uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Порядок фінансування соціально-культурних заходів
Порядок фінансування соціально-культурних заходів
Фінансування соціально-культурних заходів є найбільшим напрямом кошторисно-бюджетного фінансування порівняно з усіма іншими бюджетними витратами.


Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість соціальної діяльності держави.
   Фінансування соціально-культурних заходів є найбільшим напрямом кошторисно-бюджетного фінансування порівняно з усіма іншими бюджетними витратами.
   Фінансування цих видатків відіграє велику соціальну та політичну роль, формуючи в суспільстві відчуття "благополуччя" або "розчарування" тими процесами, що відбуваються в країні. Разом з тим в умовах існування бюджетного дефіциту соціально-культурна сфера є най вразливішою, тому що велика кількість цих видатків фінансується за "залишковим принципом", тобто в останню чергу або ж за дуже скороченими нормативами та нормами.
   Склад соціально-культурних видатків держави:
   — на соціальний захист населення і соціальне забезпечення;
   — на освіту;
   — науку;
   — на культуру;
   — на засоби масової інформації;
   — на охорону здоров'я;
   — на фізичну культуру і спорт;
   — на заходи у сфері молодіжної політики.
   Видатки на соціальний захист населення.
   З другої половини XX ст. соціальні видатки почали розглядатись не як непродуктивні витрати, а як інвестиції в сьогоднішню та майбутню діяльність. У розвинутих країнах видатки на соціальне забезпечення становлять 14-15% ВВП.
   У Конституції України, Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших законах, актах Президента України визначено основні форми й методи соціального захисту населення.
   Підрозділи розділ видатків "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (код 1000) згідно з функціональною структурою видатків бюджетів України:
   — соціальний захист у разі непрацездатності;
   — соціальний захист пенсіонерів;
   — соціальний захист ветеранів війни та праці;
   — соціальний захист сім'ї, дітей та молоді;
   — соціальний захист безробітних;
   — допомога у розв'язанні житлового питання;
   — на утримання житла;
   — допомога на забезпечення житлом;
   — соціальний захист інших категорій населення;
   — дослідження і розробки у сфері соціального захисту;
   — інша діяльність у сфері соціального захисту.
   З метою реформування видатків на соціальний захист запроваджено персоніфікований облік отримувачів пільг.
   Порядок фінансування освіти.
   У розвинутих країнах видатки на освіту становлять 4,5-7 % ВВП.
   Фінансування державних закладів освіти, установ та організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.
   Відповідно до Закону України "Про освіту" держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі, не меншому 10 % національного доходу. При цьому кошти закладів і установ освіти і науки, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення статутної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
   Функціональна структура видатків бюджету на освіту (код 0900):
   1) на дошкільну освіту;
   2) на загальну середню школу;
   3) на професійно-технічну освіту;
   4) на вищу освіту;
   5) на післядипломну освіту;
   6) на позашкільну освіту та заходи з позашкільної роботи з дітьми;
   7) на програми матеріального забезпечення навчальних закладів;
   8) на дослідження і розробки у сфері освіти;
   9) на інші заклади та заходи у сфері освіти.
   За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються видатки на:
   — загальну середню освіту;
   — професійно-технічну освіту;
   — вищі навчальні заклади державної форми власності;
   — післядипломну освіту;
   — позашкільні навчальні заклади та заходи позашкільної роботи;
   — інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.
   За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються дошкільна та загальна середня освіта. На фінансуванні міських та районних бюджетів перебувають заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації. За рахунок коштів обласних та республіканського бюджетів фінансуються заклади професійно-технічної освіти, що виконують державне замовлення, а також вищі заклади освіти, що перебувають у власності АР Крим та спільній власності територіальних громад.
   Порядок фінансування науки.
   Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП України.
   З бюджету виділяються кошти на:
   — фундаментальні дослідження, пошукові та прикладні розробки;
   — державні та міждержавні науково-технічні програми;
   — державні премії України у галузі науки і техніки;
   — фінансування наукових розробок з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази, державних контрактів;
   — фінансування наукової частини національних, міжгалузевих та галузевих програм.
   Фінансуються науково-дослідні інститути, що виконують фундаментальні дослідження на державне замовлення, а також науково-дослідні організації, що перебувають на господарському розрахунку, але виконують державне замовлення з оплатою за рахунок державно-бюджетних асигнувань.
   За рахунок коштів державного бюджету здійснюється фінансування фундаментальних та прикладних досліджень і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародним науковим та інформаційним зв'язкам державного значення.
   Видатки на культуру і мистецтво.
   Функціональна структура видатків на культуру та мистецтво (розділ "Духовний та фізичний розвиток" (код 0800) та підрозділ "Культура та мистецтво" (код 0821)):
