uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПИЄМСТВА
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПИЄМСТВА
Керує згідно діючого законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несе відповідальність у повному обсязі за наслідки рішень, що приймає, схоронність та ефективність використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
      "___" ____________ ____ р.
   
   Посадова інструкція
   Директора підприємства.
   
   1. Загальна ціль посади
    Керує згідно діючого законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несе відповідальність у повному обсязі за наслідки рішень, що приймає, схоронність та ефективність використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
   
   2. Загальні положення
   
   2.1. Директор відноситься до категорії „Керівників”.
   2.2. Призначення на посаду директора підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства із дотриманням вимог Кодексу законів про працю
   2.3. За відсутності Директора підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
   2.4. Директор підприємства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
   
   3. Вимоги до кваліфікації.
   3.1. Законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства, постанови державних, регіональних та міських органів влади й управління, ті, що визначають приоритетні напрями розвитку економіки у відповідній галузі.
   3.2. Методичні та нормативні матеріали інших органів, що мають відношення до діяльності підприємства.
   3.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.
   3.4. Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства.
   3.5. Виробничі потужність та кадрові ресурси підприємства
   3.6. Технологію виробництва продукції підприємства.
   3.7. Податкове та екологічне законодавство.
   3.8. Порядок складання та узгодження бізнес-планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства.
   3.9. Ринкові методи господарювання та управління підприємством.
   3.10. Систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати свою позицію на ринку та розробляти програми щодо нових ринків збуту.
   3.11. Порядок укладання та виконання господарських та фінансових договорів.
   3.12. Кон’єктуру ринку.
   3.13. Науково-технічні досягнення та передовий досвід у відповідній галузі виробництва.
   3.14. Управління економікою та фінансами підприємства, організацію виробництва та праці.
   3.15. Порядок розробки та укладання галузевих тарифних домовленостей, колективних договорів та урегулювання соціальних та трудових відносин.
   3.16. Законодавство про труд
   3.17. правила та норми охорони праці.
   
   4. Освіта та досвід роботи
    Вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта та стаж роботи на керівній посаді на підприємстві відповідного галузевого профілю не менш 5 років.
   5. Посадові обов’язки
   5.1. Курує згідно чинного законодавства виробничо-господарською та фінансово0економічною діяльністю підприємства, та несе відповідальність у повному обсязі за наслідки рішень, що приймає, схоронність та ефективне використання майна підприємства, а також фінансові та господарські результати його діяльності.
   5.2. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, направляє їхню діяльність на розвиток та вдосконалення виробництва, враховуючи соціальні та ринкові пріоритети. Підвищує ефективність роботи підприємства, зріст об’єму збуту продукції та зростання прибутків, якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється, її відповідність світовим стандартам з метою задоволення потреб населення.
   5.3. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов’язань стосовно державних, регіональних, міських бюджетних та позабюджетних соціальних фондів, постачальників, заказників та кредиторів, включаючи банківські установи, а також господарські та трудові договори чи контракти й бізнес-плани.
   5.4. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки та технологій, прогресивних форм управління та організації праці, науково обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат. Вивчає кон’єктури ринків та передового досвіду (вітчизняного та зарубіжного) з метою своєчасного підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання вироблених резервів та економного використання усіх видів ресурсів.
   5.5. Приймає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професіональних знань та досвіду, створення безпечних та сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та довколишнього середовища.
   5.6. Забезпечує вірне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, особистого та колегіального прийняття рішень, матеріальних та моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної заінтересованості та відповідальності кожного робітника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені строки
   5.7. Разом з трудовим колективом та профспілковими організаціями забезпечує згідно принципів соціального партнерства розробку, укладання та виконання колективного договору, дотримання трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи й активності працівників та службовців підприємства.
   5.8. Вирішує питання стосовно фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності у межах, що передбачено законодавством України, доручає ведення окремих напрямів діяльності іншим посадовим особам – заступникам директора, керівникам виробничих одиниць чи підрозділів.
   5.9. Забезпечує дотримання законів у діяльності підприємства та веденні його господарсько-економічних зв’язків, використання правових засобів для фінансового керівництва та існування за ринкових умов, закріплення фінансової та договірної дисципліни, регулювання соціальних та трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства задля утримання та розширення масштабів підприємницької діяльності.
   5.10. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах держаної власті та управління.
   
   6. Права
   6.1. Директор підприємства має право давати підлеглим йому співробітникам та службам доручення, завдання за колом питань, що входять до його функціональних обов’язків.
   6.2. Директор має право контролювати як виконуються виробничі завдання, своєчасне виконання окремих доручень службами та підрозділами, що йому підпорядковані.
   6.3. Директор підприємства має право запитувати та отримувати необхідні матеріали та документи стосовно питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому служб та підрозділів.
   6.4. Директор підприємства має право взаємодіяти з іншими підприємствами, організаціями та установами з виробничих та інших питань, що входять до його функціональних обов’язків.
   6.5. Директор підприємства має право пропонувати на розсуд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачено чинною посадовою інструкцією.
   6.6. Директор підприємства має право виносити на розсуд керівництва подання про призначення, переміщення та вивільнення з обійманих посад працівників, вносити пропозиції щодо заохочення працівників, а також щодо накладання стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
   6.7. Директор підприємства має право приймати заходів щодо ліквідації недоліків у роботі підприємства, що було виявлено.
   6.8. Директор підприємства має право спілкуватися з представниками преси, передавати службову інформацію до інших організацій як співробітник підприємства, але за умови її узгодження з керівництвом та за умови не розголошення комерційної таємниці.
   
   7. Відповідальність
   7.1. Директор підприємства несе відповідальність за належне виконання або невиконання своїх обов’язків передбачених чинною посадовою інструкцією – в межах, що визначені трудовим законодавством України.
   7.2. Директор підприємства несе відповідальність за порушення правил та положень, що регламентують діяльність підприємства.
   7.3. У разі переходу на інше місце праці або вивільнення з посади директора, він несе відповідальність за своєчасну та належну передачу справ особі, що заступає на посаду директора, а в разі, якщо вона відсутня, то особі що її заміняє.
   7.4. Директор підприємства несе відповідальність за правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, що визначено діючим адміністративним, карним та цивільним законодавством України.
   7.5. Директор підприємства несе відповідальність за завдану матеріальну шкоду, - в межах передбачених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
   7.6. Директор підприємства несе відповідальність за дотримання чинних інструкцій, наказів та розпоряджень щодо дотримання комерційної таємниці та конфіденційності інформації.
   7.7. Директор підприємства несе відповідальність за виконання правил внутрішнього розпорядку, правих техніки безпеки праці та протипожежної безпеки.
   
   З інструкцією ознайомлений: ______
   (підпис) ________________________
   (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р.
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 31657 | 20/09/2009 Бізнес і фінанси - Посадові інструкції, контракти

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини