uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договір субагентський
Договір субагентський
Турагент доручає, а Субагент приймає на себе права і обов’язки по реалізації від свого імені та за винагороду туристичних путівок та/або туристичних послуг, що надаються для реалізції Турагентом, надалі Турпродукту, з самостійним набором і комплектацією туристичних груп та/або індивідуальних туристів.   
   
   
   
    м. XXXXXXXXX «21» травня 2007р.
   
   Закрите акціонерне товариство «XXXXXXXXXXX” (ліцензія АВ №XXXXXXX від 11.10.2000р.) в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, надалі «Турагент», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «XXXXXXXXX» (ліцензія АБ №XXXXXXX від 17.06.2000р.), в особі директора _____________ , що діє на підставі Статуту, надалі «Субагент», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
   
   1. Предмет Договору.
   1.1. Турагент доручає, а Субагент приймає на себе права і обов’язки по реалізації від свого імені та за винагороду туристичних путівок та/або туристичних послуг, що надаються для реалізції Турагентом, надалі Турпродукту, з самостійним набором і комплектацією туристичних груп та/або індивідуальних туристів.
   
   2. Права і обов’язки Сторін.
   2.1. У відповідності з предметом Договору Турагент:
   2.1.1. Забезпечує Субагента необхідними технологічними, методичними, рекламними і іншими матеріалами з метою просування і реалізації Турпродукту.
   2.1.2. Своєчасно сповіщає Субагента про всі зміни в цінах, термінах надання та умовах Турпакету.
   2.1.3. На підставі забезпеченого бронювання послуг Турагент посилає Субагенту підтвердження можливості виконання Замовлення.
   2.1.4. Турагент може змінювати вартість Турпродукту та умови надання Турпродукту (програми турів, умови проживання та харчування, екскурсійне обслуговування та ін.), обов’язково повідомивши про це в письмовій формі Субагента не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку відпочинку. При умові, якщо Турпродукт на цей момент було оплачено, вартість не міняється.
   2.2. У відповідності з предметом Договору Субагент:
   2.2.1. Здійснює діяльність по просуванню і продажу своїм Туристам Турпродукту.
   2.2.2. Проводить реалізацію Турпродукту тільки після підтвердження Турагентом поданого замовлення.
   2.2.3. В письмовій формі сповіщає Турагента про зміни в Замовленні чи його Ануляцію.
   2.2.4. Надає Турагенту в установлені строки всі документи, необхідні для оформлення Туру.
   2.2.5. Інформує Туристів про умови перебування за кордоном, інструктує за діючими митними правилами і правилами перетину кордону (у випадку реалізації Турпродукту, що містить комплекс послуг, які здійснюються за межами України), забезпечує Туристів страхуванням.
   
   3. Порядок взаєморозрахунків.
   3.1. Субагент проводить повну оплату вартості представленого Турагентом для розповсюдження Турпродукту, згідно виставленого рахунку. Оплата повинна бути підтверджена копією платіжного доручення з відміткою банку і передана Турагенту.
   3.2. Вартість Турпродукту визначається згідно доповнень до цього договору.
   3.3. За реалізацію Турпродукту Субагент одержує агентську винагороду. Винагородою Субагента є різниця між вартістю придбання Турпродукту в Агента та вартістю продажу Турпродукту Субагентом туристу.
   3.4. Несвоєчасна, неповна чи невірна оплата Субагентом згідно виставлених рахунків знімає з Турагента всю відповідальність, пов’язану з виконанням обов’язків по Договору. В цьому випадку Турагент залишає за собою право анулювати Замовлення Субагента з застосуванням штрафних санкцій.
   3.5. Всі суми, що отримує Субагент за реалізацію Турпродукту згідно цього договору (крім агентської винагороди), не є власністю Субагента та довірені йому від імені Турагента на збереження до проведення необхідного розрахунку за Турпродукт.
   3.6. Турагент є платником податку на прибуток на загальних підставах – 25%.
   3.7. Субагент ________________________________________________________________________________________________________________.
   
   4. Відповідальність Сторін.
   4.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх обов’язків по Договору однією з Сторін, Сторона, що порушила свої обов’язки, виплачує іншій Стороні неустойку, яка визначається у відповідності з п.4.2.2. та п.4.3.1.
   4.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням обов’язків по Договору розуміється:
   4.2.1. Для Субагента:
   4.2.1.1. надання: неповного пакету документів, необхідних для оформлення Туру; невірно оформлених документів; документів, які містять невірну інформацію;
   4.2.1.2. несвоєчасна, неповна чи невірна оплата рахунків Турагента;
   4.2.1.3. несвоєчасна ануляція чи несвоєчасне внесення змін в Замовлення;
   4.2.1.4. незабезпечення явки своїх Туристів в пункт початку подорожі;
   4.2.1.5. несвоєчасна передача Туристам всіх одержаних від Турагента документів, необхідних для здійснення подорожі.
