uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
СТАТУТ Товариства з обмеженої Відповідальністю
СТАТУТ Товариства з обмеженої Відповідальністю
Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий і інший рахунки в банках України й іноземних банків у національній і іноземній валюті. Товариство може укладати від свого імені договори, здобувати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.   
   
   СТАТУТ
   
   Товариства з обмеженої
   Відповідальністю
   
   
   
   Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________________» (далі по тексту ТОВАРИСТВО) є товариством з обмеженою відповідальністю, створеним на основі установчого договору відповідно до Закону України «Про господарчі товариства» шляхом об'єднання майна учасників і їхньої підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
   
   1. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
   1.1.Учасниками ТОВАРИСТВА є:
   
   
   
   2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
   2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий і інший рахунки в банках України й іноземних банків у національній і іноземній валюті. Товариство може укладати від свого імені договори, здобувати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.
   2.2. Товариство має фірмовий знак, печатку, штамп, фірмові бланки й інші реквізити, затверджувані Загальними зборами учасників відповідно до дійсного Статуту і зареєстрованим відповідно до чинного законодавства України.
   2.3. Товариство має цивільну правоздатність відповідно до установленими цілями його діяльності.
   2.4. У своїй роботі Товариство керується чинним законодавством
   України, дійсним Статутом, рішеннями органів керування Товариство.
   2.5. Товариство здобуває цивільні права і приймає на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за Статутом і за Законом.
   2.6. За своїми обов'язками Товариство відповідає всім приналежним йому майном.
   Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариство в межах вартості приналежних їм внесків. Включаючи неоплачену їхню частину.
   2.7. Місцезнаходження Товариство: __________________________ .
   
   3.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
   3.1. Товариство створюється з метою одержання прибутку на основі здійснення
    нижчевказанних видів діяльності.
   3.2. Предметом діяльності Товариство є:
   • промислове виробництво і реалізація гумовотехнічних виробів;
   • конструювання промислових машин, механізмів, устаткування, побутової техніки, технологій і їхнє промислове виробництво, продаж і налагодження цих виробів і товарів;
   • науково-технічна діяльність, конструкторські розробки, виготовлення експериментальних серій і зразків;
   • інженерні послуги в сфері проектування;
   • виробництво і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
   • закупівля, виробництво, переробка і реалізація продукції сільського господарства;
   • організація і відкриття магазинів, підприємств торгівлі, суспільного харчування, служби побуту, інших сервісних підприємств по обслуговуванню населення, підприємств і організацій;
   • здійснення оптової, роздрібної, комісійної торгівлі, торгівлі поштою, виїзної торгівлі;
   • переробка лісу;
   • постачання лісу, пиломатеріалів;
   • виробництво столярних виробів;
   • здійснення маркетингових, фінансових, лізингових, посередницьких видів послуг на території України і за рубежем;
   • проведення культурно-масових, театрально-видовищних і спортивно-оздоровчих заходів у країні і за рубежем;
   • організація і проведення аукціонів, ярмарків, семінарів, виставок;
   • будівництво об'єктів промислового і цивільного призначення, ремонтно-будівельні роботи, будівництво і ремонт автомобільних доріг і інших шляхів сполучення;
   • ремонт, ревізія і налагодження гірського і промислового устаткування;
   • здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
   • торгово-закупівельна діяльність, у тому числі і за готівку;
   • розробка і постачання програмного забезпечення;
   • виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
   • юридична практика;
   • участь у роботі бірж, надання брокерських послуг.
   У порядку диверсифікованості Товариство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
   Товариство здійснює ліцензійні види діяльності ТІЛЬКИ при наявності спеціальної ліцензії.
   
    4.ПРАВА ТОВАРИСТВА
   4.1. Для здійснення цілей, передбачених діючим Статутом, Товариство має право в порядку, передбаченим чинним законодавством і діючим Статутом;
   а) вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
   б) робити як на Україні, так і за рубежем усякого роду угоди й інших юридичних актів, у тому числі зовнішньоторговельні і вексельні, а також угоди купівлі-продажу, дарування, постачання, обміну, оренди, підряду, позики, оголошення конкурсу, перевезення, страхування, доручення, комісії, збереження, спільної діяльності й інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх, надавати гарантії; виступати генеральним підрядчиком у договорі підряду на капітальне будівництво;
   в) створювати дочірні підприємства , філії і представництва, агентства і відділення на території України й інших країн.
   Філії, представництва, агентства і відділення діють від імені Товариство, на підставі положень про їх, затверджуваних Товариство, а дочірні підприємства на підставі затверджуваних Товариство статутом.
   Г) здійснювати випуск цінних паперів (відповідно до діючого законодавства), а також здійснювати угоди з цінними паперами відповідно до вимог законодавства України;
   Д) брати участь у створенні і діяльності господарчих товариств, об'єднань, підприємств і інших організаційних структур;
   Е) користатися кредитами банків в іноземній і національній валюті;
   Ж) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
   
   5.СТАТУТНИЙ ФОНД І МАЙНО ТОВАРИСТВА
   
   5.1. Статутний фонд Товариства складає _____________________ гривень і розподіляється між учасниками по такому способу:
   
   
   
   5.2. Розмір статутного фонду ТОВАРИСТВА може бути змінений у порядку, передбаченому законодавством за рішенням Загальних зборів учасників.
   Зміна статутного фонду не більше ніж на 1/3, може бути здійснене за рішенням виконавчої дирекції ТОВАРИСТВА. Рішення виконавчої дирекції доводиться до учасників шляхом оповіщення.
   5.3. Майно, передане ТОВАРИСТВУ в рахунок оплати статутного фонду не може бути істотно змінене без згоди учасника й у випадку його виходу із ТОВАРИСТВА повертається учаснику за його бажанням у натуральній формі.
    Учасники ТОВАРИСТВА не мають відособлені права на майно, що було ними передане ТОВАРИСТВУ як внесок у статутний фонд. Вартісна оцінка внесеного майна затверджується рішенням Загальних зборів учасників. У тому випадку, коли майно передається ТОВАРИСТВУ тільки в користування, розмір частини учасника визначається виходячи із суми орендної плати за весь термін оренди, затвердженої рішенням Загальних зборів учасників.
   5.4. Майно ТОВАРИСТВА складають основні фонди й оборотні кошти, а також інше майно, вартість якого відображається в його самостійному балансі.
   5.5. Джерелами формування майна ТОВАРИСТВА є кошти і матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати статутного фонду, доходи, отримані від господарської діяльності, доходи від цінних паперів, кредити банків і інших кредиторів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, безоплатні і благодійні внески, інші, не заборонені законодавством джерела.
   5.6. Здійснюючи право власності, ТОВАРИСТВА володіє, користається і розпоряджається майном за своїм розсудом, починаючи у відношенні його будь-які дії, що не суперечать волі учасників, діючому Статуту і чинному законодавству.
   5.7. Отриманий прибуток використовується в першу чергу на відшкодування витрат ТОВАРИСТВА. Прибуток, що залишився, за рішенням Загальних зборів учасників розподіляються між учасниками пропорційно їхньому вкладу в статутний фонд ТОВАРИСТВА.
   
   6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТОВАРИСТВОМ
   6.1. Вищим органом керування ТОВАРИСТВА є Загальні збори учасників. Учасник вправі призначити свого представника в Загальних зборах, що оформляється належним чином оформленим дорученням.
   До виняткової компетенції Загальних зборів учасників відноситься:
   
   • Визначення основних напрямків діяльності суспільства і твердження його планів і звітів про їхнє виконання;
   • Внесення змін у Статут Товариства;
   • Обрання і відкликання членів виконавчого органа і ревізійної комісії;
   • Твердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку погашення збитків;
   • Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень;
   • Винесення рішень про залучення до майнової відповідальності посадових осіб ТОВАРИСТВА:
   • Затвердження правил процедури й інших внутрішніх документів ТОВАРИСТВА, визначення організаційної структури ТОВАРИСТВА;
   • Ухвалення рішення про припинення діяльності ТОВАРИСТВА, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
   • Визначення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;
   • Рішення питань про придбання Товариством частки учасника;
   • Виключення учасника із ТОВАРИСТВА;
   • Ухвалення рішення про одержання кредиту;
   • Висновок і розірвання довгострокових договорів оренди;
   • Відчуження основних фондів ТОВАРИСТА.
   Загальні збори вважаються правомочним, якщо в ньому беруть участь учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60% загальної кількості голосів учасників товариства.
   З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їхнє виконання, внесення змін у Статут Товариства, а також при рішенні питань про виключення учасника із Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.
   Воля учасників оформляється протоколом у простій письмовій формі за підписом голови зборів і секретаря.
   6.2. Голосування на Загальних зборах учасників проводиться за принципом: «один відсоток статутного фонду - один голос», за винятком випадків, передбачених дійсним Статутом.
   6.3. Керівництво і керування поточною діяльністю ТОВАРИСТВА здійснює виконавча дирекція ТОВАРИСТВА, очолювана директором, що обирається Загальними зборами учасників.
   6.4. Члени виконавчої дирекції ТОВАРИСТВА, за винятком директора, призначаються директором з числа співробітників ТОВАРИСТВА.
   6.5. Виконавча дирекція ТОВАРИСТВА збирається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
   6.6. Виконавча дирекція ТОВАРИСТВА правомочна, вирішувати винесені на її розгляд питання у випадку, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її членів.
   6.7. Виконавча дирекція ТОВАРИСТВА має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань:
   • Обліку, звітності, контролю за дотриманням діючого законодавства;
   • Розміщення кадрів, визначення структури, чисельності апарата ТОВАРИСТВА, розгляду звітів про роботу структурних підрозділів ТОВАРИСТВА;
   • Затвердження інструкцій, положень і звітів про роботу структурних підрозділів ТОВАРИСТВА.
   Виконавча дирекція ТОВАРИСТВА вправі розглядати і вирішувати будь-які інші питання, винесені на її розгляд директором.
   6.8. Рішення виконавчої дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував директор.
   У випадку незгоди з рішенням члени виконавчої дирекції можуть повідомити своя думка Загальним зборам учасників.
   6.9. рішення виконавчої дирекції ТОВАРИСТВА оформляються протоколом, що підписує директор.
   6.10. Директор, у межах своєї компетенції, без доручення представляє ТОВАРИСТВО у всіх інстанціях і установах, підписує договори й інші документи, є розпорядником коштів і майна ТОВАРИСТВО, самостійно визначає і затверджує штатний розклад ТОВАРИСТВА, видає доручення.
   6.11. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності виконавчої дирекції ТОВАРИСТВА й обирається Загальними зборами учасників у складі 2 чоловік.
    Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчої дирекції проводяться ревізійною комісією з доручення Загальних зборів, по її власній чи ініціативі за вимогою учасників, що володіють у сукупності більш ніж 20 % голосів.
    Ревізійна комісія вправі жадати від посадових осіб ТОВАРИСТВА надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень.
    Ревізійна комісія направляє результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників.
    Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах і балансам.
    Ревізійна комісія зобов'язана зажадати позачергового скликання Загальних зборів учасників, якщо виникла погроза істотним інтересам чи ТОВАРИСТВА виявлені зловживання посадових осіб. За спільною згодою учасників функції ревізійної комісії можуть бути покладені на аудиторську фірму.
   
   7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
   
   7.1. ТОВАРИСТВО здійснює статистичний і бухгалтерський облік своєї діяльності. Директор і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за правильність постановки обліку, за повноту, вірогідність і своєчасність надання бухгалтерської, статистичної й іншої звітності.
   
   8.ПРАЦЯ І ЙОГО ОПЛАТА
   
   8.1. Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також ін. форм, що регулюють трудові відносини працівника із ТОВАРИСТВОМ.
   8.2. Порядок і розмір оплати за працю працівникам ТОВАРИСТВА встановлюється директором.
   8.3. Оплата праці працівників ТОВАРИСТВА проводиться у формі щомісячної заробітної плати і премій з фонду оплати праці за кінцевим результатом.
   8.4. Повноваження трудового колективу, що складає з трьох чоловік, що обираються таємним голосуванням терміном на 2 роки і не менш 2/3 голосів.
   8.5. Виносити питання на розгляд чи директора на Загальні збори учасників може тільки Рада трудового колективу.
   8.6. Трудовий колектив:
   • Розглядає і представляє адміністрації проект колективного договору;
   • Бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні праці;
   • Розглядає і вирішує інші питання самоврядування трудового колективу згідно діючого законодавства про працю.
   
   9.ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА.
   
   9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) ТОВАРИСТВА проводиться за рішенням Загальних зборів учасників, або за рішенням суду, арбітражного суду, антимонопольного комітету України відповідно до розділу 7 Закону України «Про підприємства в Україні».
   
   
   
   
   ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:
   

Автор: yura | Відгуки: 0 | Перегляди: 5774 | 23/04/2011 Бізнес і фінанси - Статутні документи

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
02.12.2022 14:25

Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату. Джерело: Справді у Telegram Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП.
02.12.2022 14:24

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
02.12.2022 14:11

Єврокомісія представила пропозиції щодо криміналізації порушення санкцій ЄС проти РФ

Європейська комісія висунула пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
02.12.2022 13:44

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Працівники ДБР у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Джерело: пресслужби ДБР, Харківської облпрокуратури Дослівно: "Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності".
02.12.2022 13:36

Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".
02.12.2022 12:59

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє "Європейська правда".
02.12.2022 12:40

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року
02.12.2022 12:03

Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть

Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, - а саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова Пряма мова Пєскова: "Ви частково процитували заяву Джо Байдена.
Усі новини