uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ПРАВИЛА експлуатації вогнегасників
ПРАВИЛА експлуатації вогнегасників
Правила експлуатації вогнегасників (далі - Правила), які обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, що перебувають на території України, установлюють загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального призначення на об'єктах захисту вогнегасниками (далі - об'єкти).   1. Загальні положення
   
   1.1. Правила експлуатації вогнегасників (далі - Правила), які обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами, громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, що перебувають на території України, установлюють загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального призначення на об'єктах захисту вогнегасниками (далі - об'єкти).
   1.2. Ці Правила не поширюються на: об'єкти, у яких зберігаються, виробляються або є в обігу вибухові речовини і засоби підривання, сильнодійні отруйні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби;
   об'єкти військового призначення;
   захисні споруди цивільної оборони;
   підземні споруди підприємств гірничовидобувної промисловості;
   електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену;
   транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.
   1.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей експлуатації вогнегасників на об'єктах, які належать до сфери їх управління, можуть розробляти свої галузеві правила експлуатації вогнегасників, що затверджуються у встановленому порядку після їх узгодження з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Вимоги галузевих правил експлуатації вогнегасників мають бути не нижчі від установлених цими Правилами, а також не повинні суперечити викладеним у них положенням.
   1.4. Нормативні посилання
   У цих Правилах є посилання на такі нормативні акти:
   Закон України "Про пожежну безпеку";
   Закон України "Про охорону праці";
   ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;
   ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;
   ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;
   ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;
   ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
   ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;
   ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
   ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения;
   ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 № 104);
   НАПБ В.01.054-98/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 № 527);
   1.5. Терміни та визначення понять
   У цьому нормативно-правовому акті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
   1.5.1. Вогнегасник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування людиною.
   1.5.2. Вогнегасник загального призначення - вогнегасник, призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта.
   1.5.3. Вогнегасник спеціального призначення - вогнегасник, призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта із специфічними умовами експлуатації та (або) особливостями пожежної небезпеки виробництва і (або) за конструктивним виконанням відрізняється від вогнегасника загального призначення.
   1.5.4. Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) - рухоме або нерухоме майно юридичної або фізичної особи, до якого встановлено вимоги пожежної безпеки і яке потребує наявності вогнегасника (вогнегасників) як елемента системи його захисту від пожежної небезпеки.
   1.5.5. Експлуатація вогнегасника - стадія життєвого циклу вогнегасника, на якій реалізується і забезпечується його працездатність.
   До стадій експлуатації вогнегасника належать: початок його експлуатації, зберігання, транспортування, очікування застосування за призначенням, застосування за призначенням, технічне обслуговування, а також завершення експлуатації.
   1.5.6. Життєвий цикл вогнегасника - проміжок часу від виготовлення до завершення експлуатації вогнегасника.
   1.5.7. Початок експлуатації вогнегасника - календарна дата, яку проставлено відділом технічного контролю виробника в паспорті та маркуванні вогнегасника.
   1.5.8. Зберігання вогнегасника під час експлуатації - утримування вогнегасника в спорядженому стані у відведеному для його збереження місці протягом заданого строку.
   1.5.9. Транспортування вогнегасника під час експлуатації - переміщення вогнегасника в спорядженому стані із застосуванням, за потреби, транспортних і вантажопідйомних засобів.
   1.5.10. Очікування застосування за призначенням - наявність вогнегасника на об'єкті (захисту вогнегасником) у стані, придатному до застосування за призначенням, та у відведеному для його розміщення місці.
   1.5.11. Технічне обслуговування вогнегасника - комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.
   1.5.12. Технічне діагностування вогнегасника - стадія технічного обслуговування, метою якої є визначення технічного стану вогнегасника, пошук несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, технічного опосвідчення, перезарядження або завершення його експлуатації.
   1.5.13. Завершення експлуатації вогнегасника - календарна дата в документі, який засвідчує неможливість відновлення працездатності вогнегасника з показниками якості, передбаченими технічними вимогами до нього.
   1.5.14. Умови експлуатації вогнегасника - сукупність факторів, які діють на вогнегасник під час його експлуатації.
   1.5.15. Уведення вогнегасника в експлуатацію - подія, яка фіксує готовність вогнегасника до очікування застосування за призначенням на об'єкті захисту вогнегасником і яка документально оформлена в установленому порядку.
   1.5.16. Гарантійний термін експлуатації - проміжок часу, установлений виробником або пунктом технічного обслуговування вогнегасників і зазначений у паспорті та на маркуванні вогнегасника, протягом якого гарантується його працездатний стан за умови дотримання споживачем вимог інструкції з експлуатації.
   1.5.17. Працездатний стан вогнегасника - стан вогнегасника, за яким значення параметрів, які характеризують його здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативних та експлуатаційних документів.
   1.5.18. Огляд вогнегасника - первинна, а також періодична перевірка, яка проводиться візуально особою, відповідальною за пожежну безпеку об'єкта, з метою встановлення відповідності зовнішнього вигляду вогнегасника вимогам паспорта, правильності його розміщення, наявності непошкодженої пломби та пристрою блокування, відсутності механічних пошкоджень і слідів корозії, наявності робочого тиску (для закачного вогнегасника), а також прийняття рішення про необхідність його технічного обслуговування або можливість подальшого очікування застосування за призначенням відповідно до експлуатаційних документів.
   1.5.19. Ремонт вогнегасника - стадія технічного обслуговування, спрямована на заміну пошкоджених та (або) зношених деталей і складальних одиниць вогнегасника, які стали непридатними.
   1.5.20. Зняття вогнегасника з експлуатації - подія, яка фіксує неможливість або недоцільність подальшого очікування застосування вогнегасника за призначенням чи його технічного обслуговування та яка документально оформлена в установленому порядку.
   1.5.21. Регенерація вогнегасної речовини - технологічний процес відновлення фізико-хімічних властивостей вогнегасної речовини з метою її подальшого використання за призначенням.
   1.5.22. Утилізування вогнегасної речовини - технологічний процес перероблення вогнегасної речовини, яка не підлягає регенерації, з метою використання її в інших сферах господарської діяльності, не пов'язаних з процесами припинення горіння.
   1.5.23. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, - особа, яка призначена наказом адміністрації об'єкта і має повноваження для розміщення та здійснення огляду вогнегасників на об'єкті, організації їх технічного обслуговування, ведення експлуатаційних документів і навчання працівників об'єкта правилам застосування вогнегасників.
   1.5.24. Пункт технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) - суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування вогнегасників, засвідчує їх справність і має на це право згідно з чинним законодавством.
   1.5.25. Спеціальне навчання - підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку.
   
   2. Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників
   
   2.1. Під час експлуатації вогнегасників слід керуватися Законом України "Про пожежну безпеку", національними та міждержавними стандартами, ДНАОП 0.00-1.07-94 та іншими нормативно-правовими актами, виходячи з галузі їх застосування, що регламентують вимоги до експлуатації вогнегасників.
   2.2. Дотримання цих Правил сприяє забезпеченню працездатного стану вогнегасників протягом життєвого циклу, схема якого наведена в додатку 1.
   2.3. Забезпечення виконання вимог цих Правил покладається на керівників підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) і на уповноважених ними осіб.
   Забезпечення виконання вимог цих Правил у житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, у дачних будинках та на садових ділянках покладається на їх власників чи наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму.
   Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані забезпечувати вогнегасниками будівлі, що належать їм на правах особистої власності, виконувати умови їх експлуатації та вміти їх застосовувати при виникненні пожежі.
   2.4. Керівники підприємств або уповноважені ними особи (далі - власники), а також орендарі, якщо це обумовлено договором оренди, зобов'язані:
   забезпечувати дотримання вимог цих Правил, стандартів, норм, а також вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та державного нагляду за охороною праці;
   забезпечувати організацію експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників;
   утримувати вогнегасники у працездатному стані;
   не допускати застосування вогнегасників не за призначенням;
   своєчасно організовувати проведення оглядів вогнегасників;
   організовувати навчання працівників правилам застосування вогнегасників за призначенням.
   2.5. На кожному підприємстві наказом або розпорядженням адміністрації повинна бути призначена особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, обов'язки якої мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).
   Експлуатація вогнегасників на підприємствах без призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті, не допускається.
   2.6. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна пройти спеціальне навчання за навчальними програмами, погодженими Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, і після складання заліку отримати посвідчення встановленого зразка. Один раз на три роки навчальним закладом, який видав посвідчення, проводиться перевірка знань особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті.
   2.7. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, зобов'язана забезпечити:
   виконання вимог цих Правил;
   утримання вогнегасників у працездатному стані шляхом своєчасного проведення їх огляду та організації технічного обслуговування;
   контроль за систематичним веденням експлуатаційних документів;
   навчання працівників підприємства правилам застосування вогнегасників за призначенням.
   2.8. Для забезпечення працездатного стану та якісної експлуатації вогнегасників на підприємстві має бути організовано їх технічне обслуговування. Для виконання робіт з технічного обслуговування вогнегасників підприємство укладає договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників (далі - ПТОВ) відповідно до вимог чинного законодавства України. Для власних потреб допускається створення на підприємстві власного ПТОВ за умови його відповідності вимогам цих Правил.
   2.9. Виробники або уповноважені ними постачальники зобов'язані забезпечити проведення технічного обслуговування вогнегасників на всій території України за регіональним принципом (розподілом) шляхом створення власних ПТОВ або надання повноважень існуючим ПТОВ, перелік яких має бути наведений у паспорті на кожний вогнегасник. Уповноваження здійснюється шляхом укладання договору.
   2.10. Організація та проведення спеціальних навчань працівників ПТОВ на право здійснення технічного обслуговування вогнегасників проводиться за затвердженими в установленому порядку навчальними програмами, погодженими Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, з обов'язковим проведенням практичних занять.
   
   3. Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників
   
   3.1. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єкта здійснюється згідно з чинними типовими нормами належності вогнегасників та галузевими правилами пожежної безпеки.
   3.2. Вогнегасники, якими оснащується об'єкт, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 або ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ГОСТ 12.2.037-78, технічних умов, експлуатаційних документів виробників і бути сертифікованими в Україні в установленому порядку.
   3.3. Вогнегасники перед придбанням та розміщенням на об'єкті повинні обов'язково пройти первинний огляд особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті. Під час проведення первинного огляду встановлюють, що:
   вогнегасники мають сертифікат відповідності;
   на кожний вогнегасник у наявності є паспорт;
   пломби на вогнегасниках не порушені;
   вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;
   стрілки індикаторів тиску закачних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора) залежно від температури експлуатації;
   на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано виробника та ПТОВ, які мають право проводити його технічне обслуговування, дату виготовлення (продажу) та дату проведення технічного обслуговування.
   3.4. Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
   3.5. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна оформити журнал обліку вогнегасників на об'єкті (додаток 2), у якому реєструються:
   тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його розміщення на об'єкті;
   дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, яка їх проводила;
   результати періодичних оглядів вогнегасників;
   дати проведення технічного обслуговування (або діагностування) та прізвище особи (або номер посвідчення), яка їх проводила, а також дати проведення наступного технічного обслуговування;
   інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування до ПТОВ та про їх повернення на місце розташування після проведення технічного обслуговування.
   На технічне обслуговування з об'єкта дозволяється відправляти без заміни не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.
   3.6. На об'єкті вогнегасники повинні розміщуватися згідно з ГОСТ 12.4.009-83 з урахуванням вимог експлуатаційної документації на них.
   3.7. Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних і помітних місцях, а також поблизу місць, де найбільш імовірна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх працездатність.
   Вогнегасники в місцях розміщення (у середині будинків і приміщень, біля входів або виходів з них, у коридорах) не повинні створювати перешкоди під час евакуації людей.
   3.8. Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кранів, на пожежні щити чи стенди, підставки чи спеціальні тумби.
   3.9. Розміщення вогнегасників за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції, установлення їх у пожежних шафах або тумбах має бути виконано таким чином, щоб забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на їх корпусах.
   3.10. На транспортних засобах переносні вогнегасники розміщують у кабіні біля водія в легкодоступному для нього місці і встановлюють за допомогою кронштейнів. Конструкція кронштейна згідно з ГОСТ 12.2.037-78 повинна надійно утримувати вогнегасник, не закривати своїми елементами маркувальні написи на його корпусі, бути зручною для встановлення і оперативного зняття вогнегасника. Вогнегасники, які розміщують поза кабіною, потрібно захищати від впливу атмосферних опадів, сонячних променів і бруду. Згідно з НАПБ В.01.054-98/510 забороняється зберігання вогнегасника в багажнику легкового автомобіля, кузові вантажного автомобіля та інших місцях, доступ до яких обмежений.
   3.11. Вогнегасники, які розміщуються поза межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5 °С, на холодний період року необхідно переносити в придатне для їх зберігання приміщення. У таких випадках на пожежних щитах та стендах повинна розміщуватись інформація про місце розташування вогнегасників.
   3.12. Вогнегасники повинні розміщуватись з урахуванням зручності їх обслуговування, огляду, користування, а також досягнення найкращої видимості з різних точок захищуваного простору.
   Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними.
   3.13. Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об'єктах повинні встановлюватися вказівні знаки згідно з ГОСТ 12.4.026-76. Знаки розташовують на видних місцях на висоті 2,0 - 2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями.
   3.14. У приміщеннях, у яких немає постійного перебування працівників, вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщень або біля входу до них.
   3.15. У приміщеннях, у яких працівники перебувають постійно, вогнегасники потрібно розміщувати в середині приміщень, запобігаючи створенню перешкод для евакуації людей.
   3.16. Періодичний огляд вогнегасників
   3.16.1. Періодичний огляд вогнегасників здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, не рідше одного разу на місяць.
   3.16.2. Під час періодичного огляду перевіряються:
   1) відповідність типу і заводського номера кожного вогнегасника його зареєстрованому обліковому номеру та місцю розташування на об'єкті;
   2) наявність паспорта на кожний вогнегасник;
   3) дата проведення технічного обслуговування кожного вогнегасника, яка повинна відповідати вимогам інструкції з експлуатації;
   4) наявність та цілісність на кожному вогнегаснику пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), гнучкого рукава та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);
   5) відсутність видимих зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них;
   6) положення стрілки індикатора тиску кожного закачного вогнегасника (крім вуглекислотного), яка повинна бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації;
   7) непошкодженість маркування (етикетки) кожного вогнегасника.
   Невідповідність за підпунктом "1" усувається силами підприємства. У разі виявлення невідповідності за підпунктами "2 - 7" вогнегасники повинні бути направлені на ПТОВ для проведення технічного обслуговування.
   3.16.3. Особі, відповідальній за пожежну безпеку на об'єкті, забороняється самостійно (або доручати іншій особі) здійснювати будь-які операції технічного обслуговування вогнегасників, спрямовані на відновлення їх працездатного стану.
   3.16.4. Результати періодичних оглядів реєструються особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, у журналі обліку вогнегасників на об'єкті (додаток 2).
   3.17. Транспортування та зберігання вогнегасників
   3.17.1. Транспортування та зберігання вогнегасників під час експлуатації повинно проводитися відповідно до вимог ГОСТ 15150-69, паспортів та технічних умов на вогнегасники. Транспортування вогнегасників дозволяється всіма видами транспорту з обов'язковим дотриманням вимог та правил, установлених для кожного виду транспорту.
   3.17.2. У разі зберігання вогнегасників, строк якого перевищує гарантійний, їх необхідно направити на ПТОВ для проведення технічного обслуговування.
   3.17.3. Під час транспортування та зберігання вогнегасників повинні бути забезпечені умови, які запобігають їхньому механічному пошкодженню і впливу сонячних променів, нагрівальних приладів, вологи та хімічно агресивних речовин (середовищ).
   3.18. Технічне обслуговування вогнегасників
   3.18.1. ПТОВ повинен мати ліцензію на право здійснення робіт з технічного обслуговування вогнегасників, видану Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, а також документ, що підтверджує відповідність надання послуг з проведення технічного обслуговування вогнегасників установленим законодавством вимогам, виданий акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.
   Для здійснення технічного обслуговування вогнегасників у ПТОВ відповідно до ліцензійних умов має бути технічна документація на кожний тип вогнегасника, підготовлений персонал, виробничі площі та технологічне обладнання відповідно до технологічного процесу проведення технічного обслуговування вогнегасників та повірені засоби вимірювань.
   3.18.2. ПТОВ приймає на технічне обслуговування вогнегасники, які мають сертифікат відповідності, та здійснює їх технічне обслуговування відповідно до вимог чинних нормативних та експлуатаційних документів розробника чи виробника вогнегасників.
   3.18.3. У частині безпеки праці технічна та експлуатаційна документація повинна погоджуватися з територіальними органами Держнаглядохоронпраці України та іншими зацікавленими організаціями.