   4.2.1.6. у випадку ануляції Субагентом раніше поданого і підтвердженого Замовлення штрафні санкції складають:
    до 15 діб до початку Туру – 10% від вартості Туру   від 11 до 7 діб до початку Туру – 55% від вартості Туру
    від 15 до 11 діб до початку Туру – 25% від вартості Туру   менше 7 діб до початку Туру – 100% від вартості Туру
   4.2.2. Для Турагента:
   4.2.2.1. у випадку невиконання по вині Турагента Договірних обов’язків по обслуговуванню Туристів він несе відповідальність перед Субагентом в формі грошової компенсації. Турагент компенсує Субагенту фактичні витрати по компенсації Туристам різниці в класі обслуговування і не надані послуги, передбачені Туром, внаслідок невиконання Турагентом своїх зобов’язань згідно цього договору.
   4.3. У випадку порушення Туристами, які використовують туристичні послуги Субагента, діючих правил проїзду, реєстрації чи перевезення багажу, нанесення збитків майну транспортній компанії чи порушення правил проживання в готелі і недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених діючим законодавством місця виникнення конфлікту. При цьому Субагент сприяє стягненню штрафів.
   4.4. Турагент не несе відповідальність за відміну чи зміну часу відправлення і прибуття транспортних засобів і пов’язані з цим зміни об’єму і строків Туристичних послуг. В цих випадках відповідальність перед Субагентом і Туристами несуть транспортні компанії у відповідності з міжнародними правилами пасажирських перевезень.
   4.5. Турагент не несе відповідальність за збереження багажу, цінностей і документів Туристів Субагента на протязі всього періоду Туру (відпочинку).
   4.6. Турагент не несе відповідальність, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду з країни, внаслідок порушення правопорядку і т.д.
   4.7. Турагент не несе відповідальність по відшкодуванню грошових витрат Туриста за оплачені турпослуги, якщо Турист в період обслуговування на свій розсуд чи в зв’язку з своїми інтересами не скористався всіма чи частиною наданих Турагентом послуг, і не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за рамки обговорених в замовленні турпослуг.
   
   5. Рекламації.
   5.1. Всі рекламації, що пред’являються Субагентом Турагенту, повинні містити ім’я, дату, місце перебування Туриста, а також супроводжуватись складеним на місці актом, підписаним Туристом і представником Турагента (або представником приймаючої Сторони). Рекламації повинні бути отримані Турагентом не пізніше, ніж 14 днів з дня закінчення Туру.
   5.2. Турагент розглядає одержану від Субагента рекламацію на протязі 14 днів, починаючи з дати її отримання.
   5.3. Рекламації, подані Субагентом з порушенням п.5.1 цього Договору, Турагентом не розглядаються і Субагент несе по ним самостійну майнову відповідальність без права пред’явлення вимог до Турагента.
   
   6. Форс-мажорні обставини.
   6.1. Сторони звільняються від обов’язків, взятих на себе по цьому Договору і не несуть один перед одним відповідальність при виникненні форс-мажорних обставин, як, наприклад: повінь, землетрус, цунамі, епідемія і інші стихійні явища природи; пожежі, вибухи, вихід з ладу чи пошкодження транспортних засобів; страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, які безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору; оголошена чи неоголошена війна, революція, масовий безлад; законні і незаконні дії органів державної влади чи управління і їх структурних підрозділів.
   6.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання прийнятих на себе обов’язків, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час заступлення і припинення дії даних обставин.
   
   7. Порядок вирішення спорів.
   7.1. Всі спори чи розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору чи в зв’язку з ним, будуть по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У випадку якщо Сторони не прийдуть до згоди, справа підлягає вирішенню в арбітражному суді України.
   
   8. Інші умови.
   8.1. Цей Договір вступає в силу з дати підписання і діє до “_31_” _грудня_ 200_7_ року. Якщо в місячний термін сторони не подають одна одній письмових запитів до закінчення терміну дії договору, передбаченому в умові договору, договір автоматично продовжується на наступний термін.
   8.2. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей Договір. В тому випадку ініціатор розірвання Договору зобов’язаний повідомити іншу сторону письмово, але не пізніше, ніж за 30 днів до дати розірвання.
   8.3. В частині фінансових взаємовідносин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку Сторін.
   8.4. Любі зміни і доповнення цього Договору мають силу при умові, якщо здійснені в письмовій формі за підписами двох Сторін і оформлені Додатки до нього.
   
   9. Юридичні адреси і підписи Сторін.
   
   
    Турагент Субагент
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5299 | 20/04/2010 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій
    HrafdcePooma16:52 20-04-2018    
cialis ohne rezept review sex mit cialis cialis levitra cialis shops in singapore п»ї<a href="http://jvrimages.com/">cialis 20 mg</a> what if woman take cialis only for you cheaper cialis alternatives sale cialis cialis generico in italia cialis
    HrafdcePooma23:48 19-04-2018    
vendita cialis naturale cialis time release original cialis <a href=http://jvrimages.com/#side+effects+for+cialis>generic cialis</a> cialis kaufen auf rechnung very good site cialis no rx scary movie 4 cialis <a href=http://jvrimages.com/#discount+cial
    HrafdcePooma09:31 19-04-2018    
cialis y cocain best form natural cialis order cialis us <a href=http://jvrimages.com/#cialis+great+britain>cialis reviews</a> cialis et avc compra cialis sin receta cialis shops in singapore <a href=http://jvrimages.com/#generic+for+cialis>cialis tada
    HrafdcePooma20:42 18-04-2018    
pldoras cialis baratas uk order cialis or levitra pilule de cialis prix <a href=http://jvrimages.com/#cialis+great+britain>generic cialis tadalafil</a> cialis online di sconto vente de cialis plus au quebec cialis treatment <a href=http://jvrimages.com
    BrcePooma03:05 18-04-2018    
the best choice cialis woman canadian discount cialis <a href="http://kaivanrosendaal.com">cialis usa</a> cialis online deutschland safe site to buy cialis online
    BrcePooma09:15 17-04-2018    
how much does a cialis cost canada discount drugs cialis <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis-Online">cialis usa</a> buy brand cialis cheap buying cialis on internet
    BrcePooma17:04 16-04-2018    
cialis 20 mg cut in half rx cialis para comprar <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis">Buy Cheap Cialis in us</a> cialis sicuro in linea price cialis best
    HearcePooma04:58 12-04-2018    
cialis toronto store how to use cialis 50mg non prescription cialis anchor <a href="http://kaivanrosendaal.com">cialis usa</a> cialis generico en colombi <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Cialis-Cheap-Buy-Online">buy cialis</a> buy cialis in shang
    DDavidweets01:13 01-04-2018    
<a href=http://1234520mg.com>buy generic cialis</a>
    kamagra novi sad potencija05:57 30-03-2018    
kamagra 100 chewable tablet kaufen <a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra</a> kamagra gold 100mg sildenafil citrate <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra jelly india for sell</a> kamagra oral jelly wirkung frauen http://kamagradxt.
    kamagra 100mg tablets side effects00:52 29-03-2018    
the sleep store kamagra <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly india</a> kamagra oral jelly sildenafil vol 3 <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra shop erfahrungen</a> kamagra oral jelly review forum http://kamagradxt.com/
    CharlesOceaw16:56 14-09-2017    
<a href=http://atenolol.fail/>atenolol 100mg</a> <a href=http://azithromycin.systems/>azithromycin generic</a>
    MikeDon05:41 13-09-2017    
<a href=https://essayonline.us.com/>write essay</a> <a href=https://writemyessay.us.com/>write my essay</a>
    Michaelnip17:25 09-09-2017    
wh0cd4849689 <a href=http://zithromax.news/>zithromax</a> <a href=http://trazodone100mg.pro/>trazodone 100mg</a>
    CharlesOceaw21:47 08-09-2017    
wh0cd5290513 <a href=http://dapoxetine.reisen/>dapoxetine</a> <a href=http://fluoxetine20mg.pro/>fluoxetine online</a> <a href=http://buy-vermox.shop/>vermox buy</a>
    JohnDon03:07 07-09-2017    
<a href=https://essayonline.us.com/>buy essay online</a>
    Bennydix01:26 07-09-2017    
wh0cd2571980 <a href=http://buyamoxicillin.reisen/>amoxicillin 500mg</a>
    Bennydix14:11 06-09-2017    
wh0cd2278084 <a href=http://levaquin500mg.pro/>levaquin</a> <a href=http://buytenormin.reisen/>tenormin for anxiety</a>
    CharlesOceaw18:00 04-09-2017    
wh0cd661648 <a href=http://kamagra.live/>where to buy kamagra</a> <a href=http://buycelexa.shop/>celexa lexapro</a> <a href=http://buy-flagyl.shop/>buy flagyl</a>
    Billyranda11:45 04-09-2017    
wh0cd1910692 <a href=http://buycelexa.reisen/>cost of celexa</a>
    CharlesOceaw21:00 03-09-2017    
wh0cd1396392 <a href=http://buyrimonabant.reisen/>buy rimonabant</a> <a href=http://costofcialis.pro/>cost of cialis</a>
    AaronTex18:51 03-09-2017    
wh0cd1763774 <a href=http://medrol.work/>medrol</a> <a href=http://buyclindamycin.work/>clindamycin phosphate</a> <a href=http://buycytotec.store/>cytotec</a>
    KennethGeops11:56 02-09-2017    
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
    KennethGeops00:45 02-09-2017    
<a href=http://cialis247.us.com/>cialis</a>
    StewartriP20:58 01-09-2017    
<a href=http://buycialisonline.us.org/>buy cialis online</a>
    Michaelnip20:18 01-09-2017    
<a href=http://buycialisonline.us.org/>cialis online</a>
    AlfredVOw04:24 30-08-2017    
wh0cd223463 <a href=http://triamterene.mba/>triamterene</a>
    AaronTex05:01 25-08-2017    
wh0cd351227 <a href=http://toradol10mg.pro/>toradol 10mg</a> <a href=http://buy-abilify.shop/>buy abilify online</a>
    Bennydix18:48 22-08-2017    
wh0cd644246 <a href=http://sildenafilcitrate.us.org/>sildenafil citrate</a>
    CharlesOceaw13:00 22-08-2017    
wh0cd321717 <a href=http://suprax.world/>suprax 400 mg</a> <a href=http://capoten.world/>capoten</a> <a href=http://mevacor.reisen/>mevacor</a> <a href=http://feldene.world/>feldene</a> <a href=http://naprosyn.reisen/>naprosyn 375 mg tab</a>
    CharlesOceaw16:18 21-08-2017    
wh0cd423823 <a href=http://lasixnoprescription.us.com/>helpful resources</a>
    AaronTex16:01 09-08-2017    
wh0cd641295 <a href=http://metformin500mg.us.com/>Metformin Pills</a> <a href=http://buypropranolol.us.org/>buy propranolol</a>
    AlfredVOw21:51 03-08-2017    
wh0cd269191 <a href=http://mestinon.reisen/>pyridostigmine mestinon</a> <a href=http://pamelor.reisen/>pamelor</a> <a href=http://buyrisperdal.reisen/>risperdal</a> <a href=http://pristiq.reisen/>pristiq</a>
    Bennydix00:19 02-08-2017    
wh0cd444765 <a href=http://nexium40mg.us.com/>nexium</a> <a href=http://genericwellbutrin.us.com/>Wellbutrin SR</a>
    KennethGeops19:28 30-07-2017    
wh0cd32543 <a href=http://viramune.world/>viramune</a> <a href=http://lopid.reisen/>lopid</a> <a href=http://myambutol.reisen/>myambutol</a> <a href=http://speman.world/>buy speman</a>
    Tracyrourb02:35 27-07-2017    
wh0cd886498 <a href=http://toradolcost.us.com/>toradol cost</a> <a href=http://genericprozac.us.com/>prozac</a>
    CharlesOceaw23:02 23-07-2017    
wh0cd877953 <a href=http://buyatrovent.world/>atrovent inhalation solution</a> <a href=http://desyrel.reisen/>desyrel 50 mg</a> <a href=http://plaquenil.world/>plaquenil</a> <a href=http://quibront.reisen/>generic quibron-t</a> <a href=http://isoniazid.r
    AlfredVOw12:56 19-07-2017    
wh0cd331168 <a href=http://zebeta.world/>zebeta generic</a> <a href=http://emsam.reisen/>emsam cost</a> <a href=http://maxalt.reisen/>maxalt generic</a> <a href=http://allegra.reisen/>allegra 180</a>
    CharlesAdelt22:02 18-07-2017    
Поздравляю, какие нужные слова..., блестящая мысль ---- <a href=http://vip.newhousing.life/status/682-kvartiry-v-anglii-nedorogo-kupit.html>Квартиры в англии недорого купить</a>
    DannyToips21:50 18-07-2017    
Clearly, many thanks for the information. ----- <a href=http://european-yachts.com/en/rent-yachts-cuba>charter boat to cuba</a>
    DesmondApors21:33 18-07-2017    
Yes, I understand you. In it something is also thought excellent, agree with you. ------ <a href=http://virtual-local-numbers.com/countries/89-island.html>http://virtual-local-numbers.com/countries/89-island.html</a>
    Patrickwrard21:22 18-07-2017    
На мой взгляд, это интересный вопрос, буду принимать участие в обсуждении. Я знаю, что вместе мы сможем прийти к правильному ответу. ------ <a href=http://geofuture.ru/inzhenerno-geologicheskie-izyiskaniya/>Инженерно-геологические изыскания</a>
    AlfredVOw14:41 18-07-2017    
wh0cd755774 <a href=http://mentat.reisen/>mentat</a> <a href=http://hoodia.reisen/>hoodia</a> <a href=http://hyzaar.reisen/>hyzaar</a> <a href=http://vytorin.reisen/>vytorin</a>
    CharlesOceaw18:44 11-07-2017    
wh0cd959974 <a href=http://buy-strattera.reisen/>strattera online</a> <a href=http://stromectol.schule/>stromectol</a> <a href=http://buyphenergan.work/>phenergan promethazine</a> <a href=http://buy-synthroid.work/>synthroid</a> <a href=http://doxycyclin
    Bennydix02:04 10-07-2017    
wh0cd33428 <a href=http://doxycycline365.us.com/>doxycycline</a> <a href=http://nolvadex3.us/>nolvadex</a>
    AlbertTus11:45 06-07-2017    
Оборудование у всяком жилище обозначается центральным компонентом вкусовым плюс качеством чувством обладателей, потому всякий хочет указать что-набудь характерное у каждой помещении, утверждение столовой, ванной комнаты, сада к тому же иных склада всеоб
    Michaelnic13:56 05-07-2017    
Утверждение крупной документов, то что прямо надобна к период трудоустройства, зачисления,получения автоводительских прав к тому же всяких ситуациях, какую необходимо сделать кратко и квалитативно возможно купить через указанному ресурсу <a href=http://b
    AndrewRhymn11:53 05-07-2017    
Кондиционерные аппараты и охлаждающие установки за умеренными ценами в Одессе Вы могут просмотреть также заказать по серверном- магазине климатологической оборудования Мастер Климат <a href=http://master-climat.com/pages/montazh>Монтаж кондиционеров в О
    Ronaldjonia11:34 05-07-2017    
На текущий время заказ всякой аппаратуры обязана пролегать мгновенно также качественно, собственно иначе действовать на практичных положении, по уместной цене также высококачественным хорошем уходе. Указанная магазин климатизерной оборудования предоставл
    MauricePub04:09 04-07-2017    
Отличный ответ, поздравляю ---- <a href=http://cotages.apartamentospain.life/cat9/81-kupit-kvartiru-v-italii-nedorogo-u-moria-tsena.html>Купить квартиру в италии недорого у моря цена</a>
    AlfredVOw11:12 19-06-2017    
wh0cd603538 <a href=http://buyatenolol.us.org/>tenormin</a> <a href=http://prednisone10mg.us.com/>generic prednisone</a>
    AlfredVOw03:10 18-06-2017    
wh0cd418936 <a href=http://buytadacip15.top/>tadacip</a> <a href=http://sildenafil-247.top/>extra resources</a> <a href=http://buyamitriptyline25.gdn/>buy amitriptyline</a> <a href=http://buyprovera365.gdn/>provera</a>
    KennethGeops19:14 17-06-2017    
wh0cd712254 <a href=http://viagra24.us.org/>buy viagra over counter</a> <a href=http://propecia24.us.org/>finasteride medication</a> <a href=http://cialisgeneric247.us.org/>cialis generic</a>
    KennethGeops14:11 17-06-2017    
wh0cd494812 <a href=http://hydrochlorothiazide24.us.org/>Hydrochlorothiazide</a> <a href=http://viagrageneric24.us.org/>example</a>
    AlfredVOw11:22 17-06-2017    
