, зобов'язані направити їм інформацію і матеріали разом з повідомленням про проведення Загальних зборів учасників Товариства, а у разі зміни порядку денного відповідна інформація і матеріали прямують разом з повідомленням про таку зміну.
   
   11.16. Вказані інформація і матеріали протягом тридцяти днів до проведення Загальних зборів учасників Товариства мають бути надані всім Учасникам Товариства для ознайомлення в приміщенні виконавського органу Товариства. Товариство зобов'язане на вимогу Учасника Товариства надати йому копії вказаних документів. Плата, що стягується Товариством за надання даних копій, не може перевищувати витрат на їх виготовлення.
   
   11.17. Загальні збори учасників Товариства проводяться в порядку, встановленому Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”, Статутом Товариства і внутрішніми документами Товариства. У частині, не врегульованій Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”, Статутом Товариства і внутрішніми документами Товариства, порядок проведення Загальних зборів учасників Товариства встановлюється вирішенням Загальних зборів учасників Товариства.
   
   11.18. Товариство не зобов'язане публікувати звітність про свою діяльність, за винятком випадків, передбачених Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю” і іншими федеральними законами.
   
   Стаття 12. Генеральний директор Товариства.
   
   12.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється Генеральним директором Товариства, що призначається Загальними зборами Учасників Товариства строком на три роки.
   
   12.2. Генеральний директор:
   без довіреності діє від імені Товариства, зокрема представляє його інтереси і здійснює операції;
   видає довіреність на право представництва від імені Товариства, зокрема довіреності з правом передоручення;
   видає накази про призначення на посаді працівників Товариства, про їх переклад і звільнення, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
   організовує виконання вирішень Загальних зборів учасників Товариства;
   ухвалює рішення по інших питаннях, пов'язаними з діяльністю Товариства, що не входить в компетенцію Загальних зборів учасників;
   здійснює інші повноваження, не віднесені Федеральним Законом “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю” або Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів учасників суспільства.
   
   Генеральний директор може діяти від імені Товариства тільки з відома Загальних зборів учасників у випадках:
   придбання і відчуження основних фондів на суму більше 25% від розміру Статутного капітал Товариства;
   залучення позикових засобів на суму понад 25% вартості балансових активів Товариства;
   використання чистого прибутку Товариства;
   використання оборотних коштів Товариства на суму понад 25% вартості балансових активів Товариства.
   
   12.2. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Суспільству його винними діями (бездіяльністю).
   
   Стаття 13. Ревізор і аудит Товариства
   
   13.1. Ревізор Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства на термін три роки.
   
   13.2. Ревізор Товариства має право у будь-який час проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і мати доступ до всієї документації, що стосується діяльності Товариства. На вимогу ревізора Генеральний директор Товариства, а також працівники Товариства зобов'язані давати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.
   
   13.3. Ревізор Товариства в обов'язковому порядку проводить перевірку річних і бухгалтерських балансів Товариства до затвердження їх Загальними зборами учасників Товариства.
   
   13.4. Порядок роботи ревізора Товариства визначається Статутом і внутрішніми документами Товариства.
   
   13.5. Для перевірки і підтвердження правильності річних звітів і бухгалтерських балансів Товариства, а також для перевірки стану поточних справ Товариства воно має право за рішенням Загальних зборів учасників Товариства привертати професійного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Товариством, Генеральним директором і Учасниками Товариства.
   
   13.6. На вимогу будь-якого Учасника Товариства аудиторська перевірка може бути проведена вибраним їм професійним аудитором, який повинен відповідати вимогам, встановленим попереднім абзацом даного пункту.
   
   Стаття 14. Реорганізація Товариства
   
   14.1. Товариство може бути реорганізоване:
   
   - добровільно в порядку, визначеному статутом Товариства і чинним законодавством;
   
   - по інших підставах, в порядку, визначеному Цивільним кодексом та іншим чинним законодавством.
   
   14.2. Реорганізація Товариства може бути здійснена у формі злиття, приєднання, розділення, виділення і перетворення.
   
   14.3. Товариство вважається за реорганізоване, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації юридичних осіб, що створюються в результаті реорганізації.
   
   При реорганізації Товариства у формі приєднання до нього іншого суспільства перше з них вважається за реорганізований з моменту внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднаного суспільства.
   
   14.4. Не пізніше за тридцять днів з дати ухвалення рішення про реорганізацію Товариства, а при реорганізації Товариства у формі злиття або приєднання з дати ухвалення рішення про це останнім з суспільств, що беруть участь в злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому кредиторів Товариства і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про ухвалене рішення.
   
   При цьому кредитори Товариства протягом тридцяти днів з дати напряму ним повідомлень або протягом тридцяти днів з дати публікації повідомлення про ухвалене рішення має право письмово зажадати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства і відшкодування ним збитків.
   
   Якщо розділовий баланс не дає можливості визначити правонаступника реорганізованого Товариства, юридичні особи, створені в результаті реорганізації, несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях реорганізованого Товариства перед його кредиторами.
   
   14.5. Загальні збори учасників Товариства, що бере участь в реорганізації у формі злиття, ухвалюють рішення про таку реорганізацію, про затвердження договору про злиття і статуту суспільства, створюваного в результаті злиття, а також про затвердження передавального акту.
   
   14.6. Загальні збори учасників Товариства, що бере участь в реорганізації у формі приєднання, ухвалюють рішення про таку реорганізацію, про затвердження договору про приєднання, а Загальні збори учасників приєднуваного Товариства також ухвалюють рішення про твердження передавального акту.
   
   При приєднанні одного Товариства до іншого до останнього переходять всі права і обов'язки приєднаного Товариства відповідно до передавального акту.
   
   14.7. Загальні збори учасників Товариства, реорганізуємого у формі розділення, ухвалюють рішення про таку реорганізацію, про порядок і про умови розділення Товариства, про створення нових суспільств і про затвердження розділового балансу.
   
   При розділенні Товариства всі його права і обов'язки переходять до суспільств, створених в результаті розділення, відповідно до розділового балансу.
   
   14.8. Загальні збори учасників Товариства, реорганізуємого у формі виділення, ухвалюють рішення про таку реорганізацію, про порядок і про умови виділення, про створення нового суспільства (нових суспільств) і про затвердження розділового балансу, вносить до засновницьких документів Товариства, реорганізуємого у формі виділення, зміни, передбачені рішенням про виділення, а також при необхідності вирішує інші питання, зокрема питання про обрання органів Товариства.
   
   При виділенні з Товариства одного або декількох суспільств до кожного з них переходить частина має рацію і обов'язків реорганізованого Товариства відповідно до розділового балансу.
   
   14.9. Товариство має право перетворитися в акціонерне суспільство, суспільство з додатковою відповідальністю або виробничий кооператив.
   
   Загальні збори учасників Товариства, реорганізуємого у формі перетворення, ухвалюють рішення про таку реорганізацію, про порядок і про умови перетворення, про порядок обміну частки Учасника Товариства на акції акціонерного Товариства, долі Учасника Товариства з додатковою відповідальністю або паї членів виробничого кооперативу, про затвердження статуту створюваного в результаті перетворення акціонерного Товариства, Товариства з додатковою відповідальністю або виробничого кооперативу, а також про затвердження передавального акту.
   
   При перетворенні Товариства до юридичної особи, створеної в результаті перетворення, переходять всі права і обов'язки реорганізованого Товариства відповідно до передавального акту.
   
   Стаття 15. Ліквідація Товариства
   
   15.1. Товариство може бути ліквідоване добровільно в порядку, встановленому Цивільним кодексом, з урахуванням вимог статуту Товариства і чинного законодавства.
   
   Товариство може бути ліквідоване також за рішенням суду по підставах, передбаченим Цивільним кодексом.
   
   Ліквідація Товариства спричиняє за собою його припинення без переходу має рацію і обов'язків в порядку правонаступництва до інших осіб.
   
   15.2. Рішення Загальних зборів учасників Товариства про добровільну ліквідацію Товариства і призначення ліквідаційної комісії ухвалюється за пропозицією Генерального директора Товариства або Учасника Товариства.
   
   Загальні збори учасників добровільно ліквідовуваного Товариства приймає рішення про ліквідацію Товариства і призначення за узгодженням з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, ліквідаційній комісії.
   
   15.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія від імені ліквідовуваного Товариства виступає в суді.
   
   Стаття 16. Зберігання документів Товариства
   
   16.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені статтею 50 Федерального Закона “ о суспільствах з обмеженою відповідальністю”. Товариство зберігає наступні документи за адресою _______________________________________:
   
   - засновницькі документи Товариства, а також внесені до засновницьких документів Товариства і зареєстровані в установленому порядку зміни і доповнення;
   
   - протокол (протоколи) зборів засновників Товариства, що містить(іє) рішення про створення Товариства і про затвердження грошової оцінки негрошових внесків в Статутний капітал Товариства, а також інші рішення, пов'язані із створенням Товариства;
   
   - документ, підтверджуючий державну реєстрацію Товариства;
   
   - документи, підтверджую
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 8873 | 07/08/2009 Бізнес і фінанси - Посадові інструкції, контракти

Ссылка на статью:


Коментарій
    XsvTF15:51 21-05-2021    
<a href="https://5bz.ru/">база предприятий беларуси</a>
    RhqBS18:09 16-05-2021    
cialis not working anymore <a href="https://topcialistabs.com/">cialis logo</a> viagra vs cialis price
    ZnlXT18:22 15-05-2021    
how to take cialis <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis india</a> cialis 5mg price cvs
    MvpWZ04:23 15-05-2021    
sildenafil 100mg <a href="https://sildenafilviagratop.com">no prescription viagra</a> viagra boys
    VzuWJ01:43 14-05-2021    
    EwcJF19:28 13-05-2021    
home remedy viagra <a href="https://edviagramaster.net/">viagra 100mg price</a> herb viagra for sale
    AndNW22:13 12-05-2021    
things to put on a resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">job application letter</a> resume guide
    DcpHY18:12 11-05-2021    
cv versus resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">build my resume</a> call center resume
    Kathryndem15:24 11-05-2021    
cialis and viagra together <a href="http://tadalafilled.com/">buy tadalafil online</a> buy cialis canadian
    MartinaKal10:44 07-05-2021    
canadian viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">generic viagra</a> herb viagra
    FrancesWor15:07 06-05-2021    
viagra pranks <a href="https://mrviagrashop.com">viagra foods</a> sildenafil generic
    Rebeccaontot19:34 05-05-2021    
service your community essay <a href="http://writemyessayslfd.com/">writing college essays</a> it service essay
    Stellalek22:11 03-05-2021    
how to write a hook sentence for an essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">write my essay paper</a> how to write a proficiency essay
    Tiffanywetry16:02 01-05-2021    
cialis 10mg <a href="https://toptadalafiltabs.com/">what is cialis</a> cialis precio
    JaniceHow14:28 30-04-2021    
how long for cialis to work <a href="https://mycialistabs.com/">cialis free sample</a> cialis for sale online
    SooGE05:43 22-04-2021    
Medicine information leaflet. Generic Name. <a href="https://pregabalinfor.top">caffeine and lyrica</a> in Canada Actual trends of pills. Read information now.

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини