uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договір про послуги з пошуку і підбору персоналу
Договір про послуги з пошуку і підбору персоналу
Відповідно до цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКові послуги з пошуку і підбору персоналу та інші пов'язані з ними додаткові послуги, узгоджені із ЗАМОВНИКом, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та сплатити ці послуги.


Договір №
   
   Товариство з обмеженою відповідальністю «YYYYYYYYYYY», (далі ВИКОНАВЕЦЬ), в особі Директора ________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________, (далі ЗАМОВНИК), в особі ______________________, що діє на підставі ___________, з другої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали даний Договір про:
   1. Предмет договору
   1.1. Відповідно до цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКові послуги з пошуку і підбору персоналу та інші пов'язані з ними додаткові послуги, узгоджені із ЗАМОВНИКом, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та сплатити ці послуги.
   1.2. Цей Договір встановлює загальні умови і процедури ділових відносин Сторін.
   1.3. Особливі умови надання послуг з пошуку і підбору кандидатів на окремі вакантні робочі місця (далі - Позиції), як то: назви позицій, винагорода ВИКОНАВЦЯ, терміни надання послуг, гарантійні зобов'язання і так далі, визначатимуться за взаємною домовленістю Сторін і фіксуватимуться в Протоколах, підписаних обома Сторонами, які розглядатимуться як невід'ємна частина цього Договору.
   1.4 Послуги ВИКОНАВЦЯ з пошуку і підбору кандидатів на конкретну позицію (далі - Замовлення) вважатимуться наданими, у разі фактичного виходу кандидата на роботу до ЗАМОВНИКа (у разі найму ЗАМОВНИКом кандидата на постійній, тимчасовій, або позаштатній основі, а також при укладенні з кандидатом договору цивільно-правового характеру), а також в інших випадках, передбачених в цьому Договорі. У цих випадках Сторони зобов'язані підписати Акт здачі-прийняття послуг. Датою виконання послуг за даною угодою вважається дата підписання Сторонами відповідного Акту здачі-прийняття послуг.
   2. Обов'язки сторін
   2.1. Права і обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
   2.1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується підбирати кандидатів на Позиції відповідно до вимог ЗАМОВНИКа і представляти їх ЗАМОВНИКові. Кандидат вважається представленим ЗАМОВНИКові, якщо його/її резюме було передане ЗАМОВНИКові електронною поштою, кур'єрською службою та іншими способами, вказаними в п. 2.2.9 цього Договору. Кандидат вважається відповідним до вимог ЗАМОВНИКа, якщо протягом 3-х (трьох) робочих днів після отримання його/її резюме ЗАМОВНИК не заявив про невідповідність кандидата вимогам у письмовій формі;
   2.1.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКу висновок про кожного кандидата, що включає професійні, біографічні та інші характеристики;
   2.1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за запитом ЗАМОВНИКа забезпечити участь свого консультанта в співбесіді з кандидатом;
   2.1.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за узгодженням із ЗАМОВНИКом у разі виконання Замовлень ЗАМОВНИКа в регіонах, в яких відсутні офіси ВИКОНАВЦЯ, відряджати консультантів ВИКОНАВЦЯ у відповідні регіони. У разі виконання Замовлення в регіонах, в яких діють офіси ВИКОНАВЦЯ, ВИКОНАВЕЦЬ має право передати такі Замовлення у відповідні офіси;
   2.1.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується організувати співбесіди відповідного співробітника ЗАМОВНИКа з кандидатами в призначений ЗАМОВНИКом за погодженням з ВИКОНАВЦЕМ відповідний час;
   2.1.6. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується не звертатися з пропозиціями про зміну роботи до співробітників ЗАМОВНИКа, працевлаштованих ВИКОНАВЦЕМ, протягом всього терміну найму даних співробітників ЗАМОВНИКом. Виняток становлять випадки, коли співробітник повідомляє ЗАМОВНИКа про свій намір почати пошуки нової роботи і надає ВИКОНАВЦЕВІ письмову згоду безпосереднього керівника. Крім того, таке зобов'язання ВИКОНАВЦЯ не розповсюджується на випадки, коли ЗАМОВНИК порушить свої зобов'язання з оплати винагороди на користь ВИКОНАВЦЯ згідно умов цього Договору;
   2.1.7. У випадку, якщо співробітник ЗАМОВНИКа присилає своє резюме ВИКОНАВЦЕВІ за власною ініціативою, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право розглядати його як кандидата в звичайному порядку;
   2.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право на регулярній основі оновлювати інформацію про всіх потенційних кандидатів, що знаходяться в Базі Даних ВИКОНАВЦЯ, включаючи тих, хто може бути співробітниками ЗАМОВНИКа, що не є способом їх активного залучення як кандидатів.
   2.1.9. ВИКОНАВЕЦЬ має право з метою підтвердження надання ВИКОНАВЦЕМ послуг ЗАМОВНИКові та підтвердження ухвалення таких послуг ЗАМОВНИКом отримати від кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ, письмове підтвердження того, що мало місце: представлення цього кандидата ЗАМОВНИКові; і/або ухвалення ЗАМОВНИКом рішення про найм цього кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ; і/або ухвалення ЗАМОВНИКом рішення про відмову від найму цього кандидата на Робоче Місце.
   2.2. Права і обов'язки ЗАМОВНИКа:
   2.2.1. ЗАМОВНИК зобов'язується надавати ВИКОНАВЦЮ повний опис робити на вакантних робочих місцях, вимоги, що висуваються до кандидатів, а також інформацію про умови найму;
   2.2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується своєчасно інформувати ВИКОНАВЦЯ про зміни в описі роботи на даному робочому місці, вимогах, що пред'являються до кандидатів, а також інформації про терміни і умови найму. Істотні зміни в описі роботи і/або вимоги до кандидатів, внесені ЗАМОВНИКом, можуть бути підставою для перегляду термінів виконання Замовлень;
   2.2.3. ЗАМОВНИК з метою дотримання гарантій ВИКОНАВЦЯ зобов'язаний у письмовій формі повідомити ВИКОНАВЦЯ про дату фактичного виходу на роботу кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ і прийнятого ЗАМОВНИКом на роботу, не пізніше 2-х (двох) днів з моменту фактичного виходу кандидата на роботу. У разі відсутності вказівки на таку дату, нею вважатиметься дата отримання ВИКОНАВЦЕМ вищезгаданого письмового повідомлення ЗАМОВНИКа. У разі порушення ЗАМОВНИКом обов'язку здійснити вказане інформування ВИКОНАВЦЯ, датою фактичного виходу на роботу кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ, може за рішенням ВИКОНАВЦЯ бути момент, вказаний таким кандидатом;
   2.2.4. З метою встановлення винагороди ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов'язується повідомити ВИКОНАВЦЕВІ остаточний розмір річного доходу кандидата, запрошеного на роботу до ЗАМОВНИКа, не пізніше 2-х (двох) днів з моменту фактичного виходу кандидата на роботу;
   2.2.5. ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати рекламні оголошення за пред'явленням рахунків, виданих засобами масової інформації і/або рекламними агенціями, згідно затвердженого ЗАМОВНИКом плану. Перелік та вартість таких послуг мають бути попередньо погоджені з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.
   2.2.6. ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати відрядження консультантів ВИКОНАВЦЯ в регіони для виконання Замовлень, у випадку, якщо в даних регіонах відсутні офіси ВИКОНАВЦЯ і в інших, узгоджених із Замовником, випадках;
   2.2.7. ЗАМОВНИК зобов'язується на прохання ВИКОНАВЦЯ надати консультанту ВИКОНАВЦЯ можливість прийняти участь у співбесідах з кандидатами;
   2.2.8. ЗАМОВНИК зобов'язується на прохання ВИКОНАВЦЯ проінформувати останнього про причини відхилення представлених кандидатів;
   2.2.9. ЗАМОВНИК зобов'язується протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання від ВИКОНАВЦЯ розглядати, підписувати і повертати ВИКОНАВЦЕВІ Акт здачі-прийняття послуг відповідно до п.п. 1.4., 7.2.-7.4. цього Договору. Акт здачі-прийняття послуг вважається отриманим ЗАМОВНИКом при відправленні електронною поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, передачу кур'єрською службою, врученні під розписку уповноваженій особі, а також при отриманні підтверджуючого сигналу, у разі відправлення повідомлення факсом. У випадку, якщо в зазначений термін Акт здачі-прийняття послуг не буде підписаний ЗАМОВНИКом, а також від ЗАМОВНИКа не надійде будь-яких заперечень щодо Акту, послуги ВИКОНАВЦЯ вважаються прийнятими ЗАМОВНИКом. З метою передачі ВИКОНАВЦЕМ Акта здачі-прийняття послуг, місце знаходження ЗАМОВНИКА, його телефон/факс і адреса електронної пошти вказуються в п.8 цього Договору. Викладені в даному пункті правила є повністю прийнятними також і для передачі рахунків (рахунків-фактур), резюме і будь-яких інших документів, що направляються ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ;
   2.2.10. ЗАМОВНИК зобов'язується своєчасно оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ, зазначені в п.1 цього Договору та інші додаткові послуги, безпосередньо пов'язані з виконанням цього Договору і узгоджені із ЗАМОВНИКом, зокрема, але, не обмежуючись, витрати на відрядження, витрати на рекламу, витрати на доставку кандидатів для проходження співбесіди;
   2.2.11. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити проставлення підпису його співробітниками на копіях всіх документів, що передаються ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ в ході виконання цього Договору (з одночасним проставленням відповідної дати і часу отримання на кожному документі), і за наявності – проставлення штампу для вхідної кореспонденції. При цьому Сторони також домовляються, що підпис будь-якого співробітника ЗАМОВНИКа про отримання будь-якого документа, що передається ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ в ході виконання цього Договору, буде доказом належного отримання такого документа ЗАМОВНИКом.
   3. Винагорода за послуги і порядок розрахунків
   3.1. Винагорода за послуги ВИКОНАВЦЯ складає 25% від річного доходу кандидата до відрахування податків. Загальна сума винагороди збільшується на суму податку на додану вартість (20%). Під поняттям «річний дохід кандидата» мається на увазі щомісячні виплати кандидату (заробітна плата), а також стимулюючі, компенсаційні та інші виплати за перший рік роботи.
   3.2. Винагорода за послуги ВИКОНАВЦЯ уточнюється на основі детального опису Позиції і фіксується Протоколом, підписаним обома Сторонами.
   3.3. Послуги з пошуку і підбору персоналу можуть здійснюватися на умовах передоплати. В цьому випадку порядок оплати буде зафіксований у відповідному Протоколі.
   3.4. Винагорода за послуги виплачується у гривнях, на підставі рахунку (рахунку-фактури), що виставляється ЗАМОВНИКові у день виходу на роботу кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ та найнятого ЗАМОВНИКом, та підписання Сторонами Акту здачі-прийняття послуг.
   3.5. Оплата повинна бути здійснена в повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання рахунку.
   3.6. Всі банківські збори, що підлягають до сплати при переказі платежу на рахунок ВИКОНАВЦЯ, повинні бути сплачені ЗАМОВНИКом.
   3.7. Обов'язки ЗАМОВНИКа по оплаті вважаються належним чином виконаними з дати списання грошових коштів із розрахункового рахунку ЗАМОВНИКа.
   3.8. За порушення терміну виплати винагороди ВИКОНАВЕЦЬ має право пред’являти ЗАМОВНИКу вимоги з виплати неустійки за період протермінування із розрахунку 0,1% від несплаченої у термін суми за кожний день протермінування.
   4. Гарантії
   4.1. У разі припинення трудових відносин між ЗАМОВНИКом і кандидатом, представленим ВИКОНАВЦЕМ і прийнятим ЗАМОВНИКом на роботу, з будь-якої причини (окрім недотримання ЗАМОВНИКом умов трудового або іншого договору або скорочення штату компанії) протягом 100 календарних днів після виходу кандидата на роботу, ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує одноразову заміну цього співробітника без стягування додаткової плати. Така гарантія вступає в силу тільки у випадку, якщо ЗАМОВНИК інформує ВИКОНАВЦЯ про звільнення кандидата у письмовій формі протягом 7 (семи) днів з моменту звільнення, окрім випадків, вказаних вище, а також за умови повної оплати ЗАМОВНИКом винагороди і додаткових послуг ВИКОНАВЦЯ відповідно до умов цього Договору.
   4.2. У разі, якщо належна заміна не буде знайдена або не знадобиться, ВИКОНАВЕЦЬ повертає винагороду, отриману від ЗАМОВНИКа в гривнях, за відрахуванням частини, пропорційній числу календарних днів, пройдених з моменту початку роботи звільненого працівника, з розрахунку 1/100 суми винагороди за кожен календарний день. При цьому сума повернення не може перевищувати 50% загальної суми винагороди.
   5. Термін дії Договору
   5.1. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання та діє протягом року, щодо розрахунків Договір діє до повного виконання Сторонами фінансових зобов’язань.
   5.2. Цей Договір буде автоматично пролонгованим на наступний строк, якщо жодна iз Сторін не заявила про інше не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до закінчення строку дії Договору.
   5.3. У випадку, коли надання послуг за чинним Договором припиняється за ініціативою однієї з Сторін, або за згодою Сторін, Сторони зобов’язані підписати Угоду про розірвання Договору.
   5.4. Якщо на момент розірвання Договору ВИКОНАВЦЕМ проводилась робота по Протоколу, згідно п.1.3., Сторони зобов’язані підписати Акт про анулювання такого Протоколу.
   5.5. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання послуг на наступний день після отримання детального опису позиції, згідно з п. 2.2.1. цього Договору, та при наявності підписаного обома Сторонами Договору та Протоколу, згідно п.1.3.
   6. Конфіденційність
   6.1. Сторони вважають конфіденційною всю ділову інформацію, що передається один одному на підставі даного Договору або з метою його виконання, як то: інформацію про їх клієнтів, партнерів, бізнес-плани, ціни, заробітні плати, кандидатів на вакантне робоче місце тощо.
   6.2. Сторони не повинні будь-кому надавати таку інформацію, за винятком випадків, коли це прямо передбачене законодавством, а також, коли (а) це необхідно для належного виконання зобов'язань за цим Договором, або якщо (b) така інформація є загальнодоступною, чи (с) за взаємною згодою Сторін.
   7. Додаткові умови
   7.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право переглядати умови цього Договору, зокрема про винагороду і будь-які спеціальні умови, що стосуються ЗАМОВНИКа, при продовженні його дії на новий термін. В цьому випадку ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКа про зміну умов Договору не пізніше 14 днів до закінчення терміну його дії. У випадку, якщо до закінчення терміну дії цього Договору ЗАМОВНИК не заявить про своє небажання пролонгувати цей Договір на нових умовах, Договір вважається пролонгованим на черговий термін на нових умовах.
   7.2. У випадку, якщо ЗАМОВНИК приймає кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ, на робоче місце, не передбачене в рамках роботи по відповідному Протоколу, ВИКОНАВЕЦЬ вважається таким, що надав послугу ЗАМОВНИКу, а ЗАМОВНИК зобов'язується негайно сповістити про це ВИКОНАВЦЯ в письмовому вигляді і виплатити останньому за надані послуги винагороду у розмірі 25% річного доходу кандидата до вирахування податків. Сума винагороди збільшується на суму податку на додану вартість (20%).
