uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Приватне підприємтсво “ХХХ” /надалі ”Підприємство”/ створене відповідно до Конституції України, Законів України "Про підприємства в Україні", “Про Підприємництво”, “Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів України, засноване на власності окремого громадянина, є самостійним господарюючим суб’єктом, що володіє правами юридичної особи, здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   1.1. Приватне підприємтсво “ХХХ” /надалі ”Підприємство”/ створене відповідно до Конституції України, Законів України "Про підприємства в Україні", “Про Підприємництво”, “Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів України, засноване на власності окремого громадянина, є самостійним господарюючим суб’єктом, що володіє правами юридичної особи, здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.
   1.2. Засновником підприємства є громадянин України ХХХ, паспорт ХХХ, виданий ХХХХХХХХХХХХХ, що мешкає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
   1.3. Назва підприємства:
   Повне найменування:
   українською мовою:
   російською мовою:
   англійською мовою:
   Скорочене найменування:
   українською мовою:
   російською мовою:
   англійською мовою:
   1.4. Місцезнаходження підприємства: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
   1.5. Підприємство є юридичною особою. За українським законодавством, має самостійний баланс, розрахункові (поточні та інші рахунки, (як в національній так і в іноземній валюті) в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп з власною назвою, бланки, знак для товарів та послуг, логотип (емблему), інші реквізити юридичної особи і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та цим Статутом.
   1.6. Основною ціллю діяльності підприємства є насичення ринку продукцією, послугами та одержання прибутку.
   1.7. Підприємство здійснює наступні види діяльності:
   • Виробництво, закупка та реалізація обчислювальної та офісної техніки;
   • проектування, установка, єксплуатація та обслуговування мереж передачи інформації;
   • послуги доступу до мережі інтернет та IP-телефонія;
   • розробка та продаж програмного забеспечення для ЕОМ, технічне обслуговування та ремонт електронно-обчислювальних пристроїв;
   • інформаційні послуги та консультації для підприємств, закладів та громадян;
   • видавнича діяльність;
   • надання копіювальних та розмножувальних послуг;
   • оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
   • постачання, налагодження та післягарантийне обслуговування медобладнання;
   • торгово-закупівельна діяльність ( оптова та роздрібна торгівля), в тому числі закупка та реалізація товарів народного споживання, продуктів харчування, продукції виробничо-технічного призначення, медичних препаратів і лікарських засобів;
   • виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва;
   • виробництво товарів народного споживання, продукції харчування та продукції виробничо-технічного призначення;
   • монтаж мереж телефонного зв’язку, мереж охоронної та пожежної сигналізації з подальшим їх обслуговуванням;
   • розробка, виготовлення та ремонт єлектрообладнання;
   • організація та здійснення робот по впровадженню та ремонту нових засобів автоматики, телемеханіки, обчислювальної техніки, засобів зв’язку, єлектромеханічного обладнання;
   • виробництво і реалізація товарів народного споживання;
   • організація пунктів обміну іноземної валюти;
   • виробництво і реалізація пально-змащувальних матеріалів і інших нафтопродуктів;
   • збирання, закупка, переробка, придбання, реалізація брухту чорних металів а також виробів з них;
   • збирання, заготівля, переробка, придбання,реалізація, перепродаж брухту кольорових металів, а та-кож виробів з них;
   • виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
   • проектно-конструкторські опрацювання;
   • ремонтно-будівельні і монтажні роботи;
   • виробництво і реалізація будівельних матеріалів;
   • виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та море- і рибопродуктів;
   • органузація суспільного харчування, розвиток мережі столових, ресторанів, кафе, організація мережі харчових крамниць;
   • рекламна діяльність;
   • організація виставок, ярмарок, аукционів та презентацій закордонних та вітчизняних фірм та компаній;
   • послуги у галузі науково-дослідницької діяльності;
   • організація учбовіх курсів;
   • інвестиційна діяльність;
   • торгівельно-обмінна діяльність, біржева діяльність,операції з цінними папірами;
   • закупівля та продаж валюти;
   • транспортно-експедиційні послуги утому числі вантажні та пассажирські перевізки, супровод вантажів.
   • автосервіс;
   • послуги бюро мандрівок та екскурсій; туристичних агенств для внутришнього та міжнародного туризму;
   • лізінгова, ділерська, брокерська, дістрибьюторська та консигнаційна діяльність;
   • організація та проведення спортивних змагань, у тому числі коммерційних турнирів;
   • відкриття та експлуатація спортивних ззалів;
   • благодійна діяльність;
   • коммерційна, у тому числі і посередницька діяльність;
   • зовнішньоекономічна діяльність;
   • створення ігровіх закладів, казіно, тощо.
   1.8. Для здійсненя видів діяльності, що відповідно до законодавства вимагають наявності ліцензії, підприємство одержує останню у встановленному порядку.
   1.9. підприємство в порядку диверсифікації має право займатися іншими видами діяльності, пряме і виключно не забороненими законодавством України з внесенням в установленому порядку відповідних доповнень в Статут
   1.10. Для здобутку своєї цілі підприємство здійснює наступне завдання:
   • надобуває у власність або орендує у встановленному законом чи договором порядку будови, споруди, устаткування, обладнання, земельні дільниці, транспорт і інше майно;
   • укладає з підприємствами, закладами і громадянами договори про сумісну діяльність в сфері виробництва товарів і надання послуг, а також в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
   • використовує працю найманих робочих в порядку, встановленному діючим законодавством про працю;
   • вирішує інші завдання, які не суперечать діючому законодавству.
   1.11. Підприємство може від свого ім’я укладати договори, набувати майнові і особливі немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному чи третейському суді.
   
