uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
    Cоціологія и психологія
    Іноземні мови
    Банківська справа
    Державне право
    Економіка
    Електротехніка и електроніка
    Криміналістика
    Маркетінг
    Математика
    Різне
    Спорт
    Страхування
    Українська мова
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Вопросы к экзамену «Электротехника и электроника»
Вопросы к экзамену «Электротехника и электроника»
Вопросы к экзамену
   «Электротехника и электроника»   
   Раздел «Электротехника».
   1. Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи.
   2. Электрические цепи постоянного тока.
   3. Источники ЭДС и источники тока.
   4. Идеальные пассивные элементы.
   5. Последовательные и параллельные соединения однотипных элементов.
   6. Первый и второй законы Кирхгофа.
   7. Метод контурных токов.
   8. Метод узловых потенциалов.
   9. Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи. Источники синусоидальных ЭДС и токов.
   10. Амплитудные, действующие и средние значения синусоидальных ЭДС, на-пряжений и токов.
   11. Закон Ома в комплексной форме.
   12. Законы Кирхгофа в комплексной форме.
   13. Неразветвленная цепь синусоидального тока.
   14. Электрическая цепь с параллельным соединением ветвей.
   15. Активная, реактивная, комплексная и полная мощности пассивного двухпо-люсника.
   16. Резонанс напряжений.
   17. Резонанс токов.
   18. Частотные характеристики электрических цепей.
   19. Общая характеристика трехфазных цепей.
   20. Соединение фаз источника энергии и приемника звездой.
   21. Соединение фаз источника энергии и приемника треугольником.
   22. Активная, реактивная, комплексная и полная мощность трехфазной симмет-ричной системы.
   23. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы в цепи пе-ременного тока с одним индуктивным элементом.
   24. Общие сведения о переходных процессах. Переходные процессы в цепи пе-ременного тока с одним ёмкостным элементом.
   25. Гармонический анализ периодических колебаний.
   26. Апериодические сигналы и их спектры.
   27. Аналоговые электроизмерительные приборы.
   28. Цифровые электроизмерительные приборы.
   
   Раздел «Электроника».
   1. Основные свойства и характеристики полупроводников. Электрические пере-ходы в полупроводниках.
   2. Полупроводниковые диоды: классификация, устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика.
   3. Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия.
   4. Биполярные транзисторы: режимы работы и схемы включения.
   5. Биполярные транзисторы: входные и выходные вольт-амперные характери-стики.
   6. h-параметры и их связь с входными и выходными характеристиками.
   7. Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
   8. Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолированным за-твором.
   9. Структура электронного усилителя. Классификация, параметры и характери-стики электронных усилителей.
   10. Основные определения и классификация обратных связей. Виды обратной связи.
   11. Влияние отрицательной обратной связи на параметры усилителя.
   12. Режимы работы усилительных каскадов.
   13. Сравнительная характеристика усилительных каскадов по схеме с общим эмиттером, коллектором и базой: принципиальные схемы, основные расчетные соот-ношения и характеристики.
   14. Усилитель постоянного тока.
   15. Дифференциальный усилительный каскад: особенности схемотехники. Спо-собы использования дифференциальных усилителей.
   16. Операционные усилители: общие сведения, основные параметры и характе-ристики операционных усилителей.
   17. Структура вторичных источников питания. Выпрямители и сглаживающие фильтры.
   18. Стабилизаторы напряжения.
   19. Основные понятия цифровой электроники.
   20. Базовые логические элементы.
   21. Комбинационные цифровые устройства: шифраторы и дешифраторы.
   22. Комбинационные цифровые устройства: мультиплексоры, демультиплексо-ры.
   23. Последовательностные цифровые устройства: RS-триггеры.
   24. Последовательностные цифровые устройства: T-, D-, JK-триггеры.
   25. Последовательностные цифровые устройства: регистры.
   26. Последовательностные цифровые устройства: счётчики.
   27. Аналого-цифровые преобразователи.
   28. Цифро-аналоговые преобразователи.
   
   Литература
   
   1. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 480 с.
   2. Иванов И.И., Соловьёв Г.И. Электротехника: учебное пособие. :-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 496 с.
   3. Касаткин А.С. Электротехника: учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 544 с.
   4. Электротехника и электроника: учебное пособие для вузов / В.В. Кононенко, В.И. Мишкович, В.В. Муханов, В.Ф. Планидин, П.М. Чеголин; под ред. В.В. Кононенко. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 778 с.
   
   Дополнительная литература
   1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999.
   2. Данилов И.А. Общая электротехника: учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Изда-тельство Юрайт: ИД Юрайт, 2010. – 673 с.
   3. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC / Том. I. Моделирование эле-ментов аналоговых систем на Electronics Workbench и MATLAB. Изд. 6-е пер. и доп. М.: Солон-Пресс, 2007, 720 с.
   4. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC / Том. II. Моделирование эле-ментов телекоммуникационных и цифровых систем на VisSim и Electronics Workbench (+CD). Изд. 6-е пер. и доп. М.: Солон-Пресс, 2007, 640 с.
   5. Карлащук В.И., Карлащук С.В. Электронная лаборатория на IBM PC. Инструмен-тальные средства и моделирование элементов практических схем. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 144 с.
   6. Коваленко А.А. Основы микроэлектроники: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Коваленко, М.Д. Петропавловский. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-тельский центр «Академия», 2008 – 240 с.
   7. Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум: учебное пособие для сред. проф. образования / С.А. Лобзин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.
   8. Марченко А.Л., Освальд С.В. Лабораторный практикум по электротехнике и элек-тронике в среде Multisim. Учебное пособие для вузов. М.: ДМК Пресс, 2010. – 448 с.
   9. Панфилов Д.И., Чепурин И.Н., Миронов В.Н., Обухов С.Г., Шитов В.А., Иванов В.С. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: Том 1,2. М.: Издательство: Додэка, 2001.
   10. Прянишников В.А. Электроника: полный курс лекций /В.А.Прянишников. – 4-е изд. – СПб.: Корона принт, 2006. – 416 с.
   11. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах: Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 336 с.
   12. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / Ю.Г. Синдеев. – Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 407 с.
   13. Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: учеб-ное пособие. – М. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 448 с.
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4922 | 12/02/2012 Лекції, посібники - Електротехніка и електроніка

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.10.2020 14:46

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
23.10.2020 14:42

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОв дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

На організацію і роботу волонтерів для проведення опитування з ініціативи президента Володимира Зеленського партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.
23.10.2020 14:22

Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.
23.10.2020 13:41

Суд відмовився скасовувати опитування Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.
23.10.2020 12:52

США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.
23.10.2020 12:01

США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

Уряд США звинуватив підтримуваних державою російських хакерів у атках на десятки державних і місцевих урядових мереж протягом останніх тижнів. 
23.10.2020 10:52

Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.
23.10.2020 10:41

В Україні оновили перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
Усі новини