uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
    Історія
    Географія
    Державне право
    Економіка
    Комп'ютери
    Конституційне право
    Медицина
    Природознавство
    Російська література
    Українська література
    Хімія
    Юридичні науки
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Напрями активізування інвестиційної діяльності підприємств
Напрями активізування інвестиційної діяльності підприємств
Економічний прогрес національної економіки, об’єктивно пов’язаний з циклічністю відтворювальних процесів, концентрується навколо інвестиційної діяльності, яку сьогодні треба розглядати в обов’язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних механізмів, міжнародного руху капіталів.


Адже рівень інвестиційної діяльності не тільки обумовлює конкурентоспроможність підприємств у ринковому середовищі, але й відіграє ключову роль в економічному й соціальному прогресі всього суспільства. Саме фактор інвестиційної діяльності спричинив стрімке економічне зростання більшості країн світу, а висока інвестиційна активність дозволяє їм не втрачати своїх конкурентних переваг.
   Інвестиційна діяльність є вирішальною ланкою в економічній політиці держави, її активізація дозволить забезпечити економічне зростання й приріст соціального ефекту, збалансувати макроструктури. Таким чином, вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності є стратегічною, однією з найбільш важливих і складних задач управління як економікою країни, регіону, так і окремих галузей і підприємств.
   
   Проблема інвестицій дуже багатогранна й актуальна як в Україні, так і в усьому світі. Питанням інвестицій та оцінки їх ефективності присвячено роботи закордонних і вітчизняних вчених таких, як М. Портер, М. Волков, М. Герасимчук, І. Лукінов, Г. Омелянович, І. Бланк, Г. Бірман, С. Шмідт, А. Пересада та ін.
   
   За результатами огляду літературних джерел і проведених досліджень виділено сутнісні характеристики поняття “інвестиція” (виникнення відносин власності внаслідок створення або придбання майна; орієнтація суб’єктів інвестування на цільовий результат; ефективність вкладення коштів).
   
   Як показали проведені дослідження, інвестиція – це ресурс, придбаний або створений для одержання його власником конкретного результату (економічного; соціального; техніко-технологічного; комбінованого)[1, с. 120]. Інвестиція є ресурсом, оскільки використовується у підприємницькій та інших видах діяльностей для отримання цільових результатів. Цей ресурс може мати матеріальний або нематеріальний характер, але він має потенційну здатність забезпечувати його власнику досягнення цільових результатів внаслідок ефективного управління ним. А інвестування є розміщенням або використанням ресурсів за такими принципами: зміна власника (формування власника) об’єкта інвестування, отримання цільових результатів внаслідок інвестування, досягнення певного рівня ефективності інвестицій, тощо.
   
   На підставі уточнених сутнісних ознак поняття “інвестиція” запропоновано виділяти інвестиції економічного (вкладення, які здійснюються для отримання економічного ефекту), соціального (вкладення, які здійснюються для одержання соціального ефекту), техніко-технологічного (вкладення, які здійснюються для отримання техніко-технологічного ефекту) та комбінованого (вкладення, які здійснюються для одержання як мінімум двох з вищевказаних ефектів) характеру.
   Виходячи з цього слід підкреслити, що інвестиційну діяльність підприємства характеризує обсяг залучених і вкладених інвестицій, а також рівень ефективності їх використання з економічної точки зору. Тобто обсяг інвестицій та їх ефективність є критеріями активізування інвестиційної діяльності підприємств (ІДП).
   
   Зважаючи на вищесказане, можна сформувати наступне визначення поняття активізування ІДП – це сукупність дій інвестора або розпорядника ресурсів, націлених на збільшення обсягу та підвищення ефективності залучених і вкладених ресурсів. Дії інвестора та підприємства-реципієнта щодо активізування ІДП зводяться до підготовки, ухвалення і реалізації управлінських рішень у сфері інвестування. Вони стосуються посилення факторів позитивної дії і нейтралізації, нівелювання впливу факторів негативної дії на показники ефективності активізування ІДП.
   
   Вивчення фактичних матеріалів показує, що активізування ІДП здійснюється певними методами, які є сукупністю способів впливу інвесторів, підприємств-реципієнтів та органів державного управління інвестиційною діяльністю на обсяг і ефективність вкладених і залучених інвестиційних ресурсів. Ці методи необхідно класифікувати за двома ознаками:
   
    за змістом (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, інформаційні);
    за рівнем застосування (методи, які застосовують органи державного управління інвестиційною діяльністю; методи, які використовують керівники підприємств та їх об’єднань).
   До методів активізування ІДП також належать:
    методи опрацювання управлінських рішень;
    метод експерименту;
    методи природничо-технічного класу: математичні, кібернетичні тощо.
   
   Проведені дослідження показали, що сьогодні в Україні ще не сформовано ефективного механізму активізування ІДП. Так, обсяг інвестицій в національну економіку України постійно зростає, проте темпи і обсяги приросту є низькими.
   
   На обсяг інвестованих підприємством коштів впливають внутрішні та зовнішні чинники.
   Найважливішими чинниками внутрішнього походження є: вибрана підприємством стратегія формування і управління інвестиційним портфелем, використовуваний методичний підхід до оцінки ефективності сформованого портфеля, рівень розвитку внутрішньо фірмової інформаційної системи управління підприємством, зокрема його інвестиційною діяльністю, зв’язок цієї системи із зовнішніми комунікаційними системами технічного аналізу ринку і з системами розрахунків. До того ж важливими факторами, які впливають на ухвалення рішень щодо здійснення інвестицій, є: достатність матеріальних і фінансових ресурсів підприємства для обслуговування операційної діяльності підприємства, достатність і кваліфікованість управлінського персоналу, тощо.
   
   Факторами зовнішнього середовища є: рівень розвитку фінансово-кредитної інфраструктури ринку, комунікаційних систем, умови оподаткування, рівень адміністративного втручання органів державної влади у діяльність інвесторів, соціально-політичне середовище у регіоні і країні загалом, стабільність економічного розвитку, зокрема рівень зайнятості, платоспроможного попиту, інфляції, тощо. Одним з важливих факторів, який необхідно враховувати керівникам підприємств у ході ухвалення рішень щодо вкладення коштів, є правове забезпечення інвестиційної діяльності.
   
   Таким чином, можна сформувати наступні напрями активізації інвестиційної діяльності підприємств:
    формування сприятливого інвестиційного климату;
    посилення інвестиційної спрямованості банківської системи, обгрунтування надання кредитів під гарантії уряду;
    пошук джерел фінансування, активізації інвестиційної активності населення;
    визначення пріоритетних сфер та активізація інвестування на регіональному рівні;
    обрунтування ефективності інвестицій;
    активізація фондового ринку як фактора інвестування;
    використання в деякіх регіонах спеціального режиму інвестиційної діяльності.
   
   Список використаних джерел
   
   1. Гриньова В.М. Інвестування: Навчальний посібник / Гриньова В.М., Корда В.О., Лепейко Т.І., Корда О.П. / Під заг. Ред.. д.е.н., проф. Гринькової В.М. – 2-ге вид., до праць. І доп. – Х.: ВД «ІНДЕК». 2004. – 404 с.
   2. Федоренко В. Інвестиційні процеси в Україні / Федоренко В.// Прометей. – 2007. - №5. - С. 16-20.
   3. Рябченко О.Д. Зміна форм власності та інвестування економіки України. / Рябченко О.Д. //Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №6(72). - С. 21-24.
   4. Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні. / Малютін О.К. // Фінанси України. 2008. - №11. - С. 64-74.
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 7332 | 06/09/2010 Реферати - Економіка

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини