uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
    Іноземні мови
    Астрологія
    Біологія
    Винаходи
    Математика
    Наукові дослідження
    Оккультні науки
    Освіта за кордоном
    Педагогіка
    Прогрес
    Саморозвиток
    Технології
    Учбові заклади
    Фізика
    Шкільний курс
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СИМЕТРИЧНИХ АКТАНТІВ У РЕЦИПРОКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СИМЕТРИЧНИХ АКТАНТІВ У РЕЦИПРОКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Предметом даної статті є конструкції з реципрокальним значенням у німецькій та українській мовах.
   Реципрокальними називаються конструкції (РцК), які позначають ситуацію з двома або більше учасниками (актантами), кожний з яких одночасно є суб'єктом дії (агенсом) і об'єктом даної дії (пациєнсом), що піддається дії з боку іншого аналогічного суб'єкта.   1. Вступні зауваження. Предметом даної статті є конструкції з реципрокальним значенням у німецькій та українській мовах.
   Реципрокальними називаються конструкції (РцК), які позначають ситуацію з двома або більше учасниками (актантами), кожний з яких одночасно є суб'єктом дії (агенсом) і об'єктом даної дії (пациєнсом), що піддається дії з боку іншого аналогічного суб'єкта. Пор.:
   (1) укр. Після тієї бійки давні подруги уникали одна одну, сторонилися…
   (2) нім. Sie (Emma und Pinneberg) hatten sich nie vorher gesehen ‘Вони (Емма й Піннеберг) ніколи раніше не бачили одне одного’.
   Конструкції з реципрокальним значенням досліджувалися в багатьох мовах: в українській мові (К.Г. Городенська, М.В. Кравченко, Р.П. Михайлик), у російській (Н.А. Янко-Триницька; Ю.П. Князєв), білоруській (М.Т. Ковальова, Л.А. Антонюк,
   А.Е. Міхневич), німецькій (G. Stötzel, G. Helbig, J. Buscha) та ін. Дослідження взаємності передбачає рогляд основних аспектів вивчення даних аспектів в їхньому взаємозв'язку: синтаксису, семантику, морфології, лексикології й словотвору.
   2. Мета й завдання дослідження. Метою статті є виявлення формальних і значеннєвих способів вираження актантів у конструкціях із реципрокальним значенням у німецькій та українській мовах. Дана мета передбачає рішення таких завдань:
   1) виявити категоріальну (частиномовну) приналежність актантів у позиції підмета й додатка в реципрокальних конструкціях обох мов;
   2) встановити мовні способи зв'язку симетричних актантів у конструкціях з реципрокальним значенням у німецькій та українській мовах;
   3) визначити семантику актантів;
   4) дати кількісну характеристику різних типів симетричних актантів у конструкціях з реципрокальним значенням.
   3. Матеріал дослідження. Матеріалом для даної статті послужили конструкції з реципрокальним значенням у німецькій та українській мовах, отримані методом суцільної вибірки з 13 творів української художньої літератури XX століття (загальний обсяг - 8703 стор.) і 15 творів німецької художньої літератури XX століття (загальний обсяг - 4718 стор.), а також зі спеціальних робіт і монографій. Матеріал дослідження склав в українській мові 887 реципрокальних конструкцій й у німецькій 810 реципрокальних конструкцій.
   4. Рефлексивні дієслова з реципрокальним значенням
   У граматиках німецької та української мов реципрокальне значення трактується як одне з можливих значень рефлесивних дієслів. Рефлексиви або рефлексивні дієслова (РД) – це дієслова з рефлексивним показником незалежно від значення, тобто одиниці, виділені за формою (Генюшенє 1983:12). Рефлексивною конструкцією (РК) іменується будь-яка конструкція з РД в ролі присудка.
   Так, у граматиці Г. Хельбіха й І. Буша зазначається, що рефлексивна конструкція й конструкція з реципрокальним значенням у множині омонімічні: залежно від контексту мова може йти або про рефлексивне відношення зі зворотністю дії на суб'єкт й ідентичності між об'єктом і суб'єктом, або про реципрокальне відношення, при якому існує взаємне відношення суб'єкта до об'єкта й відсутня ідентичність між об'єктом і суб'єктом дії, тобто мають місце суб'єктно-об'єктні відношення (Helbig, Buscha 1989: 217-218). Омонімія усувається при заміні множини учасників ситуації на форму однини шляхом підстановки займенника einander ‘один одного’. Так, конструкція
    (3) Hans und Peter waschen sich ‘Ганс і Петер миються’ припускає подвійну інтерпретацію:
    (3) а. Hans wäscht sich, Peter wäscht sich ‘Ганс миє себе’, ‘Петер миє себе’.
   У конструкції (3а) реалізується власне-рефлексивне значення, тобто суб'єкт та об'єкт дії повністю співпадають (Генюшене 1983:25). Конструкція (3) може бути витлумачена й іншим способом:
    (3) б. Hans und Peter waschen einander ‘Ганс і Петер миють один одного’, тобто Hans wäscht Peter + Peter wäscht Hans ‘Ганс миє Петера’ + ‘Петер миє Ганса’.
    У конструкції (3б) реалізується взаємне (або реципрокальне) значення. Отже, у конструкції (3) сполучення ״дієслово + рефлексивний займенник״ може виражати не тільки рефлексивне (власне-рефлексивне), але й реципрокальне значення.
    5. Реципрокальність і симетричність. У реципрокальній конструкції один учасник ситуації виконує дві ролі (суб'єкта й об'єкта), тобто суб'єкт і об'єкт однореферентні. Пор.:
    (4) укр. Мстислав і Володимир потиснули один одному руки і вклонилися.
    (5) нім. Meier und Schulz beschuldigen sich gegenseitig ‘Майєр і Шульц обвинувачують один одного’.
   У цьому зв'язку О. Есперсен зазначав, що «наслідком однореферентності є можливість змінити відношення між підметом і додатком на зворотні» (Есперсен, 1958: 183). Іншими словами, конструкції з симетричними предикатами позначають такі відношення між актантами, що коли Χ перебуває в симетричному відношенні з Υ, то із цього логічно випливає, що й Υ перебуває в тому ж відношенні з Χ (Князев 1996: 32). Наприклад:
    (6) укр. а. Марина зі Степаном обійнялися, мов свилися разом... б. Степан з Мариною обійнялися, мов свилися разом…
   З конструкції (6) видно, що кожний учасник ситуації (Марина, Степан) є тим, хто обіймає (суб'єктом), і тим, з ким обіймаються (об'єктом), тобто учасники ситуації Марина й Степан є симетричними актантами.
   6. Умови реалізації взаємного значення. Реципрокальна ситуація має такі суттєві ознак для вираження взаємної дії:
   1) множинність учасників дії;
   2) семантико-синтаксичну біфункціональність учасників дії;
   3) активність суб'єктів;
    4) єдність часу й місця виконання суб'єктами взаємоспрямованої дії.
   Множинність суб'єктів - одна з найважливіших умов для реалізації взаємного значення. Під множинним суб'єктом розуміється наявність двох або більше діючих предметів (осіб), що виконують ту саму взаємоспрямовану дію.
   Значення множинного суб'єкта полягає в тому, що при заміні множинного суб'єкта на одиничний зникає значення спільної дії, що є передумовою реалізації семантики взаємності дії. Пор.:
   (7) нім. Die Freunde umarmten sich ‘Друзі обнялися’, але не можна сказати: *Der Freund umarmte sich ‘Друг обнявся’;
   (8) укр. Брати обнялися, тобто обійняли один одного, але не можна сказати: *Брат обнявся.
    Біфункціональність складового множинного суб'єкта елементів полягає в тому, що конструкція з дієсловом взаємної дії може бути представлена як два перифрази із взаємозамінними або симетричними суб'єктом і об'єктом. Пор.:
   (9) нім. Paul und Maria küssen sich ‘Пауль і Марія цілуються’, тобто цілують одне одного = Paul küsst Maria ‘Пауль цілує Марію’ + Maria küsst Paul ‘Марія цілує Пауля’;
   (10) укр. Батько з сином обнялися = Батько обійняв сина + Син обійняв батька.
   Активність множинного суб'єкта полягає в тому, що обидва учасники з однаковою долею участі виконують абсолютно ідентичні дії, тобто є суб'єктами однакових процесів або носіями однакових станів. Водночас симетрична дія обох учасників відбувається в той самий час і в тому самому місці. Пор.:
    (11) нім. Da umarmten sie sich am Fenster ‘Там вони обнімалися біля вікна’.
    (12) укр. Того вечора гості штовхали одне одного ліктями за столом, щоб хтось сказав щось перед питтям.
    7. Формальні типи симетричних актантів у позиції підмета
    Важливою умовою реалізації реципрокальності є взаємна спрямованність дії. Симетричні актанти реципрокальных конструкцій у позиції підмета й додатка можуть оформлятися по-різному.
    У позиції підмета розрізняються чотири можливі типи симетричного актанта:
   1. Однойменні актанти, виражені іменником у множині. В українській та німецькій мовах цей тип є найбільш продуктивним і нараховує в німецькій мові 483 РцК (78%), а в українській мові 470 РцК (71,1%). Пор.:
    (13) нім. Die Männer trafen sich gestern beim Spielen ‘Чоловіки зустрілися учора під час гри’;
    Sie versöhnten sich schon nach kurzer Zeit ‘Вони незабаром уже помирилися’.
   (14) укр. Солдати сиділи посеред барки і увесь час їли, знищуючи свої запаси, чвакали ротами, ремигали по-коров'ячому, зітхали, перекидалися словами;
    Поки вони перестрілювалися короткими репліками, кожен не сходячи з міста, кожен не маючи наміру поступатися іншому…
   2. Різнойменні актанти, кожен з яких виражений окремим словом, часто, власним іменем або абстрактним іменником (нім. - 16% або 99 РцК; укр. - 19,1% або 126 РцК). Пор.:
   (15) нім. Hans und Peter verbrüdern sich ‘Ганс і Петер братаються’;
    Der Minister und seine Sekretärin duzen sich ‘Міністр і його секретар звертаються один до одного на “ти” ’.
   (16) укр. Здружилися Микола та Олекса - механік, захоплюють на цілий день материн стіл, розкладають креслення та всі щось метикують;
   Життя і смерть чергу переплутали, тлумляться десь там між собою, а в нього руки пустують.
   3. Однойменні актанти, які супроводжуються кількісним числівником (нім. - 4,5% або 28 РцК; укр. - 9,2% або 61 РцК). У конструкціях даного типу множинність актантів конкретизується за допомогою числівника: в українській мові - два, двоє, обоє, три, троє тощо; у німецькій - beide ‘обоє, обидві’, zu zweit ‘удвох’ тощо. Пор.:
   (17) нім. Die beiden Boxer hatten Angst voreinander ‘Обидва боксери боялися один одного’;
    Die beiden gönnten sich nichts ‘Обидва нічого не дозволяли один одному’.
    (18) укр. Два смерди, стиха перемовляючись, стягували сіть, у якій билося з півтора десятка куріпок;
    Три козаки зустрілися на вузькій стежині.
   4. Актанти, виражені збірними іменниками, які у формі однини позначають сукупність осіб або предметів. Даний тип конструкцій є найменш продуктивним в обох мовах і представлений у німецькій 9 РцК (1,5%), а в українській мові 4 РцК (0,6%). Пор.:
    (19) нім. Der Haufen Landsleute raufte und dann umarmte sich ‘Юрба земляків спочатку билася, а потім обіймалася’;
    Die Studentenschaft gratuliert sich zum Feiertag ‘Студенти вітають один одного зі святом’.
    (20) укр. Молодь чоломкалася біля церкви;
    Якісь люди, яких він не бачив, стояли внизу коло мар …
   
   Кількісний розподіл формальних типів симетричних актантів у позиції підмета в РцК зіставлених мов наведено в таблиці 1:
   Таблиця 1.
   Формальні типи симетричних актантів у позиції підмета в РцК німецької та української мов
   Типи симетричних актантів в
   позиції підмета в РцК Кількість РцК
   
    німецька мова українська мова
   1. Однойменні актанти 78% (484) 71,1% (471)
   2. Різнойменні актанти 16% (99) 19,1% (126)
   3. Однойменні актанти + кількісний числівник
    4,5% (28) 9,2% (61)
   4. Збірні актанти 1,5% (9) 0,6% (4)
   Усього РцК: 100% (620) 100% (662)
   
   Із табл. 1 видно, що кількісний розподіл виділених типів симетричних актантів у позиції підмета в РцК німецької й української мов відрізняється. В обох мовах питома вага однойменних актантів у позиції підмета значно переважає (нім. - 78%, укр. - 71,1 %) над іншими типами. Різнойменні актанти представлені відносно однаковою кількістю конструкцій (нім. - 16%; укр. - 19,1%). Кількість конструкцій з підметами, вираженими однойменними актантами з кількісними числівниками, в українській мові у два рази перевищує число подібних конструкцій німецької мови (нім. - 4,5%; укр. - 9,2%). Збірні актанти є найменш чисельними в обох мовах (нім. - 1,5%, укр. - 0,6 %).
   8. Способи зв'язків різнойменних актантів у позиції підмета в РцК
   Різнойменні актанти в позиції підмета в РцК німецької та української мов синтаксично можуть оформлюватися по-різному. Якщо обидва актанти виступають однаково активними учасниками дії, то вони поєднуються сполучниками і, та, й в українській і сполучником und в німецькій мові. Пор.:
   (21) нім. Kathrin und Julia helfen einander ‘Катрин і Джулія допомагають одна одній’;
    Fritz und Karl haben sich versöhnt ‘Фріц і Карл помирилися’.
    (22) укр. Хлопчик і дівчинка трималися за руки, не боячись, що вона стане від нього білішою;
    Іван та Устя отак походили туди-сюди – і живуть кожне у своєму гнізді, ходять у гості одне до одного;
    Міста й містечка тулилися одне до одного.
   В українській мові відзначено РцК, у яких взаємна дія актантів у позиції підмета передається сполученням першого суб'єкта в називному відмінку й другого суб'єкта в орудному відмінку із прийменником з. Наприклад:
   (23) укр. Хлопець з дівкою цілується, просе не йти додому;
    Вони з моїм Геником погиркались, і Антось його побив.
   Сполучення типу ми з вами; ми з нею; батько з сином і т.ін. можна замінити сполученням із прийменником і: ми і ви; ми і вона; батько і син.
   В.В. Виноградов називає подібні сполучення «синтаксичним перенесенням» і вважає за доцільне вважати їх суб'єктом взаємної дії ([Виноградов 1947: 634).
   О. О. Шахматов вважає сполучення типу «батько із сином» «злитими підметами», у цьому випадку сполучення з + орудний відмінок перетворюється на рівноправний компонент і разом із називним відмінком утворює єдине ціле, що є суб'єктом висловлення (Шахматов 1958: 50).
   9. Формальні типи симетричних актантів у позиції додатка
   Слід зазначити, що в німецьких і українських конструкціях з реципрокальним значенням другий актант, як менш важливий у комунікативному плані учасник дії, виражається додатком, що має форму орудного відмінка із прийменником з (в українській) і mit (у німецькій мові), а дієслово при цьому вживається в однині. Пор.:
    (24) нім. Heute, wenn ich mich mit ihm unterhielt, dachte ich an unsere Reise ‘Сьогодні, коли я розмовляв з ним, я думав про нашу поїздку’;
    Hans verbrüdert sich mit Peter ‘Ганс братається з Пітером’.
    (25) укр. Вже давно Агапка кохається з Іваном, а побратися не можуть;
    Коли чоловік розлучається з дружиною, діти страждають більш над усе.
   В.П. Недялков відзначає, що "при цьому способі оформлення важливим є тип узгодження з підметом - однина або множина підмета. Іншими словами, синтаксичний статус другого актанта може змінюватися залежно від характеру узгодження. Актанти, оформлені таким способом, іменуються у статті комітативною групою" (Недялков 1991: 288).
   Комітатив - це конструкція, в якій один з актантів виражений підметом, а другий актант прагматично виділяється й займає позицію додатка. У реципрокальних конструкціях з комітативним оформленням першому із суб'єктів надається більша активність, ніж іншому. Більш активний учасник дії виражається підметом, у той час як прийменниковим додатком оформляється, як правило, менш активний учасник. Пор.:
    (26) нім. Er verzankte sich mit ihr ‘Він з нею посварився’.
    (27) укр. Він там зараз почне розціловуватися зі своєю дружиною, якої не бачив три роки…
   Конструкції, в яких другий актант виступає в ролі додатка, становлять у німецькій мові 23% (190), а в українській мові 25,4% (225) від загального числа конструкцій (нім. – 810; укр. - 887).
   У реципрокальних конструкціях німецької та української мов другий актант у позиції додатка може оформлятися одним із двох способів:
   1) іменником, часто власним іменем в однині або множині (нім. - 93% або 177; укр. - 86,6% або 195). Пор.:
    (28) нім. Sie begegnete sich mit Tom auf dem Weg zur Arbeit
    'Вона зустрілася з Томом по дорозі на роботу';
    Wir wissen, dass er mit seinem Bruder schon drei Jahre nicht redet ‘Ми знаємо, що він зі своїм братом не розмовляє вже три роки’.
    (29) укр. Анастасія розсварилася того вечора зі своїм нареченим і зозла, тиняючись по місту, заблукала до Піонерського саду;
    Відомо, що він у прекрасних взаєминах з Пронченком.
   2) Другий актант у позиції додатка може виражатися неозначено-особовим або особовим займенником в однині або множині (нім. - 7% або 13; укр. - 13,4% або 30). Пор.:
   (30) нім. Die Ärztin küsste sich mit ihm ohne Angst ‘Лікар цілувалася з ним безстрашно’;
    Sie hat sich wider mit jemanden zerstritten ‘Вона знову з кимсь розсварилася’.
    (31) укр. У конкретному цьому випадку я погоджуюсь з вами;
    Їх проводжає багато друзів, час від часу вони – то Заболотна, то чоловік її – перемовляються з кимось із проводжаючих.
   Висновки
   1. У німецькій і українській мовах реципрокальні конструкції позначають ситуації із двома або більше учасниками (актантами), кожний з яких одночасно є суб'єктом (діючим предметом) і об'єктом (предметом, що піддається дії з боку суб'єкта). У конструкціях з реципрокальним значенням дія об'єкта злита з дією суб'єкта, і вся дія носить взаємно спрямований характер.
    2. Необхідними умовами конструкцій із взаємним значенням в обох мовах є:
   1) множинність учасників дії;
   2) семантико-синтаксична біфункціональність учасників дії;
   3) активність суб'єктів;
   4) єдність часу й місця виконання суб'єктами взаємоспрямованої дії.
   3. Симетричні актанти в реципрокальних конструкціях можуть виступати нерозчленовано (тільки в позиції підмета) (див. (13)-(20)), розчленовано в позиції підмета й додатка (див. (24)-(31)).
   4. У позиції підмета в реципрокальних конструкціях можуть виступати:
   4.1. однойменні актанти, виражені іменником у множині або займенником (див. (13)-(14));
   4.2. різнойменні актанти, кожний з яких виражений окремим словом (див. (15)-(16));
   4.3. сполучення кількісних числівників або аналогічного слова з іншими словами (див. (17)-(18));
    4.4. збірні іменники (див. (19)-(20)).
   5. Частотність вживання даних типів актантів у позиції підмета в реципрокальних конструкціях німецької та української мов неоднакова (див. табл. 1). Частіше у позиції підмета обох мов виступають однойменні актанти (див. (13)-(14)), а найменш продуктивні - збірні актанти (див. (19)-(20)).
   6. У позиції додатка в реципрокальних конструкціях зіставлюваних мов виступають:
   1) іменники або власні імена в однині й множині (див. (28)-(29));
   2) неозначен-особові або особові займенники в однині або множині (див. (30)-(31)).
   7. Різнойменні актанти РцК у позиції підмета, виступаючи рівноправними учасниками дії, з'єднуються один з одним сурядним зв'язком у німецькій мові сполучником und, в українській мові сполучниками і, та, й (див. (21) -(22)).
   8. У реципрокальних конструкціях другий актант дії виражається прийменниковим додатком, що складається із прийменника mit (у німецькій мові) і з (в українській мові) й іменника у відповідному відмінку (див. (24) - (25)).
   
   СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
   
   Антонюк Л.А., Михневич А.Е. Залоговые значения взаимности и проблемы скрытой грамматики (на материале белорусского языка) // Проблемы теории грамматического залога. Л.: Наука, 1978. – С. 186-193.
   Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М. – Л.: Учебно-педагог. изд-во, 1947. – 784 с.
   Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1976. – 375 с.
   Генюшене Э. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов. – Вильнюс: Мин-во высш. и сред. спец. образования ЛитССР, 1983. – 168 с.
   Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 81-104.
   Есперсен О. Философия грамматики. – М.: Изд-во иностр. литературы, 1958. – 404 с.
   Князев Ю.П. Возвратность как средство выражения взаимности в русском языке // Русистика сегодня. – №2. – 1996. – С. 31-54.
   Ковалёва М.Т. Возвратные глаголы в современном белорусском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Минск, 1967. – 17 с.
   Михайлик Р.П. Семантико-граматична структура дієслів на –ся в сучасній українській мові: Автореф. дис. … канд. філол.. наук. – К., 1995. – 16 с.
   Недялков В.П. Типология взаимных конструкций // Теория функциональной грамматики. – СПб., 1991. – С.276-311.
   Шахматов А.А Очерк современного русского литературного языка // Из трудов А.А. Шахматова по современному русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1958. – С. 45-52.
   Янко-Триницкая Н.А. Возвратные глаголы в современном русском языке. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1962. – 246 с.
   Buscha J. Zur Wortklassenbestimmung der Reflexiva in der deutschen Gegenwartssprache. // Deutsch als Fremdsprache. – № 3. – 1972. – S. 151-159.
   Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. – Leipzig: Enzyklopädie, 1989. – 629 S.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4859 | 29/04/2011 Наука і освіта - Іноземні мови

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
11.01.2021 13:57

У Вінниці від вибуху на території садочка постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
11.01.2021 13:19

МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.
11.01.2021 13:16

НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
11.01.2021 13:04

Суд скасував люстрацію голови міліцейського слідства часів Майдану: він знову збирався в МВС

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
11.01.2021 11:40

Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
11.01.2021 11:22

Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.
11.01.2021 10:20

На Львівщині стався землетрус

10 січня у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою гхтера.
11.01.2021 09:55

Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.
Усі новини