uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договір з підготовки та подачі пакету документів на державну реєстрацію торговельної марки
Договір з підготовки та подачі пакету документів на державну реєстрацію торговельної марки
Сторона 1 зобов’язується виконати роботу з підготовки та подачі пакету документів на державну реєстрацію торговельної марки, а Сторона 2 зобов'язується прийняти та оплатити послуги.


Договір № _______ на виконання робіт
   
   м. _____________ «1» травня 20__ р.
   
   Представник у справах інтелектуальної власності – фізична особа - підприємець _______________________________ (далі «Сторона 1»), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця № _____________, і є платником Єдиного податку, з одного боку,
   та ___________________________(далі „Сторона 2”), з іншого боку, (разом надалі «Сторони») домовились про наступне:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. Сторона 1 зобов’язується виконати роботу з підготовки та подачі пакету документів на державну реєстрацію торговельної марки, а Сторона 2 зобов'язується прийняти та оплатити послуги.
   1.2. Сторона 1 надає Стороні 2 наступні послуги:
   1.2.1. Підборка класів за Міжнародним класифікатором товарів і послуг.
   1.2.2. Проведення попереднього аналізу на тотожність і схожість з вже зареєстрованими торговельними марками протягом 10 робочих днів після сплати Стороною 2 суми вартості проведення попереднього пошуку відповідно до п. 4.1.1.
   1.2.3. Підготовка та подання матеріалів 1 (однієї) заявки на державну реєстрацію торговельної марки «____________________» комбіноване позначення зазначеної в Додатку № 1 до Договору в Державне підприємство ”Український інститут промислової власності” (ДП ”Укрпатент”);
   1.2.4. Супроводження 1 (однієї) заявки в процесі її проходження всіх етапів експертизи в ДП ”Укрпатент”.
   1.2.5. Повідомити Сторону 2 про висновок ДП ”Укрпатент”, а саме про:
   1) реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   2) відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   3) реєстрацію торговельної марки, щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та про відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.
   1.2.6. У разі позитивного рішення експертизи ”Про реєстрацію торговельної марки” передати Стороні 2 Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки.
   
   2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
   Сторона 1 зобов'язується:
   2.1. Надати Стороні 2 послуги щодо реєстрації торговельної марки протягом _____________ з моменту виконання п.2.4 та оплати послуг;
   2.2. Не перешкоджати Стороні 2 контролювати виконання даного договору;
   2.3. Зберігати комерційну таємницю Сторони 2 та всю конфіденційну інформацію, що стала відома у зв'язку з виконанням даного договору.
   Сторона 2 зобов'язується:
   2.4. Забезпечити Сторону 1 всією необхідною інформацією та документацією для реєстрації торговельної марки:
   2.4.1. Відомості про заявника
   2.4.2. Відомості про торговельну марку
   2.4.3. Доручення на представництво інтересів заявника в ДП «Укрпатент».
   2.5. Оплатити послуги, надані Стороною 1 згідно з розміром та у термін, визначені у п.4 даного договору.
   
   3. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
   3.1. Сторона 1 зобов'язується надати послуги, зазначені у ст.1 даного договору, протягом 8,5 місяців з моменту оплати або до моменту отримання висновку ДП ”Укрпатент” про:
   1) реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   2) відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   3) реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та про відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.
   3.2. У разі позитивного рішення експертизи ”Про реєстрацію торговельної марки” передати стороні 2 Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки.
   3.3. Сторона 1 виконує власні функції та здійснює юридично значущі дії, виходячи з принципу доцільності за узгодженням зі Стороною 2.
   
   4. ОПЛАТА ПОСЛУГ
   
   4.1. Сума договору становить ____________________. (_______________________________) та складається з:
   4.1.1. суми вартості проведення попереднього пошуку на тотожність і схожість з вже зареєстрованими торговельними марками, що складає _________________( _____________________________)
   4.1.2. суми вартості послуг та суми вартості мита та зборів, необхідних для реєстрації торговельної марки, що складає: ____________________ (___________________________________)
   4.2. Оплата послуг Стороні 1 проводиться за рахунком-фактурою Стороною 2 авансовим платежем.
   4.3. Оплата мита та зборів згідно Декрету КМУ «Про державне мито» і постанови КМУ від 22.05.2001 № 543 здійснюється Стороною 1 на розрахунковий рахунок ДП „Укрпатент”.
   4.4. Банківські витрати несе Сторона, яка здійснює платіж.
   
   5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ
   5.1. Після закінчення робіт за ст.1 даного договору Сторона 1 надає Стороні 2 повідомлення про висновок ДП ”Укрпатент” про наступне:
   1) про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   2) про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   3) про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та про відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг;
   4) у разі позитивного рішення експертизи ”Про реєстрацію торговельної марки” передає стороні 2 Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки та підписує зі Стороною 2 Акт приймання-передачі робіт за даними договором.
   5.2. Сторона 1 зобов’язується в зазначений ст. 3.1. термін після надходження на її поточний рахунок коштів виконати для Сторони 2 передбачені ст.1 роботи на суму отриманих від Сторони 2 коштів.
   5.3. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується неминучість одержання негативного результату або недоцiльнiсть подальшого проведення роботи, Сторона 1 зобов’язана призупинити її, сповістивши про це Сторону 2. У цьому разі оплата роботи проводиться за фактично виконаний обсяг робіт.
   
   6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   
   6.1. У випадку, коли предмет договору не може бути виконано через порушення Стороною 2 п.п. 2.4 та 2.5 даного Договору, Сторона 1 не нестиме відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за даним договором
   6.2. У випадку невиконання Стороною 1 роботи з подання заявки на торговельну марку «_____________________________» комбіноване позначення у ДП «Укрпатент» протягом 5 робочих днів з моменту отримання коштів Заявник може застосовувати штрафні санкції не нижче облікової ставки Національного банку України.
   6.3. У випадку порушення, невиконання або неналежного виконання Стороною 1 умов даного договору, Сторона 2 має право відмовитися в односторонньому порядку від послуг Сторони 1, або вимагати відповідного зменшення розміру винагороди Сторони 1.
   6.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором Сторони несуть майнову вiдповiдальнiсть згідно чинного законодавства.
   
   7. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
   7.1. У випадку виникнення спорів між Сторонами з питань, що передбачені даним договором, сторони вживають всіх заходів щодо вирішення їх шляхом переговорів між собою.
   7.2. У випадку неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони повинні бути вирішені в судовому порядку.
   
   8. ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
   8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку чи невиконання зобов'язань за даним договором, обумовлених обставинами, що виникли проти волі та бажання сторін та які не можна попередити чи уникнути, включаючи проголошену чи фактичну війну, блокаду, ембарго, землетруси, наводнення, смерчі та інші стихійні лиха, підтверджені Торгівельно-промисловою палатою України.
   8.2. Сторона, для якої настала форс-мажорна умова, зобов'язана повідомити іншу сторону протягом 5 календарних днів з моменту настання такої. Якщо сторона за цей строк не сповістить про настання форс-мажорної умови, така умова вважається такою, що не настала.
   
   9. ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

   9.1. Даний договір може бути припинений достроково за взаємною згодою Сторін.
   9.2. Всі зміни та доповнення до даного договору повинні бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на це особами і ухвалені компетентними органами, якщо таке ухвалення необхідне.
   
   10. ІНШІ УМОВИ
   10.1. Даний договір укладено в м. _______ «1» травня 20___ р. строком на _____ місяців на 4 сторінках у 2-х примірниках українською мовою, кожен з примірників має однакову юридичну силу.
   10.2. Дія договору закінчується передачею отриманого від ДП „Укрпатент” висновку про:
   1) реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   2) відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
   3) реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та про відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.
    4) у разі позитивного рішення експертизи ”Про реєстрацію торговельної марки ” передати стороні 2 Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки.
   10.3. Даний договір можливо пролонгувати шляхом укладання додаткових угод.
   10.4. Сторона 1 під час poзгляду мaтepiaлiв заявки в ДП „Укрпaтeнт” на вимогу Сторони 2 за додаткову оплату підготовлятиме дoдaткoвi дoкумeнти, мотивовані відповіді на повідомлення Укрпатенту і надаватиме консультації.
   10.5. Права і обов’язки кожної зі сторін за даним договором не можуть бути переуступлені іншому громадянину або юридичній особі без письмового на те дозволу другої сторони, за виключенням випадків, що передбачені даним договором.
   10.6. У випадку зміни реквізитів сторін, вони зобов'язані повідомити про це другу сторону у будь-якій формі протягом 5 робочих днів.
   10.7. В усьому іншому, що не передбачено даним договором, будуть застосовуватися норми цивільного, цивільно-процесуального права та чинного законодавства України.
   10.8. Додатки до цього договору складають його невід'ємну частину.
   
   Юридичні, поштові та банківські реквізити Сторін
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 6082 | 19/05/2010 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
11.01.2021 13:57

У Вінниці від вибуху на території садочка постраждали діти

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.
11.01.2021 13:19

МОЗ оновило список "червоної зони": у ньому 78 країн

Міністерство охорони здоров'я віднесло 78 країн до так званої "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.
11.01.2021 13:16

НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
11.01.2021 13:04

Суд скасував люстрацію голови міліцейського слідства часів Майдану: він знову збирався в МВС

Окружний адмінсуд Києва вирішив прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина, який у часи Майдану керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
11.01.2021 11:40

Місія МВФ відновила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
11.01.2021 11:22

Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.
11.01.2021 10:20

На Львівщині стався землетрус

10 січня у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,9 за шкалою гхтера.
11.01.2021 09:55

Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків

За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на COVID-19 і госпіталізовано 15 110 людей, при цьому з лікарень виписали 15 882 людини.
Усі новини