uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВІР оренди нежитлових приміщень
ДОГОВІР оренди нежитлових приміщень
У порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобовязується передати ОРЕНДАРЕВІ в тимчасове користування, а ОРЕНДАР зобовязується прийняти в тимчасове користування приміщення, які визначені у цьому Договорі (надалі – приміщення), та сплачувати ОРЕНДАРЕВІ орендну плату.   
   
    ВАТ „____________”, що надалі іменується Орендодавець, в особі голови правління __________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ „________________”, що надалі іменується Орендар, в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір оренди нежитлових приміщень (надалі-Договір) про таке.
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
    У порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобовязується передати ОРЕНДАРЕВІ в тимчасове користування, а ОРЕНДАР зобовязується прийняти в тимчасове користування приміщення, які визначені у цьому Договорі (надалі – приміщення), та сплачувати ОРЕНДАРЕВІ орендну плату.
    Приміщення належать ОРЕНДАРЕВІ на праві приватної власності на підставі ____________________
    Приміщення, які передаються в оренду за цим Договором, знаходяться за адресою: __________________________________________________ Приміщення мають таку площу____________________________кв,м______________.
   
   2. МЕТА ОРЕНДИ
   
    Приміщення надаються ОРЕНДАРЕВІ для використання як __виробництво масового взуття,
   
   
   3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ
   
   3.1. Приймання-передача приміщень, що орендуються, здійснюється представниками Сторін..
   3.2. Факт приймання-передачі приміщень в оренду здійснюється на підставі акта приймання-передачі, який є невід”ємною частиною цього Договору. Приміщення, що орендуються, вважаються переданими в оренду з моменту підписання акта.
   
   4. ТЕРМІН ОРЕНДИ
   
   4.1. Термін оренди складає: з дати прийняття приміщень за актом приймання-передачі приміщення до „31___”_грудня_________2010 року.
   4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою.
   4.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від Договору та припинити оренду, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ за 10____днів до припинення оренди, при цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.
   
   5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
   
   5.1. Розмір орендної плати складає _______________________грн. , у т.ч. ПДВ ______ грн. на місяць.
   5.2. Орендна плата вноситься готівкою в касу ОРЕНДАРЯ або перераховується за безготівковим розрахунком на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ. Предоплата за наступний м-ць здійснюється не пізніше _______днів після закінчення кожного повного місяця терміну дії цього Договору.
   
   6. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
   
   6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право один раз на квартал здійснювати перервірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ приміщень та їх стану.
   6.2. ОРЕДОДАВЕЦЬ зобов”язаний:
    -надати приміщення ОРЕНДАРЕВІ в строк з моменту підписання Договору за актом приймання-передачі приміщення, у якому зазначається технічний стан приміщень на момент передачі в оренду;
    -забезпечити можливість цілодобового використання приміщень, установлення охоронної та протипожежної сигналізації;
    - за свій рахунок та своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапилися не з вини ОРЕНДАРЯ.
   
   7. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
   
   7.1. ОРЕНДАР зобов”язується:
    -використовувати приміщення виключно відповідно до мети, визначеної у п. 2.1. Договору;
    -своєчасно здійснювати орендні платежі та нести всі витрати з експлуатації приміщень;
    -утримувати приміщення в порядку, передбаченому санітарними та протипожежними правилами, а також правилами експлуатації установленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;
    -не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову, добудову та перепланування приміщень;
    -за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій орендованих об”єктів;
    -безперешкодно допускати до орендованих об”єктів представників ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки їх використання відповідно до умов Договору;
    -виконати капітальний ремонт крівлі орендної частини приміщення за рахунок Орендодавця з наданням кошторису за виконаний ремонт та актів прийому-передачі з натупним взаємозаліком платежів протягом 2-х місяців з моменту підписання Договору.
   7.2. ОРЕНДАР має право:
    -облаштовувати та оформяти приміщення на власний розсуд;
    -здавати приміщення або їх частини в суборенду за умови отримання письмової згоди від ОРЕНДОДАВЦЯ.
   
   8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ
   
   8.1. Після закінчення терміну оренди, визначеного у п. 4.1, ОРЕНДАР зобов”язаний передати ОРЕНДОДАВЦЮ приміщення протягом 10 днів з моменту закінчення терміну оренди за актом приймання-передачі. Об”єкти вважаються фактично переданими ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акта.
   8.2. Протягом терміну, визначеного у п. 8.1. Договору, ОРЕНДАР зобов”язаний звільнити приміщення та підготувати їх до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.
   8.3. Об”єкти, що орендуються, повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЮ з урахуванням нормального фізичного зносу. Здійснені ОРЕНДАРЕМ поліпшення об”єкта, що орендується, є власністю ОРЕНДОДАВЦЯ.
   8.4. Оплата оренди та комунальних послуг ОРЕНДАРЕМ здійснюється по день фактичного звільнення приміщення включно.
   
   9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   
   9.1 У випадку порушення своїх зобов”язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством. Порушення зобов”язання є його невиконанння або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов”язання.
   9.2. Строни не несуть відповідальності за порушення своїх зобов”язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов”язання.
   9.3. ОРЕНДАР у випадку прострочення сплати орендних платежів сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день сплати пені, від суми боргу за кожен день прострочення.
   9.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у випадку порушення строку передачі ОРЕНДАРЕВІ приміщень сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день сплати пені, від їх вартості за кожен день прострочення.
   9.5. Усі спори, що пов”язані із Договором, його укладанням або виконанням, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку.
   
   10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
   
   10.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до „_31__”_грудня__________2010__р.
   10.2. Зміни до договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід”ємною частиною і мають юридичну силув разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
   10.3. Цей Договір укладений українською мовою на _3_сторінках, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
   
   11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4758 | 23/04/2011 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій
    BrettTum02:51 20-07-2017    
wh0cd615207 <a href=http://atarax.fail/>atarax</a> <a href=http://shallaki.world/>buy shallaki</a> <a href=http://vardenafil.store/>vardenafil</a> <a href=http://acyclovir.tools/>acyclovir</a> <a href=http://ashwagandha.world/>ashwagandha brain fog</a> <
    Morrie02:26 02-07-2016    
You know, folks&#8230; I actually passed this story/link on because I thought it would be of interest&#8230; I mean, you&#8217;re all screaming about the levels of radiation already out there, and now you&#8217;re putting down this story about the level
    Teddy18:33 15-10-2015    
Kick the tires and light the fires, problem ofcifially solved! http://ugaftihuy.com [url=http://zdncwdaq.com]zdncwdaq[/url] [link=http://qldehlkxtd.com]qldehlkxtd[/link]
    Wijaya12:47 12-10-2015    
This piece was cogent, werlw-litten, and pithy.

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини