uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ДОГОВІР ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
ДОГОВІР ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з технічного обслуговування та/або ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових частин, у тому числі з використанням матеріалів (запасних частин) як Замовника, так і спеціально замовлених Виконавцем.   
   
   м. _____________________________ "____" _________________________ 200 __р.
   
   _________________________________________________, у подальшому - Виконавець, в особі ___________________________________________________, який діє на підставі _________________, і _____________________________________________, у подальшому - Замовник, уклали цей Договір про наступне.
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   
   1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги з технічного обслуговування та/або ремонту автомобільного транспортного засобу чи його складових частин, у тому числі з використанням матеріалів (запасних частин) як Замовника, так і спеціально замовлених Виконавцем.
   Замовник бере на себе зобов'язання прийняти й оплатити ці послуги, а також вартість використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця в розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору.
   1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування та/або ремонту, а також перелік матеріалів, що використовуються, вказуються в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору.
   
   2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
   
   2.1. Вартість послуг погоджується сторонами щодо кожного виду робіт і вказується в наряді-замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору
   2.2. Крім вартості послуг, зазначених у п. 2.1 цього Договору, Замовник оплачує Виконавцю вартість матеріалів (запасних частин) Виконавця, яка вказується в наряді-замовленні.
   2.3. У разі відсутності матеріалів (запасних частин) або неможливості під час оформлення наряду-замовлення визначити їх кількість, необхідну для надання послуг, обсяг використання матеріалів (запасних частин) погоджується із Замовником заздалегідь, а їх вартість оплачується ним за цінами, які діяли на день їх надходження.
   2.4. Оплата послуг і матеріалів (запасних частин) здійснюється Замовником шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок або до каси Виконавця ____________________________.
   
   3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН
   
   3.1. Замовник:
   3.1.1. Зобов'язаний своєчасно оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі та у строки, передбачені розд. 2 цього Договору.
   3.1.2. Зобов'язаний приймати транспортний засіб та його складові частини після надання послуг.
   3.1.3. Зобов'язаний у разі розірвання цього Договору за власною ініціативою сплатити Виконавцю вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг.
   3.1.4. Має право візуально контролювати виконання робіт за даним Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством.
   3.1.5. Має право надавати Виконавцю власні матеріали (запасні частини) для виконання замовлених послуг.
   3.1.6. Має право вимагати відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем цього Договору, а також на безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного строку.
   3.1.7. Має право вимагати повернення невикористаних і замінених під час ремонту та технічного обслуговування матеріалів (запасних частин), наданих ним Виконавцю.
   3.1.8. Має право вимагати від Виконавця документального підтвердження виду та обсягу виконаних за цим Договором послуг.
   3.2. Виконавець:
   3.2.1. Зобов'язаний надавати Замовнику можливість візуально контролювати виконання робіт за цим Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством.
   3.2.2. Зобов'язаний забезпечувати збереження транспортного засобу, а також збереження та використання за призначенням прийнятих від Замовника матеріалів (запасних частин).
   3.2.3. Зобов'язаний повертати Замовнику передані ним матеріали (запасні частини) у разі їх невикористання
   3.2.4. Зобов'язаний безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаних за цим Договором послуг.
   3.2.5. Зобов'язаний гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування та ремонту.
   3.2.6. Зобов'язаний виконувати гарантійні зобов'язання, надані ним Замовнику.
   3.2.7. Має право відмовитися від надання послуг якщо Замовник надає неякісні матеріали (запасні частини).
   3.2.8. Має право припинити надання послуг у разі, коли Замовник своєчасно не виконав умови цього Договору.
   3.2.9. Має право відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі недотримання ним правил експлуатації транспортного засобу (його складових).
   3.2.10. Має право вимагати від Замовника оплатити вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг, у разі розірвання цього Договору за ініціативою Замовника.
   
   4. ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
   
   4.1. Прийняття транспортного засобу (його складових) на технічне обслуговування та/або ремонт здійснюється у присутності Замовника або його уповноваженого представника, про що складається Акт прийняття-передання транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.
   4.2. Акт прийняття-передання транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування або ремонту підписується Замовником та особою, відповідальною за прийняття на ремонт, скріпляється печаткою Виконавця.
   4.3. Після прийняття транспортного засобу і його складових на технічне обслуговування та/або ремонт Замовнику видається один екземпляр акта прийняття-передання.
   4.4. Прийняття транспортного засобу (його складових) Замовником здійснюється у присутності представника Виконавця, про що складається Акт прийняття-передання транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.
   4.5. Акт прийняття-передання транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту складається у двох екземплярах
   
   5. ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)
   