   
   2. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.
   
   2.1. Майно підприємства складають основні фонди, оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відбивається в балансі підприємства.
   2.2. Майно Підприємства, у відповідності із законами України, Статутом підприємства та укладеними договорами, належить йому на праві власності.
   2.3. Підприємство самостійно володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Підприємства.
   2.4. Засновник Підприємства формує Статутний фонд у вигляді грошових засобів в розмірі 100 (сто) гривень. Збільшення чи зменшення Статутного фонду Підприємства провадиться за рішенням Засновника Підприємства.
   2.5. Засновник відповідає за зобов'язаннями Підприємства в межах Статутного фонду.
   2.6. Підприємство не відповідає по зобов’язанням держави, а держава не відповідає по зобов’язанням Підприємства.
   2.7. Вилучення державою у Підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого майна здійснюється тільки у випадках, що прямо передбачені Законами України.
   2.8. Джерелами формування майна є:
   • грошові і матеріальні внески Засновника;
   • прибуток від господарської діяльності;
   • кредити банків і інших кредиторів;
   • придбання майна інших підприємств;
   • доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів;
   • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, як рези-дентів так і нерезидентів України;
   • інші джерела, не заборонені законодавством.
   2.9. Підприємство має право із згоди Засновника продавати, передавати іншим підприємствам, обмінювати, здавати іншим підприємствам в оренду чи безвідплатно в тимчасове користування майно, а також списувати його з балансу. Передача майна підприємтва кому-небуть безвідплатно можливі тільки лише із згоди Засновника.
   2.10. Підприємство має право володіти і користуватися природними ресурсами в відповідності з діючим законодавством.
   2.11. Підприємство може повністю або частково викупити орендоване майно. Умови, порядок і термін викупу визначаються відповідним договором. Викуп орендованого майна може бути здійснено або у формі одноразової сплати, або у формі кількох внесків.
   2.12. Усі майноі матеріальні цінності, що належать підприємству і що накопичуваються в процесі діяльності, є власністю Засновника. На підприємстві можуть утворюватися фонди соціального і виробничого розвитку, резервний, оплати праці і інші. Розподіл засобів підприємтсва по фондам здійснюється по рішенню Засновника.
   2.13. Кошти підприємства використовуються для:
   • організації, розвитку і розширення виробничої діяльності;
   • оплати труда працівників підприємства;
   • участі у роботі сумісних підприємств;
   • придбання акцій і інших цінних паперів;
   • розв'язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників;
   
   2.14. Підприємство як самостійний товаровиробник може виступати на ринку цінних паперів і випускати для мобілізації додаткових фінансових ресурсів акції, здійснювати цільові позики.
   2.15. Фонди підприємства створюються згідно з діючим законодавством і використовуються ним незалежно. Кошти, не використані цього року, переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.
   2.16. За необхідності підприємство самостійно утворює свій резервний фонд за рахунок госпрозрахункового прибутку.
   2.17. Порядок оподаткування підприємства визначено законом України "Про систему оподаткування".
   
   3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.
   
   3.1. Підприємство самостійно влаштовує структуру управління, штати.
   3.2. Керівником підприємства є директор. Директором підприємства може бути безпосередньо Заснов-ник, або особа, найнята по контракту.
   3.3. Директор підприємства призначається рішенням Засновника.
   3.4. Директор підприємства:
   • самостійно розв'язує усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що відповідно до цього Статуту чи діючого законодавства повинні вирішуватися Засновником підприемства або з його згоди.;
   • без доручення діє від імені підприємства, є представником його інтересів в усіх підприємствах, організаціях і органах;
   • розпоряджається майном підприємства, укладає договори, видає доручення;
   • укладає інші угоди, що відповідають меті та предмету діяльності Підприємства, та не перевищують за сумою 1 000 (тисячи) гривень (угоди та витрати які перевищують цю суму повинні бути узгодженні із засновником у письмовій формі);
   • відкриває в установах банків розрахунковий і інші рахунки підприємства;
   • видає накази, у тому числі про прийняття на роботу і звільнення з роботи, дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників підприємства.
   
   3.5. Засновник не має право втручатись в оперативну діяльність директора, за винятком випадків, пере-дбачених цим Статутом.
   3.6. До питань, рішення яких відноситься до виняткової компетенції Засновника відносяться:
   • визначення основних напрямків діяльності підприємства;
   • призначення директора підприємства, головного бухгалтера, укладення з ними контракту;
   • затвердження штатного розкладу;
   • встановлювати умови оплати праці працівників Підприємства;
   • затверждення річного звіту;
   • затвердження внутрішніх документів підприємства;
   • встановлення порядку використання прибутку Підприємства;
   • вирішення питаннь щодо створення Підприємством структурних підрозділів, філій, представництв;
   • вирішення питаннь про участь Підприємства в об'єднаннях підприємств;
   • рішення питань про відчуждення майна, що входить у склад основних фондів підприємства;
   • затверджувати типові угоди, додатки до них та тарифи щодо надання Підприємством послуг;
   • рішення питання про припинення діяльності підприємства і затвердження ликвідаційного балансу;
   • інші питання, рішення яких відповідно до законодавства є компетенцією Засновника (власника майна) підприємства.
   3.7. Умови і оплата праці директора підприємства, працюючого по контракту, визначаються контрактом.
   3.8. Директор підприємства може бути в будь-який момент відсторонений від роботи Засновником і звільнений до закінчення терміну контракту в випадках, якщо його діяльність суперечить цьому Статуту чи діючому законодавству.
   3.9. Заступники директора підприємства, керівники і фахівці підрозділів і інші робітники підприємства в відповідності з затвердженим штатним розкладом призначуються і звільнюються диретором підприємства в відповідності з законодавством про працю, якщо інше не передбачено в контрактах.
   
   
   
   
   4.ГОСПОДАСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
   
   4.1. Основним, показником діяльності підприємства є прибуток. Порядок використання прибутку підприємства визначається засновником. По рішенню засновника частина прибутку може передаватися у власність трудового колективу.
   4.2. Трудові прибутки робітників підприємства утворюються у відповідності з законодавством України.
   4.3. Відносини підприємства з іншими підприємствами, закладами і громадянами будуються на основі договорів.
   4.4. Підприємство вільно в виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, або інших умов госпо-дарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.
   4.5. Підприємство відповідає по своїм зобов’язанням майном, що належить йому, на що по закону може бути звернуто стягнення.
   4.6. Підприємство не відповідає по власним зобов’язанням Засновника, а Засновник відповідає по зо-бов’язанням підприємства тільки тим майном, що передано їм в Статутний фонд.
   4.7. Підприємство реалізує свою продукцію і послуги по договірним цінам, а у випадках, передбачених законодавчими актами України централізовано, по цінам, що встановлюються і тарифам.
   4.8. Підприємство сплачує в державний бюджет податки і інші платежі в порядку і терміни, встановлені діючим законодавством.
   4.9. Підприємство користується банківськими комерційними кредитами на договірній основі. Підприємство може постачати продукцію, виконувати роботи і надавати послуги в кредит з оплатою покуп-цем (споживачами) відсотків за використання кредиту. Для оформлення таких угод підприємство має право використати в своїй господарській діяльності векселя.
   4.10. Розрахунки підприємства по своїм зобов’язанням виконуюються в безготівковому і готівковому по-рядку через заклади банків, і в порядку, передбаченому правилами виконання розрахункових і касових опе-рацій, що затверджуються банком Украйни.
   4.11. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавчих актів України.
   
   4.12. Валютна виручка зараховується на валютні рахунки підприємства і використається їм самостійно.
   4.13. Відносини підприємства з робітниками, працюючими по трудовому договору регулюються трудо-вим законодавством.
   4.14. Підприємство може поставляти надавати послугу в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом.
   4.15. Збитки, що можуть виникнути під час діяльності Підприємства, покриваються за рахунок резервного фонду, статутного фонду, а у випадку необхідності - також за рахунок інших фондів, за рішенням Засновни-ка.
   4.16. Засновник несе відповідальність за збитки лише в межах статутного фонду Підприємства
   
   5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.
   
   5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
   5.2. Працівники Підприємства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством.
   5.3. Працiвники Товариства пiдлягають соцiальному, медичному страхуванню та соцiальному забезпе-ченню у порядку та на умовах, передбачених дiючим законодавством України.
   5.4. Підприємство вiдраховує внески для соцiального та медичного страхування, та соцiального забезпе-чення вiдповiдно до дiючого законодавства України.
   5.5. Підприємство може встановлювати додатковi, порiвняно до чинного законодавства України, трудовi та соцiально-побутовi пiльги для своїх робiтникiв або окремих їх категорiй.
   