   3.18.4. Працівники ПТОВ повинні мати документи, які підтверджують їх професійну кваліфікацію стосовно виконуваних ними робіт, та такі, що підтверджують своєчасне підвищення кваліфікації і перевірку знань з питань охорони праці та проходження спеціального навчання з технічного обслуговування вогнегасників.
   3.18.5. ПТОВ, що надає послуги з технічного обслуговування, зобов'язаний надати споживачеві повну інформацію з питань технічного обслуговування вогнегасників.
   Указану інформацію слід розміщувати в спеціально обладнаному приміщенні, де проводяться приймання і видача замовлень. У цьому приміщенні мають бути нормативно-правові акти та інформаційний щит зразків документів, з якими замовнику необхідно ознайомитись до того, як звернутись за послугами, а саме:
   копії документів, що засвідчують право ПТОВ здійснювати технічне обслуговування вогнегасників;
   правила надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників;
   класифікацію послуг, що надаються, з інформацією про їх трудомісткість чи вартість;
   форму і зразок договору з додатками, які оформлюються ПТОВ за згодою замовника;
   інформацію про режим роботи та персонал, телефонні номери центральних органів виконавчої влади, телефонні номери громадських організацій (об'єднань) споживачів, порядок оформлення договору з надання послуг для фізичних і юридичних осіб, зразки оформлення документів, а також порядок обслуговування громадян, які користуються пільгами відповідно до чинного законодавства України.
   3.18.6. З метою попередження застосування неякісних матеріалів і комплектуючих виробів вогнегасників ПТОВ повинен організовувати їх вхідний контроль відповідно до вимог ГОСТ 24297-87.
   3.18.7. Матеріали та комплектуючі вироби, які використовуються в технологічних процесах з технічного обслуговування вогнегасників, повинні мати документи, що підтверджують їх якість, комплектність, відповідність вимогам креслень і технічних умов виробника, а також гарантують необхідний термін експлуатації.
   3.18.8. ПТОВ є відповідальним за якість проведення технічного обслуговування вогнегасників.
   3.18.9. Технічний нагляд за порядком і якістю проведення ПТОВ технічного обслуговування вогнегасників здійснює державний орган, який має на це повноваження згідно з законодавством.
   3.19. Загальні вимоги до приймання вогнегасників для надання послуг з їх технічного обслуговування
   3.19.1. Приймання вогнегасників для надання послуг з їх технічного обслуговування повинно відбуватися у присутності власника чи його уповноваженого представника і здійснюватися у такому порядку:
   перевірка супровідних документів і заявок споживача щодо надання йому послуг;
   оформлення акта приймання вогнегасників для проведення їх технічного обслуговування.
   3.19.2. Вогнегасники повинні відповідати вимогам нормативних документів виробника.
   3.19.3. Прийняття вогнегасників на технічне обслуговування необхідно оформлювати актом, який повинен складатися не менше ніж у двох примірниках і підписуватися представниками споживача послуг і ПТОВ.
   3.20. Загальні вимоги до проведення технічного обслуговування та ремонту вогнегасників
   3.20.1. Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, зобов'язана направляти вогнегасники на ПТОВ для їх технічного обслуговування у таких випадках:
   за негативними результатами первинного (3.3) або періодичного (3.16) огляду;
   після застосування за призначенням;
   по закінченні гарантійного терміну експлуатації.
   3.20.2. Не рідше одного разу на рік відповідно до експлуатаційних документів виробника повинно здійснюватися технічне діагностування вогнегасників на ПТОВ.
   Допускається технічне діагностування закачних вогнегасників, обладнаних запірно-пусковими пристроями із зворотним клапаном, здійснювати безпосередньо на підприємстві працівником ПТОВ, який має посвідчення установленого зразка.
   3.20.3. Першою стадією технічного обслуговування є технічне діагностування, під час якого визначаються:
   відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;
   технічний стан вогнегасників;
   обсяг робіт, який необхідно провести для забезпечення працездатного стану вогнегасників.
   3.20.4. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасник визнається придатним до подальшого очікування застосування за призначенням, то на його корпусі працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору).
   На етикетці ПТОВ мають бути зазначені:
   назва та юридична адреса ПТОВ;
   номер ліцензії;
   номер сертифіката відповідності;
   місця для маркування про проведене технічне діагностування та технічне обслуговування вогнегасника.
   За наявності на вогнегаснику етикетки ПТОВ на ній здійснюється маркування про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору) із зазначенням дати проведення технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив.
   У паспорті на вогнегасник працівник ПТОВ записує дату проведення технічного діагностування та номер свого посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників.
   3.20.5. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визнаються не придатними до подальшого очікування застосування за призначенням, то приймається рішення щодо їх ремонту, технічного опосвідчення, перезаряджання або завершення їх експлуатації.
   3.20.6. ПТОВ здійснює технічне обслуговування вогнегасників відповідно до вимог чинних нормативних та експлуатаційних документів на вогнегасники.
   3.20.7. На корпусах вогнегасників, які пройшли технічне обслуговування, працівником ПТОВ прикріплюється етикетка ПТОВ установленого зразка, на якій здійснюється маркування про проведене технічне обслуговування (контрольний знак зеленого кольору) із зазначенням дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника ПТОВ, який його проводив, а також дати проведення наступного технічного обслуговування (контрольний знак червоного кольору). Така сама інформація записується працівником ПТОВ і в паспорті на вогнегасник.
   3.20.8. Якщо за результатами технічного діагностування вогнегасники визнаються не придатними до подальшої експлуатації, то вони підлягають зняттю з експлуатації та утилізації у встановленому порядку.
   Вогнегасники, які підлягають зняттю з експлуатації та утилізації, дозволяється використовувати для навчання (гасіння модельних вогнищ пожежі, виготовлення макетів тощо), якщо невідповідність їх технічного стану вимогам нормативних та експлуатаційних документів не впливає на безпеку застосування.
   Вогнегасники, які не мають маркування, підлягають зняттю з експлуатації, і використання їх для навчання забороняється.
   3.21. Загальні вимоги до приймання вогнегасників після технічного обслуговування
   3.21.1. Вогнегасники після технічного обслуговування повинні відповідати вимогам експлуатаційних документів і вимогам цих Правил.
   3.21.2. Приймання вогнегасників споживачем повинно відбуватися у присутності повноважного представника ПТОВ і здійснюватися у такому порядку:
   перевірка документів, що оформлені ПТОВ;
   перевірка обсягу та якості проведених робіт з технічного обслуговування вогнегасників;
   оформлення акта приймання вогнегасників після їх технічного обслуговування.
   3.21.3. Вогнегасники надаються споживачеві після відповідного прийняття їх контролером якості ПТОВ (у наряді-замовленні має бути підпис, засвідчений печаткою).
   3.21.4. Прийняття вогнегасників після технічного обслуговування необхідно оформлювати актом, який повинен складатися не менше ніж у двох примірниках і підписуватися представниками споживача послуг та ПТОВ. Підписаний споживачем або його представником акт має засвідчувати, що послуги з технічного обслуговування вогнегасників надані згідно з умовами договору.
   3.22. Підготовка персоналу ПТОВ
   3.22.1. Персонал ПТОВ, який здійснює технічне обслуговування вогнегасників, повинен пройти спеціальні навчання, що включають у себе теоретичний та практичний курс, у навчальних закладах, які мають право на цей вид діяльності згідно із законодавством. Навчальні програми повинні бути погоджені Державним департаментом пожежної безпеки МНС України.
   3.22.2. Після закінчення навчання, як зазначено в пункті 3.22.1 цих Правил, персонал ПТОВ повинен пройти перевірку знань. Особам, які виявили задовільні знання, навчальні заклади видають посвідчення на право проведення технічного обслуговування вогнегасників установленого Державним департаментом пожежної безпеки МНС України зразка.
   3.22.3. Особи з числа персоналу ПТОВ, які допустили порушення вимог цих Правил та інших документів, що регламентують технічне обслуговування вогнегасників, до самостійної роботи не допускаються.
   3.23. Гарантійні зобов'язання ПТОВ
   3.23.1. ПТОВ повинен гарантувати відповідність вогнегасників, які підлягали технічному обслуговуванню, вимогам чинних нормативних документів і вимогам споживача, установленим у договорі.
   У гарантійних зобов'язаннях повинно бути вказано їх вид, початковий момент нарахування гарантійного строку і його тривалість.
   3.23.2. Споживач послуг має право вимагати від ПТОВ установлення гарантійних зобов'язань відповідно до вимог нормативних і експлуатаційних документів та інформації про послуги, які надаються.
   3.23.3. Гарантійний строк збільшується на час перебування вогнегасника чи його складальних одиниць на технічному обслуговуванні у постачальника послуги. Зазначений час обчислюється від доби, коли замовник послуги звернувся з рекламацією на надану послугу. 3.23.4. ПТОВ гарантує споживачеві виконання замовлених послуг у строк і в повному обсязі.
   3.23.5. ПТОВ забезпечує збереження вогнегасників, які він приймає на гарантійне збереження під час технічного обслуговування, відповідно до акта приймання.
   Збитки, пов'язані з утратою, псуванням і пошкодженням майна споживача послуг, відшкодовуються ПТОВ згідно із законодавством.
   4. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників
   4.1. Під час експлуатації вогнегасників необхідно дотримуватись заходів безпеки, викладених у:
   ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
   ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;
   ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;
   ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;
   інструкціях з експлуатації вогнегасників.
   4.2. Застосування вогнегасників повинно здійснюватися згідно з паспортами підприємств-виробників та вказівками про порядок дій під час застосування вогнегасників, нанесених на їх етикетках.
   4.3. Забороняється:
   експлуатувати вогнегасники з наявністю вм'ятин, здутостей або тріщин на корпусі, на запірно-пусковому пристрої, на накидній гайці, а також у разі порушення герметичності з'єднань вузлів вогнегасника та несправності індикатора тиску (для закачних вогнегасників);
   завдавати удари по вогнегаснику;
   розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт;
   кидати вогнегасник у полум'я під час застосування за призначенням та вдаряти ним об землю для приведення його до дії;
   спрямовувати насадку вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) під час його експлуатації у бік людей;
   використання вогнегасників для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.
   4.4. Гасіння осередків пожежі, які виникли поза межами приміщень, потрібно здійснювати з навітряного боку.
   4.5. Під час гасіння пожежі одночасно кількома вогнегасниками не дозволяється здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими назустріч один одному.
   4.6. Вуглекислотні вогнегасники повинні застосовуватись у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини, які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо).
   4.7. Під час застосування вуглекислотного або порошкового вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно витримувати безпечну відстань (не менше 1 м) від розпилювальної насадки вогнегасника до струмопровідних частин електрообладнання.
   4.8. Забороняється застосовувати водяні та водопінні вогнегасники для ліквідації пожеж обладнання, що перебуває під електричною напругою, а також для гасіння речовин, які вступають з водою в хімічну реакцію, що супроводжується інтенсивним виділенням тепла та розбризкуванням пального.
   4.9. Застосування порошкових вогнегасників для захисту обладнання, яке може вийти з ладу в разі попадання в нього вогнегасного порошку (електронне обладнання, електронно-обчислювальні машини), дозволяється лише за відсутності газових вогнегасників.
   4.10. Під час гасіння пожежі порошковими вогнегасниками необхідно брати до уваги утворення високої запиленості і як наслідок - зниження видимості в захищуваному приміщенні.
   4.11. Під час гасіння пожежі вуглекислотними вогнегасниками необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в повітрі захищуваного приміщення, особливо якщо воно невелике за об'ємом.
   4.11.1. У приміщеннях, де застосування вуглекислотних вогнегасників може створити небезпечну для життя людини концентрацію газів у повітрі, а також у разі застосування пересувних вуглекислотних вогнегасників необхідно використовувати ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання.
   4.11.2. Перед застосуванням пересувних вуглекислотних вогнегасників слід обмежити кількість обслуговувального персоналу, який перебуває у приміщенні.
   5. Експлуатація вогнегасників фізичними особами
   Експлуатація вогнегасників фізичними особами (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України) здійснюється відповідно до розділу 4, пунктів 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.6 - 3.12, 3.17, 3.19, 3.20.2 - 3.20.5, 3.20.7, 3.20.8, 3.21, 3.23 цих Правил та інструкцій з експлуатації, наведених у паспортах на вогнегасники та на їх маркуванні.Перший заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України.
   

Автор: uasol | Відгуки: 1 | Перегляди: 8106 | 08/04/2010 Бізнес і фінанси - Охорона праці

Ссылка на статью:


Коментарій
    kamagra 100mg oral jelly how to use17:14 30-03-2018    
kamagra oral jelly 5gm sildenafil <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg 7 tablets</a> the kamagra store coupon <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg reviews</a> kamagra chewable 100 mg reviews http://kamagradxt.com/ kama
    kamagra price21:33 28-03-2018    
kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly side effects</a> kamagra 100mg tablets uk <a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra</a> kamagra customer reviews http://kamagradxt.com/ kamag
    JamesPoins03:45 11-02-2018    
direct payday loan lenders <a href="https://directpaydayloanlenders.webcam">direct payday loan lenders</a> direct payday loan lenders <a href=https://directpaydayloanlenders.webcam>direct payday loan lenders</a> paper writing service <a href="https://
    Custom Essay Writers 12:20 05-02-2018    
essay writers <a href="https://essaywriter.us.com">essay online shopping</a> essay editor <a href=https://essaywriter.us.com>essay editor</a>
    Bad Credit 12:45 04-02-2018    
online loans instant approval <a href="https://loansinstantapproval.us.com">debt consolidation</a> loans instant approval <a href=https://loansinstantapproval.us.com>direct payday loan companies</a>
    JamesPoins04:58 04-02-2018    
the best online payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.loan">cash loan</a> the best online payday loans <a href=https://thebestonlinepaydayloans.loan>payday express</a> write assignment for me <a href="https://essaywriting.stream">ess
    Define Assignments 03:12 04-02-2018    
college essay writing <a href="https://essaywriting.us.com">help writing essays for scholarships</a> writing my essay <a href=https://essaywriting.us.com>why do i want to go to college essay</a>
    Essay Help 02:57 03-02-2018    
essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">college essay writing service</a> proofreading services https://essaywritingservices.us.org - online paper writer
    Loan Cash 02:08 31-01-2018    
speedy cash payday loans online <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">300 loan</a> personal loans reviews <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>loans no credit check</a>
    Getting A Loan 15:50 30-01-2018    
best payday loan lender <a href="https://personalloans.us.org">bad credit short term loans</a> personal loans with bad credit <a href=https://personalloans.us.org>personal loans with bad credit</a>
    Loans For Bad Credit 13:36 28-01-2018    
personal loans unsecured <a href="http://personalloansonline.us.org">borrow cash</a> online personal loans <a href=http://personalloansonline.us.org>personal loans online</a>
    Pay Day Loan 22:52 25-01-2018    
cash advance loans online <a href="https://cashloans.us.com">need cash now</a> money loan fast <a href=https://cashloans.us.com>cash loans</a>
    Online Lenders 14:25 24-01-2018    
loans no credit check <a href="http://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> loans no credit check <a href=http://loansnocreditcheck.us.com>direct online payday loans</a>
    Third Grade Homework 18:54 23-01-2018    
write an argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">argumentative essays</a> write essays online <a href=https://argumentessay.us.com>good argumentative essay</a>
    Payday Loan 09:44 23-01-2018    
personal loans <a href="http://personalloans.us.org">bad credit personal loans guaranteed approval</a> personal loans <a href=http://personalloans.us.org>free payday loan</a>
    Payday 16:33 22-01-2018    
payday loan same day <a href="https://cashloans.us.com">cash loans</a> cash loans <a href=https://cashloans.us.com>cash loans</a>
    Buy An Essay 15:39 22-01-2018    
persuasive article <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing services</a> essay writing service cheap <a href=https://paperwritingservice.us.com>paper writing service</a>
    JamesPoins13:00 22-01-2018    
college essay writer <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay prompts</a> college essay writer <a href=https://collegeessaywriter.bid>research paper writers</a> adult webcams <a href="https://adultcamsites.trade">cam sites</a> porn webc
    Speedycash 03:00 22-01-2018    
faxless payday loans <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> long term payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>no faxing payday loan</a>
    Payday Loans 11:56 20-01-2018    
personal loans <a href="https://personalloans.us.org">personal loans with bad credit</a> bad credit personal loans <a href=https://personalloans.us.org>loans personal</a>
    JamesPoins10:10 20-01-2018    
getting a loan <a href="https://quickloans.science">cash loans no credit check</a> quick loans <a href=https://quickloans.science>payday loans</a> write a paper <a href="https://writeapaper.stream">paper writing services</a> term paper <a href=https:
    Speedycash 10:01 19-01-2018    
personal loans for bad credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> personal loans <a href=https://personalloans.us.org>personal loans for poor credit</a>
    Quick Loan 05:15 19-01-2018    
fast money online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans online</a> best short term loans <a href=https://paydayloansonline.us.org>payday loans no credit check</a>