wh0cd886651 <a href=http://ampicillin5.gdn/>ampicillin</a> <a href=http://buyprednisolone2013.top/>buy prendisalone on line uk</a> <a href=http://celebrex2015.top/>celebrex 200</a>
    CharlesOceaw02:53 15-06-2017    
wh0cd384983 <a href=http://tetracycline2016.us.com/>tetracycline no prescription</a>
    KennethGeops01:49 15-06-2017    
wh0cd853821 <a href=http://zoloft75.gdn/>zoloft</a> <a href=http://buytoradol20.top/>toradol pills</a> <a href=http://buytadacip15.top/>generic tadacip</a> <a href=http://buyvaltrex10.top/>buy valtrex</a> <a href=http://buybenicar250.top/>benicar</a>
    CharlesOceaw19:36 14-06-2017    
wh0cd961434 <a href=http://elimite.us.com/>elimite</a>
    EugeneCop16:47 14-06-2017    
wh0cd287572 <a href=http://advair50.gdn/>advair hfa inhaler</a> <a href=http://lipitor10.top/>lipitor</a> <a href=http://buylisinopril2013.top/>buy lisinopril</a>
    Bennydix10:51 14-06-2017    
wh0cd268288 <a href=http://buywellbutrin911.top/>buy wellbutrin</a> <a href=http://buylasix247.top/>lasix</a> <a href=http://tadalafil365.top/>tadalafil</a> <a href=http://sildenafil2010.top/>sildenafil citrate over the counter</a> <a href=http://buybacl
    CharlesOceaw06:39 14-06-2017    
wh0cd233211 <a href=http://baclofen247.us.org/>cheap baclofen</a> <a href=http://provera24h.us.org/>Provera 2.5 mg</a> <a href=http://buycialis247.us.org/>best place to buy cialis online</a>
    AlfredVOw20:45 13-06-2017    
wh0cd158445 <a href=http://buyviagra2010.top/>buy viagra</a> <a href=http://buysildalis247.top/>generic sildalis</a> <a href=http://buytamoxifen-7.gdn/>tamoxifen tablets</a> <a href=http://buylevitra17.top/>buy levitra</a> <a href=http://buylipitor2.gdn/
    KennethGeops15:22 13-06-2017    
wh0cd669219 <a href=http://levitraonline.us.com/>levitra</a> <a href=http://discountcialis.us.com/>buy cialis</a> <a href=http://amoxil.us.com/>amoxil 875</a> <a href=http://tretinoin2016.us.com/>tretinoin</a> <a href=http://olmesartan.us.com/>olmesartan
    CharlesOceaw02:07 13-06-2017    
wh0cd700929 <a href=http://bentyl10mg.us.com/>bentyl 10 mg</a> <a href=http://viagraprice24.us.org/>indian viagra</a>
    Michaelnip15:39 12-06-2017    
wh0cd625051 <a href=http://synthroid24.us.org/>synthroid</a> <a href=http://abilify24.us.org/>abilify sale</a>
    Bennydix04:54 12-06-2017    
wh0cd417809 <a href=http://buycialis250.top/>cialis</a> <a href=http://buyamitriptyline247.gdn/>amitriptyline</a> <a href=http://buysildenafil2011.top/>buy sildenafil</a> <a href=http://buybentyl25.gdn/>bentyl</a>
    Michaelnip00:59 12-06-2017    
wh0cd929698 <a href=http://doxycycline24.us.org/>doxycycline</a> <a href=http://buyviagra24.us.org/>buy viagra</a>
    Bennydix21:33 10-06-2017    
wh0cd341927 <a href=http://propecia365.us.com/>propecia</a> <a href=http://cialisprice2017.com/>cialis mail order</a> <a href=http://elocontopicalcream.us.com/>Elocon Over The Counter</a> <a href=http://nexium2016.us.com/>nexium</a>
    EugeneCop10:12 10-06-2017    
wh0cd288685 <a href=http://cialiscost247.us.org/>Cialis Cost</a>
    AlfredVOw06:32 10-06-2017    
wh0cd779052 <a href=http://avodart2016.us.com/>cheap avodart</a> <a href=http://lioresal.us.com/>Baclofen</a>
    Bennydix21:54 09-06-2017    
wh0cd374765 <a href=http://viagrasoft3.top/>viagra soft</a> <a href=http://flagyl911.gdn/>cheap flagyl online</a> <a href=http://buyvardenafil-247.gdn/>vardenafil</a> <a href=http://buyclindamycin-4.gdn/>clindamycin</a>
    Tracyrourb08:24 09-06-2017    
wh0cd91647 <a href=http://clindamycin24.us.org/>Clindamycin Gel</a>
    CharlesOceaw14:27 08-06-2017    
wh0cd593337 <a href=http://abilify365.top/>buy abilify</a> <a href=http://bupropion9.gdn/>bupropion</a> <a href=http://robaxin-2.gdn/>robaxin</a> <a href=http://buymotilium6.gdn/>where to buy motilium</a> <a href=http://buysildenafil500.gdn/>sildenafil c
    AaronTex11:34 08-06-2017    
wh0cd266047 <a href=http://stromectol365.us.com/>stromectol</a> <a href=http://aciclovir.us.com/>Aciclovir</a> <a href=http://buyabilify.us.com/>abilify price</a> <a href=http://sildenafilcitrate24.us.org/>Sildenafil Citrate</a>
    AaronTex07:43 07-06-2017    
wh0cd190167 <a href=http://lisinopril2010.top/>lisinopril</a> <a href=http://buycytotec-4.gdn/>buy cytotec</a> <a href=http://buycitalopram-2015.gdn/>clicking here</a> <a href=http://clindamycin2017.top/>clindamycin hcl</a>
    CharlesOceaw04:43 07-06-2017    
wh0cd484614 <a href=http://hydrochlorothiazide365.gdn/>hctz no prescription</a> <a href=http://buybupropion2013.gdn/>buy bupropion</a> <a href=http://tadalafil11.top/>tadalafil</a> <a href=http://sildenafil-2015.gdn/>sildenafil</a> <a href=http://buylevi
    Bennydix04:23 07-06-2017    
wh0cd386091 <a href=http://anafranilforocd.us.com/>anafranil</a> <a href=http://suprax.us.com/>purchase suprax</a> <a href=http://skelaxin.us.com/>buy skelaxin</a> <a href=http://busparonline.us.com/>buy buspar</a> <a href=http://precose.us.com/>precose<
    KennethGeops04:04 07-06-2017    
wh0cd126729 <a href=http://medrol247.us.org/>medrol 16 mg</a> <a href=http://hydrochlorothiazide247.us.org/>hydrochlorothiazide pills</a>
    Tracyrourb02:19 07-06-2017    
wh0cd842500 <a href=http://buytetracycline-8.top/>buy tetracycline</a> <a href=http://buyprovera2014.gdn/>provera</a> <a href=http://zithromax365.top/>zithromax z pak</a> <a href=http://atenolol1.top/>atenolol</a> <a href=http://vermox5.gdn/>vermox</a> <
    Bennydix13:58 06-06-2017    
wh0cd908185 <a href=http://costofviagra247.us.org/>buy viagra online</a>
    AaronTex18:18 05-06-2017    
wh0cd527655 <a href=http://sildenafil.us.com/>where to buy sildenafil citrate online</a> <a href=http://cheapviagra.us.org/>Cheap Viagra</a>
    CharlesOceaw08:44 05-06-2017    
wh0cd876469 <a href=http://cialiscost24.us.org/>read full article</a> <a href=http://furosemide24.us.org/>furosemide</a> <a href=http://paxil24.us.org/>Paxil Pharmacy</a>
    AlfredVOw21:58 04-06-2017    
wh0cd603538 <a href=http://paxil24.us.org/>paxil pharmacy</a> <a href=http://seroquel2017.us.com/>Seroquel Online</a> <a href=http://propranolol.us.com/>propranolol</a>
    KennethGeops21:57 04-06-2017    
wh0cd712254 <a href=http://buyinderal-4.gdn/>buy inderal</a> <a href=http://buystrattera2012.top/>buy strattera</a> <a href=http://buyzithromax-8.top/>where to buy zithromax online</a> <a href=http://ventolin-8.gdn/>ventolin</a>
    KennethGeops18:14 04-06-2017    
wh0cd494812 <a href=http://effexor.us.com/>Effexor</a> <a href=http://propecia1mg.us.com/>propecia pharmacy</a> <a href=http://nolvadex24.us.org/>nolvadex prescriptions</a> <a href=http://onlinelisinopril.us.com/>ONLINE LISINOPRIL</a>
    KennethGeops06:22 25-05-2017    
wh0cd126729 <a href=http://buyalbuterol-2.gdn/>albuterol</a> <a href=http://prozac2017.top/>prozac</a> <a href=http://amoxil2014.gdn/>amoxil</a> <a href=http://proscar2.top/>proscar online</a>
    Bennydix20:30 21-05-2017    
wh0cd386091 <a href=http://synthroidnorx.us.com/>SYNTHROID NO RX</a> <a href=http://onlineclindamycin.us.com/>CLINDAMYCIN PRICE</a>
    Bennydix03:07 20-05-2017    
wh0cd908185 <a href=http://baclofen365.top/>helpful resources</a> <a href=http://diclofenac247.top/>diclofenac gel 1</a> <a href=http://toradol8.top/>toradol otc</a> <a href=http://suhagra20.top/>suhagra without prescription</a> <a href=http://proscar5.t
    CharlesOceaw11:28 15-05-2017    
wh0cd484614 <a href=http://eurax.store/>eurax</a> <a href=http://nexium.sexy/>nexium dr</a> <a href=http://hydrochlorothiazide.fyi/>hydrochlorothiazide</a>