   — фінансування театрів;
   — фінансування художніх колективів, концертних і циркових
   організацій;
   — фінансування кінематографії;
   — творчих спілок;
   — фінансування бібліотек;
   — фінансування заповідників;
   — клубних закладів;
   — фінансування інших заходів і закладів у галузі культури та мистецтва.
   При фінансуванні культури головними розпорядниками бюджетних коштів є Міністр культури України, міністри та керівники державних комітетів та відомств України, а також АР Крим, у підпорядкуванні яких перебувають підприємства, організації, заклади культури.
   За ознакою підпорядкування з державного бюджету фінансуються також усі підприємства, організації та заклади культури, що безпосередньо підпорядковані Міністерству культури та іншим міністерствам, державним комітетам та відомствам.
   Інші бюджетні культурно-мистецькі заклади фінансуються із відповідних місцевих бюджетів.
   В сучасних умовах фінансування засобів масової інформації здійснюється на змішаних умовах, основним чинником діяльності цих установ є самоокупність. Державні програми телебачення, радіомовлення та преса, які одержують бюджетні асигнування, також фінансують значну частину своїх видатків за рахунок власних коштів, отриманих переважно від надання рекламних послуг. Редакції газет та журналів, що належать органам місцевого самоврядування, частково фінансуються з місцевих бюджетів. Право на заснування власних засобів масової інформації закріплено в Законі України "Про місцеве самоврядування".
   Фінансування охорони здоров'я і фізичної культури
   Право на охорону здоров'я гарантується Конституцією України. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних програм.
   Конституцією закріплено, що медична допомога у державних і комунальних закладах охорони здоров'я надається безоплатно, а держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності, дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
   Функціональна структура видатків на охорону здоров'я (код 0700 "Охорона здоров'я"):
   — медична продукція та обладнання;
   — поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога;
   — стоматологічні поліклініки;
   — станції швидкої допомоги та невідкладної допомоги;
   — фельдшерсько-акушерські пункти;
   — лікарні та санаторно-курортні заклади;
   — санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади;
   — дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я;
   — інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
   — інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я.
   За рахунок державного бюджету здійснюються видатки на:
   — первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу;
   — спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу;
   — санаторно-реабілітаційну допомогу;
   — санітарно-епідеміологічний нагляд;
   — інші програми у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.
   Відомчі та особливі заклади охорони здоров'я фінансуються за рахунок підприємств, установ та організацій, які вони обслуговують. Допускається фінансова підтримка таких закладів за рахунок державного та місцевого бюджетів, якщо відповідні категорії громадян становлять значну частину населення даної місцевості.
   Підрозділи видатків на фізкультуру і спорт (розділ "Духовний та фізичний розвиток" (код 0800):
   — фізичні культура і спорт (код 0810);
   — дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку (код 0840);
   — інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку
   (код 1850). За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:
   — державні програми підготовки резерву та складу національних команд і забезпечення їх участі у змаганнях державного та міжнародного значення;
   — державні програми з інвалідного спорту та реабілітації;
   — державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості.
   За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються видатки державних програм у розвитку фізичної культури і спорту:
   — утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
   — заходи з фізичної культури і спорту;
   — фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної
   спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.
   Обласні бюджети та бюджет Автономної Республіки Крим беруть участь у фінансуванні державних програм з інвалідного спорту і реабілітації, а також забезпечують навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл (республіканського та обласного значення) й проводить заходи з фізичної культури.
   
   

Автор: оля | Відгуки: 0 | Перегляди: 6277 | 12/09/2010 Бізнес і фінанси - Різне

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
11.01.2021 13:57

У Вінниці від вибуху на території садочка постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
11.01.2021 13:19

МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.
11.01.2021 13:16

НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
11.01.2021 13:04

Суд скасував люстрацію голови міліцейського слідства часів Майдану: він знову збирався в МВС

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
11.01.2021 11:40

Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
11.01.2021 11:22

Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.
11.01.2021 10:20

На Львівщині стався землетрус

10 січня у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою гхтера.
11.01.2021 09:55

Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.
Усі новини