   
   6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   
   6.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є часткою зовнішньоекономічної діяльності України та регулюється законодавством України.
   6.2. Порядок використання виручки підприємства в інвалюті визначається валютним законодавством України.
   6.3. Підприємство має право отримувати кредити від своїх іноземних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства та використовується їм самостійно. По отриманим підприємством кредитам держава відповідальності не несе. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність , може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи.
   6.4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності у питаннях економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.
   6.5. Підприємство може імпортувати за рахунок власних або займаних коштів сировину, матеріали, комплектуючі, вироби, машини та устаткування, запасні частини, інші товари і послуги, необхідні для технічного переозброєння, розширення або реконструкції виробництва, охорони навколишнього середовища, виконання науково-дослідних робіт або для інших цілей передбачених діючим законодавством.
   6.6. Підприємство за рахунок власних валютних коштів може відряджати спеціалістів і інших працівників для участі в переговорах з науково-технічних, виробничих, комерційних питань на міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і здійснювати іншу діяльність згідно з законо¬давчими актами і цим Статутом.
   6.7. Підприємство може виступати як учасник спільного підприємства при дотриманні вимог про порядок створення і діяльності цих підприємств на території країни.
   6.8. Для розв'язання питань розвитку виробництва товарів народного споживання і інших завдань з дозволу Кабінету міністрів України або у порядку, що ним визначений, підприємство може здійснювати безвалютні товарообмінні угоди, оформлені єдиним договором (бартерні угоди).
   6.9. Підприємство може налагоджувати безпосередні виробничі і науково-технічні зв'язки з підприємствами і організаціями зарубіжних країн, а також здійснювати узбережну і прикордонну торгівлю згідно з правилами, установленими для таких видів діяльності.
   
   
   7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.
   
   7.1. Підприємство здійснює оперативний і фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок проведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності здійснюється згідно з діючим законодавством.
   7.2. Підприємство надає державним органам тільки таку звітну документацію, що прямо передбачена законодавством.
   7.3. Звітність підприємства Засновнику ведеться в порядку, передбаченому останнім.
   7.4. Фінансовий рік підприємства встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня календарного року. Перший фінансовий рік за¬кінчується ЗІ грудня року початку діяльності підприємства
   
   8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА.
   
   8.1. Ліквідація і реорганізація підприємства проводиться по рішеню Засновника, а також у випадках:
   • оголошення підприємства банкрутом;
   • якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства за невиконання умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням термін не забезпечено додержання цих умов чи не змінений вид діяльності;
   • якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про утворення підприємства;
   • на інших підставах, передбачених законодавством україни.
   8.2. Реорганізація підприємства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
   8.3. Ліквідація підприємства здійснюється безпосередньо Засновником, або в випадках, передбачених законодавством, ліквідаційною комісією, що назначається Засновником або органами суду чи арбітража.
   8.4. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційний пресі за місцезнаходженням Підприємства публікацію про його ліквідацію й порядок та строк заяви кредиторами претензій, а також проводить роботу по стягнен-ню дебіторської заборгованості Підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням ос-танніх про ліквідацію Підприємства.
   8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліквідовуваного Підприємства і розраховується з креди-торами, складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження Засновника Підприємства чи орга-ну, який прийняв рішення про примусову ліквідацію.
   8.6. Майно підприємства, що залишилось після остаточного розрахунку з бюджетом і задовільнення претензій кредиторів, що виконується в встановленному законом порядку, поступає в розпорядження За-сновника.
   8.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність із мо-менту внесення запису про ліквідацію до Державного реєстру.
   8.8. У разі реорганізації підприємства, його права і обов’язки переходять до правоприємників.
   
   ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

   
   9.1. Всі зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути затверджені та підписані Засновником і роз-глядаються як його невід’ємна частина.
   9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту дійсні в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженою особою Засновника, а також проведена процедура внесення змін та доповнень (перереєстрації Підприємства) відповідно до вимог діючого законодавства України.
   
   НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
   
   Цей Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації.
   
   
   
   
   
   Засновник __________________________________________ / ХХХХХХХХХХ /
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 1 | Перегляди: 18055 | 07/08/2009 Бізнес і фінанси - Статутні документи

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
02.12.2022 14:25

Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату. Джерело: Справді у Telegram Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП.
02.12.2022 14:24

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
02.12.2022 14:11

Єврокомісія представила пропозиції щодо криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
02.12.2022 13:44

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".
02.12.2022 13:36

Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".
02.12.2022 12:59

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє "Європейська правда".
02.12.2022 12:40

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року
02.12.2022 12:03

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, - а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена.
Усі новини