    CharlesOceaw14:29 13-05-2017    
wh0cd876469 <a href=http://clonidine2017.top/>clonidine</a> <a href=http://buycolchicine2.top/>buy colchicine</a> <a href=http://avodart250.top/>avodart</a> <a href=http://buycafergot8.top/>cafergot</a> <a href=http://buyyasmin365.top/>buy yasmin</a> <a
    Michaelnip12:53 13-05-2017    
wh0cd713394 <a href=http://prozac2014.top/>prozac</a> <a href=http://abilify75.us/>abilify</a> <a href=http://buyalbuterol2.us/>albuterol</a> <a href=http://buynolvadex911.us/>nolvadex</a> <a href=http://buyhydrochlorothiazide-2.top/>going here</a> <a hr
    Michaelnip04:57 13-05-2017    
wh0cd332857 <a href=http://erythromycin365.us.com/>erythromycin</a> <a href=http://ciprofloxacin500mg.us.com/>ciprofloxacin 500mg</a>
    Bennydix02:52 13-05-2017    
wh0cd517450 <a href=http://buyeloconcream.us.com/>elocon cream for sale</a>
    Michaelnip00:17 13-05-2017    
wh0cd115407 <a href=http://buycephalexin.casa/>cephalexin cost</a> <a href=http://sildenafilcitrate.desi/>sildenafil citrate</a> <a href=http://cialisonline.desi/>cialis on line</a> <a href=http://cytotec.exposed/>buy misoprostol 200 mcg</a>
    KennethGeops04:05 10-05-2017    
wh0cd657899 <a href=http://buyeurax100.top/>buy eurax</a> <a href=http://atenolol11.top/>tenormin</a> <a href=http://buytadalafil-247.gdn/>buy tadalafil online</a>
    Tracyrourb23:32 09-05-2017    
wh0cd853820 <a href=http://advaironline.us.com/>ADVAIR ONLINE</a> <a href=http://albuterolonline.us.com/>albuterol</a>
    AlfredVOw10:53 09-05-2017    
wh0cd853824 <a href=http://albuterolonline.us.com/>albuterol</a> <a href=http://tadacipnorx.us.com/>tadacip no rx</a>
    AlfredVOw03:56 07-05-2017    
wh0cd886651 <a href=http://amoxil247.us.com/>purchase amoxil</a> <a href=http://viagrawithoutprescription.us.com/>viagra without prescription</a>
    AlfredVOw07:58 02-05-2017    
wh0cd571820 <a href=http://triamterenenorx.us.com/>Triamterene NO RX</a>
    AlfredVOw00:42 30-04-2017    
wh0cd420053 <a href=http://methotrexate.exposed/>methotrexate 2.5mg tablets</a> <a href=http://tamoxifen.desi/>tamoxifen</a> <a href=http://tadalafil.coffee/>tadalafil</a> <a href=http://zoloft.world/>zoloft price</a> <a href=http://cymbalta.jetzt/>cymba
    AaronTex00:21 25-04-2017    
wh0cd148247 <a href=http://buymetformin.us.com/>metformin online</a>
    AaronTex23:12 24-04-2017    
wh0cd93887 <a href=http://furosemide.us.org/>FUROSEMIDE PHARMACY</a> <a href=http://buyanafranil.us.org/>clomipramine anafranil</a> <a href=http://discountcialis.us.com/>discount cialis</a>
    PhyllisAparm10:59 09-03-2017    
wh0cd531932 <a href=http://buypropecia2017.com/>minoxidil propecia</a>
    DorothyTrofs09:01 09-03-2017    
wh0cd366262 <a href=http://viagraonline2017.com/>viagra online</a>
    PhyllisAparm12:25 07-02-2017    
wh0cd703999 <a href=http://genericvaltrex.click/>generic valtrex</a> <a href=http://buy-diflucan-online.gdn/>diflucan medication</a> <a href=http://lasix.lol/>lasix</a> <a href=http://clonidine-0-1mg.gdn/>clonidine 0.1mg for sleep</a> <a href=http://cafe
    DorothyTrofs06:43 27-01-2017    
wh0cd366262 <a href=http://vpxl365.us.com/>ORDER VPXL</a> <a href=http://ventolin.us.org/>ventolin</a> <a href=http://alli.us.com/>helpful resources</a> <a href=http://cephalexin365.us.com/>keflex antibiotics</a> <a href=http://tretinoin2016.us.com/>tret
    PhyllisAparm20:25 26-01-2017    
wh0cd531932 <a href=http://buy-trazodone.site/>home page</a> <a href=http://bupropion.christmas/>bupropion generic</a> <a href=http://nolvadexpct.site/>nolvadex</a> <a href=http://cheapantabuse.gdn/>cheap antabuse</a> <a href=http://diclofenac-sod.us/>di

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини