uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
    Cоціологія и психологія
    Іноземні мови
    Банківська справа
    Державне право
    Економіка
    Електротехніка и електроніка
    Криміналістика
    Маркетінг
    Математика
    Різне
    Спорт
    Страхування
    Українська мова
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Вопросы к экзамену «Электротехника и электроника»
Вопросы к экзамену «Электротехника и электроника»
Вопросы к экзамену
   «Электротехника и электроника»   
   Раздел «Электротехника».
   1. Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи.
   2. Электрические цепи постоянного тока.
   3. Источники ЭДС и источники тока.
   4. Идеальные пассивные элементы.
   5. Последовательные и параллельные соединения однотипных элементов.
   6. Первый и второй законы Кирхгофа.
   7. Метод контурных токов.
   8. Метод узловых потенциалов.
   9. Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи. Источники синусоидальных ЭДС и токов.
   10. Амплитудные, действующие и средние значения синусоидальных ЭДС, на-пряжений и токов.
   11. Закон Ома в комплексной форме.
   12. Законы Кирхгофа в комплексной форме.
   13. Неразветвленная цепь синусоидального тока.
   14. Электрическая цепь с параллельным соединением ветвей.
   15. Активная, реактивная, комплексная и полная мощности пассивного двухпо-люсника.
   16. Резонанс напряжений.
   17. Резонанс токов.
   18. Частотные характеристики электрических цепей.
   19. Общая характеристика трехфазных цепей.
   20. Соединение фаз источника энергии и приемника звездой.
   21. Соединение фаз источника энергии и приемника треугольником.
   22. Активная, реактивная, комплексная и полная мощность трехфазной симмет-ричной системы.
   23. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы в цепи пе-ременного тока с одним индуктивным элементом.
   24. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы в цепи пе-ременного тока с одним ёмкостным элементом.
   25. Гармонический анализ периодических колебаний.
   26. Апериодические сигналы и их спектры.
   27. Аналоговые электроизмерительные приборы.
   28. Цифровые электроизмерительные приборы.
   
   Раздел «Электроника».
   1. Основные свойства и характеристики полупроводников. Электрические пере-ходы в полупроводниках.
   2. Полупроводниковые диоды: классификация, устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика.
   3. Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия.
   4. Биполярные транзисторы: режимы работы и схемы включения.
   5. Биполярные транзисторы: входные и выходные вольт-амперные характери-стики.
   6. h-параметры и их связь с входными и выходными характеристиками.
   7. Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
   8. Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолированным за-твором.
   9. Структура электронного усилителя. Классификация, параметры и характери-стики электронных усилителей.
   10. Основные определения и классификация обратных связей. Виды обратной связи.
   11. Влияние отрицательной обратной связи на параметры усилителя.
   12. Режимы работы усилительных каскадов.
   13. Сравнительная характеристика усилительных каскадов по схеме с общим эмиттером, коллектором и базой: принципиальные схемы, основные расчетные соот-ношения и характеристики.
   14. Усилитель постоянного тока.
   15. Дифференциальный усилительный каскад: особенности схемотехники. Спо-собы использования дифференциальных усилителей.
   16. Операционные усилители: общие сведения, основные параметры и характе-ристики операционных усилителей.
   17. Структура вторичных источников питания. Выпрямители и сглаживающие фильтры.
   18. Стабилизаторы напряжения.
   19. Основные понятия цифровой электроники.
   20. Базовые логические элементы.
   21. Комбинационные цифровые устройства: шифраторы и дешифраторы.
   22. Комбинационные цифровые устройства: мультиплексоры, демультиплексо-ры.
   23. Последовательностные цифровые устройства: RS-триггеры.
   24. Последовательностные цифровые устройства: T-, D-, JK-триггеры.
   25. Последовательностные цифровые устройства: регистры.
   26. Последовательностные цифровые устройства: счётчики.
   27. Аналого-цифровые преобразователи.
   28. Цифро-аналоговые преобразователи.
   