    Online Loan 16:05 18-01-2018    
where can i get a payday loan <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans bad credit</a> loan providers <a href=https://loansforbadcredit.us.org>loans bad credit</a>
    Quick Loan 11:22 18-01-2018    
no credit check payday loans instant approval <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans online</a> no credit check payday loans instant approval <a href=https://paydayloansonline.us.org>payday loans no credit check</a>
    Write Essay For Me 18:25 16-01-2018    
buy research paper online <a href="https://argumentativeessay.us.com">argumentative essays</a> argumentative essay <a href=https://argumentativeessay.us.com>argument essays</a>
    A Payday Loan 00:35 14-01-2018    
10 top loan companies <a href="https://cashloans.us.com">cash loans</a> payday loans north carolina <a href=https://cashloans.us.com>cash loans</a>
    Payday 20:45 13-01-2018    
usa payday loan <a href="https://loansonline.us.com">money to pay bills</a> best online loans instant approval <a href=https://loansonline.us.com>online loan</a>
    cheap insurance 22:17 12-01-2018    
car insurance <a href="https://carinsurance.us.org">car insurance</a> compare auto insurance <a href=https://carinsurance.us.org>compare auto insurance</a>
    JanePoins13:02 12-01-2018    
online payday loan lender <a href="https://payday.us.com">payday loan online</a> installment loans no credit check <a href=https://payday.us.com>payday</a>
    nationwide insurance 05:12 12-01-2018    
auto insurance quotes comparison <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes</a> car insurance quotes comparison <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>online auto insurance quotes</a>
    Essay Writing 02:36 12-01-2018    
college essays <a href="https://collegeessays.us.com">math help</a> college essays <a href=https://collegeessays.us.com>misd homework online</a>
    JamesPoins17:36 11-01-2018    
research papers <a href="https://researchessay.cricket">research essay</a> research essay <a href=https://researchessay.cricket>writing a historical research paper</a> research essay <a href="https://researchwriting.webcam">research writing</a> resea
    Loans 09:38 11-01-2018    
payday advance loans <a href="https://cashadvance.us.org">payday advance</a> quick cash loans <a href=https://cashadvance.us.org>10 top loan companies</a>
    JamesPoins06:18 09-01-2018    
wife webcam <a href="https://wifewebcam.cricket">wife webcam</a> wife on webcam <a href=https://wifewebcam.cricket>webcam slut</a> chat sex <a href="https://chatsex.trade">chat sex</a> sex chat <a href=https://chatsex.trade>sex chat</a> same day payd
    Loans Online 22:23 08-01-2018    
pay day lenders <a href="https://cashadvance.us.org">online payday advance</a> check into cash <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>
    White Paper Writers 05:26 07-01-2018    
essay <a href="https://essay.us.org">essay</a> essay <a href=https://essay.us.org>argument essay</a>
    geico car insurance 09:20 02-01-2018    
progressive motorcycle insurance <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes california</a> auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes california</a>
    JanePoins07:35 01-01-2018    
buy essay papers online <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> essays writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a>
    Online Payday Loans 13:06 31-12-2017    
payday <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday <a href=https://payday.us.com>payday</a>
    My Essay Writing 13:18 30-12-2017    
essay writing service <a href="https://essaywritingservice.us.org">essay writing service</a> paper writing service <a href=https://essaywritingservice.us.org>essay writing service</a>
    Online Payday Loans 00:28 30-12-2017    
payday loan online <a href="https://payday.us.com">fast cash loans</a> payday advance loan <a href=https://payday.us.com>payday advance loan</a>
    best insurance rates 04:39 29-12-2017    
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">state auto insurance</a> online auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>car insurance quotes</a>
    low car insurance 12:18 26-12-2017    
aarp insurance auto <a href="https://comparecarinsurance.us.com">cheapest car insurance quotes comparison</a> auto insurance rates <a href=https://comparecarinsurance.us.com>geico auto insurance quote</a>
    JamesPoins19:42 15-12-2017    
buy an essay for college <a href=https://buyessays.us.com>buy an essay</a> order essay paper https://buyessays.us.com - buy essay
    JamesPoins15:39 13-12-2017    
best place to get a personal loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> short loans https://shorttermloans.us.com - loans for bad credit
    JoePoins21:47 11-12-2017    
direct payday lenders bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>best online payday loans</a> payday <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans for bad credit</a>
    JoePoins02:02 10-12-2017    
essay assignment help <a href=https://collegeessay.us.com>help on writing essays</a> college essays <a href=https://collegeessay.us.com>help me to write an essay</a>
    Quick Loan 06:56 04-12-2017    
direct lenders for bad credit <a href="https://payday.us.com">advance cash payday loan</a> payday cash loan <a href=https://payday.us.com>payday advance online</a>
    Cash Loan 19:57 02-12-2017    
quick pay day loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans no credit check</a> quick personal loans in new york <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>
    Cash Advance 22:38 01-12-2017    
online personal loan application <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>best personal loans for bad credit</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>small personal loans bad credit</a>
    Best Online Loans 14:25 01-12-2017    
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan offers</a> payday loans bad credit online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a>
    JoePoins13:47 22-11-2017    
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> apply for a loan <a href=https://shorttermloans.us.com>direct payday loans</a>
    JoePoins03:10 20-11-2017    
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>online payday loans las vegas</a> short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a>
    JamesPoins22:37 15-11-2017    
the best online payday loans <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loan online</a> Discover More Here https://onlineloans.us.com/ - https://onlineloans.us.com
