uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР (Коллективный договор)
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР (Коллективный договор)
Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.
   Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства, генеральної, галузевої і регіональної угод.   
   КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
   
   ООО „______________________________”
   
   2007-2009 рр.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Схвалено загальними зборами
   (конференцією) трудового колективу
   “___” ___________ 200__р.
   
   
   
   Набув чинності
   “___” ___________ 200__р.
    М.П.
   
   
   ЗМІСТ
   
   С.
   • Загальні положення……………………………………………………………….
   Додаток до розділу………………………………………………………………
   • Розділ “Виробничо-економічна діяльність та розвиток підприємства”………..
   • Розділ “Гарантії працівникам у разі зміни організації виробництва, форми власності, банкрутства”………………………………………………………….
   • Розділ “Забезпечення продуктивної зайнятості”……………………………….
   • Розділ “Оплата праці”…………………………………………………………….
   Додатки до розділу…..……………………………………………………………
   • Розділ “Трудові відносини, режим праці та відпочинку”………………………
   Додатки до розділу…..……………………………………………………………
   • Розділ “Умови та охорона праці”………………………………………………...
   Додатки до розділу ….……………………………………………………………
   • Розділ “Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників”……………………………………….
   Додатки до розділу ….……………………………………………………………
   • Заключні положення ……………………………………………………………..
   Додатки до розділу …….…………………………………………………………
   
   
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   1. Мета укладення колективного договору
   Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.
   Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства, генеральної, галузевої і регіональної угод.
   Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
   
   2. Сторони договору та їх повноваження
   2.1 Договір укладено між власником ТОВ «_______________» в особі директора _____________________________, з однієї сторони (далі – сторона власника), і __________________________________ від імені трудового колективу, з іншої сторони (далі – представник колективу).
   
   2.2. Власник підтверджує, що він має повноваження, визначенні чинним законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим договором.
   
   2.3. Представник колективу має повноваження, визначені чинним законодавством на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим договором.
   
   2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін галузевої (генеральної, регіональної) угоди, укладеної на 2007 рік, і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.
   2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.
   
   3. Сфера дії договору
   3.1. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілок.
   Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників підприємства; на працівників, звільнених з ініціативи власника (у зв’язку із змінами організації або форми власності підприємства) до моменту їх працевлаштування.
   Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.
   
   3.2. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.
   
   3.3. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (№№ ____).
   
   4. Термін дії колективного договору та набуття їм чинності
   4.1. Договір укладено на 2007-2009 роки, він набирає чинності з 2007року і діє до 2009 року (укладення нового договору).
   
   4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення до закінчення строку дії договору, на який він укладався.
   
   5. Порядок внесення змін та доповнень до договору
   Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня (генеральної, галузевої, регіональної) з питань, що є предметом договору.
   Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 7 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.
   
   6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників підприємства
   Роботодавець зобов’язується в 7 денний термін після підписання (або реєстрації) договору забезпечити його тиражування у кількості 2 примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення з ними трудового договору.
   
   7. Повідомна реєстрація колективного договору
   Сторона власника подає договір на повідомну реєстрацію протягом 14 днів з дня підписання його сторонами.
   
   
   РОЗДІЛ
   ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

   
   Сторона власника зобов’язується:
   1. Проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон’юнктури ринку, складати на їх основі виробничі плани та своєчасно доводити їх робітників.
   Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
   
   2. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці та отримання запланованого прибутку.
   
   3. Реалізовувати продукцію платоспроможним споживачам з гарантією її оплати.
   
   4. Інформувати щомісячно (щоквартально) трудовий колектив про результати фінансово-господарської діяльності підприємства та перспективи його розвитку.
   
   5. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні підприємством. Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи підприємства. Інформувати працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи.
   
   Представник колективу зобов’язується:
   6. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі, збільшенню прибутку.
   
   7. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та бережливого використання матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна підприємства.
   
   8. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.
   
   
   РОЗДІЛ
   ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУТСТВА
   
   Сторона власника зобов’язується:
   1. Завчасно інформувати представника колективу у випадках: реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), реструктуризації, корпоратизації, передприватизаційної підготовки, приватизації, зміни власника, перепрофілювання, санації, загрози банкрутства (порушення справи про банкрутство), часткового зупинення роботи, ліквідації підприємства, (далі - Зміна організації або форми власності, банкрутство) з наданням інформації про плановані власником заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.
   Проводити не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття відповідного рішення консультації з колективом про заходи щодо запобігання, зменшення або пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції колективу з цих питань.
   
   2. Приймати рішення про створення об’єднань підприємств, виходу структурних підрозділів і самостійних підприємств зі складу об’єднань та їх ліквідації за участю трудового колективу.
   
   3. Забезпечити визначення у Статуті підприємства (або внести відповідні зміни до статуту):
   умов реорганізації та припинення діяльності підприємства;
   компетенції та повноважень трудового колективу і його виборних органів;
   органу, який має право представляти інтереси трудового колективу (профспілковий комітет тощо);
   органу чи особи, уповноважених власником на ведення колективних переговорів і укладення колективного договору.
   Інформувати колектив у разі внесення змін до Статуту з цих питань.
   
   6. Погоджувати з представником колективу проект реструктуризації підприємства та переліки майна підприємства, що підлягає списанню, продажу, консервації, передачі в оренду.
   
   7. Забезпечити, у випадку проведення процедур банкрутства підприємства, участь у них повноважного представника колективу.
   
   8. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку із зміною організації або форми власності, банкрутством підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.
   
   9. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства підприємства:
   першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута;
   задоволення вимог, що виникли із зобов’язань перед працівниками підприємства (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів;
   задоволення вимог щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
   задоволення вимог щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства.
   
   Сторони зобов’язуються:
   10. Надавати інформацію та необхідні консультації працівникам підприємства щодо передбачених законодавством можливостей у разі зміни організації або форми власності, банкрутства.
   
   Представник колективу зобов’язується:
   11. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації або форми власності, банкрутства.
   
   12. Розглядати проект реструктуризації підприємства та переліки майна підприємства, що підлягає списанню, продажу, консервації, передачі в оренду та приймати відповідне рішення.
   
   13. Представляти інтереси працівників підприємства в комітеті кредиторів та у випадку проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.
   
   РОЗДІЛ
   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

   
   Сторона власника зобов’язується:
   1. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони власника, проводити їх лише за умови письмового повідомлення представника колективу, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.
   
   2. Виділяти кошти на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів, обсяги фінансування і строки навчання узгоджувати з представником колективу.
   У разі проведення за рахунок коштів підприємства професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату, забезпечувати працевлаштування на підприємстві працівника за набутою з ініціативи власника новою професією.
   
   3. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників.
   Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці пропонувати працівникові іншу роботу на підприємстві.
   Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження підприємства) з питань працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).
   
   4. Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.
   
   5. Надавати працівникам підприємства безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.
   
   Представник колективу зобов’язується:
   6. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.
   Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення власником вимог законодавства про працю та зайнятість.
   
   7. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.
   
   
   РОЗДІЛ
   ОПЛАТА ПРАЦІ

   
   Сторони домовились про наступне:
   У сфері форм і систем оплати праці
   1. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам підприємства за такими формами і системами оплати праці:
   місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, а також для окремих висококваліфікованих робітників.
   
   2. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення окладів, винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів продажів (робіт, послуг), продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт, послуг).
   
   3. Запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці, преміювання за погодженням з представника колективу і повідомляти про це працівників не пізніш як за 2 місяці до їх запровадження або зміни.
   
   Сторона власника зобов’язується:
   У сфері тарифної системи, мінімальної заробітної плати
   4. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) для робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу (гардеробник, кур’єр, прибиральник службових приміщень тощо), у розмірі 540,00 згідно норм законодавства у разі відпрацювання повної місячної норми робочого часу та виконання виробничих завдань (норм праці).
   
   5. Встановити розміри тарифних ставок і схеми посадових окладів працівників, згідно додатку № 1.
   
   6. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно чинного законодавства.
   
   У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів
   7. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників згідно з додатком № 2.
   
   У сфері строків виплати заробітної плати
   9. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.
   
   10. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс - 20, остаточну виплату - 5 числа.
   Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.
   Видавати працівникам, не пізніше дня остаточної виплати заробітної плати, розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати.
   
   11. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результати праці відповідно до затверджених положень (додаток № 3).
   
   12. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки.
   
   У сфері гарантій оплати праці
   13. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами після сплати обов'язкових платежів.
   
   14. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.
   
   У сфері заборгованості з заробітної плати
   15. У разі затримки виплати заробітної плати надавати представнику колективу інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.
   
   16. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати.
   
   Представник колективу зобов’язується (ЗпПС ст. 38):
   17. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.
   Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.
   
   18. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.
   
   19. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.
   
   РОЗДІЛ
   ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

   Сторона власника зобов’язується:
   1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на підприємство.
   Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.
   
   2. Спільно з представником колективу розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.
   
   3. Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, займаній посаді та кваліфікації.
   Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.
   
   4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.
   
   5. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи власника підприємства, його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім визначених законодавством випадків (пп. 3, 4, 6, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 КЗпП), а також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 част. 1 ст. 40 КЗпП.
   Не допускати звільнення працівників у разі зміни форми власності підприємства з ініціативи нового власника протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.
   
   6. Встановити на підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями: субота, неділя.
   Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.
   
   7. Встановлювати тривалість денної роботи, перерви для відпочинку і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи, затвердженими власником із розрахунку нормальної тривалості робочого дня (тижня).
   Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймати за узгодженням з профспілковою стороною не пізніше ніж за два тижні до їх перенесення.
   
   8. Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 дні.
   Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до 20 січня поточного року та доводити його до відома працівників.
   При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.
   
   9. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.
   Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, визначених законодавством.
   
   10. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.
   
   11. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.
   
   12. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.
   
   13. Надавати за рахунок коштів підприємства всім працівникам, які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, з оплатою у розмірі середнього заробітку працівника:
   
   13.1. Додаткову відпустку за безперервний стаж роботи на підприємстві (вислугу років) (умовно):
   від 3 до 5 років - 1 робочий день;
   від 5 до 10 років - 2 робочих дні;
   від 10 до 15 років - 3 робочих дні;
   більше 15 років - 4 робочих дні.
   
   13.2. Додаткову відпустку на 3 робочих дні у випадках:
   народження дитини (батькові);
   проводів на військову службу (батькам);
   шлюбу працівника або його дітей;
   смерті подружжя, дітей або близьких родичів.
   
   13.3. Вільний від роботи день з приводу:
   ювілейних дат з дня народження працівника;
   1 вересня - жінкам, діти яких навчаються у 1-3 класах, якщо ці дні припадають на робочий день.
   
   
   Представник колективу зобов’язується:
   14. Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов’язків.
   
   15. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.
   
   16. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони власника про розірвання трудового договору з працівником.
   Повідомляти сторону власника про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.
   
   17. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права працівників у відносинах з власником, судових органах.
   
   
   
   РОЗДІЛ
   УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

   
   З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві сторона власника зобов’язується:
   1. Розробити, за погодженням з трудовим колективом, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.
   
   2. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.
   Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.
   
   3. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком.
   Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.
   
   4. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.
   
   5. Проводити щоквартально за участю представників колективу аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.
   
   6. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі 3-х місячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань.
   
   7. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
   
   8. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників колективу та членів комісії з питань охорони праці, уповноважених трудових колективів структурних підрозділів з питань охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час (до 10 годин на місяць) із збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.
   
   9. Проводити щомісячно дні охорони праці на підприємстві.
   
   
   Працівники підприємства зобов’язуються:
   10. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.
   
   11. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.
   
   12. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.
   
   13. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.
   
   14. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження чи знищення.
   
   Представник колективу зобов’язується:
   15. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
   У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.
   
   16. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.
   
   17. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.
   
   18. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення цієї загрози.
   
   19. Брати участь:
   19.1. В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці на підприємстві.
   19.2. В організації навчання працюючих з питань охорони праці.
   19.3. В управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
   19.5. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях.
   19.6. У проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.
   
   
   РОЗДІЛ
   СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

   
   Сторони домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи і житлове будівництво та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства відповідно до затвердженого кошторису ( затверджується додатком), у тому числі на:
   1. Розвиток та належне утримання (ремонт, реконструкцію) об’єктів соціальної сфери (житловий фонд, лікарні і медсанчастини, клуби, бібліотеки, позашкільні заклади, санаторії-профілакторії, пансіонати, бази відпочинку, дитячі оздоровчі заклади, спортивні споруди тощо).
   
   2. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування, відпочинок і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою за рахунок коштів підприємства - 25 %, за рахунок працівника - 75 %.
   
   3. Виплату щомісячної допомоги в розмірі 540,00 матерям-одиначкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3 років і мають безперервний стаж роботи на підприємстві не менше 3 років.
   
   4. Надання одноразового заохочення працівникам у зв’язку з такими обставинами:
   з нагоди одруження - 1000 грн.
   при народженні дитини - 1000 грн.
   після повернення на підприємство із служби у Збройних Силах України
   - 1000 грн.
   з нагоди ювілейних дат працівників - 1000 грн.
   
   у зв’язку з виходом працівника на пенсію, у тому числі на пільгових умовах (залежно від безперервного стажу роботи на підприємстві та його середнього заробітку):
   стаж роботи від 5 до 10 років
   стаж роботи від 10 до 15 років
   більше 15 років
   
   
   
   - 5 місячних середніх зарплат;
   - 10 місячних середніх зарплат;
   - 15 місячних середніх зарплат;
   
   
   Сторона власника зобов’язується:
   5. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, за погодженням з профспілковою стороною запроваджувати додаткові види недержавного страхування працівників або їх окремих категорій.
   
   6. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.
   
   7. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
   
   Представник колективу зобов’язується:
   8. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим видом соціального страхування.
   Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.
   
   9. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.
   
   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
   
   З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов'язуються:
   1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору та встановити терміни їх виконання (додаток № 1).
   
   2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладення (додаток № 2), в узгодженому нею порядку.
   Результати перевірки виконання зобов'язань договору оформлювати відповідним актом (додаток № 4), який доводити до відома сторін договору.
   
   3. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.
   
   4. Розглядати підсумки виконання колективного договору (висновки робочої комісії та звіти перших осіб сторін, що підписали договір) на загальних зборах (конференції) трудового колективу двічі на рік:
   за півріччя - у липні-серпні поточного року,
   за рік - у лютому-березні наступного року.
   
   5. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз’яснення (при необхідності оформлювати їх документально - наказом, спільним рішенням тощо).
   
   6. У разі порушення чи невиконання зобов'язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
   Таке порушення є підставою для позбавлення цієї посадової особи премії за підсумками роботи за 1 місяць у розмірі 100 %.
   
   7. Колективний договір укладено в двох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
   
   
   Додаток № 3
   
   Положення
   про преміювання ТОВ «________________________»
   
   1. Працівники підприємства преміюються за:
   - виконання плану прибутку за звітний період або за зниження збитковості виробництва;
   - виконання державних замовлень та договорів, укладених зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг;
   - забезпечення технічних умов на виробництві та високої якості продукції, робіт, послуг.
   
   2. Розмір місячної премії працівнику встановлюється:
   - за виконання плану прибутку: на 100% - 0,5 посадового окладу; на 102% - 0,6 посадового окладу; на 105 і більше - 0,7 посадового окладу;
   - за виконання державних замовлень та договорів, укладених зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг, - 0,3 посадового окладу;
   У всіх випадках розмір місячної премії працівника не може перевищувати його посадового окладу.
   
   3. Премія працівнику не нараховується:
   - у випадку порушення на підприємстві правил техніки безпеки, що призвело до загибелі або каліцтва працівників підприємства;
   - у разі відсутності прибутку за звітний період.
   
   4. Періодичність і порядок преміювання
   Премія виплачується щомісячно. За останній місяць кварталу за результатами господарської діяльності підприємства (на підставі даних балансу та статистичної звітності за квартал) здійснюється розрахунок розміру премії шляхом відрахування з квартальної суми премії виплачених авансом премій за перші два місяці кварталу. При цьому сума премії за квартал не може перевищувати трьох посадових окладів керівника.
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 12619 | 20/09/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій
    TfdOI19:16 21-05-2021    
<a href="https://5bz.ru/">базы предприятий украины</a>
    HaaLD20:43 16-05-2021    
cialis no prescription <a href="https://topcialistabs.com/">cialis dosage</a> what is cialis for
    NaqVV20:48 15-05-2021    
does daily cialis lower blood pressure <a href="https://cialisortadalafil.com/">can women take cialis</a> cost of cialis in canada
    RioGJ07:46 15-05-2021    
canadian pharmacy viagra <a href="https://sildenafilviagratop.com">womens viagra</a> sildenafil 100
    JucGS05:24 14-05-2021    
    OlgAQ22:15 13-05-2021    
generic viagra walmart <a href="https://edviagramaster.net/">canadian pharmacy ezzz viagra</a> sildenafil cost
    IxsCV00:50 13-05-2021    
resume folder <a href="https://writingacoverletteronline.com/">cover letter for interview</a> magna cum laude on resume
    AonVH21:13 11-05-2021    
objective on a resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">professional cv services</a> cover letter and resume
    Kathryndem18:25 11-05-2021    
buy cialis online safely <a href="http://tadalafilled.com/">buy cialis online cheap</a> cialis side effects with alcohol
    MartinaKal15:40 07-05-2021    
sildenafil for pulmonary hypertension <a href="https://mysildenafilkr.com/">where to get viagra</a> sildenafil para que sirve
    FrancesWor02:13 07-05-2021    
amazon viagra <a href="https://mrviagrashop.com">over the counter viagra cvs</a> buy sildenafil citrate online
    Rebeccaontot07:08 06-05-2021    
youtube essay writing <a href="http://writemyessayslfd.com/">write and essay</a> writing literary analysis essay
    Stellalek09:32 04-05-2021    
how to write a five paragraph essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">cheap essay writing service</a> write college level essay
    Tiffanywetry04:11 02-05-2021    
cialis picture <a href="https://toptadalafiltabs.com/">cialis medication</a> cialis and blood pressure
    JaniceHow16:51 30-04-2021    
best time to take cialis <a href="https://mycialistabs.com/">tadalafil from india</a> cialis for bph insurance coverage
    FpjKO22:56 28-04-2021    
Medication information leaflet. Short-Term Effects. <a href="https://pregabalin24x7.top">can i order cheap pregabalin for sale</a> in USA Actual news about medicines. Get now.

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
23.04.2021 16:55

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.
23.04.2021 16:33

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду  скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.
23.04.2021 16:33

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки повісився у СІЗО

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині повісився у камері слідчого ізолятора.
23.04.2021 16:25

Мінагрополітики пропонує знизити ставку ПДВ до 14% на всі види сільгосппродукції

Мінагрополітики пропонує встановити ставку 14% ПДВ на всі види сільгосппродукції без виключень для здешевлення соціально значимих продуктів харчування.
23.04.2021 15:33

Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка

За інформацією розвідки, найближчими днями російсько-окупаційні війська запланували провокації проти України, в тому числі й теракт на Великдень в одній із церков Московського патріархату.
23.04.2021 15:09

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.
23.04.2021 15:04

Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
23.04.2021 14:06

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним тільки в нейтральній країні.
Усі новини