   5.1. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (їх складових) виконується Виконавцем відповідно до вимог експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та нормативних документів.
   5.2. Виконавець надає послуги, передбачені розд. 1, протягом.
   днів з моменту підписання Акта прийняття-передання транспортного засобу, його складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.
   5.3. Виконавець негайно попереджає Замовника і, до прийняття узгодженого з ним рішення, припиняє виконання робіт у випадку:
   - виявлення дефектів транспортного засобу або непридатності для застосування наданих Замовником матеріалів (запасних частин);
   - виникнення не передбачених і не залежних від Замовника наслідків виконання вимог Замовника по роботах.
   5.4. Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявлених у процесі надання послуг обставин, які негативно впливають на безпеку транспортного засобу, Виконавець може відмовитися від виконання цього Договору і вимагати відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового виконання цього Договору, у тому числі компенсації вартості матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг.
   5.5. Відповідність наданих послуг у процесі прийняття транспортного засобу (його складових) Замовником після технічного обслуговування та/або ремонту здійснюється без їх розбирання.
   5.6. Послуги, передбачені розд. 1 цього Договору, вважаються наданими з моменту підписання Акта приймання-передачі транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.
   5.7. Після виконання технічного обслуговування та/або ремонту й отримання передбачених розділом і нарядом-замовленням платежів Виконавець надає Замовнику Акт прийняття-передання транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.
   5.8. Протягом ____ робочих днів з дня отримання Акта Замовник зобов'язаний підписати його або в той же строк надати Виконавцю мотивовану відмову у прийнятті.
   5.9. Пропуск Замовником строку, передбаченого п. 5.7 цього Договору, тягне за собою ті ж правові наслідки, що й підписання Замовником Акта.
   
   6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   
   6.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 3.1 цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки для Замовника і невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за даним договором або їх часткове виконання.
   6.2. За порушення строків розрахунків, передбачених розд. 2 цього Договору, Замовник сплачує за кожен день прострочення пеню В розмірі 0,2 % (дві десятих відсотка) від суми заборгованості. Оплата пені не звільняє Замовника від зобов'язань оплати простроченого платежу.
   6.3. У разі відмови Замовника від цього Договору він відшкодовує Виконавцю збитки у розмірі вартості спеціально замовлених Виконавцем матеріалів (запасних частин), які не були використані Виконавцем у роботі Внаслідок такої відмови
   
   7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
   
   7.1. Спори, які можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
   7.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом складання та підписання сторонами відповідних письмових угод, які є його невід'ємною частиною.
   
   8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
   
   8.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
   
   9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
   

Автор: uasol | Відгуки: 1 | Перегляди: 10933 | 20/04/2010 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій
    GfoTE19:52 21-05-2021    
<a href="https://5bz.ru/">база финансовой отчетности предприятий россии</a>
    VeuBZ21:23 16-05-2021    
cheap cialis <a href="https://topcialistabs.com/">click here</a> when will generic cialis be available
    ZelXW21:24 15-05-2021    
how long does cialis work <a href="https://cialisortadalafil.com/">cheap cialis canada</a> where can i buy cialis
    JgpXT08:41 15-05-2021    
viagra spider <a href="https://sildenafilviagratop.com">viagra history</a> sildenafil 50mg
    LgrNR06:22 14-05-2021    
    VaqXA23:57 13-05-2021    
liquid viagra <a href="https://edviagramaster.net/">sildenafil price walmart</a> sildenafil citrate 20mg
    VvzUG01:29 13-05-2021    
ceo resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">resumes that get jobs</a> consulting resume
    YxqQM22:02 11-05-2021    
2 page resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">cover letter for job application</a> resume with no experience
    Kathryndem19:13 11-05-2021    
cialis 20 mg price costco <a href="http://tadalafilled.com/">how long does cialis stay in your system</a> cialis trial
    MartinaKal16:34 07-05-2021    
sildenafil 20 <a href="https://mysildenafilkr.com/">generic viagra india</a> generic sildenafil citrate
    FrancesWor02:55 07-05-2021    
sildenafil para que sirve <a href="https://mrviagrashop.com">sildenafil for pulmonary hypertension</a> ingrediants in viagra
    Rebeccaontot09:11 06-05-2021    
gold essay writing service <a href="http://writemyessayslfd.com/">writing essay help</a> descriptive writing essay
    Stellalek12:21 04-05-2021    
topics to write about for college essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">write essays for money</a> how to write the name of a song in an essay
    Tiffanywetry06:40 02-05-2021    
cialis side effect <a href="https://toptadalafiltabs.com/">viagra cialis levitra</a> cialis instructions
    JaniceHow15:29 30-04-2021    
cost of generic cialis <a href="https://mycialistabs.com/">can i take two 5mg cialis at once</a> cialis generic release date
    VzkYM18:31 26-04-2021    
Medicament information leaflet. Brand names. <a href="https://pregabalin24x7.top">pharmacy online top without prescription pill</a> in the USA All news about medicine. Get here.

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини