uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ
ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ
За цим Договором Орендодавець передає Орендарю за плату на певний строк на умовах цього
   Договору у користування нежитлове приміщення загальною площею   ОРЕНДАР: Фізична особа - підприємець __________________, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця _______________, ідентифікаційний номер фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів - __________________; місце проживання фізичної особи - підприємця: ________________________ місце проведення державної реєстрації ______________________; дата проведення державної реєстрації ________________., № ____________________ запису про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до СДР , (надалі - який є платником єдиного податку , з одного боку, і
   ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю __________________, в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку , надалі разом іменовані -«Сторони», уклали даний Договір про нижченаведене:
   
   /. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. За цим Договором Орендодавець передає Орендарю за плату на певний строк на умовах цього
   Договору у користування нежитлове приміщення загальною площею 75,20 кв.м., що знаходиться у будівлі за адресою: __________________; детальна характеристика (поверховий план та експлікація) якого міститься в Додатку №1 до цього Договору та складається з:
   _________________________________________
   12. Приміщення є власністю Орендодавця та належить йому на підставі договору Купівлі - продажу
   державного комунального майна державного комунального підприємства ________________, посвідченого приватним нотаріусом ___________________________________
   1.3. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: приміщення потребує поточного ремонту.
   2. МЕТА ОРЕНДИ
   2.1. Приміщення надається в оренду за цим Договором з метою розміщення магазину непродовольчих товарів, визначених відповідними дозволами.
   
   3. ПОРЯДОК ПЕРЕДЧІ ОБ 'ЄКТА В ОРЕНДУ
   3.1. Передача Приміщення Орендодавцем Орендарю повинна бути здійснена в строк, що не
   перевищує 3-х днів з моменту підписання цього Договору. Факт передачі Приміщення оформлюється двохстороннім актом прийому - передачі. В момент підписання зазначеного акта Орендодавець передає Орендарю ключі від Приміщення.
   32. Орендодавець засвідчує, що на момент укладання цього Договору Приміщення вільне від
   зобов'язань перед третіми особами.
   33. Орендар набуває право користуватися Приміщенням після підписання акту прийому - передачі
   Приміщення.
   3.4. Передача Приміщення в оренду не тягне за собою переходу права власності на нерухоме майно,
   що є предметом оренди. На час оренди власником Приміщення залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
   
   4. СТРОК ОРЕНДИ
   4.1. Строк оренди приміщення, що орендується, складає _________ років з моменту прийняття приміщення,
   що орендується, за Актом приймання-передачі.
   4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
   
   5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
   5.1. За користування Приміщенням встановлюється щомісячна орендна плата в розмірі ________________________ за всю площу орендованого Приміщення.
   5.2. Орендна плата за користування Приміщення вноситься Орендарем в наступному порядку:
   — терміном 6 (шість) місяців Орендар проводить ремонт приміщення. Вартість ремонту не *
   
   може перевищувати вартості ____________________________________ вказаної в кошторисі № від
    , що є невід'ємною частиною цього Договору.
   Збільшення вартості ремонту приміщення допускається лише за згодою Сторін.
   Сторони погодили, що роботи з перебудови, переобладнання та ремонту приміщення, вказаних в кошторисі Орендар здійснює за свій рахунок.
   Таким чином, за погодженням Сторін, за перші 36 (тридцять шість) місяців оренди об'єкта, Т
   що орендується, компенсація Орендарю узгодженої вартості понесених затрат на ремонт, Орендодавець *
   проводить шляхом зарахування в рахунок орендної плати зразу після виконання ремонту приміщення,
   передбачених кошторисом № від .
   Моментом закінчення робіт, передбачених кошторисом вважається момент здавання об'єкта, що[ орендується в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України.
   — наступні платежі вносяться щомісячно шляхом її безготівкового перерахування на поточний рахунок Орендодавця не пізніше десятого числа кожного місяця, за який вноситься орендна плата. Підставою для перерахування Орендарем орендної плати є рахунок, що виставляється Орендодавцем.
   5.3. До складу орендної плати за даним Договором не входить плата за комунальні послуги, послуги
   зв'язку, охоронні послуги й експлуатаційні витрати.
   Сплата послуг - надання електроенергії й тепло енергії, водопостачання, каналізації, охоронних послуг, телефонного зв'язку проводиться Орендарем на підставі договорів, що укладаються Орендарем із прямим постачальником відповідних послуг.
   Зазначені договору Орендар обов'язаний укласти протягом 2-х місяців від дня прийому приміщення за Актом прийому - передачи. З початку проведення ремонтних робіт і до укладення відповідних договорів Орендар компенсує орендодавцю оплату комунальних послуг, на підставі належними чином оформлених і переданих йому Орендодавцем рахунків.
   5.4. Розмір орендної плати може бути змінено за письмовим погодженням сторін шляхом укладання
   додаткової угоди до цього Договору. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом
   календарного року за згодою Сторін . Підставами для зміни розміру орендної плати є:
   5.4.1. зміни в законодавстві України, внаслідок яких збільшується розмір оподаткування; 5.42. збільшення я розміру плати за користування землею (земельного податку); 5.4.3. значного підвищення рівня інфляції в Україні
   5.5. Орендодавець самостійно сплачує орендну плату за землю, тому плата за користування земельною
   ділянкою до складу орендної плати не входить та не сплачується Орендарем.
   
   6. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
   6.1. Орендар має право:
   6.1.1. Орендар, у випадку належного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором, має
   переважне право перед третіми особами на укладання договору оренди Приміщення на новий строк. Про
   бажання скористатися цим правом Орендар повідомляє Орендодавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати
   спливу строку оренди.
   6.1.2. Користуватися системами комунікацій та іншим інженерним обладнанням та устаткуванням,
   якими забезпечене Приміщення.
   6.1.3. Робити за свій рахунок (якщо про інше Сторони не домовляться письмово) та з письмової згоди
   Орендодавця і якщо потрібно Головного Управління Містбудівництва , архітектури , поліпшення приміщення та
   поточний ремонт Приміщень. Необхідність здійснення поточного ремонту визначається Орендарем.
   Право власності, на всі зроблені Орендарем поліпшення в приміщені, після припинення дії даного договору, належать Орендодавцю, за винятком відокремлюваних без шкоди для приміщення поліпшень, проведення яких здійснено Орендарем з письмової згоди Орендодавця. Вартість невідокремлюваних поліпшень ні в якому разі не відшкодується Орендарю.
   6.1.4. Розміщувати на території, на якій розташоване Приміщення, об'єкти зовнішньої реклами
   Орендаря відповідно до законодавства України - тільки за письмовою згодою Орендодавця.
   6.1.5. Встановлювати охоронну й пожежні сигналізації, інші засоби захисту та охорони, укріплювати та
   переобладнувати Приміщення, за погодженням із Орендодавцем, який не має право за таких обставин в цьому
   відмовити Орендарю.
   6.1.6. Орендар має право передавати Приміщення у Суборенду, на умовах, передбачених цим договором
   та на строк, який не перевищує основний строк оренди по даному договору, але тільки з письмової згоди
   Орендодавця.
   6.2. Орендар зобов'язаний:
   6.2.1. Прийняти в оренду Приміщення від Орендодавця відповідно до умов даного Договору.
   6.2.2. Сплачувати Орендодавцю орендну плату відповідно до умов даного Договору.
   6.2.3. Отримати дозвіл на виконання ремонтних робіт у відповідних органах.
   6.2.4. Робити за свій рахунок окремий вхід, поточний ремонт Приміщення та пристосування
   Приміщення для використання в цілях, зазначених даним Договором, і нести витрати по утриманню
   Приміщення.
   
   6.2.5. Утримувати Приміщення в технічносправному, пожежобезпечному і санітарному стані до
   моменту його повернення Орендодавцю.
   6.2.6. Нести ризик випадкового знищення або пошкодження Приміщення у випадку затримання його
   повернення Орендодавцю.
   
   6.2.7. Вчасно і за свій рахунок вживати необхідних заходів для усунення аварій та матеріальной або
   моральній шкоди третім особам, що виникли з вини Орендаря.
   6.2.8. Утримувати орендоване приміщення в належному санітарному стані. Дотримуватися
   протипожежних правил, а також правил користування тепловою й електричною енергією, не допускати
   перевантаження електроліній.
   
   6.2.9. Самостійно за свій рахунок привести орендоване приміщення у відповідність із
   правилами протипожежної безпеки. Якщо з вини Орендаря Орендодавцеві з боку пожежної інспекції будуть
   пред'явлені які-небудь претензії, пов'язані з орендованим приміщенням, Орендодавець негайно сповіщає про це
   Орендаря, і останній зобов'язується врегулювати виниклі претензії за свій рахунок або відшкодувати
   Орендодавцеві суми сплачених штрафів.
   6.2.10. Не проводити без письмової згоди Орендодавця перепланування й перебудову орендованого
   приміщення.
   6.2.11. За свій рахунок усувати несправності, поломки, аварії комунікацій, що відбулися в орендованому
   приміщенні, як ті, які були викликані діями або бездіяльністю Орендаря, так й слідством природного
   спрацювання устаткування; а також наслідок цих аварій, поломок, несправностей, як для орендованого
   приміщення, так і для приміщення в цілому, включаючи відшкодування збитку, нанесеного майну Орендодавця,
   або третім особам.
   6.2.12. За власний рахунок виконувати роботи, пов'язані з облаштованістю міста, що прилягає до
   орендованого приміщення території, обов'язок яких запропонований комунальними й технічними службами
   Ворошиловського району м. Донецька, виконкомом Ворошиловської районної у місті Донецьку Ради й
   виконкомом Донецької міської Ради.
   У випадку відмови Орендаря від виконання зазначених вище робіт, Орендодавець виконує їх за свій рахунок. Орендар зобов'язаний компенсувати витрати Орендодавця протягом п'яти календарних днів з моменту одержання відповідного рахунку.
   6.2.13. Використовувати Приміщення тільки за призначенням п.п.2.1.
   7. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
   7.1. Орендодавець має право:
   7.1.1. Щомісяця оглядати Приміщення з метою перевірки дотримання умов даного Договору.
   Огляд може проводитися тільки в присутності уповноваженого співробітника Орендаря в дні і години, заздалегідь погоджені письмово з Орендарем, з дотриманням встановленого Орендарем контрольно-пропускного режиму. Орендодавець зобов'язаний за три доби до передбачуваної дати перевірки письмово сповістити про це Орендаря.
   7.1.2. Орендодавець має право вимагати від Орендаря відшкодування прямих здійснених збитків в
   наслідок його дії або бездіяльності, що призвело до пошкодження об'єкта, що орендується.
   7.2. Орендодавець зобов'язаний:
   7.2.1. Передати Орендарю в оренду Приміщення відповідно до умов даного Договору.
   7.2.2. Забезпечувати безперешкодне користування Орендарю Приміщенням на умовах даного Договору.
   7.2.3. У десятиденний строк з дати одержання письмових повідомлень від Орендаря про намір
   здійснення поліпшення Приміщення, письмово погоджувати такі поліпшення.
   7.2.4. Надати Орендарю право і можливість безперешкодного користування електроенергією,
   водопостачанням, опаленням і вентиляцією, каналізацією у зв'язку з орендою Приміщення.
   7.2.5. Забезпечити безперешкодний доступ у приміщення, що належать Орендодавцю, що знаходяться
   на шляху прокладки телефонних та інших комунікаційних чи побутових засобів з'єднання (кабелів, труб) до
   Приміщення, телекомунікаційним організаціям-підрядникам Орендаря, для прокладки цих засобів (кабелів, труб)
   та їх обслуговування (ремонту).
   7.2.6. Не розголошувати інформацію (інформацію про наявність і розміщення сигналізації, сейфів,
   планування приміщень, замках, кількості співробітників і розташування їх робочих місць, розташування постів
   охорони тощо), отриману при огляді Приміщення.
   7.2.7. Погоджувати у встановленому законодавством порядку дозволи на розміщення об'єктів
   зовнішньої реклами Орендаря на будівлі, в якій розміщенні Приміщення, протягом 10 днів з дати відповідного
   письмового звернення Орендаря.
   
   8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.
   8.1. Даний Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін,
   скріплення їх підписів печатками Сторін, і діє до моменту повернення Приміщення Орендодавцю. У випадку, якщо Орендодавець або Орендар з будь-яких причин ухиляється зід підписання Акту прийому-передачі
   
   Приміщення у зв'язку із припиненням строку оренди, цей Договір припиняє свою дію на 10 (Десятий) день з дати отримання від Орендаря двох примірників підписаних та скріплених печаткою Орендаря Акту прийому -передачі Приміщення та за умови фактичного звільнення Орендарем Приміщення.
   8.2. Зміна або розірвання даного Договору може мати місце за письмовою згодою Сторін..
   8.3. Одностороння відмова від виконання умов даного Договору і внесених до нього змін не
   допускається. Даний Договір може бути достроково розірвано за згодою Сторін, а також у випадках,
   передбачених законодавством України.
   8.4. Якщо жодна зі Сторін не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії
   даного Договору не заявить про своє бажання не продовжувати його дію, цей Договір вважається автоматично
   продовженим ще на один 1 (Один) рік на умовах, визначених в ньому. Кількість продовжень строків дії цього
   Договору не обмежена, але залежить від волі Сторін.
   8.5. При достроковому розірванні даного Договору за ініціативою Орендаря, Орендодавець не
   зобов'язаний повернути внесену Орендарем орендну плату за невикористаний строк оренди.
   8.6. Орендодавець може розірвати цей Договір в односторонньому поряду у разі, якщо:
   8.6.1. Орендар без письмової згоди Орендодавця передав Приміщення у користування іншій
   особі.
   8.6.2. Орендар без письмової згоди Орендодавця здійснив перепланування об'єкта, що
   орендується, а також перепланування, що не міститься у технічній документації, наданої Орендодавцем.
   8.7. В разі припинення або розірвання Договору з ініціативи Орендаря раніше встановленого терміну,
   компенсація виконаних ремонтних робіт не відшкодовується.
   8.8. В разі, якщо після закінчення строку оренди Орендодавець виставляє Приміщення, що орендується,
   для продажі, Орендар має першеочередне право купити указане приміщення за ціною, узгодженою з
   Орендодавцем.
   8.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються законодавством
   України. До даного Договору не застосовуються норми Закону України «Про оренду державного і комунального
   майна» від 10.04.1992 року з відповідними змінами.
   8.10. У випадку виникнення об'єктивних обставин, що перешкоджають Орендарю нормально
   використовувати Приміщення відповідно до умов даного Договору, строк дії даного Договору продовжується на
   весь період дії зазначених обставин, якщо інше не буде заявлено Орендарем.
   
   9. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
   9.1. В разі припинення або розірвання Договору Орендар повертає Орендодавцю Приміщення на
   умовах Зазначених у дійсному Договорі
   9.2. Право власності, на всі зроблені Орендарем поліпшення в Приміщені, прозеденкя яких здійснено
   Орендарем з письмової згоди Орендодавця, після припинення дії даного Договору належить Орендодавцю, за
   винятком поліпшень, що можуть бути відокремлені без шкоди для Приміщення.
   Вартість невідокремлюваних поліпшень, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, не підлягає відшкодуванню.
   Тут і далі під невідокремлюваними без шкоди для Приміщення поліпшення розуміються матеріали покриття стін, перекриттів, підлог і віконних прорізів, що поліпшують зовнішній вигляд Приміщення, а також вхід у Приміщення і збільшують його вартість.
   Ю.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ
   10.1. Приміщення, що орендується, повинно бути передане Орендарем та прийняте Орендодавцем
   протягом 10 (десяти) днів з моменту закінчення дії цього Договору.
   10.2. При передачі Приміщення складається акт приймання-передачі, який підписується Сторонами.
   10.3. Приміщення, що орендується вважається фактично переданим Орендодавцем з моменту
   підписання акта приймання-передачі.
   
   11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
   11.1. Сторони звільняються від відповідальності зг незиконангя ?обоз'язань за цим Договором у
   випадку, якщо це невиконання викликане форс-мгжорними обставинами іто ?чнихтш тто?а волею і бажанням
   Сторін та які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, цивільні
   заворушення, епідемії, ембарго, землетруси, пожежі та інші стихійні лих?..
   11.2. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності
   та тривалості дії нездоланної сили (форс-мажору).
   11.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана
   сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання вищевказаних обставин не пізніше п'яти днів з
   моменту їхнього настання.
   11.4. Якщо обставини нездоланної сили діють протягом 3 (трьох) місяпів підряд і не виявляють ознак
   припинення, даний Договір може бути розірваний Орендарю; і Орендодавцем шляхом направлення
   повідомлення іншій Стороні.
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 6006 | 26/03/2012 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.10.2020 12:09

У Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус: вік - від 4 місяців до 102 років

За минулу добу в Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус, померли 17 людей, одужали 207 пацієнтів.
20.10.2020 11:48

Зеленський поставив собі 3 запитання і чекає відповідей українців на 5 питань

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що чекає на їхні відповіді на свої 5 запитань, які виборцям будуть задавати під час місцевих виборів 25 жовтня.
20.10.2020 11:36

Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки

Президент Володимир Зеленський заявляє, що сам хоче знати і на всіх нарадах питає, коли ж почнуться обіцяні ним посадки.
20.10.2020 11:15

Зеленський про амністію на Донбасі: "Не для всіх"

Президент Володимир Зеленський заявив, що амністія на Донбасі буде стосуватися не всіх.
20.10.2020 10:46

Майже половина українців проти "вільної економічної зони" на Донбасі

45,3% українців не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій  і Луганській областям, третина – підтримують таке рішення.
20.10.2020 10:32

Довіра до опитування Зеленського: думки українців розділилися

41% українців не будуть довіряти результатам "всенародного опитування", ініційованого президентом Володимиром Зеленським на день місцевих виборів, а 43% - будуть їм довіряти. Інфографіка.
20.10.2020 09:40

Більше 10 тисяч хворих щодня: в уряді пояснили, коли розгортатимуть COVID-шпиталі

Розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч, або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.
20.10.2020 08:53

COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

За добу 19 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 469 особам, померли 113 хворих - це антирекорд, одужали 3 044 особи - це рекорд; було госпіталізовано 841 людину.
Усі новини