   
   7.3. У разі ухвалення на роботу одного з кандидатів, представлених ВИКОНАВЦЕМ в рамках роботи за цим Договором протягом дванадцяти місяців з моменту останнього представлення кандидата ЗАМОВНИКові (цим моментом вважатиметься дата передачі останнього резюме ЗАМОВНИКові, останнє проведене ЗАМОВНИКом інтерв'ю або дата підписання Сторонами Акту здачі-прийняття послуг/Акту про анулювання, залежно від того, яка з вказаних подій наступила пізніше), ЗАМОВНИК зобов'язаний сповістити про це ВИКОНАВЦЯ і виплатити останньому винагороду 25% річного доходу кандидата до вирахування податків. Сума винагороди збільшується на суму податку на додану вартість (20%).
   7.4. У випадку, якщо ЗАМОВНИК передасть іншій юридичній особі інформацію про будь-якого кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКові в рамках роботи за цим Договором, і це приведе до найму цією юридичною особою даного кандидата, ЗАМОВНИК буде зобов'язаний виплатити ВИКОНАВЦЕВІ винагороду у розмірі 25% від річного доходу кандидата до вирахування податків. Сума винагороди збільшується на суму податку на додану вартість (20%).
   7.5. З метою виконання цього Договору під поняттям «ЗАМОВНИК» розумітиметься не тільки безпосередньо сам ЗАМОВНИК, але також і будь-яка аффілійована з ним особа, але тільки стосовно тих пунктів, в яких йде мова про відносини між ЗАМОВНИКом і представленим ВИКОНАВЦЕМ кандидатом. Стосовно тих частин цих пунктів, в яких йдеться про обов'язки ЗАМОВНИКа відносно ВИКОНАВЦЯ, під поняттям «ЗАМОВНИК» розумітиметься тільки безпосередньо сам ЗАМОВНИК. Для цього пункту аффілійованість осіб до ухвалення спеціального закону визначається відповідно до законодавства України. Під поняттям «ВИКОНАВЕЦЬ» може розумітися не тільки безпосередньо сам ВИКОНАВЕЦЬ, але також і будь-яка аффілійована з ним особа або інша третя особа, якій ВИКОНАВЕЦЬ доручить виконання зобов'язань за цим Договором. При цьому ВИКОНАВЕЦЬ відповідає за дії третьої особи як за свої власні.
   7.6. Усі зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише в разі, якщо вони зроблені письмово і підписані обома Сторонами.
   7.7. Всі спори і розбіжності, які випливають чи, які виникають у зв'язку з даним Договором, і не врегульовані шляхом переговорів, підлягають розгляду в Господарському суді м. Києва.
   7.8. Цей договір складений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
   7.9. Особи, що підписують цей Договір, гарантують, що уповноважені відповідною Стороною на підписання цього Договору і будь-яких доповнень і змін до нього, і своїми діями мають право створювати права і обов'язки за цим Договором.
   7.10. ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на прибуток на загальних підставах. ЗАМОВНИК є платником податку на прибуток____________________________
   8. Реквізити сторін
   8.1. ВИКОНАВЕЦЬ: 8.2. ЗАМОВНИК
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 10812 | 02/02/2011 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій
    Esosque05:41 08-08-2021    
<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis 5 mg best price usa</a>
    Esosque02:33 21-07-2021    
<a href=https://vslevitrav.com/>india 4 pharmacy levitra cheap</a>
    Esosque19:30 02-07-2021    
<a href=https://priligyset.com/>priligy canada</a>
    Esosque10:59 17-06-2021    
<a href=https://vsnolvadexv.com>tamoxifen
    Esosque22:55 31-05-2021    
<a href=https://priligyset.com/>cialis with dapoxetine
    HznLX09:30 10-01-2021    
Medicament information for patients. Effects of Drug Abuse. <a href="https://viagra4u.top">order cheap viagra without rx</a> in Canada. Some about medicament. Read now. <a href=https://dienmaysonganh.com/san-pham/dong-co-xang-loncin-g160f-5-5hp.html>Ev
    Elliotgiply23:13 07-12-2020    
herbal laxitive tea <a href=https://modafinil.splashthat.com>https://modafinil.splashthat.com</a> ocd drug treatment

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини