uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Взятие на учет в социальных фондах
Взятие на учет в социальных фондах
Несмотря на то, что госрегистратор информирует о госрегистрации предпринимателя не только органы налоговой службы, Пенсионного фонда, но и другие социальные фонды, страхователями или застрахованными лицами эти предприниматели становятся не всегда. Рассмотрим ниже, в каких случаях предприниматели являются плательщиками взносов в Фонд занятости, Фонд по временной нетрудоспособности, Фонд от несчастных случаев.   
   
    Каков порядок взятия на учет в Фонде занятости?
    Согласно Закону № 755 госрегистратор уведомляет Фонд занятости о регистрации предпринимателя, а Фонд, в свою очередь, берет этого предпринимателя на учет. Порядок взятия на учет в Фонде занятости изложен в Инструкции № 339.
    Согласно п. 3 Инструкции № 339 взятие на учет физических лиц – предпринимателей осуществляется на основании уведомления госрегистратора о проведении государственной регистрации и сведений из регистрационной карточки не позднее следующего рабочего дня с даты его получения.
    После получения такого уведомления центры занятости, на которых возложены функции исполнительных дирекций Фонда занятости, вносят соответствующую запись в журнал учета плательщиков взносов. Взятие на учет еще не значит, что предприниматель становится плательщиком страховых взносов в Фонд занятости.
   
    Плательщиком страховых взносов предприниматель становится с того момента, когда он приобретает статус работодателя.
   
    Статус работодателя предприниматель приобретает со дня заключения трудового договора с первым наемным работником. При этом в недельный срок со дня заключения договора такой договор нужно зарегистрировать в центре занятости по месту проживания (госрегистрации) предпринимателя. Порядок регистрации трудового договора между предпринимателем и наемным работником регулируется нормами Приказа № 260. После регистрации первого трудового договора с наемным работником центр занятости информирует об этом социальные фонды.
    Следует заметить, что в данном случае предприниматель выступает страхователем только по отношению к своим наемным работникам.
   
    Если же предприниматель хочет застраховать себя, то ему также необходимо стать на учет. Такая постановка на учет осуществляется в добровольном порядке. Для этого он должен обратиться в центр занятости по месту регистрации с заявлением по форме 2 к Инструкции № 339 и представить копию идентификационного номера, заверенную ответственным лицом центра занятости. С даты, указанной в заявлении, предприниматель приобретает статус плательщика страховых взносов за себя.
   
    Предпринимателю на следующий день после взятия его на учет в качестве плательщика страховых взносов по почте направляется извещение о постановке на учет по форме приложения 4 к Инструкции № 399 с уведомлением о вручении. В извещении указывается регистрационный номер предпринимателя, который необходимо проставлять на платежных документах о перечислении взносов.
   
    Если предприниматель прекращает использовать труд наемных работников, он может быть снят с учета как плательщик страховых взносов – работодатель только после снятия с регистрации в центре занятости последнего трудового договора с наемным работником. При этом дата снятия предпринимателя с учета в центре занятости соответствует дате расторжения последнего договора.
   
    Таким образом, предприниматель-работодатель приобретает статус плательщика взносов в Фонд занятости с даты регистрации договора с наемным работником, а плательщика взносов за себя – с даты добровольной регистрации.
   
    Как зарегистрироваться в Фонде по временной нетрудоспособности?
    Предприниматели в общем порядке берутся на учет в исполнительных дирекциях Фонда по временной нетрудоспособности по месту проживания на основании сведений из регистрационной карточки, представленной госрегистратором не позднее следующего рабочего дня с даты получения указанных сведений органами Фонда.
   
    Учет полученных сведений осуществляется органами Фонда по временной нетрудоспособности в Едином реестре страхователей Фонда.
   
    В момент взятия на учет предприниматели еще не являются страхователями. Таковыми по отношению к наемным работникам они становятся с момента появления последних, а по отношению к себе – с момента добровольного обращения для взятия на учет, если уплачивают налоги по общей системе налогообложения или фиксированный налог, или с момента обязательного взятия на учет при уплате единого налога.
   
    Предприниматели приобретают статус работодателей с момента заключения трудового договора с первым из наемных работников. В день получения органом Фонда по временной нетрудоспособности сведений в установленном порядке от центра занятости о регистрации трудового договора, предприниматель приобретает статус работодателя-страхователя по отношению к своим наемным работникам. Именно с этой даты он должен начислять и удерживать взносы в Фонд по временной нетрудоспособности и перечислять их в порядке, определенном Инструкцией № 16.
    Если по каким-либо причинам Фонд по временной нетрудоспособности не получил сведений о том, что предприниматель приобрел статус работодателя, то предприниматель должен сам обратиться в рабочие органы Фонда с заявлением по форме приложения № 1 к Инструкции № 16, а также представить копии следующих документов, удостоверенных работником Фонда:
   
    – Свидетельства о госрегистрации;
    – справки о включении заявителя в Госреестр физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей (идентификационный номер).
   
    В зависимости от способа взаимодействия Фонда по временной нетрудоспособности и госрегистратора или в зависимости от категории страхователя уведомление о взятии на учет на следующий день со дня взятия на учет с указанием персонального номера:
    – передается органом Фонда по временной нетрудоспособности госрегистратору для выдачи его вместе со свидетельством о госрегистрации;
    – направляется страхователю по почте с уведомлением о вручении;
    – выдается страхователю сотрудником соответствующего рабочего органа Фонда.
    Для предпринимателей, которые обязательно должны быть взяты на учет, оформляется уведомление по форме приложения № 3 к Инструкции № 16.
    Предприниматели, утратившие статус страхователя-работодателя (при условии приостановления использования труда наемных работников), снимаются с учета как страхователи на основании заявления после проведения расчетов с Фондом по временной нетрудоспособности.
    В случае если предприниматель, утративший статус предпринимателя-работодателя в связи с приостановлением использования труда наемных работников, снова заключает трудовой договор с наемным работником, то такой предприниматель опять приобретает статус страхователя и ему может быть предоставлен предыдущий регистрационный номер.
    В Инструкции № 16 закреплено, что предприниматели – плательщики единого налога приобретают статус страхователя "за себя" (лично) в день подачи соответствующего заявления по форме приложения № 2 к данной Инструкции и предоставления копии Свидетельства ЕН, или информации из органов налоговой службы по месту регистрации предпринимателя или из Госказначейства об уплате единого налога.
    Предприниматели-единщики, состоящие на учете как страхователи (лично), снимаются с учета на основании информации о переходе на общую систему налогообложения, предоставленной страхователем (т. е. самим предпринимателем) или налоговой инспекцией. Если предприниматель, утративший статус страхователя в связи с переходом с единого налога на общую систему налогообложения, снова начинает использовать упрощенную систему налогообложения, то такой предприниматель снова приобретает статус страхователя и ему может быть предоставлен предыдущий регистрационный номер.
   
    Таким образом, единщику для приобретения статуса страхователя "за себя" необходимо подать заявление по установленной форме.
   
    Предприниматели, избравшие общую систему налогообложения или упрощенную с уплатой фиксированного налога, имеют право зарегистрироваться в данном Фонде добровольно. Порядок регистрации в этом случае осуществляется в соответствии с постановлением правления Фонда по временной нетрудоспособности от 02.06.2005 г. № 62.
   
    При добровольной регистрации предприниматели имеют право на оплату пособий по временной нетрудоспособности ("больничных"), пособий по беременности и родам, на погребение, а также обеспечение оздоровительных мероприятий за счет средств Фонда.
    Следует обратить внимание, что право на материальное обеспечение и социальные услуги добровольно застрахованное лицо имеет не ранее чем через 6 календарных месяцев со дня регистрации при условии уплаты страховых взносов.
    Для добровольной регистрации предпринимателю необходимо обратиться в исполнительную дирекцию Фонда по временной нетрудоспособности по месту регистрации лично с паспортом и заявлением по форме приложения № 2 к Инструкции № 16. Кроме того, необходимо представить копии следующих документов, удостоверенных работником Фонда:
    – паспорта;
    – трудовой книжки;
    – Свидетельства о госрегистрации;
    – документа, подтверждающего избранную систему налогообложения;
    – справки о включении заявителя в Госреестр физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей (идентификационный номер).
   
    С даты подачи такого заявления, но не ранее взятия на учет в Фонде предприниматель приобретает статус и страхователя, и застрахованного лица по отношению к себе. После регистрации добровольно застрахованному лицу выдается уведомление установленной формы (приложение № 4 к Инструкции № 16) с указанием его регистрационного номера. Это уведомление и страховое свидетельство предпринимателю необходимо будет предъявлять рабочему органу Фонда по временной нетрудоспособности по месту взятия его на учет при получении материального обеспечения и социальных услуг.
   
    Предприниматели, уплачивающие налоги по общей системе налогообложения или фиксированный налог, считаются застрахованными лицами только после добровольной регистрации.
   
    Как зарегистрироваться в Фонде от несчастных случаев?
    Взятие на учет физического лица – предпринимателя осуществляют рабочие органы исполнительной дирекции Фонда по его месту жительства на основании уведомления госрегистратора о проведении госрегистрации предпринимателя и сведений из регистрационной карточки в день получения таких данных. Эти органы вносят соответствующую запись в журнал учета плательщиков страховых взносов.
   
    Статус страхователя-работодателя в Фонде от несчастных случаев предприниматель приобретает только в том случае, если он использует труд наемных работников в день фактического получения рабочим органом Фонда от несчастных случаев в установленном в договоре порядке от центра занятости сведений о регистрации трудового договора с наемным работником.
    Обязанность по уплате страховых взносов предпринимателем в этом случае наступает со дня заключения трудового договора с первым из наемных работников.
   
    Согласно изменениям, внесенным в Закон № 1105, предприниматель, решивший застраховаться добровольно, будет заключать с Фондом от несчастных случаев договор о добровольном участии в страховании от несчастных случаев. Порядок заключения и образец договора должны быть утверждены правлением Фонда. Пока же согласно Инструкции по травматизму для приобретения статуса плательщика страховых взносов на добровольных началах предприниматели подают Фонду от несчастных случаев по месту жительства заявление по форме 3 к Инструкции по травматизму и удостоверенные нотариально или ответственным лицом рабочего органа исполнительной дирекции Фонда копии следующих документов:
   
    – Свидетельства о госрегистрации;
    – справки о включении заявителя в Госреестр физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей (идентификационный номер) или копию паспорта с отметкой об отказе от идентификационного номера по своим религиозным или другим убеждениям.
   
    Страховое свидетельство по форме приложения 1 к Инструкции по травматизму и уведомление об отнесении предпринимателя по осуществляемому основному виду деятельности к классу профессионального риска, с размером страхового тарифа и расчета размера страхового взноса согласно приложению 8 к данной Инструкции направляется письмом с уведомлением о вручении предпринимателям-работодателям на следующий рабочий день со дня получения от центра занятости сведений о регистрации трудового договора с первым наемным работником, а для добровольно застрахованных предпринимателей – на следующий рабочий день со дня подачи заявления о взятии на учет.
   
    Добровольно застрахованное лицо снимается с учета Фондом от несчастных случаев на основании письменного заявления, при неуплате страховых взносов, а также нарушении сроков или размера уплаты взносов.
   
    Если добровольно застрахованное лицо не уплачивало взносы в течение трех месяцев со дня подачи заявления или нарушило срок либо размер уплаты страхового взноса, указанного в уведомлении, Фонд направляет такому лицу письмо (с уведомлением о вручении), в котором предупреждает о снятии с учета. После этого при неуплате страхового взноса в течение трех месяцев после получения предупреждения Фонд снимает такое лицо с учета (без его заявления) и закрывает дело страхователя.
   
    Предприниматель может быть дважды зарегистрирован в Фонде от несчастных случаев: как страхователь-работодатель и как добровольно застрахованное лицо.
    В таком случае предпринимателю присваиваются два персональных регистрационных номера – в первом случае как страхователю, во втором – как застрахованному лицу, которое страхуется добровольно.

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 7908 | 19/05/2010 Бізнес і фінанси - Підприємництво

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.10.2020 14:46

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень.
23.10.2020 14:42

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОв дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

На організацію і роботу волонтерів для проведення опитування з ініціативи президента Володимира Зеленського партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.
23.10.2020 14:22

Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.
23.10.2020 13:41

Суд відмовився скасовувати опитування Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.
23.10.2020 12:52

США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.
23.10.2020 12:01

США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

Уряд США звинуватив підтримуваних державою російських хакерів у атках на десятки державних і місцевих урядових мереж протягом останніх тижнів. 
23.10.2020 10:52

Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо проблем з невиконанням форвардних контрактів.
23.10.2020 10:41

В Україні оновили перелік "червоних" зон

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
Усі новини