   Литература
   
   1. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 480 с.
   2. Иванов И.И., Соловьёв Г.И. Электротехника: учебное пособие. :-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 496 с.
   3. Касаткин А.С. Электротехника: учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 544 с.
   4. Электротехника и электроника: учебное пособие для вузов / В.В. Кононенко, В.И. Мишкович, В.В. Муханов, В.Ф. Планидин, П.М. Чеголин; под ред. В.В. Кононенко. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 778 с.
   
   Дополнительная литература
   1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999.
   2. Данилов И.А. Общая электротехника: учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Изда-тельство Юрайт: ИД Юрайт, 2010. – 673 с.
   3. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC / Том. I. Моделирование эле-ментов аналоговых систем на Electronics Workbench и MATLAB. Изд. 6-е пер. и доп. М.: Солон-Пресс, 2007, 720 с.
   4. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC / Том. II. Моделирование эле-ментов телекоммуникационных и цифровых систем на VisSim и Electronics Workbench (+CD). Изд. 6-е пер. и доп. М.: Солон-Пресс, 2007, 640 с.
   5. Карлащук В.И., Карлащук С.В. Электронная лаборатория на IBM PC. Инструмен-тальные средства и моделирование элементов практических схем. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 144 с.
   6. Коваленко А.А. Основы микроэлектроники: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Коваленко, М.Д. Петропавловский. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-тельский центр «Академия», 2008 – 240 с.
   7. Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум: учебное пособие для сред. проф. образования / С.А. Лобзин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.
   8. Марченко А.Л., Освальд С.В. Лабораторный практикум по электротехнике и элек-тронике в среде Multisim. Учебное пособие для вузов. М.: ДМК Пресс, 2010. – 448 с.
   9. Панфилов Д.И., Чепурин И.Н., Миронов В.Н., Обухов С.Г., Шитов В.А., Иванов В.С. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: Том 1,2. М.: Издательство: Додэка, 2001.
   10. Прянишников В.А. Электроника: полный курс лекций /В.А.Прянишников. – 4-е изд. – СПб.: Корона принт, 2006. – 416 с.
   11. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах: Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 336 с.
   12. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / Ю.Г. Синдеев. – Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 407 с.
   13. Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: учеб-ное пособие. – М. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 448 с.
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5122 | 12/02/2012 Лекції, посібники - Електротехніка и електроніка

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
06.03.2021 11:00

Закарпатська область із понеділка стає "червоною"

Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.
06.03.2021 08:34

COVID-19 в Україні: госпіталізовано стільки ж людей, як одужало

За добу 5 березня в Україні виявили 9 144 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 309 осіб, померло 156 хворих, одужала 3 351 особа.
06.03.2021 07:52

ДТП в Польщі: 6 українців загинуло, 35 травмовані

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.
05.03.2021 23:22

На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані

Поліція повідомила про ДТП на трасі Одеса-Київ за участю службового автомобіля патрульної поліції, під час якого загинула людина.
05.03.2021 22:16

Синоптики обіцяють мороз, сніг та дощ наступного тижня

У суботу, 6 березня, в Україні хмарно з проясненнями, вночі та вранці, крім північних та більшості західних областей, помірний сніг, на півдні з дощем, у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значний сніг; вдень без істотних опадів.
05.03.2021 21:18

Новини 5 березня: санкції США проти Коломойського, свіжі політичні рейтинги

США наклали санкції на Коломойського, Президентський рейтинг: Зеленський дещо відірвався від суперників, — актуальні новини 5 березня.
05.03.2021 20:24

Youtube заблокував трансляцію каналу Медведчука

На Youtube заблокували трансляцію ефіру телеканалу Віктора Медведчука "112 Україна", проти якого Україна ввела санкції.
05.03.2021 19:22

На тлі санкцій проти Коломойського Зеленський подякував США за боротьбу з олігархами

Офіс президента подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за допомогу в боротьбі з олігархами.
Усі новини