    JamesPoins14:48 13-11-2017    
write my essay for me <a href=https://writemyessay.us.com>essay writing service</a> write my essay https://writemyessay.us.com - essay help
    Loans For Bad Credit 08:32 13-11-2017    
bad credit personal loans guaranteed approval <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> payday loans bad credit ok <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit near me</a>
    Quick Loan 02:40 12-11-2017    
short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> quick loan bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>private loans</a>
    Payday Loan 15:54 04-11-2017    
payday loans for bad credit in texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans san diego</a> personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit reviews</a>
    Quick Loan 09:10 03-11-2017    
fast loans lenders <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans online</a>
    JoePoins01:24 02-11-2017    
small personal loans online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> payday loans for bad credit in texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan online apply</a>
    JamesPoins14:35 21-10-2017    
webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>live chat</a> adult cam https://webcamsex.us.com - chat sex
    JamesPoins01:49 19-10-2017    
free cam chat sex <a href=https://freesexchat.us.com>free online sex chat</a> sex chat free https://freesexchat.us.com - live free sex chat
    Loan 18:41 10-10-2017    
online payday loans no credit check <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a> payday loan online <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
    Spotloan 05:53 09-10-2017    
personal loans <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> payday express <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online bad credit ok</a>
    JamesPoins05:59 28-09-2017    
https://loansforbadcredit.us.com/ <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>as explained here</a> loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - HTTP://LOANSFORBADCREDIT.US.COM
    JohnPoins19:56 26-09-2017    
https://writemyessay.us.com/ - write essay for me help with my essay <a href="https://writemyessay.us.com/">write</a> https://paydayloansonline.us.com/ - payday loans online Bonuses <a href="https://paydayloansonline.us.com/">view site</a>
    JohnPoins03:37 26-09-2017    
https://writemyessay.us.com/ - essay online
    JohnPoins10:54 25-09-2017    
https://bestpaydayloansonline.us.com/ - bestpaydayloansonline.us.com
    JohnPoins18:31 24-09-2017    
https://writemyessay.us.com/ - write my essay
    JohnPoins03:07 24-09-2017    
https://bestpaydayloansonline.us.com/ - direct lenders payday loans online
    JohnPoins11:22 23-09-2017    
https://essaywritingservices.us.com/ - essay writing service https://essayonline.us.com/ - essay writing
    JohnPoins19:04 22-09-2017    
https://essaywritingservices.us.com/ - essays writing services
    GeraldsMume11:06 22-09-2017    
best online pharmacies no prescription <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a> canada pharmacies without script <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sophia-viagra>sophia viagra</a> canadian pharmacy <a
    JohnPoins03:21 22-09-2017    
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online
    GeraldsMume21:20 21-09-2017    
approved canadian pharmacies online <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a> canadian viagra <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-zoloft-in-women>side effects of zoloft in women</a> trust p
    GeraldsMume15:19 21-09-2017    
safeway pharmacy <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a> the canadian pharmacy <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisolon-5mg>prednisolon 5mg</a> prescription drugs without doctor approval <a href
    Felipechinc01:19 21-09-2017    
canadian drugstore online <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a> cialis online <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-tartrate-vs-metoprolol-succinate>metoprolol tartrate vs metoprolol su
    JohnPoins11:57 20-09-2017    
https://paydayloans.us.org/ - online payday loans no credit check
    Matthewsmame11:39 20-09-2017    
pharmacy online store <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">www </a> canada pharmacies <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?is-there-a-generic-for-viagra>is there a generic for viagra</a> canadian pharmacy <a href="http://canadia
    JohnPoins20:40 19-09-2017    
https://paydayloans.us.org/ - payday loans
    JohnPoins04:03 19-09-2017    
https://paydayloans.us.org/ - cash advance
    JamesGom14:55 17-09-2017    
<a href=https://paydayloans.us.org/>best payday loans online no credit check</a>
    JamesGom22:00 16-09-2017    
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
    JamesGom05:49 16-09-2017    
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
    RalphCatte21:12 05-09-2017    
cialis boite 28 <a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a> cialis et estomac <a href=http://cialisxrm.com/>cialis without a doctor prescription</a>
    ErickBoato08:46 11-07-2017    
wh0cd922462 <a href=http://tretinoin.work/>tretinoin cream</a> <a href=http://prednisolone5mg.pro/>prednisolone</a> <a href=http://euraxwithoutprescription.pro/>eurax</a> <a href=http://lasixmedication.pro/>buy lasix</a> <a href=http://buylevaquin.work/>
    ErickBoato15:08 10-07-2017    
wh0cd164210 <a href=http://nolvadex365.us.com/>nolvadex</a> <a href=http://cheapviagraonline.us.com/>CHEAP VIAGRA ONLINE</a> <a href=http://buyanafranil.us.org/>buy anafranil</a>
    ErickBoato11:52 10-07-2017    
wh0cd821730 <a href=http://sildenafil20mg.us.com/>Sildenafil</a>
    ErickBoato00:30 03-07-2017    
wh0cd379107 <a href=http://genericplavix.us.com/>Buy Plavix</a> <a href=http://motilium.us.org/>buy motilium no rx</a> <a href=http://prozacgeneric.us.com/>prozac generic</a>
    ErickBoato23:13 02-07-2017    
wh0cd207528 <a href=http://albuterolsulfateinhalationsolution.us.com/>ventolin</a> <a href=http://buyadalat.us.org/>ADALAT WITHOUT PRESCRIPTION</a> <a href=http://buymetformin.us.org/>buy metformin</a>
    ErickBoato08:26 24-05-2017    
wh0cd6872820 <a href=http://genericviagra2017.com/>GENERIC VIAGRA</a>
    ErickBoato17:41 22-05-2017    
wh0cd6530226 <a href=http://cialis20mg2017.com/>get more info</a>
    д и м а -=2420:18 09-03-2011    
есть просто как пользиватся огнетушителем

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини