uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Черепахи: утримання та догляд 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн (Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни) 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Товар належить Постачальникові на правах власності, не закладений, не арештований, не є предметом позову з боку третіх осіб. Постачальник передає у власність Покупця товар, зазначений в асортименті, кількості, за цінами та у термін, які зазначені у Специфікаціях, що додаються до цього Договору


Відкрите акціонерне товариство “_______________” в особі голови правління ____________, що діє на підставі СТАТУТУ, назване в подальшому “ПОСТАЧАЛЬНИК”, з однієї сторони, і ТОВ „__________” в особі _______________________________, що діє на підставі СТАТУТУ, назване в подальшому “ПОКУПЕЦЬ”, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне :
   
   1. Предмет Договору
   1.1. Товар належить Постачальникові на правах власності, не закладений, не арештований, не є предметом позову з боку третіх осіб. Постачальник передає у власність Покупця товар, зазначений в асортименті, кількості, за цінами та у термін, які зазначені у Специфікаціях, що додаються до цього Договору і є його невід’ємною частиною, на умовах, зазначених у Спеціфікаціях. Спеціфікація містить найменування товару, одиницю виміру, загальну кількість товару, ціну за одиницю та загальну вартість товару.
   
   2. Ціна і орієнтована сума Договору
   2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті.
   2.2. Валютою Договору є гривня.
   2.3. Сума цього Договору визначається спеціфікаціями. Вартість товару може змінюватися після одержання письмової згоди сторін.
   2.4. Транспортні витрати за домовленістю сторін.
   
   3. Порядок розрахунків
   3.1. Постачання продукції здійснюється за 10 днів після 100 % передплати на рахунок Постачальника.
   
   4. Порядок та строк поставки
   4.1. Постачальник здійснює поставку товару у строк, вказаний у додаткових угодах.
   4.2. Доставка здійснюється за домовленістю сторін. Місце відвантаження узгоджується додатково.
   4.3. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки.
   4.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки.
   
   5. Передача і приймання товару
   5.1. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів, по якості -–відповідно до документів, що засвідчують його якість.
   5.2. При виникненні претензій по некомплектності чи якості товару Постачальник повинен здійснити допоставку або заміну товару протягом 5 днів з дати отримання претензій від Покупця. Доставка товару не звільнює Постачальника від сплати неустойки, передбаченої в п. 8.2. цього Договору.
   
   6. Якість товару
   6.1. Постачальник гарантує якість товару згідно з технічними вимогами ДСТУ, ТУ на встановлений товар.
   6.2. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Покупцю за цим Договором. Гарантія якості діє протягом строку, встановленного виробником товару та вказаного в технічній документації.
   6.3. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов”язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.
   6.4. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки не додержання правил зберігання.
   
   7. Пакування та маркування
   7.1. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереженння його якості під час перевезень.
   
   8. Відповідальність сторін
   8.1. Увипадку затримки поставки товару Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний день затримки на момент сплати, за затримку більше 30 днів, додатково стягується штраф в розмірі 7 відсотків вказаної вартості.
   8.2. За порушення зобов’язання відносно якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20 відсотків неякісного (некомплектного) товару (робіт, послуг).
   8.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.
   8.4. У випадках не передбачених цим Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
   
   9. Форс-мажорні обставини
   9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем Сторін (пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі – “форс-мажорні обставини”)). При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відкладається до часу,протягом якого будуть діяти такі обставини.
   9.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором відносно непоставленного товару.
   9.3. Сторона для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.
   9.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
   
   10. Вирішення спорів
   10.1. Спори, які виникають з цього Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України. Досудовий порядок врегулювання спорів за цим Договором є обов’язковим.
   
   11. Строк дії Договору
   11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання до 31.12.2007 р.Усі додатки до Договору набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.
   
   12. Прикінцеві положення
   12.1. Дія Договору достроково припиняється:
    -повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
    -за згодою Сторін;
    -з інших підстав, передбачених чинним законодавством України;
   12.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
   12.3. Постачальник та Покупець мають статут платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22 травня 1997 гоку №283/97-ВР зі змінами та доповненнями.
   12.4. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідуючим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.
   12.5. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
   12.6. Цей договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
   
   13. Юридичні адреси та реквізити Сторін
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4914 | 23/04/2011 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини